a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl fawr!

BBC Cymru Fyw

Diolch am fod gyda ni heno. Siom i Gymru, ond maen nhw'n drydydd yn y grŵp gyda llai na hanner y gemau wedi'u chwarae.

Mae chwe gêm yn weddill - y nesa' fydd y daith i Ddulyn i herio Gweriniaeth Iwerddon ar nos Wener, 24 Mawrth 2017.

Fe fyddwn ni'n dod â'r gêm yna i chi os na fyddwch chi'n gwneud y daith draw - ymunwch â ni bryd hynny.

Hwyl fawr tan hynny.

Gwrandewch

Dyma'r tabl

Twitter

Anlwc

Twitter

John Hartson o'r farn bod Cymru wedi bod yn anlwcus heno.

View more on twitter

Trydydd yn y grŵp

Cwpan y Byd 2018

Mae'r canlyniad yn gadael Cymru yn drydydd yn Grŵp D. Gweriniaeth Iwerddon sydd ar y brig ar 10 pwynt gyda Serbia'n ail ar 8 a Chymru ar 6.

Triphwynt o naw

Marc Lloyd Williams

"Creulon ildio mor hwyr, ond heb ddysgu o'r gem ola yn erbyn Georgia mis diwethaf, pwynt yn well na dim ond diwedd y gan i'w fod ni wedi gollwng pedwar pwynt gartref yn y ddwy gem ddiwethaf, nid y canlyniadau sydd a mynd â chi i Gwpan y Byd"

Mae'i drosodd

Twitter

Angen ennill y tair nesaf

Marc Lloyd Williams

"Nesi ddweud fod ni angen 10 pwynt allan o'r bedair gem nesa ar ddechrau'r prynhawn felly mae angen ni guro'r dair gem nesaf os am fentro i Rwsia."

Cymru 1-1 Serbia

Chwiban Olaf

Dyna ni - y gêm ar ben.

Pwynt yn unig i Gymru unwaith eto, ond roedd hwn yn bwynt creulon.

Cymru 1-1 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Perygl i Gymru - Joe Allen â thacl funud olaf i ildio cic gornel!

Disgyblaeth

Marc Lloyd Williams

"Disgyblaeth Cymru yn dechrau dangos nawr, chwaraewyr yn cael cardiau heb fod angen, mi fydd rhain yn gallu bod yn gostys wrth i'r ymgyrch fynd yn ei flaen."

Cymru 1-1 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Cyfle gwych i Gymru! Roedd Ramsey'n camsefyll ond fe wnaeth y golwr arbediad gwych beth bynnag.

Cymru 1-1 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Mae'r 90 munud ar ben - fe fydd tri munud yn cael eu hychwanegu....

Katai o Serbia

Cerdyn Melyn

Bai ar yr amddiffyn?

Marc Lloyd Williams

"Y postyn yn achub Serbia, bel wych gan Ramsey ond o fewn munud pen arall y cae mae Serbia yn gyfartal, Amddiffyn llac gan Gymru, ddylsai Mitrovic ddim sgorio tra mae o yn symud oddiwrth gol."

Mitrovic yn gadael

Eilyddio

Gudelj sydd ymlaen yn lle sgoriwr Serbia

Golwr Serbia!

Cerdyn Melyn

Fe redodd ddeugain nllath i ddadlau gyda'r dyfarnwr - cerdyn melyn mwyaf haeddiannol y noson o bosib!

Cymru 1-1 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Penbleth i Chris Coleman nawr - cadw'u gafael ar bwynt neu mynd am y tri?

Cymru 1-1 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Mae hynny'n greulon i Gymru - eiliadau wedi i Gymru daro'r postyn y pen arall, peniad Alexandr Mitrovic sy'n taro'r postyn cyn canfod cefn y rhwyd ac mae'n gyfartal!

Cymru 1-1 Serbia

Gôl!

Cymru 1-0 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Bale yn taro'r postyn!!!

Ramsey'n canfod Gareth Bale a'i ergyd troed dde yn taro'r postyn chwith!!

Ledley'n gadael

Eilyddio

Mae Joe Ledley wedi blino'n lan. Dave Edwards sy'n dod i'r cae yn ei le.

C'MON CYMRU!!

Twitter

Cymru 1-0 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Serbia'n pwyso eto, ond Hennessey - nid am y tro cynta heno - yn y lle iawn.

Pwysig!

Marc Lloyd Williams

"Chwater awr pwysig i Gymru rwan, ildio gol a mi am fod yn anod iawn wedyn i gyraedd Rwsia ond ar y llaw arall cadw llechen lan yn golygu fod yr ymgyrch o gyraedd Cwpan y Byd yn ein dwylo win hunain."

Cymru 1-0 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Tom Lawrence yn ennnill cic rydd i Gymru yn hanner Serbia.

'Scrappy'

Twitter

Dyna farn John Hartson, sy'n sylwebu i orsaf 5Live heno...

View more on twitter

Cymru 1-0 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Bale yn herio tri amddiffynwr....ac yn ennill cic rydd!

Cymru 1-0 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Llai na chwarter awr yn weddill...angen gofal ar y tri Cymro sydd wedi gweld y cerdyn melyn, sef Joe Allen, Joe Ledley a Gareth Bale - does dim angen gwaharddiadau!

Cymru 1-0 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Wwwwww - Aaron Ramsey ar lawr wedi i ergyd galed iawn ei daro mewn man poenus iawn!!

Jiws yn edrych ymlaen i Ddulyn!

Marc Lloyd Williams

"Os ydi'r sgor yn aros yr un peth ar ddiwedd y gem , mi fydd yna awyrgylch wych yn Nulyn yn mis Mawrth gyda'r ddau ar frig y grwp yn mynd yn ben ben a'i gilydd... fydd tafarndai Temple Bar wedi ei plesio hefyd!!!"

Cymru 1-0 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Mae'r 20 munud sy'n weddill yn allweddol i'r ddau dîm wrth geisio cyrraedd Rwsia!

Serbia'n pwyso'n galed ond Cymru'n amddiffyn yn gadarn ar hyn o bryd.

Lawrence i'r cae

Marc Lloyd Williams

"Oedd hi'n unai fod yn Ramsey neu Robson-Kanu, y ddau heb chwarae llawer ond profiad Ramsey yn gadw fo ar y cae, o leia fod Tom Lawrence wedi bod yn chwarae yn rheolaidd ar fenthyg yn Ipswich a mi sgoriodd o penwythnos diwethaf."

Joe Ledley yn y llyfr!

Cerdyn Melyn

Robson-Kanu'n gadael

Eilyddio

Tom Lawrence sy'n dod i'r cae yn lle Hal Robson-Kanu, sydd heb chwarae llawer o bêl-droed yn ddiweddar ond sydd wedi bod yn wych heno.

Cymru 1-0 Serbia

Hennessey yn y lle iawn i arbed o groesiad Tadic, ond Serbia'n edrych yn beryglus iawn.

Cymru 1-0 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Serbia sy'n rheoli'r meddiant ar hyn o bryd ac yn chwilio am fylchau.

Ramsey'n blino

Marc Lloyd Williams

"Ramsey yn dechrau blino rwan, heb chwarae llawer o gemau ers yr Ewros, efallai fod hi'n amser i Chris Coleman wneud newidiadau."

Cymru 1-0 Serbia

Cwpan y Byd 2018

Ledley'n ceisio rhyng-gipio ond yn ildio cic rydd mewn lle peryglus i Serbia!

Eilyddion?

Marc Lloyd Williams

"Y gem wedi tawelu ychydig rwan, sydd yn siwtio Cymru, siawns fydd na eilydd neu ddau yn cael ei wneud gan Serbia yn o fuan gyda awr ar y cloc."