a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
  3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
  4. Datganiadau 90 Eiliad
  5. Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: ymchwiliadau a gwaith ymgysylltu ar gyfer y dyfodol
  6. Dadl gan Aelodau Unigol: Gwaed halogedig y 1970au a'r 1980au
  7. Dadl y Ceidwadwyr: Dinasoedd ac ardaloedd trefol
  8. Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Practisau cyffredinol y GIG
  9. Dadl Fer: Her ailgylchu i fusnesau a thrigolion yng Nghymru wledig