a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am ddiwrnod arall.

Bydd y llif byw yn ôl am 08:00 'fory, ond tan hynny bydd y ddiweddaraf ar ein gwefan.

Teyrnged i fachgen fu farw wedi gwrthdrawiad

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau enw bachgen ifanc fu farw yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad yn Y Barri.

Bu farw Morgan Ackerman, 16 oed, wedi'r gwrthdrawiad gyda thacsi ar 3 Ionawr.

Wrth roi teyrnged iddo, dywedodd ei deulu ei fod yn "cael ei garu gan bawb oedd yn ei adnabod" a'i fod wedi "gwneud argraff gyda chymaint o bobl gyda'i bersonoliaeth".

Ychwanegodd y datganiad: "Bydd colled ar ei ôl i bawb oedd yn ei adnabod yn ei 16 o flynyddoedd yn y byd."

Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio i'r digwyddiad ac yn apelio ar dystion i gysylltu gyda nhw.

Morgan a'i fam
BBC

Ydy eich coeden Nadolig i lawr?

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Pryd ydych chi'n tynnu eich addurniadau Nadolig i lawr? Yn ôl traddodiad rhaid gwneud hynny ar nos Ystwyll, sef y 12fed diwrnod ar ôl y Nadolig.

Roedd Eirlys Griffiths yn trafod y traddodiad ar Raglen Aled Hughes ac yn ceisio ateb y dryswch am pryd yn union mae nos Ystwyll - ar y 5ed neu'r 6ed o Ionawr? 

Coeden Nadolig wedi ei thaflu o'r ty
bbc

Archeb £115m yn hwb i staff JCB yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae ffatri yn Wrecsam sydd yn cynhyrchu rhannau ar gyfer cerbydau JCB wedi derbyn hwb yn dilyn archeb gan fyddin yr UDA.

Mae JCB wedi derbyn cais am 1,600 o gerbydau tir garw gwerth £115m er mwyn eu defnyddio i gwblhau tasgau fel gwagio awyrennau a llwytho a dadlwytho llongau.

Bydd y 400 o weithwyr yn ffatri'r cwmni yn Wrecsam yn gyfrifol am gynhyrchu'r echelau ar gyfer y cerbydau.

Dywedodd JCB mai hwn oedd un o archebion mwyaf y cwmni yn ystod y 71 o flynyddoedd ers iddo gael ei sefydlu.

JCB
BBC

Cau'r A539 yn Rhiwabon ger Wrecsam

Y tywydd dros nos

Tywydd, BBC Cymru

"Bydd yn cymylu yn y gorllewin yn hwyrach p'nawn 'ma, ond yn rhewi eto heno mewn mannau dwyreiniol, fel Wrecsam, Crughywel a Brynbuga," meddai Rhian Haf.

"Bydd yn troi'n fwynach dros nos wrth i'r gwynt chwythu o'r gorllewin, ond mae 'na ffrynt ar ei ffordd o Fôr Iwerydd fydd yn dod â glaw 'fory."

Ewch i'r wefan dywydd am fwy o fanylion.

Apelio am wybodaeth wedi lladrad

ITV News

Mae ITV yn dweud bod Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth wedi lladrad o siop yn Y Fenni.

Mae'r heddlu yn chwilio am ddau ddyn mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Marwolaeth dyn 'ar ôl defnyddio cyffuriau am y tro cyntaf'

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed bod hyfforddwr pêl-droed wedi marw ar ôl disgyn i afon a boddi, a hynny ar ôl defnyddio ecstasi am y tro cyntaf.

Clywodd Llys Crwner Abertawe bod Jordan Miers, 21, "wedi drysu" ar ôl gadael parti Nadolig gwaith yn y ddinas ar 19 Rhagfyr, 2015.

Cafodd ei gorff ei ddarganfod bron i dair wythnos yn ddiweddarach.

Wrth gofnodi rheithfarn o farwolaeth drwy anffawd, dywedodd y crwner Colin Phillips: "Mae'n mynd yn erbyn y drefn naturiol i golli mab cyn ei rieni."

Beirniadu ymweliad heddlu i ward iechyd meddwl

BBC Cymru Fyw

Mae seiciatrydd ymgynghorol yn Ysbyty Gwynedd wedi beirniadu Heddlu Gogledd Cymru am yrru heddwas i ward iechyd meddwl i siarad gyda dyn oedd yn dioddef o salwch meddwl.

Cafodd corff Iwan Wyn Lewis, 36 o Benygroes, ei ddarganfod yn Afon Menai rhai dyddiau yn ddiweddarach ym mis Mai'r llynedd.

Dywedodd Dr Olufemi Adebajo ei fod yn "ddigon posib, neu'n debygol" bod ymweliad yr heddwas i Uned Hergest wedi cyfrannu at salwch meddyliol Mr Lewis.

Dywedodd: "Roeddwn i'n ofnadwy o anhapus am y peth. Dydw i ddim yn meddwl y dylai'r heddlu ddod i'r ward heb ganiatâd arbennig."

Mae'r gwrandawiad yn parhau.

Galw ar gerddwyr i baratoi'n well

North Wales Chronicle

Mae rhybuddion i gerddwyr sy'n mentro i Eryri yn y tywydd oer i baratoi'n well wedi i Dîm Achub Mynydd Llanberis gael eu galw ddwywaith o fewn dyddiau cynta'r flwyddyn at grwpiau oedd heb baratoi'n iawn ar yr Wyddfa.

Mae'r tîm yn cynghori pobl i wisgo cramponau a chario bwyeill rhew yn yr amodau gaeafol ac mae Heddlu'r Gogledd wedi trydar gyda'r un cyngor hefyd.

Rhew ac eira ar Eryri
BBC

Undeb yn ystyried cymryd rheolaeth o'r Dreigiau

Rygbi, BBC Cymru

Bydd Undeb Rygbi Cymru yn ystyried cymryd rheolaeth o Ddreigiau Casnewydd Gwent os nad yw'r rhanbarth yn gallu denu buddsoddiad newydd.

Mae'r corff llywodraethu'n berchen ar 50% o'r clwb ar hyn o bryd, ond maen nhw'n cyfaddef nad yw'r Dreigiau yn sefydliad "proffesiynol llwyddiannus, sy'n cael ei rhedeg yn dda".

Fe wnaeth y rhanbarth ddatgelu cynlluniau uchelgeisiol yn gynharach eleni i sefydlu eu hunain fel rhanbarth cwbl annibynnol.

Ond heb awgrym o fuddsoddiad newydd, dywedodd prif weithredwr URC, Martyn Phillips y byddai cynllun mewn lle i sicrhau bod rygbi proffesiynol yn parhau yng Ngwent.

Dreigiau
BBC

Gwefannau newyddion i gau 'diffyg democrataidd'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Ar raglen Taro'r Post heddiw roedd trafodaeth am fentrau newyddion newydd i Gymru, a'u lle o fewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru.

Bu Ifan Morgan Jones, sydd y tu ôl i fenter Nation.Cymru, a Huw Marshall, o Y Newyddion, yn trafod gyda Garry Owen.

Mae mwy o fanylion ar Golwg360, lle mae Ifan Morgan Jones yn trafod bwriad y wefan i gau’r “diffyg democrataidd” yng Nghymru.

Ifan Morgan Jones
bbc

A55 wedi ailagor yn Sir y Fflint

Teithio BBC Cymru

Mae'r A55 wedi ailagor yn dilyn digwyddiad achosodd oedi yn gynharach yn y dydd.

View more on twitter

Dim swydd i Curtis wedi'r cyfan?

Ni fydd Alan Curtis yn cael swydd hyfforddi gyda'r Elyrch o dan Paul Clement, meddai'r newyddiadurwr Phil Blanche.

Ond mae Clement yn dweud bod swydd iddo gyda'r clwb.

View more on twitter

Halfpenny'n dychwelyd... ond i ble?

Egluro heddlu arfog ger stadiwm

South Wales Evening Post

Yn ôl y South Wales Evening Post, roedd presenoldeb heddlu arfog y tu allan i Barc y Scarlets ar ddydd Calan yn ymateb i'r bygythiad o derfygsaeth.

Dywedodd yr heddlu nad oedd bygythiad penodol i'r stadiwm cyn y gêm yn erbyn y Gleision, ond bod lefel diogelwch y DU yn parhau yn 'ddifrifol'.

scarlets
BBC

M4: Cerbyd wedi ei symud

Teithio BBC Cymru

Mae'r digwyddiad achosodd oedi ar yr M4 yn gynharach bellach wedi ei glirio.

View more on twitter

Amharu ar drenau

Teithio BBC Cymru

Mae'r gwasanaeth trenau yn y cymoedd yn diodde' oherwydd nam ar y lein, medd Trenau Arriva Cymru.

View more on twitter

Cyhoeddi partner busnes newydd Cylchffordd Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Cylchffordd Cymru wedi cyhoeddi y bydd Extreme Sports Company yn bartner busnes newydd i'r cais i adeiladu cylchffordd £425m ger Glyn Ebwy.

Mae Extreme yn rheoli digwyddiadau ac mae sianel chwaraeon ar-lein sy'n cyrraedd 68 o wledydd.

Yn ogystal ag adeiladu trac rasio newydd, mae'r cynllun yng Nglyn Ebwy bellach yn cynnwys llwybrau beicio mynydd, parc beicio BMX, man i gynnal cyngherddau a chanolfan sgïo dan do.

Llynedd, roedd Llywodraeth Cymru wedi gofyn i benaethiaid y cynllun wneud mwy o waith ar y cynllun busnes cyn ei warantu.

Cylchffrodd
BBC

A55 yn dal ynghau

Teithio BBC Cymru

Mae'r cyfnod o gau'r A55 tua'r gorllewin rhwng Yr Wyddgrug a Llaneurgain wedi cael ei ymestyn hyd 14:00.

View more on twitter

Tro pedol am Curtis?

Independent

Independent

Fe ddywed yr Independent bod clwb pêl-droed Abertawe yn ystyried tro pedol am eu penderfyniad i beidio cynnig rôl gyda'r tîm cyntaf i Alan Curtis.

Mae nifer o gefnogwyr yn flin wedi awgrym bod cyn hyfforddwr y clwb wedi ei ddiswyddo ar neges testun yn dilyn penodi Paul Clement fel prif hyfforddwr.

View more on twitter

Fydd hi'n aros yn oer?

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â rhagolygon y p'nawn: "Er iddi ddal yn ddigon rhynllyd drwy'r dydd wrth i aer oer iawn ledu o'r gogledd, fydd hi'n ddwrnod sych a heulog cyn cymylu yn y gorllewin yn hwyrach p'nawn ma.

"Ond fe fydd hi'n rhewi eto heno mewn mannau dwyreiniol cyn troi'n fwynach dros nos wrth i'r gwynt chwythu o'r gorllewin."

Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

Apêl o'r newydd gan Heddlu'r Gogledd

Twitter

Mae ITV Wales wedi trydar gyda lluniau CCTV o berson y mae'r heddlu am ei holi yn dilyn ymosodiad ym Mangor yn oriau man Dydd Calan.

View more on twitter

'Cywilydd' dynes anabl wedi twyll £43,000

BBC Wales News

Mae dynes sydd ag anableddau gafodd ei thwyllo o £43,000 gan yrrwr tacsi wedi dweud bod ganddi "gywilydd" a'i bod yn hynod "flin".

Cafodd Christopher Owen, 48 o Benarth ym Mro Morgannwg, ei garcharu am dair blynedd a hanner am y twyll.

Dywedodd Dilys Jones, sydd â pharlys ar yr ymennydd ac epilepsi, ei bod wedi gorfod dibynnu ar fanc bwyd ers y digwyddiad.

Mae Ms Jones bellach wedi cael £31,000 yn ôl gan ei banc.

Dilys Jones a Christopher OWen
BBC

Cerbyd wedi troi drosodd: Oedi ar yr M4

Teithio BBC Cymru

Mae traffig yn ciwio ar ôl i gerbyd droi ar ei ochr ar yr M4 ger Pen-y-bont.

Mae dwy lôn wedi eu rhwystro i gyfeiriad y dwyrain yn agos i gyffordd 36.

Owens, Williams a Davies yn ôl i'r Scarlets

Difrod gwerth £86,000 i ysgolion yn sgil dwyn metel

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Torfaen yn dweud fod dwyn plwm a chopr o ysgolion yn y sir wedi costio tua £86,000 mewn iawndal i'r awdurdod dros y tri mis diwethaf.

Mae tair o ysgolion y fwrdeistref wedi cael eu targedu ers mis Tachwedd 2016, ac mae hyn wedi arwain at lawer o ddifrod i ddosbarthiadau ac offer.

difrod
Cyngor Torfaen

Y dyn sydd ar drywydd 'dinas goll' Tryleg

The Guardian

Mae'r Guardian yn rhoi sylw i ddyn o Gasgwent sy'n credu ei fod wedi darganfod dinas goll mewn cae ger Tryleg yn Sir Fynwy.

Er nad oedd archaeolegwyr eraill yn ei gredu fe brynodd Suiart Wilson y cae er mwyn ymchwilio ymhellach ac mae'n ymddangos fod ei ymchwil wedi dwyn ffrwyth.

Cae yn Tryleg allai fod yn safle 'dinas goll'
BBC
Y cae yn Sir Fynwy a allai fod yn safle 'dinas goll' Tryleg

Cyfaddef lladd dyn yng Nghaerfyrddin

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 22 oed wedi cyfaddef lladd dyn arall yng Nghaerfyrddin yr haf diwethaf.

Bu farw Timothy Simon John, 47, yn yr ysbyty wedi'r digwyddiad ar Heol Morgan ar 27 Mehefin.

Fe wnaeth Errol Richards o Gaerfyrddin bledio'n euog i ddynladdiad mewn gwrandawiad ddydd Iau, a cafodd ei gadw yn y ddalfa tan ei ddedfrydu ddiwedd y mis.

Roedd Richards wedi ei gyhuddo o lofruddio yn wreiddiol, ond cafodd ei ble i gyhuddiad o ddynladdiad ei dderbyn.

Ennill hawl i weld fideo o dorri bysedd mewn cell

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 28 oed wedi ennill brwydr gyfreithiol i weld lluniau CCTV o'i fysedd yn cael eu torri o'i law mewn cell heddlu.

Collodd Jamie Clark, o Borth Tywyn yn Sir Gar, dri bys pan gafodd ei law ei gau mewn drws cell, a hynny ar ol iddo gael ei arestio yn Llanelli ar amheuaeth o ymosod ar heddwas.

Cafodd Mr Clark ei ryddhau heb gyhuddiad, ac mae o bellach wedi pasio fideo o'r digwyddiad i'r corff sy'n arolygu'r heddlu, yr IPCC.

Jamie Clark
Wales News Service

Ac ar yr un trywydd....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Trafod Nation.Cymru ar Taro'r Post

Syniad am fenter newyddion Nation.Cymru sy'n cael sylw Taro'r Post heddiw.

Cysylltwch gyda Garry ar Twitter, a gwrandewch ar y rhaglen am 13:00.

View more on twitter

A55 yn dal ynghau

Teithio BBC Cymru

Scarlets yn wynebu 'gêm enfawr' nos Wener

ITV News

Mae'r Scarlets yn wynebu un o "gemau mwyaf y tymor" pan fyddan nhw'n herio Ulster nos Wener, yn ôl y mewnwr Gareth Davies.

Cyn y gêm ar Barc y Scarlets, dywedodd Davies wrth ITV: "Mae dydd Gwener yn enfawr i ni, mae'r chwech uchaf yn agos iawn... Mae angen i ni sicrhau pob pwynt sy'n bosib."

Ychwanegodd: "Fe wnaeth Ulster golli'r wythnos ddiwethaf yn erbyn Leinster, a byddan nhw eisiau gwella pethau'r wythnos yma.

"Bydd rhai bechgyn yn ôl hefyd, felly bydd hi'n gêm anodd i ni."

Gareth Davies
Huw Evans Picture Agency

Gwefan newyddion Cymraeg newydd

Twitter

Fe gafodd gwefan newyddion Gymraeg newydd ei lansio neithiwr - mae enw'r wefan yn dweud y cyfan wir...

View more on twitter

Marwolaeth ar ôl cael ei daflu alan o westy

BBC Cymru Fyw

Bu farw dyn ar ôl disgyn 30 troedfedd o sgaffaldiau ar adeilad yn Aberystwyth oriau yn unig wedi iddo gael ei daflu allan o westy ym Machynlleth. 

Gorfodwyd Steven Randall i adael gwesty Ynyshir gan yr heddlu yn dilyn adroddiadau fod ystafell foethus yno wedi cael ei difrodi. Aeth mewn tacsi i Aberystwyth cyn dringo sgaffaldiau a disgyn i'w farwolaeth.

Beirdd ifanc yn 'gosod stamp newydd'

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Dim digon o wallt glas yn y Pafiliwn a gormod o gerddi am genedlaetholdeb, crefydd a rhyfel? 

Miriam Elin Jones, un o'r sylfaenwyr cylchgrawn llenyddol newydd Y Stamp, sy'n sôn wrth Cymru Fyw am ei rhwystredigaeth gyda'r sin farddonol yng Nghymru.

Mirian Elin Jones
BBC

A55 i gau yn llwyr

Teithio BBC Cymru

Wedi i lori fynd oddi ar y ffordd yn gynharach, mae Cyngor Sir y Fflint nawr wedi cyhoeddi y bydd yr A55 tua'r gorllewin yn cau yn llwyr am 10:00 y bore 'ma tan i'r lori gael ei symud.

Fe fydd y ffordd ynghau rhwng lonydd ymadael Yr Wyddgrug (A494) a Llaneurgain (A5119). Gan y bydd angen craen i symud y lori, mae disgwyl oedi sylweddol.

View more on twitter