a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Nos da!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r oll gan griw y llif byw am heddiw.

  Mi fyddan ni'n ôl am 08:00 gyda mwy o'r diweddara' o bob cwr o Gymru.

  Diolch am eich cwmni!

 2. Penblwydd arbennig i gyn-athro!

  Wales Online

  Mae cyn-athro wedi cael dathlu ei ben-blwydd yn 80 yn ei hen ysgol.

  Ar ddiwrnod ei ben-blwydd, roedd David Francis yn westai arbennig yn Ysgol Gynradd Llanhari, ble bu'n dysgu am 30 mlynedd.

  Yn ôl Wales Online, roedd disgyblion yr ysgol wedi rhoi teyrnged i Mr Francis drwy wneud prosiect arbennih am ei fywyd.

 3. Yr A5 yn Llanfairpwll ar gau

  Teithio BBC Cymru

  Mae'r A5 ar gau yn Llanfairpwllgwyngyll gan fod pibell ddŵr wedi torri.

  Y cyngor i yrwyr ydi i ddefnyddio'r A55 yn lle.

 4. Noson oer a bore cymylog

  Tywydd, BBC Cymru

  Fe fydd hi'n oer heno, gyda niwl a chymylau isel yn ffurfio yn ystod y nos yn y de. Tymheredd isaf: 0°C.

  Bydd hi'n fore tywyll oherwydd y niwl, y tarth a'r cymylau isel, ond bydd hi'n gwella yn ystod y dydd, yn enwedig mewn ardaloedd arfordirol. Tymheredd uchaf: 11°C.

 5. Dyn yn yr ysbyty yn sgil digwyddiad

  Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

  Mae dyn wedi cael ei gludo i Ysbyty Treforys wedi ymosodiad honedig mewn fferyllfa yn Rhydaman heddiw.

  Mewn datganiad, dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans: "Fe gawson ein galw tua 13:05 wedi adroddiadau o ddigwyddiad mewn lleoliad ar Heol Cwmaman, Garnant, Rhydaman."

  Does dim gwybodaeth am gyflwr y dyn.

  Cafodd dyn 68 oed ei arestio yn sgil y digwyddiad ac mae yn y ddalfa.

  Yr heddlu'n ymchwilio ar safle'r fferyllfa yn Rhydaman
  Image caption: Yr heddlu'n ymchwilio ar safle'r fferyllfa yn Rhydaman
 6. Arestio dyn wedi ymosodiad mewn fferyllfa yn Rhydaman

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae dyn 68 oed wedi cael ei arestio yn dilyn ymosodiad yn Fferfyllfa Garnant yn Rhydaman tua 12:30 heddiw.

  Mewn datganiad, dywedodd Heddlu Dyfed-Powys bod y dyn wedi cael ei arestio yn y fan a'r lle, a'i fod yn y ddalfa. Dydyn nhw ddim yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

  Mae'r fferyllfa ar gau ar hyn o bryd, ond mae'r ganolfan feddygol ar agor.

  Mae'r heddlu'n apelio am dystion a gwybodaeth gan y cyhoedd.

 7. Gorchymyn iechyd meddwl i ddyn am gynnau tân

  BBC Cymru Fyw

  Mae llys wedi clywed bod dyn wedi cynnau mwy nac un tân yn ei fflat cyngor er mwyn cadw'n cynnes. 

  Bu'n rhaid bobl symud o fflatiau cyfagos wedi i James William Edwards, 28, o ardal Wrecsam wneud hynny. 

  Fe roddodd y barnwr yn Llys y Goron Yr Wyddgrug orchymyn iddo dderbyn triniaeth mewn uned seiciatryddol yn Llanfairfechan.

 8. Gwylwyr y Glannau'n gorffen chwilio am fenyw yn Afon Teifi

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae ymdrechion Gwylwyr y Glannau i ddod o hyd i fenyw yn ardal Aberteifi wedi dod i ben.

  Yn ôl yr heddlu, mae timau arbenigol o'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn parhau i chwilio yn Afon Teifi.

  Mae disgwyl iddyn nhw orffen eu gwaith cyn hir, ac ailgydio yn y gwaith bore fory.

 9. Disgybl ysgol Gymraeg yn ennill cystadleuaeth cerdyn Nadolig

  Twitter

  Travis Carter o Ysgol Gymraeg Cwmbrân yw enillydd y gystadleuaeth i lunio cerdyn Nadolig ar gyfer y Pirf Weinidog Carwyn Jones eleni. Llongyfarchiadau Travis!

  View more on twitter
 10. Agos i gytundeb i gadw gwaith dur ar agor

  BBC Cymru Fyw

  Mae'n debyg bod yr undebau llafur a chwmni dur Tata yn agos i daro bargen fyddai'n cadw gwaith dur Port Talbot ar agor.

  Cafodd trafodaethau eu cynnal rhwng y ddwy ochr yr wythnos diwethaf, ac mae'n bosib y gwnawn nhw ddod i gytundeb yr wythnos hon.

  Mae dyfodol y gwaith ym Mhort Talbot a safleodd eraill gan gynnwys Llanwern, Trostre a Shotton, wedi bod yn y fantol ers i Tata gyhoeddi ym mis Mawrth eu bod am werthu eu safleoedd ym Mhrydain.

  PT
 11. Owain Fôn yn arlunio i guro'r felan wedi Euro 2016

  Daily Post

  Roedd antur Cymru yn Euro 2016 yn dipyn o daith, ac roedd dod adref yn eithaf anodd i Owain Fôn Williams felly mae golwr Cymru, sy'n arlunydd yn ei amser sbar, wedi mynd ati i greu darlun i adlewyrchu hanes y daith yn Ffrainc.

  Dywedodd wrth y Daily Post bod gwneud hynny wedi ei helpu i guro'r felan a'r comedown o ddychwelyd o Ffrainc.

  View more on twitter
 12. Amy Wadge yn cwyno am staff Trenau Arriva Cymru

  Wales Online

  Mae'r gyfansoddwraig Amy Wadge wedi cwyno am driniaeth honedig cyfaill iddi gan staff Trenau Arriva Cymru wrth iddo deithio yn ne Cymru, yn ôl WalesOnline.

  Roedd ei chyfaill wedi ceisio prynu tocyn am ei daith ar ôl cyrraedd gorsaf Trefforest gan nad oedd swyddog ar y trên yn eu gwerthu, ond mae'n dweud i staff yr orsaf ei drin fel troseddwr.

  Amy Wadge
  Image caption: Amy Wadge gyda Ed Sheeran
 13. Prifysgol Aber yn addo llety cyfrwng Cymraeg

  BBC Cymru Fyw

  Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio strategaeth newydd ar gyfer ei myfyrwyr sydd yn rhestru ei blaenoriaethau ar gyfer ei darpariaeth cyfrwng Cymraeg.

  Fel rhan o'r cynllun fe fydd y brifysgol yn cyflwyno cardiau maent yn galw yn 'Addewidion Aber' i fyfyrwyr sydd yn dewis astudio trwy'r Gymraeg sydd yn cynnwys profiad gwaith dwyieithog, sicrwydd o lety cyfrwng Cymraeg a thiwtor personol Cymraeg.

  panty
 14. Cynnig arall arni...

  Pêl-droed, BBC Cymru

  Wedi i'r gêm rhwng Ton Pentre a Bangor yng Nghwpan Cymru gael ei gohirio dros y penwythnos, mae Sgorio'n dweud y bydd y gêm yn cael ei chwarae y Sadwrn nesa ac y bydd yn fyw ar S4C.

  View more on twitter