a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fory am 08:00. 

 2. Teithwyr yn aros dros nos ar long fferi

  BBC Cymru Fyw

  Dywed cwmni Stena Line y bydd teithwyr ar y llong fferi Stena Europe yn gorfod aros dros nos oddi ar arfordir Sir Benfro cyn iddi geisio glanio yn Abergwaun ddydd Mawrth.

  Mae 87 o deithwyr a 59 o staff ar fwrdd y fferi o Rosslare.

  Oherwydd y tywydd garw fe fethodd a glanio 12:30 ddydd Llun, a methiant fu ymdrech arall am 15:30. 

 3. Shaun Edwards yn cefnogi Howley

  BBC Sport Wales

  Yn ôl gwefan BBC Sport Wales, mae Shaun Edwards wedi dangos cefnogaeth i Rob Howley, hyfforddwr dros dro tîm rygbi Cymru, wedi iddo gael ei farnu yn dilyn perfformiad siomedig yn erbyn Japan ddydd Sadwrn. 

  Dywedodd Edwards fod Howley yn "dda iawn, iawn" yn y rôl. Mae wedi cymryd drosodd y swydd tra bod Warren Gatland yn paratoi ar gyfer Taith y Llewod i Seland Newydd y flwyddyn nesaf. 

  Rob Howley
 4. Damwain ar yr A470

  Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn rhybuddio gyrwyr i gymryd gofal ar y A470 yn dilyn gwrthdrawiad rhwng Abercynon a Phontypridd.   

  View more on twitter
 5. Ymdrech fferi yn aflwyddiannus

  Mae Lesley Hughes wedi anfon y llun yma o ymdrech fferi Stena Europe i lanio yn Abergwaun. 

  Mae'r fferi, sydd â dros 150 o bobl  ar ei bwrdd, nawr yn cysgodi oddi ar benrhyn Dinas.

  Fe wnaeth y fferi adael Rosslare yn Iwerddon am 09:00 ac roedd fod i lanio am 12:30.

  Llong Fferi
 6. Beicio modur anghyfreithlon oddi ar y ffordd ar gynnydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae gyrru beic modur yn anghyfreithlon oddi ar y ffordd yn broblem gynyddol yng nghymoedd y de, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru.

  Yn gynharach ym mis Tachwedd fe gafodd 22 o bobl eu dal yn gyrru beiciau modur yn anghyfreithlon yn ystod ymgyrch ar y cyd gyda Heddlu'r De.

  difrod
 7. Fferi yn methu glanio

  BBC Cymru Fyw

  Mae fferi y Stena Europe wedi methu a glanio yn Abergwaun oherwydd y tywydd gwael.

  Mae'r fferi, sydd â lle ar gyfer 1,400 o deithwyr ar ei bwrdd, yn cysgodi oddi ar benrhyn Dinas.

  Fe wnaeth y fferi adael Rosslare yn Iwerddon am 09:00 ac roedd fod i lanio am 12:30.

  Fferi
 8. Angen cymryd gofal

  Twitter

  Mae'r awdurdodau yn gofyn i yrwyr gymryd gofal ar Ffordd Blaenau'r Cymoedd.

  View more on twitter
 9. Ffordd wedi cau oherwydd llifogydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r A483 wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad rhwng Llanwrtud a Llanymddyfri o ganlyniad i lifogydd. Mae'r sefyllfa yn wael iawn yn ardal Cynghordy. 

 10. Rhoi'r gorau i chwilio am y tro

  Heddlu De Cymru

  Dywed Heddlu'r De eu bod wedi rhoi'r gorau am y tro i chwilio am ddyn 69 oed sydd ar goll ar ôl teithio yn ei gar o Gastell-nedd i Ben-y-bont ar Ogwr. 

  Yn ôl llefarydd bu'n rhaid rhoi'r gorau i'r chwilio wrthi iddi dywylluac oherwydd y tywydd gwael ond byddant yn ailddechrau chwilio yfory. 

  Dechreuodd Russell Sherwood ar ei daith o Gilfrew yn ei gar Ford Focus arian am 06:15 ddydd Sul. 

  Bu gwylwyr y glannau yn helpu chwilio amdano a dywed yr heddlu fod llifogydd wedi achosi problemau i yrwyr yn yr ardal.   

  Russell Sherwood
  Image caption: Russell Sherwood
 11. Canfod dwy ferch oedd ar goll

  Twitter

  Newyddion da gan y  Leader, sef bod y ddwy ferch oedd ar goll yn ardal Wrecsam y bore 'ma wedi cael eu canfod yn fyw ac yn iach.

  View more on twitter
 12. Llifogydd: Dihangfa ffodus

  Twitter

  Mae'r heddlu yng Nghaerfyrddin wedi trydar llun o lori aeth yn sownd yn y llifogydd - fe gafodd y gyrrwr ddihangfa ffodus, ond mae'r rhybudd yn glir i bobl beidio mentro drwy'r llifogydd.

  View more on twitter
 13. Brexit: Rhybudd yr athro Holtham

  BBC Cymru Fyw

  Mae hi'n annhebygol iawn y bydd Cymru yn derbyn "unrhyw beth tebyg" i'r arian sy'n dod o Ewrop ar hyn o bryd o goffrau'r Trysorlys ar ôl Brexit yn ôl yr economegydd Gerry Holtham.

  Yr Athro Holtham wnaeth arwain arolwg o faint o arian oedd Cymru yn ei dderbyn gan y Drysorlys o dan Fformiwla Barnett. 

  Ar hyn o bryd mae Cymru yn derbyn arian o'r Undeb Ewropeaidd, ac mae'r Trysorlys wedi addo y byddan nhw'n gwarantu'r arian tan 2020.

  Heddiw wrth roi tystiolaeth gerbron un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol dywedodd yr Athro Holtham fod y sefyllfa ar ôl 2020 yn llai gobeithiol gan y bydd yn rhaid i Gymru gystadlu gyda rhanbarthau Lloegr am arian.

  gerry holtham
 14. Llifogydd: Gwagio ysgol

  Twitter

  Mae Ysgol Sant Richard Gwyn ym Mhenarth yn cael ei gwagio oherwydd llifogydd, medd Jennie Griffiths o ystafell reoli Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

  View more on twitter
 15. Trafferthion yn Llanilltyd Fawr

  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

  Ry'n ni eisoes wedi son am ddau berson yn sownd mewn cerbyd yn ardal Lecwydd, Caerdydd, ac mae adroddiad nawr bod dau berson arall yn sownd mewn fan yn Llanilltyd Fawr.

  View more on twitter
 16. Athro yn lawrlwytho lluniau anweddus o blant

  BBC Cymru Fyw

  Mae athro ysgol gynradd o Gaerdydd wedi cael dedfryd o garchar gohiriedig am 32 wythnos ar ôl cyfaddef iddo lawrlwytho lluniau anweddus o blant o'r rhyngrwyd.

  Fe wnaeth David Pugh, 54, athro yn Ysgol Gynradd Llysfaen, bledio'n euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

  Clywodd y llys nad oedd troseddau Pugh yn ymwneud â disgyblion Ysgol Gynradd Llysfaen.

  Heddlu De Cymru
 17. Llifogydd ger ysgolion

  Wales Online

  Mae adroddiad gan WalesOnline am y llifogydd yn y de yn dweud bod dwy ysgol wedi gorfod galw'r frigâd dân oherwydd llifogydd, sef Ysgol Uwchradd Llanishen yng Nghaerdydd ac Ysgol Sant Richard Gwyn yn Llanilltyd Fawr.

 18. Llifogydd Caerdydd

  Twitter

  Yn ôl Jennie Griffiths o ystafell reoli gwasanaeth tân y de mae dau berson yn sownd yn eu cerbyd oherwydd llifogydd yn y brifddinas, ac mewn trydar arall mae'n son am lifogydd o gwmpas eiddo yn Y Barri lle mae babi yn sownd gyda'r teulu yn yr eiddo.

  View more on twitter