a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am y tro, bydd y llif byw yn ailddechrau am 08:00 fore Llun.

 2. Cau wardiau

  BBC Wales News

  Mae tair ward sy'n gofalu am gleifion oedrannus wedi eu cau yn Ysbyty Llandochau ym Mro Morgannwg oherwydd ffliw, medd BBC Wales News. 

  Dywed Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro eu bod wedi cau'r wardiau iechyd meddwl er mwyn rhwystro'r firws rhag lledu.

  LLandochau
 3. Cyhoeddi enw dynes a fu farw

  Heddlu Gwent

  Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw'r ddynes a fu farw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng Vauxhall Astra arian a VW Polo gwyn ar yr A4048 ger Markham, Caerffili ddydd Mercher.

  Roedd Marian Joan Radford yn 67 oed ac o ardal Caerffili. 

  Mae'r heddlu yn apelio am dystion i'r digwyddiad. 

 4. Sam Davies yn safle'r cefnwr

  Chwaraeon BBC Cymru

  Fe fydd Sam Davies yn dechrau fel cefnwr a Dan Biggar yn faswr i'r Gweilch yn erbyn Grenoble yng Nghwpan Her Ewrop fory.

  Ond oherwydd anaf i'w asen bydd Keelan Giles ddim ar gael.    

  sam davies
 5. Plismones yn yr ysbyty

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio ar ôl gwrthdrawiad rhwng car Hyundai glas a char yr heddlu yng Nghasnewydd.

  Digwyddodd y gwrthdrawiad ar Ffordd Cas-gwent ger gorsaf petrol Tesco tua 12:45. 

  Aed â phlismones i Ysbyty Brenhinol Gwent ond dyw ei hanafiadau ddim yn rhai difrifol. 

  heddlu
 6. Sych gyda niwl

  Tywydd, BBC Cymru

  Gwennan Evans sydd â'r rhagolygon ar ein cyfer ar drothwy'r penwythnos.

  "Bydd heno’n noson sych ar y cyfan gyda rhai ysbeidiau cliriach yn y gogledd. Y tymheredd isaf yn 5°C gyda niwl i rai."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 7. Rhybudd am dagfeydd

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae rhybudd am dagfeydd yng Nghaer a all effeithio pobl sy'n teithio i ogledd Cymru.

  View more on twitter
 8. Gwrthdrawiad ar yr A470

  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

  Mae yna wrthdrawiad wedi bod rhwng tri cherbyd ar yr A470 ger Aberhonddu. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ceisio rhyddhau un person o gar.  

 9. Gwahardd dynes o Lanrwst rhag gyrru

  North Wales Chronicle

  Mae dynes 23 oed o Landdoged, Llanrwst, a dyn 18 oed o Essex wedi cael eu gwahardd rhag gyrru am 18 mis ar ôl rasio eu ceir ar hyd yr A55, meddai'r North Wales Chronicle.  

  Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Julianne Rees a Sidney Smith wedi rasio ar hyd saith milltir o'r ffordd yn ardal Abergwyngregyn. 

  Cafodd y ddau hefyd ddedfrydau o garchar gohiriedig o 12 mis.  

  Llys
 10. Chwilio am ddyn ar goll

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r heddlu yn ceisio dod o hyd i ddyn 38 oed o Abertawe sydd wedi bod ar goll o'i gartref ers dydd Llun. 

  Cafodd Gary Dunn ei weld am y tro olaf yn ardal Betws, Rhydaman. 

  Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.

  Gary Dunn
 11. Marwolaeth drwy anffawd

  BBC Cymru Fyw

  Mae crwner wedi cofnodi rheithfarn o farwolaeth drwy anffawd ar ddyn 43 oed o Rondda Cynon Taf. 

  Cafodd Peter Jonathan ei daro'n sâl ar ôl cael ei stopio gan yr heddlu yn Aberdâr fis Ebrill diwethaf. 

  Cafodd yr achos ei gyfeirio at Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu gan Heddlu De. 

  Mae disgwyl i adroddiad y Comisiwn i'r digwyddiad gael ei gyhoeddi yr wythnos nesaf. 

 12. Jonathan Davies ar y fainc

  Chwaraeon BBC Cymru

  Mae canolwr Cymru Jonathan Davies wedi ei enwi ar y fainc i'r Scarlets sydd i wynebu Toulon yng nghwpan pencampwyr Ewrop ddydd Sul.

  Fe fydd y ddau brop Samson Lee a Rob Evans yn dychwelyd i'r tîm cartref.

  Jonathan Davies
 13. Gwin, gin a choes twrci?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Hoffech chi wybod beth, yn ôl plant Ysgol Pencae, Caerdydd, mae Siôn Corn yn hoffi ei fwyta?

  Allai rhai o'r atebion eich synnu!

  Video content

  Video caption: Plant Ysgol Pencae, Caerdydd
 14. Euro 2016: Cymeradwyo cefnogwyr hynod sychedig Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyhoeddiad y diwydiant arlwyo Inapub wedi edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau'r diwydiant yn 2016 - ac mae'r wobr am y cefnogwyr pêl droed gorau'n mynd i'r fyddin o gefnogwyr aeth o Gymru i gefnogi carfan Chris Coleman yn ystod yr haf.

  Yn ôl Inapub, fe wnaeth cefnogwyr Cymru yfed 225,000 o beintiau o gwrw mewn un tafarn yn Bordeaux yn unig yn ystod y gystadleuaeth.

  Iechyd da yn wir, fel mae Inapub yn ei nodi!

  Cefnogaeth
  Image caption: Amser am lymaid?
 15. Tywysog Charles yng Nghaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Bu'r Tywysog Charles yng Nghaerdydd yn gynharach, gan ymweld gydag Ysgol Fitzalan yn y brifddinas.

  Roedd yno fel noddwr i elusen Teach First Cymru - elusen sy'n ceisio cau'r bwlch rhwng disgyblion difreintiedig a rhai o gefndiroedd mwy breintiedig.

  Tywysog