a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw.

  Fe gewch chi'r diweddara' am weddill y noson ar ein gwefan, a bydd y llif byw yn ailddechrau am 08:00 'fory.

 2. Casgliad o gerddi coll R.S. Thomas yn cael eu cyhoeddi

  BBC Cymru Fyw

  Mae casgliad o gerddi coll gan y bardd R.S. Thomas wedi cael eu cyhoeddi.

  Mae'r gyfrol newydd, Too Brave to Dream: Encounters with Modern Art wedi ei chyhoeddi dan olygyddiaeth Yr Athro Tony Brown a'r Athro Jason Walford Davies o Brifysgol Bangor.

  RS Thomas
 3. Opera newydd Llywelyn Fawr

  Golwg 360

  I gyd-fynd â’r gwaith o ail-adeiladu Llys Rhosyr yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, mae gwahoddiad i drigolion Ynys Môn gymryd rhan mewn opera newydd sbon wedi’i hysbrydoli gan y tywysog Llywelyn Fawr.

  Bydd yr opera yn mynd ar daith o gwmpas Cymru yn 2017 gyda’r perfformiad olaf yn safle Llys Llywelyn yn Sain Ffagan, wedi i’r gwaith gael ei gwblhau.  

 4. Noson fwyn dan y cymylau yng Nghymru

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd y glaw yn clirio'n raddol dros nos, a fydd hi'n noson fwynach dan y cymylau. Wedyn cyfuniad o heulwen a chawodydd gawn ni 'fory.

  Am eich tywydd yn lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 5. Y Cymro fu bron yn Arlywydd

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Ar 8 Tachwedd bydd Hillary Clinton a Donald Trump yn mynd benben am arlywyddiaeth yr Unol Daleithiau. Ond wyddoch chi, union ganrif yn ôl, fod Americanwr o dras Cymreig yn brwydro am y swydd?

  Charles Evans Hughes
 6. Cyngor i ystyried gwario £32,000 ar dabledi newydd

  BBC Cymru Fyw

  Bydd cyngor llawn Wrecsam yn penderfynu ar gynllun i wario £32,000 ar gyfrifiaduron tabled i gynghorwyr y flwyddyn nesaf.

  Mae adran TG y cyngor wedi awgrymu bod angen dyfeisiau newydd oherwydd bod rhai yn cael problemau technegol.

  Ond mewn cyfarfod ddydd Iau, fe wnaeth rhai cynghorwyr gwestiynu'r cynllun o ystyried y toriadau sy'n cael eu gwneud i wasanaethau eraill.

  Dywedodd y Cynghorydd William Baldwin nad oedd y cynllun wedi ei dderbyn yn dda gan y cyhoedd. 

 7. Carcharu dyn o Gaernarfon am droseddau rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Gaernarfon wedi ei garcharu am 10 mlynedd am droseddau rhyw yn erbyn plentyn.

  Cafwyd Kevin Roscoe, 59, yn euog o chwe trosedd yn erbyn plentyn 14 oed, wnaeth ddigwydd yn y 2000au cynnar. 

  Bydd rhaid i Roscoe hefyd arwyddo'r gofrestr troseddwyr rhyw am weddill ei oes.

  Kevin Roscoe
 8. Am be' wnaethoch chi chwilio ar Google?

  Wales Online

  Mae WalesOnline heddiw'n cyhoeddi rhestr o'r termau a'r cwestiynau mwyaf cyffredin wnaeth pobl chwilio amdanynt ar Google yn ystod y misoedd diwethaf. 

  Mae Calan Gaeaf, clowniau a Donald Trump yn rai amlwg, ond fedrwch chi ddyfalu'r gweddill?

 9. Dynes yn ennill brwydr gyfreithiol tystysgrif geni

  BBC Wales News

  Mae dynes wedi ennill brwydr gyfreithiol i roi enw ei phartner, fu farw cyn i'w ferch gael ei eni, ar dystysgrif geni.

  Bu farw Michael Lee Emmett, 29 o'r Coed Duon, ar ol cael ei drywanu yn 2014.

  Nid oedd Natalie Preece, 28, yn cael rhoi enw Mr Emmett ar dystysgrif geni Lola-Grace oherwydd nad oedden nhw wedi priodi, ac nid oedd yn fyw i'w arwyddo pan gafodd ei ferch ei geni.

  Nawr mae Ms Preece wedi cael yr hawl i'w roi ar y dystysgrif, wedi prawf DNA.

  Teulu
 10. Apelio am wybodaeth wedi lladrad yn Llanelli

  ITV

  Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad o gwmni dur yn Llanelli.

  Mae ITV yn dweud bod chwech o bobl wedi torri i mewn i safle Dyfed Steel a dwyn nwyddau trydanol.

  Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101.

 11. Pleidlais ddifyr!

  Marca

  Mae 'na bleidlais ddifyr yn cael ei chynnal ar wefan papur Marca yn Sbaen ynglŷn â phwy ddylai ennill hyfforddwr pêl-droed gorau'r flwyddyn.

  Fydd y bleidlais yn cyfri dim yn y pen draw, ond mae'n ddifyr oherwydd mae Chris Coleman yn bedwerydd ar hyn o bryd (yn Sbaen) ac o flaen Sbaenwyr mawr fel Luis Enrique a Pep Guardiola!

  coleman
 12. Brexit: Beth am yr Arglwyddi?

  Twitter

  Mae Golygydd Gwleidyddol y BBC, Laura Kuenssberg, yn credu y bydd aelodau seneddol yn pleidleisio o blaid gweithredu Erthygl 50 i adael yr UE (yn y pen draw), ond bod cael deddfwriaeth drwy Dŷ'r Arglwyddi yn fater arall.

  View more on twitter
 13. Bradley am brynu Berbatov?

  Twitter

  Mae Dimitar Berbatov wedi awgrymu ei fod yn awyddus i ddychwelyd i'r Uwch Gynghrair.

  Fydd Abertawe yn fodlon cymryd siawns ar yr ymosodwr 35 oed?

  View more on twitter
 14. Tynnu enw athrawes o'r gofrestr

  BBC Cymru Fyw

  Mae enw cyn-brifathrawes wedi ei dynnu oddi ar y gofrestr ar ôl i banel disgyblu ei chael yn euog o gamymddwyn proffesiynol annerbyniol.

  Bydd Helen Hopkins, oedd yn bennaeth yn Ysgol Bro Siôn Cwilt yn Synod Inn, wedi ei gwahardd am ddwy flynedd, ond bydd yn cael gwneud cais i ddysgu eto ar ôl hynny.

  Helen Hopkins
 15. Brexit: Y Cymro yng nghanol y ffrae

  Independent

  Independent

  Mae'r Independent wedi cyhoeddi erthygl am y dyn a gyhoeddodd y penderfyniad gan yr Uchel Lys y bore 'ma sy'n golygu y bydd rhaid i senedd San Steffan bleidleisio cyn gweithredu Erthygl 50 o adael yr Undeb Ewropeaidd.

  Y dyn dan sylw yw'r Cymro sy'n Arglwydd Brif Ustus, yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd.

  arglwydd thomas
 16. Norovirus yn cau tai bwyta

  South Wales Evening Post

  Mae'r South Wales Evening Post yn adrodd bod sawl cangen o'r gadwyn o dai bwyta Wahaca wedi gorfod cau wedi i gannoedd o staff a chwsmeriaid ddiodde' gyda'r norovirus.

  Roedd cangen Caerdydd yn un o'r rhai fu ar gau, ond mae bellach wedi ailagor.

 17. Gyrrwr tacsi'n methu prawf cyffuriau

  Daily Post

  Fe ddywed y Daily Post bod gyrrwr tacsi yng Ngwynedd wedi methu prawf cyffuriau wrth iddo baratoi i fynd â phlant i'r ysgol.

  Cafodd y gyrrwr ei arestio yn syth. Er bod y plant yn y car, doedden nhw heb gychwyn ar y daith i Fangor.