a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni gan y Llif Byw am heddiw ac am weddill y flwyddyn. Fe fyddwn ni'n ôl ar 3 Ionawr a chofiwch y gallwch gael y newyddion diweddaraf ar wefan Cymru Fyw yn y cyfamser.

  Oddi wrthon ni, felly, diolch am ddilyn a Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

  Cyfarchion
 2. 'Noson oer iawn'

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae disgwyl oerfel yng Nghymru heno yn ôl Rhian Haf:

  'Y dyddiau'n ymestyn ar ôl heddiw, ond fydd hi'n tywyllu'n gynnar iawn pnawn 'ma, a phan fydd y glaw yn clirio heno, gawn ni noson oer iawn - y tymheredd yn agos at y rhewbwynt.'

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 3. Yr actores Deddie Davies wedi marw

  Wales Online

  Mae WalesOnline yn adrodd fod yr actores Deddie Davies, wedi marw yn 78 oed

  Hi bortreadodd gymeriad Mrs Perks yn 'The Railway Children', ac yn fwy diweddar, hi oedd Marj yng nghyfres gomedi Ruth Jones, 'Stella'.

  Cafodd ei geni ym Mhen-y-bont ac roedd yn wyneb cyfarwydd, wedi actio hefyd nghyfresi 'Some Mothers Do 'Ave 'Em', 'Grange Hill' a 'Whitechapel'.

 4. Rhybudd ecstasi wedi i ddau gael eu taro'n wael

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn rhybuddio pobl wedi i ddau ddyn ifanc gael eu taro'n wael ar ol iddyn nhw mae'n ymddangos, gymryd tabledi ecstasi. 

  Fe fu un o'r dynion yn ddifrifol wael mewn uned gofal dwys am gyfnod, ond mae'r ddau bellach adref gyda'u teuluoedd. 

  Mae ymchwiliad ar y gweill i geisio darganfod o ble ddaeth y cyffur ac mae'r heddlu'n rhybuddio unrhyw un sy'n eu dosbarthu i roi'r gorau iddi ar unwaith.

  Pink Teddy Bears
 5. Tri hyfforddwr rhanbarthol i ymuno â Chymru yn 2017

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd tri o'r hyfforddwyr rygbi rhanbarthol yn ymuno gyda thîm hyfforddi Cymru ar gyfer y daith i Ynysoedd y Môr Tawel yn haf 2017.

  Mi fydd prif hyfforddwr Gleision Caerdydd, Danny Wilson, yr hyfforddwr ymosod Matt Sherratt, ac hyfforddwr olwyr y Scarlets, Stephen Jones yn ymuno â phrif hyfforddwr Cymru ar gyfer y daith, Robin McBryde.

  Bwriad y penderfyniad yw i ddatblygu hyfforddwyr yng Nghymru yn absenoldeb Warren Gatland a Rob Howley, tra bydd y ddau ar ddyletswydd gyda thîm y Llewod yn Seland Newydd.

  Hyfforddwyr
 6. Ar y Post Prynhawn heddiw

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Dedfrydu miliwnydd o ardal y Fenni wedi i lys ei gael yn euog o lofruddiaeth, y diweddara am yr ymchwiliad i'r ymosodiad ar farchnad Nadolig yn Berlin a'r ffrae am arwyddion siop Marks & Spencer Aberystwyth, rhai o'r straeon fydd yn cael sylw'r Post Prynhawn gyda Dewi Llwyd rhwn 17:00 a 18:00 heddiw.

 7. Carchar am oes i ddyn am losgi ei bartner

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 64 oed wedi ei ddedfyrdu i garchar am leiafswm o 17 mlynedd am daflu hylif taniwr dros ei barnter a'i rhoi ar dân. 

  Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Raymond O'Connell wedi rhoi Lynne Braund ar dân ar ôl dadl rhwng y ddau mewn tŷ yn y Barri ar 4 Awst. Fe ddioddefodd Ms Braund losgiadau i 20% o'i chorff. 

  Cafodd driniaeth yn uned losgiadau Ysbyty Treforys ond bu farw 10 diwrnod yn ddiweddarach. 

  Dywedodd y Barnwr Eleri Rees fod Ms Braund yn wraig fach fregus oedd wedi "dioddef yn ofnadwy" cyn iddi gael ei rhoi mewn coma meddygol.

  Raymond O'Connell
 8. Taith dragwyddol un cerdyn Dolig

  BBC Cymru Fyw

  Er bod llai'n anfon cardiau Nadolig y dyddiau hyn, mae un cerdyn yn parhau ar daith dragwyddol o un pen y byd i'r llall.

  Ym 1949, fe anfonodd rhieni Elspeth Parry o'r Wyddgrug gerdyn i'w modryb a'i hewythr yn fuan wedi iddyn nhw ymfudo i Awstralia. Serch hynny, roedden nhw mor hoff o'r garden, fe ofynnon nhw iddyn nhw ei hanfon yn ôl atyn nhw'n flwyddyn ganlynol, a dyna ddechrau traddodiad sydd wedi parhau ers hynny. 

  Dros y blynyddoedd, mae'r cerdyn wedi teithio 140,000 o filltiroedd, ac mae Elspeth a'i chyfnither yn dal i ymddiried yn y Post Brenhinol i'w anfon yn ddiogel.

  Cerdyn Dolig
  Image caption: Mae'r cerdyn o waith y cartwnydd enwog, Rowland Emett OBE
 9. Ffonio 999 'am fod y teledu wedi torri'

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio ar bobl i feddwl ddwywaith cyn ffonio'r gwasanaethau brys ar ôl datgelu eu bod yn ddiweddar wedi cael galwad 999 gan rywun oedd angen cymorth am fod ei deledu wedi torri.

  Dywedodd Prif Arolygydd Martin Best o Ystafell Reoli'r Heddlu: "Yn draddodiadol mae cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn un o'r adegau prysuraf ar gyfer yr Heddlu ac rydym yn gofyn i bobl ddefnyddio'r system 999 yn gall er mwyn helpu i sicrhau nad oes galwad brys yn cael ei methu dros yr Ŵyl. 

  "Mae ffonio 999 am faterion megis bod eich teledu wedi torri yn gwastraffu amser ac adnoddau a gallai atal galwad brys ddilys rhag dod drwodd atom."

  999
 10. Lladrad o siop yr Elyrch yn Abertawe

  South Wales Evening Post

  Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi lladrad o siop clwb pêl-droed Abertawe neithiwr, medd y South Wales Evening Post. 

  Fe gafodd nwyddau yn cynnwys crysau pêl-droed a dillad eraill eu dwyn wedi i gerbyd gael ei yrru at yr adeilad ar stâd ddiwydiannol Cwmdu.

  Mae'r siop ynghau heddi wrth i waith atgyweirio fynd rhagddo. Mae disgwyl iddo ailagor ddydd Gwener. 

  Abertawe
 11. Carchar am droseddau rhyw yn erbyn plant

  Heddlu Gogledd Cymru

  Fe ddywed Heddlu Gogledd Cymru bod dyn 69 oed o Drefor ar Ynys Môn wedi cael ei garcharu am 13 mlynedd am droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn plant.

  Fe gyflawnodd Robert John Parry y troseddau dros gyfnod o flynyddoedd. Bydd rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes, ac fe gyhoeddwyd gorchymyn atal niwed rhyw yn ei erbyn.

  parry
 12. Apêl am wybodaeth am ddyn ar goll

  Heddlu De Cymru

  Mae'r heddlu yn y Barri yn apelio am wybodaeth am ddyn o'r dre sydd ar goll. Cafodd Robert John Dutton, 44 oed, ei weld ddiwethaf ddydd Iau, 10 Tachwedd yn y dref, ac mae swyddogion yn bryderus am ei les.

  Mae Mr Dutton yn cael ei annog i gysylltu â'r heddlu neu ei deulu i ddweud ei fod yn ddiogel. 

  Fe ddylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â Heddlu'r De ar 101 y dyfynnu'r cyfeirnod 160048974, neu gysylltu â Taclo'r Tacle yn anhysbys ar 0800 555 111.

 13. Nawdd i adfer gwasanaethau bws y gogledd ddwyrain

  Daily Post

  Fe allai teithwyr yn y gogledd ddwyrain gael hwb cyn y Nadolig, medd y Daily Post, wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi cymorth o £300,000 i helpu awdurdodau lleol adfer gwasanaethau bws wedi i GHA Coaches fynd i'r wal

  Mae'r grant ar gael i Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn syth.

  GHA
 14. Miliwnydd: Carchar am oes gyda lleiafswm o 25 mlynedd

  Twitter

  Mae Stephen Fairclough yn gohebu i BBC Cymru o Lys y Goron Casnewydd, ac mae newydd drydar i ddweud bod Peter Morgan wedi cael dedryd o garchar am oes am lofruddio'i gymar Georgina Symonds gyda lleiafswm o 25 mlynedd dan glo.

  View more on twitter
 15. Gwerth £17,000 o ganabis wedi ei ganfod ym Mhen-y-bont

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu'r De yn dweud eu bod wedi dod o hyd i werth £17,000 o ganabis ar ôl cynnal cyrchoedd yn ardal Pencoed ym Mhen-y-bont. 

  Fe gafodd dyn 20 oed ei arestio ar fater arall cyn i'r heddlu ei chwilio a dod o hyd i'r cyffur.

  Yn dilyn hynny, fe aeth yr heddlu i dŷ ar ffordd Wimborne lle daethon nhw o hyd i ffatri ganabis. 

  Cafodd dyn 47 oed a dynes 40 eu harestio cyn cael eu rhyddhau ar fechniaeth.

  Canabis
 16. Gwahardd Goerge Earle am wyth wythnos

  BBC Sport Wales

  Mae ail-reng Gleision Caerdydd, George Earle, wedi ei wahardd o chwarae am wyth wythnos wedi iddo "wneud cysylltiad" gyda llygaid un o chwaraewyr Caerfaddon.

  Y gêm gyntaf y bydd y chwaraewr 29 oed o Dde Affrica yn ei cholli fydd y gêm ddarbi yn erbyn y Dreigiau ar Wyl San Steffan. 

  Earle
  Image caption: George Earle yn cael ei yrru o'r cae