a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni am ddiwrnod arall.

  Bydd y llif byw yn ôl am 08:00 'fory, ond tan hynny bydd y ddiweddaraf ar ein gwefan.

 2. Teyrnged i fachgen fu farw wedi gwrthdrawiad

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau enw bachgen ifanc fu farw yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad yn Y Barri.

  Bu farw Morgan Ackerman, 16 oed, wedi'r gwrthdrawiad gyda thacsi ar 3 Ionawr.

  Wrth roi teyrnged iddo, dywedodd ei deulu ei fod yn "cael ei garu gan bawb oedd yn ei adnabod" a'i fod wedi "gwneud argraff gyda chymaint o bobl gyda'i bersonoliaeth".

  Ychwanegodd y datganiad: "Bydd colled ar ei ôl i bawb oedd yn ei adnabod yn ei 16 o flynyddoedd yn y byd."

  Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio i'r digwyddiad ac yn apelio ar dystion i gysylltu gyda nhw.

  Morgan a'i fam
 3. Ydy eich coeden Nadolig i lawr?

  Aled Hughes

  BBC Radio Cymru

  Pryd ydych chi'n tynnu eich addurniadau Nadolig i lawr? Yn ôl traddodiad rhaid gwneud hynny ar nos Ystwyll, sef y 12fed diwrnod ar ôl y Nadolig.

  Roedd Eirlys Griffiths yn trafod y traddodiad ar Raglen Aled Hughes ac yn ceisio ateb y dryswch am pryd yn union mae nos Ystwyll - ar y 5ed neu'r 6ed o Ionawr? 

  Coeden Nadolig wedi ei thaflu o'r ty
 4. Archeb £115m yn hwb i staff JCB yng Nghymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae ffatri yn Wrecsam sydd yn cynhyrchu rhannau ar gyfer cerbydau JCB wedi derbyn hwb yn dilyn archeb gan fyddin yr UDA.

  Mae JCB wedi derbyn cais am 1,600 o gerbydau tir garw gwerth £115m er mwyn eu defnyddio i gwblhau tasgau fel gwagio awyrennau a llwytho a dadlwytho llongau.

  Bydd y 400 o weithwyr yn ffatri'r cwmni yn Wrecsam yn gyfrifol am gynhyrchu'r echelau ar gyfer y cerbydau.

  Dywedodd JCB mai hwn oedd un o archebion mwyaf y cwmni yn ystod y 71 o flynyddoedd ers iddo gael ei sefydlu.

  JCB
 5. Y tywydd dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  "Bydd yn cymylu yn y gorllewin yn hwyrach p'nawn 'ma, ond yn rhewi eto heno mewn mannau dwyreiniol, fel Wrecsam, Crughywel a Brynbuga," meddai Rhian Haf.

  "Bydd yn troi'n fwynach dros nos wrth i'r gwynt chwythu o'r gorllewin, ond mae 'na ffrynt ar ei ffordd o Fôr Iwerydd fydd yn dod â glaw 'fory."

  Ewch i'r wefan dywydd am fwy o fanylion.

 6. Apelio am wybodaeth wedi lladrad

  ITV News

  Mae ITV yn dweud bod Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth wedi lladrad o siop yn Y Fenni.

  Mae'r heddlu yn chwilio am ddau ddyn mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

 7. Marwolaeth dyn 'ar ôl defnyddio cyffuriau am y tro cyntaf'

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest wedi clywed bod hyfforddwr pêl-droed wedi marw ar ôl disgyn i afon a boddi, a hynny ar ôl defnyddio ecstasi am y tro cyntaf.

  Clywodd Llys Crwner Abertawe bod Jordan Miers, 21, "wedi drysu" ar ôl gadael parti Nadolig gwaith yn y ddinas ar 19 Rhagfyr, 2015.

  Cafodd ei gorff ei ddarganfod bron i dair wythnos yn ddiweddarach.

  Wrth gofnodi rheithfarn o farwolaeth drwy anffawd, dywedodd y crwner Colin Phillips: "Mae'n mynd yn erbyn y drefn naturiol i golli mab cyn ei rieni."

 8. Beirniadu ymweliad heddlu i ward iechyd meddwl

  BBC Cymru Fyw

  Mae seiciatrydd ymgynghorol yn Ysbyty Gwynedd wedi beirniadu Heddlu Gogledd Cymru am yrru heddwas i ward iechyd meddwl i siarad gyda dyn oedd yn dioddef o salwch meddwl.

  Cafodd corff Iwan Wyn Lewis, 36 o Benygroes, ei ddarganfod yn Afon Menai rhai dyddiau yn ddiweddarach ym mis Mai'r llynedd.

  Dywedodd Dr Olufemi Adebajo ei fod yn "ddigon posib, neu'n debygol" bod ymweliad yr heddwas i Uned Hergest wedi cyfrannu at salwch meddyliol Mr Lewis.

  Dywedodd: "Roeddwn i'n ofnadwy o anhapus am y peth. Dydw i ddim yn meddwl y dylai'r heddlu ddod i'r ward heb ganiatâd arbennig."

  Mae'r gwrandawiad yn parhau.

 9. Galw ar gerddwyr i baratoi'n well

  North Wales Chronicle

  Mae rhybuddion i gerddwyr sy'n mentro i Eryri yn y tywydd oer i baratoi'n well wedi i Dîm Achub Mynydd Llanberis gael eu galw ddwywaith o fewn dyddiau cynta'r flwyddyn at grwpiau oedd heb baratoi'n iawn ar yr Wyddfa.

  Mae'r tîm yn cynghori pobl i wisgo cramponau a chario bwyeill rhew yn yr amodau gaeafol ac mae Heddlu'r Gogledd wedi trydar gyda'r un cyngor hefyd.

  Rhew ac eira ar Eryri
 10. Undeb yn ystyried cymryd rheolaeth o'r Dreigiau

  Rygbi, BBC Cymru

  Bydd Undeb Rygbi Cymru yn ystyried cymryd rheolaeth o Ddreigiau Casnewydd Gwent os nad yw'r rhanbarth yn gallu denu buddsoddiad newydd.

  Mae'r corff llywodraethu'n berchen ar 50% o'r clwb ar hyn o bryd, ond maen nhw'n cyfaddef nad yw'r Dreigiau yn sefydliad "proffesiynol llwyddiannus, sy'n cael ei rhedeg yn dda".

  Fe wnaeth y rhanbarth ddatgelu cynlluniau uchelgeisiol yn gynharach eleni i sefydlu eu hunain fel rhanbarth cwbl annibynnol.

  Ond heb awgrym o fuddsoddiad newydd, dywedodd prif weithredwr URC, Martyn Phillips y byddai cynllun mewn lle i sicrhau bod rygbi proffesiynol yn parhau yng Ngwent.

  Dreigiau
 11. Gwefannau newyddion i gau 'diffyg democrataidd'

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Ar raglen Taro'r Post heddiw roedd trafodaeth am fentrau newyddion newydd i Gymru, a'u lle o fewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru.

  Bu Ifan Morgan Jones, sydd y tu ôl i fenter Nation.Cymru, a Huw Marshall, o Y Newyddion, yn trafod gyda Garry Owen.

  Mae mwy o fanylion ar Golwg360, lle mae Ifan Morgan Jones yn trafod bwriad y wefan i gau’r “diffyg democrataidd” yng Nghymru.

  Ifan Morgan Jones
 12. A55 wedi ailagor yn Sir y Fflint

  Teithio BBC Cymru

  Mae'r A55 wedi ailagor yn dilyn digwyddiad achosodd oedi yn gynharach yn y dydd.

  View more on twitter
 13. Dim swydd i Curtis wedi'r cyfan?

  Ni fydd Alan Curtis yn cael swydd hyfforddi gyda'r Elyrch o dan Paul Clement, meddai'r newyddiadurwr Phil Blanche.

  Ond mae Clement yn dweud bod swydd iddo gyda'r clwb.

  View more on twitter
 14. Egluro heddlu arfog ger stadiwm

  South Wales Evening Post

  Yn ôl y South Wales Evening Post, roedd presenoldeb heddlu arfog y tu allan i Barc y Scarlets ar ddydd Calan yn ymateb i'r bygythiad o derfygsaeth.

  Dywedodd yr heddlu nad oedd bygythiad penodol i'r stadiwm cyn y gêm yn erbyn y Gleision, ond bod lefel diogelwch y DU yn parhau yn 'ddifrifol'.

  scarlets
 15. M4: Cerbyd wedi ei symud

  Teithio BBC Cymru

  Mae'r digwyddiad achosodd oedi ar yr M4 yn gynharach bellach wedi ei glirio.

  View more on twitter
 16. Amharu ar drenau

  Teithio BBC Cymru

  Mae'r gwasanaeth trenau yn y cymoedd yn diodde' oherwydd nam ar y lein, medd Trenau Arriva Cymru.

  View more on twitter
 17. Cyhoeddi partner busnes newydd Cylchffordd Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cylchffordd Cymru wedi cyhoeddi y bydd Extreme Sports Company yn bartner busnes newydd i'r cais i adeiladu cylchffordd £425m ger Glyn Ebwy.

  Mae Extreme yn rheoli digwyddiadau ac mae sianel chwaraeon ar-lein sy'n cyrraedd 68 o wledydd.

  Yn ogystal ag adeiladu trac rasio newydd, mae'r cynllun yng Nglyn Ebwy bellach yn cynnwys llwybrau beicio mynydd, parc beicio BMX, man i gynnal cyngherddau a chanolfan sgïo dan do.

  Llynedd, roedd Llywodraeth Cymru wedi gofyn i benaethiaid y cynllun wneud mwy o waith ar y cynllun busnes cyn ei warantu.

  Cylchffrodd