a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Nos da

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r oll gan griw y llif byw am yr wythnos hon.

  Fe fyddan ni'n ôl am 08:00 bore Llun i ddod â mwy o straeon o bob cwr o Gymru i chi wrth iddyn nhw dorri.

  Diolch am eich cwmni a mwynhewch y penwythnos.

 2. Dyn o ardal Dinbych wedi marw'n ddamweiniol

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest yn Rhuthun wedi dod i'r casgliad bod dyn o Beniel ger Dinbych wedi marw'n ddamweiniol.

  Bu farw Aled Lloyd Jones, 48 oed, oherwydd anafiadau gafodd eu hachosi gan lif gadwyn.

  Roedd yn gosod ffens pan ddigwyddodd y ddamwain ym mis Ionawr 2015. 

  Clywodd y cwest hefyd y gallai'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch gymryd camau cyfreithiol yn erbyn y contractwr ffensys, Robert Francis.

 3. Mwy am Gymru yn y Biennale

  BBC Cymru Fyw

  Mae manylion pellach am yr arddangosfa Gymreig fydd yng ngŵyl gelf Biennale Venice y flwyddyn nesa wedi cael eu cyhoeddi heddiw.

  Bydd yr artist James Richards o Gaerdydd yn cydweithio â myfyrwyr o Goleg Celf a Drama Caerdydd a'r Archif Sain a Sgrîn Genedlaethol ar gyfer y gwaith, fydd yn ailgylchu ac yn ailddefnyddio darnau o sain o'r archif.

  Fe fydd yr arddangosfa yn y Santa Maria Ausiliatrice yn Venice o 13 Mai tan 26 Tachwedd 2017.

  James R.
 4. Noson fwyn ar y gweill

  Tywydd, BBC Cymru

  Wedi diwrnod digon braf i'r rhan fwyaf yng Nghymru heddiw, bydd y cymylau'n fwy trwchus heno a glaw ysgafn yn cyrraedd o'r dwyrain.

  Dylai fod yn noson ddi-rew i lawer.

  Am ragolygon y penwythnos ewch i'r wefan dywydd.

 5. Enwi dyn fu farw mewn gwrthdrawiad ger Pwllheli

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae dyn fu farw mewn gwrthdrawiad yn ardal Pwllheli ddydd Iau wedi cael ei enwi.

  Roedd Neil Cottrell yn 50 oed ac yn dod o bentre' Trefor ger Caernarfon.

  Bu farw yn sgil gwrthdrawiad ar yr A499 rhwng Llanaelhaearn a Pharc Glasfryn.

 6. Fox: 'Cefnogaeth lawn' i fusnesau Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Bydd busnesau Cymru'n cael "cefnogaeth lawn" Llywodraeth y DU wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl yr Ysgrifennydd dros Fasnach Ryngwladol.

  Roedd Liam Fox yng Nghasnewydd ddydd Gwener, ble fu'n ymweld â safle Airbus ac yn cwrdd ag arweinwyr busnes.

  "Rydw i eisiau sicrhau bod busnesau yma'n cael cefnogaeth lawn gan fy adran... gan fod pob rhan o'r DU yn haeddu cefnogaeth y Llywodraeth y DU", meddai.

  View more on twitter
 7. Cymru'n gobeithio am lwyddiant mewn pencampwriaeth Futsal

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae Cymru'n wynebu Gogledd Iwerddon heno yn nhwrnament Futsal y Gwledydd Cartref, sy'n cael ei gynnal yng Nghaerdydd.

  Bydd cic gynta'r cochion am 19:30, ond cyn hynny, mae Lloegr yn herio'r Alban mewn gêm sydd newydd gychwyn.

  Fe allwch weld y ddwy gêm yn fyw ar sianel YouTube y Gymdeithas Bêl-droed.

  View more on youtube
 8. Y Furries yn gigio

  Daily Post

  Gyda'r Super Furry Animals yn paratoi at gig yn Aberystwyth heno a Llandudno nos fory fel rhan o'u taith mae'r Daily Post yn siarad gydag aelod o'r band, Cian Ciarán.

  Ydy o'n awgrymu fod y band ar fin dechrau gweithio ar ganeuon newydd?

  Super Furry Animals
 9. Darganfod corff dyn yn Ynys Môn

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae corff dyn wedi ei ganfod ym Mae Trearddur ar Ynys Môn.

  Cafodd yr heddlu eu galw ychydig cyn 10:44 heddiw wedi adroddiadau bod corff yn y dŵr. 

  Dyw'r heddlu ddim yn trin y digwyddiad fel un amheus.

  Mae'r crwner wedi cael gwybod.

 10. Athro yn euog o gyhuddiadau lluniau anweddus

  BBC Cymru Fyw

  Mae llys wedi cael athro 47 oed yn euog o bum cyhuddiad yn ymwneud â lluniau anweddus o blant.

  Roedd Mark Haslock o Landudno yn bennaeth adran yn Ysgol y Grango, Wrecsam.

  Fe gafodd y llys Haslock yn ddieuog o voyeuriaeth.

  Bydd yn cael ei ddedfrydu yn y flwyddyn newydd.

 11. Dros 30,000 yn y Ffair Aeaf

  Powys County Times

  Daeth 31,165 o bobl i'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd meddai'r County Times wrth iddyn nhw edrych nôl dros y digwyddiad a gynhaliwyd dros ddeuddydd yr wythnos hon.

  Cylch y ceffylau yn y Ffair Aeaf 2016
 12. Siom i Bale yng ngwobrau FIFA

  FIFA

  Does 'na ddim lle i Gareth Bale yn nhri olaf gwobr chwaraewr gwrywaidd y flwyddyn FIFA.

  Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann a Leo Messi yw'r tri fydd yn mynd amdani.

  Mae hyn yn golygu 'does 'na'r un Cymro wedi llwyddo i gyrraedd rownd olaf un o wobrau FIFA, wedi i Chris Coleman a Hal Robson-Kanu fethu â'i gwneud hi i'r rhestr fer mewn categorïau eraill.

  View more on twitter
 13. Cadarnhau lleoliad gorsaf heddlu newydd

  Caerphilly Observer

  Bydd gorsaf heddlu newydd yn cael ei hadeiladu yng nghanol Caerffili, yn ôl yr Observer.

  Mae'r dref wedi bod heb orsaf barhaol ers i ganolfan Heddlu Gwent ar Heol y Farchnad gau ym mis Ionawr.

  Mae disgwyl i'r safle newydd ar Heol Caerdydd agor yn ystod y gwanwyn.

 14. Dim lle i Robson-Kanu ar restr fer Gwobr Puskas

  FIFA

  Dydi gôl Hal Robson-Kanu yn erbyn Gwlad Belg heb ei gwneud hi ar restr fer Gwobr Puskas, sef gwobr FIFA am gôl orau'r flwyddyn.

  Goliau gan Marlone, Daniuska Rodriguez a Mohd Faiz Subri sydd ar y rhestr fer.

  Ond peidiwch â digalonni - gallwch ail-fyw'r wefr o weld Robson-Kanu'n rhwydo isod...