a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Ansicrwydd ynglyn â chyllideb S4C
  2. Cefnogi troi ysgol Llangennech yn ysgol cyfrwng Cymraeg
  3. Atal mudiad rhag ymddangos gerbron Pwyllgor Iaith
  4. Mwy yn aros am ofal brys wrth i heriau 'eithriadol' barhau