a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn ôl bore fory am 08:00. 

   Ar gyfer y newyddion diweddaraf heno edrychwch ar ein gwefan. 

   Hwyl fawr 

 2. Gwerthu gwin i helpu ysgol ym Mhatagonia

  Golwg 360

  Mae criw o bobl wedi bod yn codi arian ar gyfer Ysgol Gymraeg newydd ym Mhatagonia drwy werthu gwin. 

  Gwin Malbec o Batagonia yw'r ddiod ac mae'r gymdeithas, yr Hoelion Wyth wedi codi ryw £5,000 at yr achos. 

   Cafodd y gymdeithas y syniad ar ôl i rai ymweld â'r ysgol a gweld bod yna waith i wneud ar yr adeiladau.  

 3. Y tywydd heno

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd efo'r tywydd ar gyfer heno:

  Fydd hi'n sych ac yn glir i lawer ohona ni heno, ond fydd na rai cawodydd, a fydd hi'n dal yn eithaf gwyntog, felly dim sôn am rew eto heno. 

  Er bod disgwyl rhywfaint o heulwen fory, fydd hi'n ddigon cymylog ar y cyfan efo rhywfaint o law, yn enwedig yn y gogledd a'r gorllewin. 

  Mi neith hi droi'n llawer mwy gwyntog, a hefyd yn oerach erbyn iddi nosi. 

  Fydd na rai cawodydd eira yn Eryri.  

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 4. Ffliw adar yn y gogledd

  Daily Post

  Mae aderyn gwyllt wedi cael ffliw adar mewn gwarchodfa natur yng Nghonwy meddai'r Daily Post.

  Gwarchodfa'r RSPB ydy hi ac fe ddaeth staff o hyd i'r aderyn a rhoi gwybod i Defra. 

  Dyw'r warchodfa ddim wedi cau am fod y risg i'r cyhoedd yn isel.  

 5. Gweithwyr niwclear yn gwrthwynebu newid pensiwn

  BBC Cymru Fyw

  Mae undebau sydd yn cynrychioli gweithwyr yn y sector niwclear wedi cyfarfod i drafod cynlluniau posib i dorri pensiynau. 

  Maent wedi penderfynu ystyried cymryd camau cyfreithiol os na fydd y llywodraeth yn gwrando ar eu gwrthwynebiad. 

  Mae'r ymgynghoriad ar y newidiadau yn dod i ben ym mis Mawrth. 

 6. Llofruddiaeth Hen Golwyn: Rhyddhau menyw

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae'r ddynes 38 oed gafodd ei harestio nos Iau wedi marwolaeth David James Kingsbury yn yr Hen Golwyn wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth. 

  Mae'r tri dyn gafodd eu harestio yn gynharach yn parhau yn y ddalfa ac yn cael eu holi gan yr heddlu.

 7. Cau wardiau ysbyty achos ffliw

  BBC Cymru Fyw

  Mae wardiau wedi eu cau yn Ysbyty Prifysgol Caerdydd am fod nifer o gleifion wedi cael ffliw. 

   Ac mae'r bwrdd iechyd lleol yn annog mwy o staff a chleifion i gael y brechlyn yn erbyn y feirws. 

 8. Pensiwn Tata yn benderfyniad "personol"

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Aelod Seneddol Stephen Kinnock wedi beirniadu sylwadau Adam Price ynglŷn â Tata. 

  Roedd yr AC wedi dweud ddoe y dylai gweithwyr dur Tata wrthod cynllun pensiwn sy'n cael ei gynnig gan y cwmni oherwydd ei fod yn "annerbyniol". 

  Ond mae Mr Kinnock yn dweud mai penderfyniad "personol" i'r gweithwyr yw hyn ac na ddylai unrhyw wleidydd "ymyrryd."  

  Kinnock
 9. Canfod corff yn ardal Talgarth

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r heddlu wedi dweud mai dyn 51 oed oedd ar goll yw'r corff sydd wedi ei ganfod yn ardal Talgarth. 

  Roedd David Skeen yn 51 oed ac wedi ei weld diwethaf wythnos diwethaf pan aeth allan i redeg.   

 10. Yr A48 ar gau

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r A48 yn ardal Pen y Bont ar gau gan fod byrnau gwellt wedi disgyn o drelar rhwng y B4622 (cylchfan Broadlands) a'r B4265 (cylchfan Ewenni). 

 11. Gwrthod cais cwmni am drwydded amgylcheddol

  Cyfoeth Naturiol Cymru

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi gwrthod cais am drwydded amgylcheddol ar gyfer cyfleuster trin gwastraff yn ne ddwyrain Cymru.

  Penderfynodd CNC y gallai’r gweithgaredd yn y cyfleuster arfaethedig yng Nghwmfelinfach, ger Caerffili, gael effaith negyddol ar iechyd pobl yr ardal.

  Mae CNC wedi hysbysu’r gweithredwr, Hazrem Environmental Limited, ynghylch ei benderfyniad.

  Fe fyddai’r gweithgaredd arfaethedig ar y safle’n cynnwys didoli a gwahanu gwastraff ar gyfer ei ailgylchu a chynhyrchu tanwydd. Byddai allyriadau’n sgil llosgi nwy naturiol a ddefnyddid mewn sychwr ar y safle yn cynnwys Nitrogen Deuocsid meddai CNC.

 12. Carcharu dau leidr o Fôn

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae dau leidr o Fenllech ar Ynys Môn aeth ati i ladrata o gartref dyn yn y pentref tra roedd yn yr ysbyty wedi eu carcharu.

  Plediodd Lloyd Bennett, 45, a Kelvin Haughton, 32, yn euog i'r lladrad am 06:00 fis Tachwedd diwethaf ac fe gafodd y ddau eu dedfrydu i dair blynedd o garchar. 

 13. Rhybudd ehangach o eira i ddod

  Y Swyddfa Dywydd

  Mae'r Swyddfa Dywydd wedi ehangu'r ardal lle maen nhw'n darogan y gall eira ddisgyn yn ddiweddarach yn yr wythnos.

  Yn wreiddiol, dim ond ardaloedd o'r gogledd oedd wedi derbyn rhybudd melyn o eira a gwynt, ond bellach mae'r ardal yn cynnwys de Cymru hefyd ar ddydd Iau a dydd Gwener yr wythnos hon.

  Eira
 14. Ymosodiad: Chwilio am ddyn o'r Wyddgrug

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Michael Cullen o'r Wyddgrug. 

  Maen nhw eisiau siarad gyda'r dyn 31 oed am ymosodiad difrifol yn Nant Garmon, Y Wyddgrug ddydd Iau diwethaf. 

  Y gred yw bod Mr Cullen yn ardal Lerpwl.  

 15. Traed lan i dafarnwr - ar ôl 46 mlynedd

  South Wales Evening Post

  Mae dyn sydd wedi bod yn rhedeg tafarn ers 46 mlynedd yn rhoi'r gorau iddi.

  Fe ddechreuodd Gilbert Lyne sydd yn 81 oed ei waith yn 1970 yn y dafarn ym Mhenbre. 

  Roedd pethau yn dra gwahanol bryd hynny gyda pheint yn costio 11 ceiniog! 

 16. Holi Gareth Bonello

  Twitter

  Bu Beti George yn sgwrsio gyda'r canwr a'r cyfansoddwr Gareth Bonello am deithio'r byd yn perfformio, a'i ddoethuriaeth ar y berthynas ddiwylliannol rhwng Cymru a Bryniau Casia yng ngogledd-ddwyrain India ar gyfer rhaglen ddiweddaraf Beti a'i Phobl.  

  View more on twitter