a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Hawl i Gymru amrywio treth incwm yn 2019
 2. Dyn yn pledio'n euog i lofruddio cwpwl
 3. Dirwy o £15,700 i Gymru am arddangos pabi
 4. Ynys Môn i ymgynghori ar gau ysgolion

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

   A dyna ni. Bydd llif byw Cymru Fyw yn dychwelyd am 08:00 y bore 'fory.

 2. Wardiau yn ailagor

  BBC Cymru Fyw

  Dywed Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro fod tair ward yn Ysbyty Llandochau ger Penarth wedi ailagor. Cafodd y wardiau eu cau ddiwedd yr wythnos diwethaf oherwydd ffliw. 

  Llandochau
 3. Blog: Iolo Morganwg

  Llyfrgell Genedlaethol Cymru

  Ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru mae blog 'Iolo Morganwg a’i ‘garnedd ofnadwy o fân beprynnau’

  Dyma oedd y disgrifiad a roddodd y 'bardd, hynafiaethydd a ffugiwr' ar ei bapurau ei hun.

  iolo
  Image caption: Iolo Morganwg (1747–1826)
 4. Cyhuddiad o ddynladdiad

  BBC Cymru Fyw

  Dywed Heddlu Gwent fod dyn 25 oed o Lyn-nedd a dyn 47 oed o Aberdâr wedi cael gŵys i ymddangos gerbron llys ar gyhuddiadau o ddynladdiad drwy esgeulustod dybryd.

  Mae'n dilyn marwolaeth Gareth Pugh 29 oed o Lyn-nedd ar ôl iddo gael ei ganfod mewn llyn yng nghlwb golff Peterstone, Casnewydd, ym mis Chwefror eleni. 

  Gareth Pugh
 5. Elis-Thomas i gefnogi'r llywodraeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae Dafydd Elis-Thomas, un o gyn arweinwyr Plaid Cymru, wedi dweud wrth BBC Cymru y bydd yn cefnogi Llywodraeth Cymru yn ystod oes y Cynulliad presennol.

  Dywedodd iddo wneud ei benderfyniad ar ôl cynnal trafodaethau gyda'r prif weinidog Carwyn Jones.

  "Mae hyn yn rhoi'r sicrwydd o fwyafrif sydd ei angen ar lywodraeth er mwyn parhau i ddilyn cyfleoedd o ran datganoli ac i gynnal trafodaethau ynglŷn â'r berthynas gydag Ewrop.

  "Mae'r ddau beth yma yn allweddol, ac yn bynciau allweddol o ran yr etholaeth rwyf i yn falch i'w chynrychioli." 

  Dafydd Elis-Thomas
 6. Sefyllfa Afon Teifi yn dirywio

  Dywed llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) fod cyflwr Afon Teifi yng Ngheredigion wedi dirywio yn ystod y dydd yn dilyn llygredd ddydd Sadwrn.

  Cred swyddogion CNC fod tarddiad y llygredd yn ardal Tregaron a bore 'ma dywedodd llefarydd fod o leiaf 200 o bysgod wedi marw.  

  Pysgod
 7. 'Glaw trymach gyda'r nos'

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd efo'r tywydd ar gyfer heno:

  'Mae disgwyl chydig o law yn y gogledd a'r gorllewin ddiwedd y pnawn, a glaw trymach gyda'r nos.  Bydd hi'n dechra'n ddigon damp fory, ac yn fwy gwyntog, ac yn dal yn eitha gwlyb yn y gorllewin drwy'r dydd, er yn troi'n sychach efo mymryn o awyr las yn nwyrain y wlad erbyn y pnawn.'

  Am fwy o wyboaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 8. Cymorth i wella?

  Twitter

  Mae Gareth Bale yn cael cymorth arbenigol i wella o'r anaf i'w goes cyn mis Mawrth a gêm nesa' Cymru - gan ei dad!

  View more on twitter
 9. Croesfan yn cau

  BBC Cymru Fyw

  Dywed Network Rail y bydd croesfan Pencoed, ger Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei gau dros gyfnod y Nadolig oherwydd gwaith cynnal a chadw.

  Fe fydd y groesfan yn cau am 22:00 nos Sadwrn 24 Rhagfyr ac yn ailagor ar ddydd Iau 29 Rhagfyr am 04:00. 

  croesfan
 10. Arolwg yn dangos ‘cefnogaeth’ i’r Gymraeg

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn adrodd bod cyfres o flogiau gan yr Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd yn dangos fod “mwyafrif o bobol yng Nghymru” am gefnogi’r Gymraeg. Cymerodd 3,272 o bobl ran yn yr arolwg ym mis Mawrth eleni.

  Dywedodd Roger  Scully: “Rydym yn gweld mwyafrif o gefnogwyr o’r holl bleidiau yn gwrthod y datganiad fod yr iaith Gymraeg yn niwsans,” meddai'r Athro Scully.

  scully
 11. Y diweddara' o'r ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Yng Nghaerdydd mae 'na gryn oedi ar Southern Way tua Llanedeyrn.

  Yn Abertawe mae ffordd Ravenhill yn dal wedi cau, a thagfeydd yno ar ol i gar droi drosodd.

 12. Carchar gohiriedig am alwad ffug

  South Wales Evening Post

  Mae dyn wnaeth ffonio clwb cymdeithasol yn Llwynhendy, Llanelli a dweud mewn acen ffug fod yna fom yn yr adeilad wedi cael ei ddedfrydu i ddwy flynedd o garchar gohiriedig, meddai'r Evening Post.

  Clywodd llys fod Peter Donoghue, 50, o Lanelli yn dioddef o iselder.

 13. Nadolig gwyn?

  Twitter

  Mae dyn tywydd BBC Cymru Derek Brockway wedi trydar gyda newyddion drwg i'r rhai sy'n gobeithio am eira dros y Nadolig... oni bai eich bod chi'n digwydd byw ar gopa'r Wyddfa!

  View more on twitter
 14. Llygredd Afon Teifi yn lladd 'o leiaf 200 o bysgod'

  BBC Cymru Fyw

  Mae o leiaf 200 o bysgod wedi marw ar ôl i'r Afon Teifi gael ei llygru yng Ngheredigion.

  Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) bod y dŵr wedi afliwio, a bod swyddogion amgylcheddol yn credu mai safle amaethyddol yn ardal Tregaron yw ffynhonnell y llygredd.

  afon teifi
 15. Dirwy o £15,700 i Gymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cael dirwy o bron i £15,700 am ddangos symbol y pabi cyn eu gêm ddiwethaf yn erbyn Serbia ym mis Tachwedd.

  Cafodd patrwm y pabi ei ddangos yn un o'r eisteddleoedd cyn y gêm, ac roedd y symbol hefyd i'w weld o amgylch y cae cyn yr ornest.

  Ond fe wnaeth FIFA ddyfarnu bod hynny wedi torri rheolau ar ddangos symbolau gwleidyddol, ac mae'r Gymdeithas wedi cael dirwy o CHF 20,000 (Ffranc y Swistir), sydd tua £15,690.

  pabi