a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
  3. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol
  4. Datganiadau 90 Eiliad
  5. Datganiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar y Comisiynydd Safonau sy'n dod i mewn
  6. Dadl Plaid Cymru: Busnesau bach
  7. Dadl y Ceidwadwyr: Darpariaeth iechyd drawsffiniol
  8. Dadl Fer: Byw gyda cholli'r golwg: sut y gallwn wella hygyrchedd yng Nghymru i bobl ddall a rhannol ddall