a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos.

  Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan trwy gydol y penwythnos.

 2. Enwi ysgolion uwchradd gorau Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Ysgolion o Gaerdydd sydd wedi cipio'r prif safleoedd yn rhestr ddiweddaraf The Sunday Times o'r ysgolion gwladol ac annibynnol gorau yng Nghymru.

  Daeth Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr i'r brig ymysg yr ysgolion gwladol, gydag Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf yn ail, ac Ysgol Gyfun Radur yn drydydd.

  Ymysg yr ysgolion annibynnol, cafodd Coleg St John's ei henwi fel yr orau yng Nghymru am yr 17eg gwaith yn olynol, gyda disgyblion yn llwyddo i gael graddau A*, A neu B yn 96.6% o'u cyrsiau Lefel A.

  Mae'r rhestrau yn cael eu llunio bob blwyddyn gan y papur newydd, yn seiliedig ar ganlyniadau Lefel A a TGAU y 2,000 o ysgolion annibynnol a gwladol gorau yn y DU.

  Plasmawr
 3. Carcharu dyn am dyfu canabis

  BBC Wales News

  Mae dyn wnaeth adeiladu fferm ganabis yn Sir Ddinbych wedi cael ei garcharu am 14 mis.

  Cafodd Paul Evans, 50 oed o Lerpwl, ei ddal yn tyfu 85 o blanhigion canabis ar fferm yn Saron ger Dinbych.

  Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod y cyffuriau gwerth cyfanswm o £23,000.

  Paul Evans
 4. 'Coelcerth yn gwrthod diffodd'

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Dyw e ddim yn bwnc mae pobl yn ei chael hi'n hawdd siarad amdano, ond bellach mae yna adnodd newydd yn y Gymraeg ar y we i helpu pobl i rannu eu profiadau o afiechyd meddwl.

  Bwriad meddwl.org yw dod â'r holl wybodaeth sydd ar gael yn Gymraeg ynghyd i un lle.

  Un sy'n croesawu'r adnodd newydd yw Mathew Rhys o Landysul.

  Mae wedi cael tri phwl o iselder yn ystod ei fywyd, ond y cyfnod tywyllaf oedd degawd yn ôl, pan oedd yn 21 oed ac yn y brifysgol. Bu'n rhannu ei stori gyda Cymru Fyw.

  Mathew Rhys
 5. Cymru v De Affrica: Cymharu'r chwaraewyr

  Wales Online

  Ar wefan WalesOnline mae erthygl yn cymharu chwaraewyr timau Cymru a De Affrica, gan eu sgorio allan o 10.

  Yn ôl y wefan, mae gan Gymru ychydig o fantais dros yr ymwelwyr.

  Faletau
  Image caption: Yn y garfan, ond ydi o'n holliach? Yr wythwr Taulupe Faletau
 6. iPhone: Crwner yn cefnogi cais rhieni

  BBC Cymru Fyw

  Mae crwner wedi mynnu y bydd yn gorfodi cwmni Apple i roi tystiolaeth pe bai angen hynny yn achos marwolaeth bachgen 16 oed o Sir Gaerfyrddin.

  Cafwyd hyd i William Thomas, oedd yn ddisgybl yn ysgol Bro Myrddin, mewn beudy ar fferm ei rieni yn Llangyndeyrn fis Awst y llynedd. Roedd wedi ei grogi.

  Dywedodd ei rieni wrth gwest yn Llanelli eu bod am i'r crwner eu helpu i ddatgloi ei iPhone er mwyn dod o hyd i unrhyw wybodaeth fyddai'n egluro beth ddigwyddodd.

  William Thomas
 7. Pencampwr byd hoyw cyntaf yng Nghymru?

  BBC Sport

  Bydd y bocsiwr o Puerto Rico, Orlando Cruz, yn ymladd yng Nghaerdydd y penwythnos yma, gan obeithio i fod y pencampwr byd cyntaf i fod yn agored am y ffaith ei fod yn hoyw.

  Bydd Cruz yn wynebu Terry Flanagan am felt pwysau ysgafn y WBO yn y Motorpoint Arena, gyda'r Cymro Liam Williams hefyd yn ymladd nos fory.

  Cruz
  Image caption: Orlando Cruz (ar y dde) yn ei ornest yn erbyn Jorge Pazos
 8. Blacmel: Carchar am wyth mlynedd a hanner

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Abertyleri wedi cael ei ddedfrydu i wyth mlynedd a hanner o garchar wedi iddo ei gael yn euog o naw cyhuddiad o flacmel, dwyn, twyll, voyeuriaeth ac ymosodiad rhyw.

  Roedd Farhan Mirza, 38 oed, wedi ei gyhuddo o dynnu lluniau cudd o ferched Mwslimaidd am y byddai'n codi "cywilydd" pe bai eu teuluoedd yn gweld y delweddau.

  Roedd Mirza yn gwadu'r holl gyhuddiadau.

  Mirza
 9. Ymgyrch i symud llewod Pont Britannia

  BBC Cymru Fyw

  Mae galw unwaith eto am 'Godi'r Llewod' ar Bont Britannia i groesawu pobl i Ynys Môn.

  Yn ôl ymgyrchwyr lleol, sydd wedi dechrau deiseb ar y we, mae cyfle yn cael ei golli gan fod y creaduriaid cerrig wedi'u cuddio ar hyn o bryd, ers adeiladu ffordd yr A55 ger Llanfairpwll.

  Dim ond wrth deithio ar drên y mae modd eu gweld bellach, a hynny am eiliadau yn unig wrth groesi rhwng Gwynedd a Môn.

  Llewod
 10. Cyhoeddi Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru

  BBC Sport Wales

  Mae hyfforddwraig pêl-rwyd a phêl-droed gwirfoddol o Gwmbrân, sydd wedi annog dros 200 o ferched ifanc i gymryd rhan pob wythnos, wedi ei henwi fel Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2016.

  Sefydlodd Vicki Randall, 29 oed, glwb pêl-rwyd Ieuenctid Cwmbrân yn 2009, gyda dim ond 5 o aelodau.

  Nawr mae gan y clwb 14 tîm ac mae tair o’r chwaraewyr wedi cael eu dewis yn ddiweddar ar gyfer carfan dan 17 oed Cymru.

  Mae Vicki hefyd yn rhedeg Clwb Pêl-droed Rhisga, gan reoli pob un o’u timau yng Nghynghrair De Ddwyrain Cymru.

  Vicki Randall
 11. Gwynedd: Parcio am ddim cyn y Nadolig

  Cyngor Gwynedd

  Fel rhan o ymdrechion Cyngor Gwynedd i gefnogi busnesau, bydd parcio am ddim yn cael ei gynnig yn holl feysydd parcio cyhoeddus y sir yn ystod y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

  Wrth i’r cyngor geisio denu mwy o bobl i wneud y mwyaf o siopau Gwynedd, ac wrth ymateb i alwadau i ymestyn hyd yr ymgyrch, bydd mwy o barcio am ddim nag erioed yn cael ei gynnig ym meysydd parcio cyhoeddus Gwynedd.

  Eleni, bydd parcio am ddim ar ddau benwythnos cyntaf mis Rhagfyr yn ogystal â’r cyfnod o 15-27 Rhagfyr.

 12. Norofeirws yn cau wardiau ysbyty

  BBC Wales News

  Mae pum ward yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi cael eu cau i'r cyhoedd yn dilyn pwl o feirws Norofeirws.

  Mae cyfyngiadau mewn lle ar gyfer dwy ward arall i'w atal rhag lledaenu.

  Daw'r penderfyniad wedi i 21 o gleifion ddangos symptomau'r feirws.

  Maelor
 13. Jones yn beirniadu May am beidio cwrdd

  BBC Cymru Fyw

  Dylai Theresa May fod wedi dod i gyfarfod Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ddydd Gwener, yn ôl Carwyn Jones.

  Cafodd sylwadau Prif Weinidog Cymru eu hategu gan Brif Weinidog Yr Alban, Nicola Sturgeon, a Dirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon, Martin McGuinness, wedi trafodaethau ym Mro Morgannwg.

  Telerau ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd oedd pwnc llosg y cyfarfod.

  Dywedodd Ms Sturgeon wrth BBC Cymru bod gan awdurdodau Cymru a'r Alban safbwynt "debyg iawn" ar y farchnad sengl.

  CYngor
 14. Cordina am droi'n broffesiynol yn fuan

  BBC Sport Wales

  Mae'r bocsiwr Olympaidd, Joe Cordina wedi cadarnhau ei fod yn bwriadu troi'n broffesiynol yn y "dyfodol agos".

  Fe wnaeth y Cymor golli yn rowng yr 16 olaf yng nghystadleuaeth pwysau ysgafn yn Rio eleni.

  Cordina
 15. Newydd dorri: Dyn yn euog o flacmelio merched

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Abertyleri wedi ei gael yn euog o naw cyhuddiad o flacmel, dwyn, twyll, voyeuriaeth ac ymosodiad rhyw.

  Roedd Farhan Mirza, 38 oed, wedi ei gyhuddo o dynnu lluniau cudd o ferched Mwslimaidd am y byddai'n codi "cywilydd" pe bai eu teuluoedd yn gweld y delweddau.

  Roedd Mirza yn gwadu'r holl gyhuddiadau.

  Mirza
 16. Marks and Spencer newydd i Aberystwyth

  BBC Wales News

  Mae Marks and Spencer wedi cadarnhau y bydd yn agor cangen newydd yng Ngheredigion y flwyddyn nesaf, er eu bod wedi cyhoeddi y bydd siopau yn cau ar draws y DU.

  Bydd y siop newydd yn Aberystwyth yn agor yng ngwanwyn 2017.

  Fe wnaeth M&S gyhoeddi fis yma y byddan nhw'n cau 30 o'i siopau dillad ar draws y DU.

  M&S
 17. McBryde yn disgwyl her gan y Springboks

  BBC Sport Wales

  Mae hyfforddwr blaenwyr Cymru, Robin McBryde wedi dweud ei fod yn disgwyl i Gymru wynebu dipyn o her yn erbyn De Affrica yfory.

  Fe gollodd De Affrica yn erbyn yr Eidal yn Florence dydd Sadwrn diwethaf, ac mae'r prif hyfforddwr Allister Coetzee wedi gwneud saith newid i'r tîm ar gyfer y gêm yn erbyn Cymru penwythnos yma.

  mcbryde
 18. Peiriant arian arall i Flaenau Ffestiniog

  Cambrian News

  Mae ymgyrchwyr wedi croesau'r newyddion y bydd peiriant arian newydd yn cael ei osod ym Mlaenau Ffestiniog.

  Dywedodd AS Plaid Cymru, Liz Saville Roberts bod cynlluniau i osod peiriant arian 24 awr arall y tu allan i archfarchnad Co-operative y dref.

  Roedd pobl leol wedi bod yn cwyno mai dim ond un peiriant arian 24 awr oedd ar ôl yn y dref wedi i HSBC gau ei gangen yno.