a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Adolygiad eang o gleifion acíwt wedi pryderon yr Ombwdsmon
  2. Mwy yn chwilio am dŷ i'w brynu ond llai ar werth
  3. Beirniadu Network Rail am beidio clirio dail o reilffyrdd