a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

   A dyna ni. Bydd llif byw Cymru Fyw yn dychwelyd am 08:00 y bore 'fory.

 2. Wardiau yn ailagor

  BBC Cymru Fyw

  Dywed Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro fod tair ward yn Ysbyty Llandochau ger Penarth wedi ailagor. Cafodd y wardiau eu cau ddiwedd yr wythnos diwethaf oherwydd ffliw. 

  Llandochau
 3. Blog: Iolo Morganwg

  Llyfrgell Genedlaethol Cymru

  Ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru mae blog 'Iolo Morganwg a’i ‘garnedd ofnadwy o fân beprynnau’

  Dyma oedd y disgrifiad a roddodd y 'bardd, hynafiaethydd a ffugiwr' ar ei bapurau ei hun.

  iolo
  Image caption: Iolo Morganwg (1747–1826)
 4. Cyhuddiad o ddynladdiad

  BBC Cymru Fyw

  Dywed Heddlu Gwent fod dyn 25 oed o Lyn-nedd a dyn 47 oed o Aberdâr wedi cael gŵys i ymddangos gerbron llys ar gyhuddiadau o ddynladdiad drwy esgeulustod dybryd.

  Mae'n dilyn marwolaeth Gareth Pugh 29 oed o Lyn-nedd ar ôl iddo gael ei ganfod mewn llyn yng nghlwb golff Peterstone, Casnewydd, ym mis Chwefror eleni. 

  Gareth Pugh
 5. Elis-Thomas i gefnogi'r llywodraeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae Dafydd Elis-Thomas, un o gyn arweinwyr Plaid Cymru, wedi dweud wrth BBC Cymru y bydd yn cefnogi Llywodraeth Cymru yn ystod oes y Cynulliad presennol.

  Dywedodd iddo wneud ei benderfyniad ar ôl cynnal trafodaethau gyda'r prif weinidog Carwyn Jones.

  "Mae hyn yn rhoi'r sicrwydd o fwyafrif sydd ei angen ar lywodraeth er mwyn parhau i ddilyn cyfleoedd o ran datganoli ac i gynnal trafodaethau ynglŷn â'r berthynas gydag Ewrop.

  "Mae'r ddau beth yma yn allweddol, ac yn bynciau allweddol o ran yr etholaeth rwyf i yn falch i'w chynrychioli." 

  Dafydd Elis-Thomas
 6. Sefyllfa Afon Teifi yn dirywio

  Dywed llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) fod cyflwr Afon Teifi yng Ngheredigion wedi dirywio yn ystod y dydd yn dilyn llygredd ddydd Sadwrn.

  Cred swyddogion CNC fod tarddiad y llygredd yn ardal Tregaron a bore 'ma dywedodd llefarydd fod o leiaf 200 o bysgod wedi marw.  

  Pysgod
 7. 'Glaw trymach gyda'r nos'

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd efo'r tywydd ar gyfer heno:

  'Mae disgwyl chydig o law yn y gogledd a'r gorllewin ddiwedd y pnawn, a glaw trymach gyda'r nos.  Bydd hi'n dechra'n ddigon damp fory, ac yn fwy gwyntog, ac yn dal yn eitha gwlyb yn y gorllewin drwy'r dydd, er yn troi'n sychach efo mymryn o awyr las yn nwyrain y wlad erbyn y pnawn.'

  Am fwy o wyboaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 8. Cymorth i wella?

  Twitter

  Mae Gareth Bale yn cael cymorth arbenigol i wella o'r anaf i'w goes cyn mis Mawrth a gêm nesa' Cymru - gan ei dad!

  View more on twitter
 9. Croesfan yn cau

  BBC Cymru Fyw

  Dywed Network Rail y bydd croesfan Pencoed, ger Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei gau dros gyfnod y Nadolig oherwydd gwaith cynnal a chadw.

  Fe fydd y groesfan yn cau am 22:00 nos Sadwrn 24 Rhagfyr ac yn ailagor ar ddydd Iau 29 Rhagfyr am 04:00. 

  croesfan
 10. Arolwg yn dangos ‘cefnogaeth’ i’r Gymraeg

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn adrodd bod cyfres o flogiau gan yr Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd yn dangos fod “mwyafrif o bobol yng Nghymru” am gefnogi’r Gymraeg. Cymerodd 3,272 o bobl ran yn yr arolwg ym mis Mawrth eleni.

  Dywedodd Roger  Scully: “Rydym yn gweld mwyafrif o gefnogwyr o’r holl bleidiau yn gwrthod y datganiad fod yr iaith Gymraeg yn niwsans,” meddai'r Athro Scully.

  scully
 11. Y diweddara' o'r ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Yng Nghaerdydd mae 'na gryn oedi ar Southern Way tua Llanedeyrn.

  Yn Abertawe mae ffordd Ravenhill yn dal wedi cau, a thagfeydd yno ar ol i gar droi drosodd.

 12. Carchar gohiriedig am alwad ffug

  South Wales Evening Post

  Mae dyn wnaeth ffonio clwb cymdeithasol yn Llwynhendy, Llanelli a dweud mewn acen ffug fod yna fom yn yr adeilad wedi cael ei ddedfrydu i ddwy flynedd o garchar gohiriedig, meddai'r Evening Post.

  Clywodd llys fod Peter Donoghue, 50, o Lanelli yn dioddef o iselder.

 13. Nadolig gwyn?

  Twitter

  Mae dyn tywydd BBC Cymru Derek Brockway wedi trydar gyda newyddion drwg i'r rhai sy'n gobeithio am eira dros y Nadolig... oni bai eich bod chi'n digwydd byw ar gopa'r Wyddfa!

  View more on twitter
 14. Llygredd Afon Teifi yn lladd 'o leiaf 200 o bysgod'

  BBC Cymru Fyw

  Mae o leiaf 200 o bysgod wedi marw ar ôl i'r Afon Teifi gael ei llygru yng Ngheredigion.

  Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) bod y dŵr wedi afliwio, a bod swyddogion amgylcheddol yn credu mai safle amaethyddol yn ardal Tregaron yw ffynhonnell y llygredd.

  afon teifi
 15. Dirwy o £15,700 i Gymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cael dirwy o bron i £15,700 am ddangos symbol y pabi cyn eu gêm ddiwethaf yn erbyn Serbia ym mis Tachwedd.

  Cafodd patrwm y pabi ei ddangos yn un o'r eisteddleoedd cyn y gêm, ac roedd y symbol hefyd i'w weld o amgylch y cae cyn yr ornest.

  Ond fe wnaeth FIFA ddyfarnu bod hynny wedi torri rheolau ar ddangos symbolau gwleidyddol, ac mae'r Gymdeithas wedi cael dirwy o CHF 20,000 (Ffranc y Swistir), sydd tua £15,690.

  pabi