a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Marwolaeth ddamweiniol

  BBC Cymru Fyw

  Fe gafodd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ei chofnodi ar bensiynwr oedd yn dioddef o ddementia ac a fu farw ar ôl cerdded allan o ward ysbyty.

  Clywodd cwest fod Iris Hughes, 80 oed, wedi cerdded allan o Ysbyty Wrecsam Maelor ar 29 Medi. 

  Daeth i'r amlwg y diwrnod canlynol ei bod wedi syrthio yn y maes parcio a bod hyn wedi achosi gwaedlif ar yr ymennydd.

  Dywedodd y crwner fod hwn yn fater difrifol ac "na ddylid caniatáu i hyn ddigwydd eto." 

 3. Cau barics yn Sir Benfro

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cyhoeddi eu bod hefyd yn bwriadu cau Barics Cawdor, ym Mreudeth Sir Benfro, cartref catrawd y Signalau, erbyn 2024. 

 4. Cau barics Aberhonddu

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn newydd gyhoeddi eu bod yn bwriadu cau eu barics yn nhref Aberhonddu yn 2027.

  Y barics yw pencadlys presennol y fyddin yng Nghymru. 

  Dyw'r penderfyniad ddim yn effeithio safleoedd y fyddin ym Mhont Senni a Dering Lines.

  Mae'r AS Ceidwadol lleol Chris Davies wedi condemnio'r penderfyniad gan ddweud y gallai olygu colli 180 o swyddi. 

  Aberhonddu
 5. Agor cwest i farwolaeth pensiynwr

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio i farwolaeth pensiynwr yn Llandrillo yn Rhos, Sir Conwy, ar ôl i'w gar fod mewn gwrthdrawiad a bws. 

  Bu farw Gwyn Cunliffe Jones, 77 o Hen Golwyn o'i anafiadau yn Ysbyty Glan Clwyd, yn dilyn y ddamwain ym mis Medi. 

  Ysbyty Glan Clwyd
 6. Euog o dwyllo

  Daily Post

  Mae dyn wedi cael carchar gohiriedig o chwe mis am geisio twyllo ei gwmni yswiriant yn dilyn damwain mewn maes parcio Co-op ar Lannau Dyfrdwy, meddai'r Daily Post.

  Clywodd Ynadon yr Wyddgrug fod James Young, 33 oed, o ardal Sandycroft wedi ceisio hawlio am anafiadau i ddau oedolyn a thri phlentyn y dilyn man wrthdrawiad.

  Ond roedd camera'r siop yn dangos mai dim ond dau blentyn oedd yn y car ar y pryd. 

 7. Richard Elfyn, y goron a Lloyd George

  BBC Cymru Fyw

  Mae dipyn o son wedi bod am gyfres ‘The Crown’ ddechreuodd ar Netflix ddydd Gwener 4 Tachwedd. 

  Un o’r actorion sydd yn y gyfres ydy’r Cymro Richard Elfyn.

  Mae o ar daith ddiwedd yr wythnos yma yn Abertawe a Gartholwg ac yn chwarae rhan Lloyd George yn y ddrama The Wizard, The Goat and the Man Who Won the War.

  Elfyn
  Image caption: Richard Elfyn yn chwarae rhan y Prif Weinidog o Lanystumdwy
 8. Damwain ar draeth

  Western Telegraph

  Dywed y Western Telegraph fod y gwasanaethau brys wedi eu galw i draeth ger Saundersfoot yn Sir Benfro ar ôl adroddiadau fod dynes wedi syrthio oddi ar geffyl. 

  Dywed Gwasanaeth Ambiwlans Cymru fod y ddynes wedi ei chludo i ysbyty Llwynhelyg ond nad oedd ei hanafiadau yn rhai difrifol.

 9. Enwebu ar gyfer Medal Syr Thomas Parry-Williams

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwirfoddoli i helpu pobl ifanc am flynyddoedd lawer rywle yng Nghymru? Hoffech chi enwebu rhywun sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl yn eich hardal leol?

  Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn gwahodd enwebiadau ar gyfer Medal Goffa Syr Thomas Parry-Williams, ac mae angen derbyn gwybodaeth am unrhyw un sy’n gymwys erbyn diwedd y mis.

  Gallwch gael ffurflen ar wefan yr Eisteddfod.

 10. Cosb am gasglu cocos yn anghyfreithlon

  BBC Cymru Fyw

  Mae llys wedi gorchymyn fod dyn o'r gogledd yn gorfod talu £68,000 i goffrau'r wlad, sef arian a enillodd drwy drosedd.

  Roedd Christopher Mossman, 48, o Fagillt eisoes wedi ei ddedfrydu i 18 mis o garchar gohiriedig am drefnu gangiau i gasglu cocos yn anghyfreithlon ar Lannau Dyfrdwy.

 11. Amddiffynwr Casnewydd i wynebu gwaharddiad?

  South Wales Argus

  Mae'r South Wales Argus yn adrodd y gallai amddiffynwr Casnewydd, Paul Bignot, wynebu hyd at chwe mis o waharddiad o bêl-droed yn dilyn digwyddiad mewn gêm yn erbyn Cheltenham Town.

  Fe ddigwyddodd y digwyddiad ar Rodney Parade ar 10 Medi, ond dydi'r manylion heb eu cyhoeddi eto.

  bignot
 12. Llofruddiaeth Y Rhyl: Trywanu i farwolaeth

  BBC Cymru Fyw

  Clywodd cwest i farwolaeth Mark Roy Mason mewn maes parcio yn Y Rhyl ei fod wedi marw o anafiadau trywanu.

  Mae pedwar dyn o Lerpwl wedi ymddangos gerbron llys ar gyhuddiad o'i lofruddio ar 27 Hydref, a bydd yr achos yn eu herbyn yn cael ei gynnal y flwyddyn nesaf.

 13. Pwy sy'n 'fewnfudwyr'?

  Prifysgol Caerdydd

  Yn ei flog heddiw mae'r Athro Roger Scully yn trafod ymchwil sy'n trafod pwy mae pobl Cymru yn eu hystyried fel mewnfudwyr

  Mae Roger Scully yn gofyn a yw Saeson, Pwyliaid a Gwyddelod yn cael eu gweld fel mewnfudwyr yng Nghymru.

  Scully
  Image caption: Yr Athro Roger Scully
 14. Tref yn elwa o ras feics

  Cyngor Ceredigion

  Fe wnaeth ras feicio ddod a hwb economaidd o £300,000 i dre Aberystwyth yn ôl adroddiad ar gyfer Cyngor Ceredigion. 

  Ym mis Mai fe wnaeth y dref gynnal cymal o ras Pearl Izumi UK ac mae cabinet y sir wrthi'n ystyried a ddylid gwario £66,000 er mwyn cynnal y ras yn 2017. 

 15. Cymru i fod yn ganolfan trwsio awyrennau newydd F35

  BBC Cymru Fyw

  Bydd awyrennau F35 o dros Ewrop yn cael eu cynnal a'u cadw yng ngogledd Cymru yn y dyfodol, ar ôl i'r DU gael ei ddewis fel canolfan drwsio ac atgyweirio.

  Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cyhoeddi y bydd yr awyrennau, sy'n cael eu hadeiladu gan gwmni Lockheed Martin, yn cael eu trwsio yn Sealand, Sir y Fflint.

  Dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn y byddai'r cytundeb yn sicrhau miliynau o bunnoedd i'r diwydiant amddiffyn ac yn creu a chynnal miloedd o swyddi.

  F35
 16. Plaid yn galw am fwy o eglurdeb

  BBC Wales News

  Mae angen mwy o eglurdeb ar beth yn union yw oblygiadau Brexit ar gyfer lywodraethau San Steffan a Bae Caerdydd yn ôl Plaid Cymru, medd gwefan BBC Wales News. 

  Dywed Leanne Wood bod ei phlaid yn derbyn canlyniad y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd, ond ychwanegodd na wnaeth unrhyw ran o'r DU bleidleisio dros Brexit "caled".

  Mewn erthygl yn y Times dywed Ms Wood na ddylai Llywodraeth Cymru "eistedd yn ôl a gadael i Brexit ddilyn ei lwybr".

  Lian Wood
 17. Dau enw ychwanegol i garfan rygbi Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae enwau Cory Allen a Tomos Williams wedi cael eu hychwanegu i garfan rygbi Cymru ar gyfer y gêm yn erbyn Ariannin ddydd Sadwrn nesaf.

  Bydd y ddau i mewn yn lle Rhys Webb a Tyler Morgan oherwydd anafiadau i'r ddau yna. Dyw Williams heb ennill cap hyd yma.

  cory allen
 18. Teulu Eifion Gwynne yn gwneud apêl am le mewn mynwent

  BBC Cymru Fyw

  Mae teulu a ffrindiau chwaraewr rygbi fu farw yn Sbaen wedi gwneud apêl er mwyn ceisio sicrhau lle mewn mynwent.

  Bu farw Eifion Gwynne, 41, ar ôl cael ei daro gan gar fis diwethaf.

  Roedd y trydanwr, oedd yn briod â thri o blant, yn adnabyddus yn yr ardal ac wedi chwarae i glybiau rygbi Aberystwyth a Llanymddyfri.

  eifion