a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni....

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn ôl am 08:00 fore Llun.

 2. Arestio ar amheuaeth o lofruddio

  Heddlu Gwent

  Mae dau ddyn 18 a 17 oed o ardal Casnewydd wedi cael ei harestio ar amheuaeth o lofruddio dyn 41 oed.

  Nos Iau fe wnaeth yr heddlu ganfod dyn oedd yn anymwybodol ar ôl cael eu galw iI Heol Keene yn y ddinas.

  Cafodd ei gludo i Ysbyty Brenhinol Gwent ble bu farw.  

 3. Chwilio am fuddugoliaeth swmpus

  BBC Cymru Fyw

  Bydd tîm rygbi'r Dreigiau gartref yn erbyn Enisei yng Nghwpan Her Ewrop heno.

  Mae angen buddugoliaeth a phwynt bonws ar y tîm o Gasnewydd i gadw eu gobeithion o gyrraedd rownd wyth ola'r Cwpan yn fyw.

  Dreigiau
 4. Tywydd heno

  Rhybudd Melyn

  Rhys Griffiths sydd yma gyda rhagolygon heno ar ein cyfer:  "Ma' disgwyl rhagor o gawodydd gwasgaredig, yn fwy gaeafol ar y bryniau ac fe fydd hi'n rhewi, yn enwedig mewn mannau gwledig, ac yn cyrraedd -4C ar ei isa'. 

  "Hynny'n golygu bod 'na rybudd melyn o rew mewn grym hyd hanner dydd 'fory."

  Am eich sefyllfa dywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 5. Tocynnau ar gyfer gêm Iwerddon

  BBC Cymru Fyw

  Mae'n bosib y bydd cyfanswm tocynnau sydd ar gael i gefnogwyr Cymru ar gyfer y gêm yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn Nulyn, cyn lleied â 3,300. 

  Mae disgwyl cyhoeddiad yr wythnos nesaf ynglŷn â'r gêm yn Stadiwm Aviva ar 24 Mawrth. 

  Aviva
 6. Llifogydd Llanrhaeadr

  BBC Cymru Fyw

  Dywed cwmni Dŵr United Utilities ei bod yn debyg mai un o'u pibellau nhw, yn hytrach nag un o bibellau Hafren Trent, sydd wedi torri ym mhentref Llanrhaeadr ym Mhowys.  

  Powys
 7. Arglwydd Snowdon: Cysylltiadau Cymreig

  BBC Cymru Fyw

  Dywed Palas Buckingham fod y Frenhines wedi cael gwybod am farwolaeth Arglwydd Snowdon.

  Roedd Antony Armstrong-Jones yn fab i'r bargyfreithiwr Ronald Armstrong-Jones QC ac Anne Messel, ac roedd cartref y teulu ym Mhlas Dinas ger Caernarfon. 

  Fe chwaraeodd ran allweddol yn nhrefniadau arwisgo'r Tywysog Charles yng Nghastell Caernarfon yn 1969.

  Mae aelodau o deulu'r Arglwydd Snowdon yn parhau i fyw yn yr ardal, ac ef oedd Cwnstabl Castell Caernarfon.

  Arglwydd Snowdon
 8. Llifogydd LLanrhaeadr

  Twitter

  Mae diffoddwyr tân yn cynorthwyo pentrefwyr i atal llifogydd

  View more on twitter
 9. Pibell ddŵr wedi torri

  BBC Cymru Fyw

  Mae pibell ddŵr wedi torri ym Mhentre’ Llanrhaeadr ym Mochnant, Powys. 

  Dywed Cyngor Powys eu bod yn darparu bagiau tywod. Dywed perchennog tafarn y Plough fod un o'r strydoedd fel afon. 

 10. Arglwydd Snowdon wedi marw

  Daily Post

  Mae Arglwydd Snowdon, cyn ŵr y Dywysoges Margaret, wedi marw yn 86 oed, meddai'r Daily Post.  

  Dywedodd llefarydd ar ran y teulu fod y ffotograffydd adnabyddus Antony Armstrong-Jones wedi marw yn dawel yn ei gartref. 

  Mae hen gartref y teulu, Plas Dinas, ar gyrion Caernarfon. 

  Arglwydd Snowdon
  Image caption: Fe wnaeth Arglwydd Snowdon a'r Dywysoges Margaret briodi yn 1960
 11. Datblygu prawf wrin i fesur iechyd

  Golwg 360

  Yn ôl Golwg360, mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi cyfrannu at ddatblygu prawf wrin sy'n mesur iechyd diet person.

  Mae’r prawf pum munud yn mesur marcwyr biolegol mewn wrin sy’n cael ei greu wrth i fwydydd fel cig coch, cyw iâr, pysgod a ffrwythau a llysiau gael eu treulio. 

  Datblygwyd y dadansoddiad gan ymchwilwyr o Goleg Imperial Llundain, Prifysgol Newcastle a Phrifysgol Aberystwyth, ac mae’n rhoi syniad o faint o fraster, siwgr, ffibr a phrotein mae person wedi’i fwyta.

 12. Shane wedi newid ei gêm?

  Twitter

  Mae lluniau wedi ymddangos ar Twitter o Shane Williams, cyn asgellwr Cymru yn chwarae pêl-droed Gaelig i dîm Glenswilly neithiwr.

  View more on twitter
 13. Arestio wyth wedi ymosodiad honedig

  Mae o wyth o bobl wedi eu harestio yn dilyn ymosodiad difrifol honedig yn Nant Garmon yn Yr Wyddgrug ar 5 Ionawr. 

  Cafodd tri o ddynion eu harestio ddydd Gwener.

  Mae'r tri wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth, yn ogystal â phump arall sydd hefyd ar fechnïaeth. 

  Mae dyn 46 oed yn dal yn yr ysbyty mewn cyflwr difrifol yn dilyn y digwyddiad.

  Yn y cyfamser, mae'r heddlu yn parhau i geisio dod o hyd i Michael Cullen, sy'n 31 oed, o bentref Coed-llai.

  Heddlu
 14. Trwch o eira ar y Bannau

  BBC Cymru Fyw

  Efallai na ddaeth yr eira mawr yr oedd llawer yn ei ddisgwyl i rannau o Gymru, ond mae'r Bannau Brycheiniog wedi profi tywydd gaeafol heddiw, gyda cherddwyr yn heidio yno i fwynhau'r cerdded a'r golygfeydd.

  Eira
 15. Rhybudd heddlu am dwyllwr

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu'r De yn rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus ar ôl i rywun dwyllo pensiynwr yn Ninas Powys, ger Penarth.

  Roedd y dyn wedi galw ar y ddynes a chynnig gwneud gwaith, ac fe wnaeth hi dalu £280 iddo lanhau'r gwteri, dim ond iddo ddiflannu ar ôl gofyn iddi wneud paned o de. 

  Cred yr heddlu fod y dyn wedi targedu'r ddynes yn ofalus, gan iddi wrthod sawl cynnig blaenorol iddo wneud gwaith ar ei thŷ. 

  Heddlu
 16. Gobaith am eira?

  Tywydd, BBC Cymru

  Efallai fod na dal obaith i'r plant weld eira erbyn y penwythnos yn ôl Rhys Griffiths yn y Swyddfa Dywydd:

  "Mae cawodydd gaeafol yn debygol o barhau ar draws y gogledd drwy'r prynhawn gan ledu rhywfaint tua'r de a'r gorllewin." 

  "Bydd eira'n bosib ar dir uchel ond gall eira, eirlaw a chesair gyrraedd tir isel hefyd."

  "Yn para'n oer iawn i bawb drwy'r dydd - rhwng 3C a 5C."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 17. Cyhuddo dyn ar ôl digwyddiad llys ynadon

  BBC Cymru Fyw

  Mae diffynnydd wnaeth dorri ei wddf ei hun tra mewn llys ynadon wedi dychwelyd i'r un llys ddau ddiwrnod yn ddiweddarach. 

  Cafodd parafeddygon eu galw i Lys Ynadon Hwlffordd ddydd Mercher er mwyn rhoi triniaeth i Lukasz Robert Pawlowski o Ddoc Penfro. 

  Roedd o'n ymddangos er mwyn cael ei ddedfrydu ar ôl pledio'n euog i drosedd rhyw, drwy afael a chusanu gweithiwr siop.

  Heddiw fe gafodd Mr Pawlowski ei gyhuddo o fod ag arf miniog yn ei feddiant yn Hwlffordd. 

  Cafodd ei gadw yn y ddalaf a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron, Abertawe ar 10 Chwefror. 

  Lukasz Robert Pawlowski