a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Amseroedd aros yn hirach yng Nghymru
 2. Cyhuddo bwrdd iechyd o beryglu diogelwch cleifion
 3. Angen lleddfu 'pryderon' Brexit

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw, fe fyddwn ni nôl am 8.00 bore fory.  

 2. Croeso i Gymru

  BBC Cymru Fyw

  Fe wnaeth 856,000 o dramorwyr ymweld â Chymru yn ystod 9 mis cyntaf 2016, yn ôl y Swyddfa Ystadegau. 

  Mae hynny'n gynnydd o 12% o'i gymharu â 9 mis cyntaf 2015 a'r cynnydd mwyaf o holl wledydd y Deyrnas Unedig.

  Daeth cyfanswm o 594,000 o ymwelwyr o Ewrop i Gymru, a 106,000 o Ogledd America.

  Dinbych-y-pysgod
 3. Fandaliaid yn difrodi croes aur

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth ar ôl i fandaliaid achosi difrod i groes hanesyddol mewn eglwys yng Nghaerwent, ger Casnewydd.

  Cafodd y groes aur ei phlygu a'i thorri.

  Dywed yr heddlu eu bod yn credu bod y difrod wedi ei achosi tua hanner dydd ar ddydd Gwener 13 Ionawr.  

  Heddlu
 4. Abertawe i ddisgwyl tan y funud olaf?

  Clwb Pêl-droed Abertawe

  Mae rheolwr Abertawe, Paul Clement wedi dweud yn ystod cynhadledd i'r wasg y prynhawn yma, gallai'r clwb ddisgwyl tan ddiwrnod olaf y ffenestr drosglwyddo cyn arwyddo chwaraewr arall.

  Paul Clement
 5. Newidiadau yn Trinity Mirror

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni papur newydd Trinity Mirror, sy'n gyfrifol am y Western Mail, y Daily Post a nifer o bapurau wythnosol yng Nghymru, wedi cyhoeddi y bydd 77 o bobl yn colli eu gwaith yn eu swyddfeydd rhanbarthol led led Prydain. 

  Ond dywed y cwmni y byddant hefyd yn creu 44 o swyddi newydd yn eu hadran ddigidol.    

  Papurau
 6. Parhau'n sych

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae wedi aros yn sych p'nawn 'ma gyda rhai ysbeidiau braf yn y de, ond yn aros yn gymylog yng ngweddill y wlad.

  Stori debyg fydd hi heno - aros yn sych, clir ac oer, ac efallai'n rhewllyd, yn y de ond yn fwynach yn y gogledd gyda niwl a tharth o gwmpas hefyd.

  Bydd fory'n debyg i heddiw - ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

 7. Tîm Colegau Cymru yn trechu tîm o Awstralia

  Twitter

  Y sgowt pêl-droed Cledwyn Ashford yn adrodd am fuddugoliaeth swmpus tîm pêl-droed dan 18 Colegau Cymru o 7-4 yn erbyn School Sport Awstralia prynhawn ma yng Nghaerdydd.

  View more on twitter
 8. Ydio'n talu i ymgyrchu?

  BBC Cymru Fyw

  Y Ceidwadwyr oedd y blaid wnaeth wario mwyaf adeg ymgyrch etholiad y Cynulliad Cenedlaethol yn 2016.

  Yn ôl ffigyrau'r Comisiwn Etholiadol fe wnaeth 17 o bleidiau wario cyfanswm o ychydig dros £1.26m o'i gymharu â £900,000 yn 2011.

  Fe wnaeth y Torïaid, a orffennodd y drydydd, wario £396,406, cynnydd o 40% ers 2011.

  Llafur oedd yn ail £255,806, ac yna Plaid Cymru, £209,733 a'r Democratiaid Rhyddfrydol, £196,143. 

  Pleidiau
 9. Rudolph wrth y llyw

  BBC Sport Wales

  Mae clwb criced Morgannwg wedi cadarnhau mai Jaques Rudolph fydd capten y tîm eto'r tymor yma.

  Jaques Rudolph
 10. Pwyllgor Brexit: Angen lleddfu 'pryderon'

  BBC Cymru Fyw

  Mae angen i Lywodraeth y DU roi sicrwydd i weinidogion Cymru bod eu barn am Brexit yn gwneud gwahaniaeth, yn ôl Ysgrifennydd Cyllid Cymru, Mark Drakeford.

  Dywedodd Mr Drakeford bod gan llywodraethau Cymru a gwledydd eraill "bryderon" am fforwm gafodd ei chreu i drafod Brexit.

  brexit
 11. Dysgu Cymraeg yn denu sylw ar Facebook i feddyg o Farbados

  Aled Hughes

  BBC Radio Cymru

  Bu llawfeddyg o Farbados yn siarad ar raglen Aled Hughes ar Radio Cymru am y sylw mae wedi ei gael ers i dros 100,000 o bobl wylio clip ohono ar Facebook yn sgwrsio yn Gymraeg gyda'i gleifion yn Ysbyty Gwynedd ar raglen Ward Plant, S4C. 

  Aeth Mr Phillip Moore ati i ddysgu Cymraeg am ei bod yn "bwysig iawn" iddo fod cleifion yn gallu defnyddio eu mamiaith yn yr ysbyty, yn enwedig pobl hŷn neu blant bach. 

  Mr Moore (dde) gyda Dr Mahmoud Elsayed o'r Aifft sydd hefyd wedi dysgu Cymraeg
 12. Oes corbwmpen eto?

  Daily Post

  Os oes gennych chi gorbwmpen ar ôl yn eich oergell gwnewch yn fawr ohoni - mae'r prinder corbwmpenni Ewropeaidd wedi taro Cymru meddai'r Daily Post.

  Mae archfarchnadoedd a chwmnïau bach yn cael anhawster cael gafael ar y llysiau ac wedi codi eu prisiau. Mae'n debyg mai tywydd gwael yn Sbaen a'r Eidal sy'n gyfrifol.

  Corbwmpenni
 13. Cyhoeddi enillydd gwobr gelf

  Golwg 360

  Fe ddywed Golwg 360 mai Rhi Moxon o Wrecsam ydi enillydd Gwobr Eirian Llwyd eleni, gwobr sy’n cael ei rhoi i artistiaid print addawol yng Nghymru.

  Ac mae’r enillydd yn dweud ei bod yn “anrhydedd” cael ei dewis i ddewis wobr ac y byddai’n ceisio gweithio yn ei chymuned yn yr un modd ag a wnaeth Eirian Llwyd.

 14. Meddygfa yn wynebu dyfodol ansicr

  BBC Wales News

  Mae bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg yn gofyn i gleifion am eu barn ynglŷn â dyfodol canolfan iechyd Coelbren, ger Ystradgynlais ym Mhowys, medd BBC Wales Online. 

  Dywed Canolfan Gofal Sylfaenol Cwm Dulais fod ymdrechion i ddod o hyd i feddyg teulu wedi bod yn aflwyddiannus, ac mai un dewis fyddai i bobl deithio i'w canolfan arall ym Mlaendulais. 

  Ond gallai hynny brofi'n anodd i rai, yn enwedig yr henoed, gan fod y gwasanaeth bws cyhoeddus rhwng y ddau bentref wedi ei ddirwyn i ben.

  Meddygfa
 15. Treuliau etholiad Cynulliad 2016 wedi'i cyhoeddi

  Twitter

  Mae gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, James Williams wedi trydar bod cyfanswm treuliau'r pleidiau gwleidyddol wedi eu cyhoeddi ar gyfer ymgyrch etholiadol y Cynulliad yn 2016.

  View more on twitter
 16. Digwyddiad Caerdydd: Llun

  Twitter

  Wedi adroddiadau'n gynharach bod heddlu arfog mewn digwyddiad yn ardal Cathays yng Nghaerdydd, mae'r llun yma wedi ymddangos ar wefan Twitter.

  cathays