a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  A dyna ni am heddiw ar y llif byw - cymrwch gip yn ôl ar holl newyddion y dydd isod, ac fe fyddwn ni nôl fel yr arfer fory gyda'r diweddaraf unwaith eto o Gymru!

 2. Llai yn cael afiechydon rhyw yng Nghymru

  Wales Online

  Mae cyfraddau afiechydon rhyw yng Nghymru wedi gostwng yn sylweddol dros y ddwy flynedd diwethaf, yn ôl WalesOnline.

  Wrth gymharu ffigyrau chwe mis cyntaf 2016 â'r un cyfnod yn 2014, roedd nifer yr achosion newydd o HIV wedi gostwng 50%, nifer yr achosion siffilis 31% yn is, a nifer yr achosion o gonorrhea i lawr 12%.

  Dywedodd y Gweinidog Iechyd Cyhoeddus a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans fod y ffigyrau yn dangos cynnydd da ond "na allwn ni fod yn hunanfodlon".

 3. Cyngerdd Rhyw Ddydd Un Dydd - Oeddech chi yno yn 1991?

  Twitter

  Mae Radio Cymru eisiau clywed unrhyw atgofion o gig Rhyw Ddydd Un Dydd ym mhafiliwn Pontrhydfendigaid yn 1991.

  View more on twitter
 4. 'Tyllau yn nho' adeilad Pontio

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn adrodd bod Prifysgol Bangor wedi gorfod galw contractwyr i drwsio tyllau yn nho adeilad Pontio, a hynny llai na blwyddyn ers i'r ganolfan agor.

  Achos y difrod yn ôl y sôn oedd y tywydd garw ddydd Llun.

 5. Cymro'n gwibio mynd mewn ras hwylio'r byd

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Cymro Alex Thomson wedi torri record hwylio arall yn ystod ras rownd y byd y Vendee Globe.

  Fe wnaeth Thomson gyrraedd y Penrhyn Gobaith Da yn Ne Affrica dim ond 18 diwrnod, tair awr a dau funud ar ôl gadael porthladd Les Sables d'Olonne yn Ffrainc ar ddechrau'r ras.

  Roedd hynny bron i bum diwrnod yn gyflymach na record y Ffrancwr Armel Le Cleac'h gafodd ei osod yn 2012.

  Mae'n rhaid i'r hwylwyr hefyd rasio o gwmpas Penrhyn Leeuwin yn Awstralia a Phenrhyn yr Horn yn Chile ar eu taith ar hyd y moroedd, gyda'r disgwyl y bydd yr enillydd yn cwblhau'r ras erbyn tua 20 Ionawr.

  Alex Thomson
 6. Anghydfod 'ddim yn effeithio' ar chwaraewyr Abertawe

  BBC Sport Wales

  Mae rheolwr Abertawe, Bob Bradley wedi mynnu nad yw'r anghydfod rhwng y cefnogwyr a pherchnogion y clwb yn effeithio ar berfformiadau ei dîm.

  Rhoddwyd bai ar 'gamgymeriad gweinyddol' yr wythnos hon wedi i Ymddiriedolaeth y Cefnogwyr ddweud bod y cyn-gyfarwyddwr Leigh Dineen wedi cael ei ailbenodi i'r bwrdd heb eu caniatâd.

  Mae'r Elyrch yn wynebu Crystal Palace yn Stadiwm Liberty ddydd Sadwrn, gyda Bradley dal yn chwilio am ei fuddugoliaeth gyntaf fel rheolwr.

  bob bradley a paul williams
  Image caption: Fe wnaeth Bradley benodi Paul Williams fel ei is-reolwr yr wythnos hon
 7. Rhagolygon dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Wedi diwrnod oer ond gweddol braf bydd heno'n noson sych gyda chymylau a chyfnodau clir am yn ail.

  Bydd yn parhau'n oer dros nos ond bydd yr awel ffres yn helpu i gadw'r tymherech uwchlaw'r rhewbwynt i'r rhan fwyaf ohonom.

  Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

 8. Gwlad y Llaeth a'r Mail

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  Dyw hi ddim yn ymddangos fel petai Vaughan Roderick wedi cael llawer o hwyl wrth ddarllen ei bapurau newydd boreuol heddiw.

  Yn ei flog heddiw mae'n sôn bod tipyn o newyddion drwg yn y penawdau - gan gynnwys ffigyrau pryderus yr olwg am yr economi ddaeth allan o Ddatganiad yr Hydref.

  Pob man oni bai am dudalennau'r Daily Mail, hynny yw!

 9. Trethdalwyr 'ddim am dalu am dŷ' i Neil Hamilton

  BBC Wales News

  Mae panel taliadau'r Cynulliad wedi penderfynu na fydd Aelod Cynulliad UKIP, Neil Hamilton yn cael hawlio costau tŷ yng Nghaerdydd.

  Dywedodd y corff annibynnol eu bod wedi derbyn "gwrthwynebiad cryf" i newid arfaethedig yn y rheolau fyddai wedi caniatáu ACau oedd yn byw y tu allan i Gymru i hawlio'r treuliau.

  Bydd Mr Hamilton yn cael hawlio costau ar gyfer aros mewn gwesty, fodd bynnag.

  Mae Mr Hamilton yn byw yn Wiltshire, a'r aelod dros ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru yw'r unig AC sydd ddim yn byw yng Nghymru.

  Neil Hamilton
 10. BBC yn 'araf i gynnwys straeon Cymreig'

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r BBC wedi bod yn "arafach" wrth geisio cynnwys mwy o straeon o Gymru ar raglenni newyddion rhwydwaith o'i gymharu â straeon o'r cenhedloedd eraill.

  Dyna gasgliad ymchwil gan Brifysgol Caerdydd, sydd yn dweud yn bod llai o straeon o Gymru ar y BBC na'r gwledydd eraill.

  Mewn arolwg o 2015 dim ond 1.4% o'r straeon ar fwletinau teledu oedd yn uniongyrchol am Gymru, o'i gymharu â 3.8% yn 2009.

  Dywedodd y BBC bod gwelliannau wedi eu gwneud i gynyddu sylw o'r llywodraethau datganoledig.

  elan closs stephens
  Image caption: Dywedodd Elan Closs Stephens bod yr adroddiad yn galonogol yn gyffredinol
 11. Buddugoliaeth i 'Gymro cyntaf' yr UFC

  Aled Hughes

  BBC Radio Cymru

  Cafodd Brett Johns sgwrs gydag Aled Hughes ar Radio Cymru bore 'ma wedi iddo ennill ei ornest gyntaf yn yr Ultimate Fighting Championship (UFC) yn Belfast.

  Brett o Bontarddulais a Jack Marshman o Abertyleri yw'r Cymry cyntaf i ymladd yn yr UFC.

  "Fi'n dal yn teimlo'n eitha' battered bruised i fod yn onest ... oeddwn i di joio pob eiliad o'r ffeit," meddai gan ddweud ei fod yn gorfod pinsho ei hun ar ôl gwireddu ei freuddwyd o gyrraedd y bencampwriaeth yn 24 oed.

  Brett Johns
 12. The Gentle Good ar Radio 2

  BBC Radio 2

  Mae sgwrs gyda'r canwr o Gaerdydd Gareth Bonello, sydd hefyd yn perfformio fel The Gentle Good, a Georgia Ruth ar raglen The Folk Session with Mark Radcliffe ar Radio 2 neithiwr.

  Mae caneuon o albwm newydd dwyieithog The Gentle Good yn cael eu perfformio, Georgia Ruth yn trafod ei sioe ar Radio Cymru a Gareth Bonello yn trafod ei gariad at wylio adar.

  Gareth Bonello
 13. Llinell gymorth ar gyfer cwynion cam-driniaeth mewn pêl-droed

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r NSPCC wedi lansio llinell ffôn newydd, gyda chefnogaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, yn dilyn honiadau yr wythnos hon am gam-drin plant o fewn y byd pêl-droed.

  Mae cyn-chwaraewyr proffesiynol gan gynnwys Andy Woodward, Steve Walters a Paul Stewart eisoes wedi datgelu'r wythnos hon iddyn nhw gael eu cam-drin gan hyfforddwyr pan oedden nhw'n chwaraewyr ifanc.

  "Mae dewrder y rheiny sydd wedi dod yn eu blaenau hyd yn hyn yn anhygoel," meddai Sian Jones, Rheolwr Diogelu a Lles Chwaraewyr gyda CBDC.

  "Rydyn ni'n annog unrhyw ddioddefwyr, goroeswyr ac unrhyw un sydd â phryderon, rhai presennol neu hanesyddol, i gysylltu â llinell gymorth yr NSPCC er mwyn cael cyngor, arweiniad a chefnogaeth."

 14. Pryder am effaith cau argraffwyr ar bapurau'r gorllewin

  BBC Cymru Fyw

  Mae golygydd papur newydd y Pembrokeshire Herald wedi dweud ei fod yn siomedig tu hwnt â chyhoeddiad Trinity Mirror am gau eu safle argraffu yng Nghaerdydd.

  Dywedodd Thomas Sinclair ei bod hi'n "ddiwrnod trist i'r diwydiant papur newydd yng Nghymru", a'i fod yn teimlo dros staff fydd yn "colli eu swyddi mor agos at y Nadolig".

  "Mae disgwyl nawr y bydd y rhan fwyaf o bapurau newydd Cymru yn cael eu printio un ai yn Birmingham neu Watford. 

  "Bydd hyn yn golygu terfynnau amser cynharach a llai o hyblygrwydd i'r wasg yng Nghymru."

  trinity mirror
  Image caption: Mae Trinity Mirror yn gyfrifol am nifer o deitlau gan gynnwys y Western Mail, South Wales Evening Post, South Wales Echo a'r Llanelli Star