a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Teyrnged i Gary Speed

  BBC Sport Wales

  Bydd cefnogwyr Leeds a Newcastle yn rhoi teyrnged i'r diweddar Gary Speed yn ystod eu gêm Bencampwriaeth yn Elland Road brynhawn Sul. 

  Bydd cefnogwyr yn rhoi munud o gymeradwyaeth iddo ar ôl 11 munud gan mai'r crys rhif unarddeg wisgodd o i'r ddau glwb.

  Gary Speed
 2. Lluniau o'r newid yn nhirlun de Cymru

  The Guardian

  O'r pyllau glo i'r melinau gwynt, ar wefan The Guardian mae 'na oriel o luniau trawiadol o sut mae creu ynni wedi newid tirlun de Cymru dros y blynyddoedd. 

 3. Carchar am ddwyn alcohol

  Western Telegraph

  Mae dyn o Rwmania wedi cael ei garcharu am naw mis ar ôl dwyn alcohol gwerth £1,170 o ddwy siop Tesco yn y gorllewin, meddai'r Western Telegraph.

  Clywodd ynadon fod Catalin Loviel Nitu, 27 oed, wedi defnyddio bag wedi ei addasu'n arbennig er mwyn dwyn gwerth £1,170 o alcohol ar un ymweliad â Tesco Doc Penfro, a £388 o alcohol o gangen yr archfarchnad yn Aberteifi.    

 4. Noson sych

  Tywydd, BBC Cymru

  Y tywydd gyda Gwennan Evans: "Bydd heno’n noson sych oni bai am beth glaw yn y de ddwyrain. 

  "Bydd yna gyfnodau clir a bydd hi’n oerach na’r nosweithiau diwethaf.

  "Y tymheredd isaf yn 5°C. Yn Sir Benfro."

 5. Herio cosb am 'fwydo' sglodion i golomennod

  BBC Cymru Fyw

  Mae ynadon Abertawe wedi penderfynu gohirio achos llys yn erbyn dynes 19 oed sy'n herio cosb o £100 am 'fwydo' sglodion i golomennod.

  Cafodd Lauren-Paige Smith orchymyn i dalu £25 gan swyddog o'r cyngor am waredu sbwriel, sef sglodion o fwyty McDonald's.

  Gwrthododd dalu'r ddirwy a chafodd orchymyn i fynd i'r llys a chael gwybod fod y ddirwy wedi cynyddu i £100. 

  Ond dywedodd Ms Smith wrth ynadon y ddinas nad oedd yn bwriadu rhoi ple, gan fod aderyn wedi bwyta'r bwyd ac felly nad oedd yna drosedd wedi ei chyflawni.

  Dywedodd y barnwr ei fod am gael siarad gyda thystion eraill cyn dyfarnu ac felly ei fod yn gohirio'r achos am bythefnos.

  Achos llys
 6. Dysgu Cymraeg?

  BBC Radio Cymru

  Ar flog wythnosol BBC Radio Cymru i ddysgwyr, mae rhestr o eirfa ddefnyddiol o raglenni Aled Hughes, Bore Cothi a'r Post Cyntaf yr wythnos a fu. 

  Aled Hughes
 7. Dippy'r deinosor ar daith i'r Cynulliad

  BBC Cymru Fyw

  Bydd dinosor enwog o un o brif amgueddfeydd Llundain yn dod i'r Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd fel rhan o'i daith trwy Brydain.

  Mae Dippy'r Diplodocws wedi cael ei arddangos yn Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain ers 1905. Bydd yn ymweld â Chaerdydd yn Ionawr 2017.  

  Dippy'r Deinosor
 8. Cyhuddo dyn 80 o droseddau rhyw hanesyddol

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 80 oed o Gaerdydd  wedi ei gyhuddo o 15 o droseddau rhyw yn erbyn plant mewn mosg yn y ddinas. 

  Cafodd Mohammed Haji Saddique o Gyncoed, oedd yn dysgu ym mosg Madina rhwng 1976 a 2006, ei ryddhau ar fechnïaeth. 

  Mae'r troseddau honedig yn gysylltiedig ag ymosodiadau ar bedair merch yn y mosg rhwng 1996 a 2006. 

 9. Traethau Cymru'n 'rhagorol'

  Wales Online

  Fe ddywed WalesOnline bod 84 o'r 103 o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon 'rhagorol' am ansawdd y dŵr nofio.

  Dim ond un - Cemaes ar Ynys Môn - gafodd ei farnu'n 'wael'.

  Rhosili
  Image caption: Roedd traeth Rhosili yn un o'r rhai rhagorol
 10. Arwerthu Eiddo Cyngor

  Cyngor Blaenau Gwent

  Mae Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent yn rhoi tir ar werth mewn arwerthiant ddydd Iau, 1 Rhagfyr. Mae'r tir yn cynnwys cyn ysgol Rhiw Briery, sef ysgol plant iau/babanod, a byngalo gofalwr.

  Mae cyfanswm y safle tua 3.13 erw a byddai'n addas ar gyfer amrywiaeth o wahanol ddefnyddiau. 

 11. Aled ar ei feic

  Twitter

  Gydol yr wythnos mae'r cyflwynydd Aled Hughes ar daith feicio o'r de i'r gogledd i godi arian at Plant Mewn Angen, ac mae pobl wedi bod yn gyrru lluniau ohono'n diodde' at Radio Cymru - dyma rhai ohonyn nhw.

  View more on twitter
 12. Ynys ar werth

  Western Telegraph

  Mae cyfle i brynu ynys oddi ar arfordir Sir Benfro sy'n cynnwys hen gaer o'r cyfnod Napoleanaidd - y cyfan am £550,000, meddai'r Western Telegraph.

  Cafodd y gaer, sy'n adeilad rhestredig Gradd II, ar Ynys Thorne ei ddefnyddio fel gwesty tan y 90au.

  Ynys Thorne
 13. Galw am adolygiad o gynllun pensiwn y glowyr

  Y Cymro

  Yn ôl Y Cymro, mae AC Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru, Steffan Lewis, wedi pwyso ar Lywodraeth y DU i roi terfyn ar yr “anghyfiawnder sy’n parhau” gan bod symiau mawr o arian yn cael eu cymryd o Gronfa Bensiwn y Glowyr (MPS).  

  Bydd Steffan Lewis yn arwain dadl yn y Cynulliad ar y pwnc yfory.  

  Steffan Lewis
 14. 'Rydw i'n Dalwrnaholic'

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae Talwrn y Beirdd yn un o gyfresi mwyaf poblogaidd Radio Cymru ers degawdau. Ar wefan Cylchgrawn, mae Gruffudd Owen yn sôn am apêl y Talwrn i'r genhedlaeth newydd o feirdd.

  "Fy enw i ydi Gruffudd Owen, dw i'n ddeg ar hugain oed a dw i'n Dalwrnaholic." 

  Gruffudd Owen
 15. Damwain yn cau'r A525

  Denbighshire Free Press

  Yn ôl y Denbighshire Free Press mae'r A525 ar gau wedi i gar daro i mewn i bolyn telegraph ger Llandegla, Wrecsam.

  Mae'r ffordd ar gau i'r ddau gyfeiriad wedi'r digwyddiad am 12:15.