a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw.

Fe gewch chi'r diweddara' am weddill y noson ar ein gwefan, a bydd y llif byw yn ailddechrau am 08:00 'fory.

Heddiw mewn hanes

Casgliad o gerddi coll R.S. Thomas yn cael eu cyhoeddi

BBC Cymru Fyw

Mae casgliad o gerddi coll gan y bardd R.S. Thomas wedi cael eu cyhoeddi.

Mae'r gyfrol newydd, Too Brave to Dream: Encounters with Modern Art wedi ei chyhoeddi dan olygyddiaeth Yr Athro Tony Brown a'r Athro Jason Walford Davies o Brifysgol Bangor.

RS Thomas
BBC

Opera newydd Llywelyn Fawr

Golwg 360

I gyd-fynd â’r gwaith o ail-adeiladu Llys Rhosyr yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, mae gwahoddiad i drigolion Ynys Môn gymryd rhan mewn opera newydd sbon wedi’i hysbrydoli gan y tywysog Llywelyn Fawr.

Bydd yr opera yn mynd ar daith o gwmpas Cymru yn 2017 gyda’r perfformiad olaf yn safle Llys Llywelyn yn Sain Ffagan, wedi i’r gwaith gael ei gwblhau.  

Noson fwyn dan y cymylau yng Nghymru

Tywydd, BBC Cymru

Bydd y glaw yn clirio'n raddol dros nos, a fydd hi'n noson fwynach dan y cymylau. Wedyn cyfuniad o heulwen a chawodydd gawn ni 'fory.

Am eich tywydd yn lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Y Cymro fu bron yn Arlywydd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar 8 Tachwedd bydd Hillary Clinton a Donald Trump yn mynd benben am arlywyddiaeth yr Unol Daleithiau. Ond wyddoch chi, union ganrif yn ôl, fod Americanwr o dras Cymreig yn brwydro am y swydd?

Charles Evans Hughes
BBC

Cyngor i ystyried gwario £32,000 ar dabledi newydd

BBC Cymru Fyw

Bydd cyngor llawn Wrecsam yn penderfynu ar gynllun i wario £32,000 ar gyfrifiaduron tabled i gynghorwyr y flwyddyn nesaf.

Mae adran TG y cyngor wedi awgrymu bod angen dyfeisiau newydd oherwydd bod rhai yn cael problemau technegol.

Ond mewn cyfarfod ddydd Iau, fe wnaeth rhai cynghorwyr gwestiynu'r cynllun o ystyried y toriadau sy'n cael eu gwneud i wasanaethau eraill.

Dywedodd y Cynghorydd William Baldwin nad oedd y cynllun wedi ei dderbyn yn dda gan y cyhoedd. 

Carcharu dyn o Gaernarfon am droseddau rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Gaernarfon wedi ei garcharu am 10 mlynedd am droseddau rhyw yn erbyn plentyn.

Cafwyd Kevin Roscoe, 59, yn euog o chwe trosedd yn erbyn plentyn 14 oed, wnaeth ddigwydd yn y 2000au cynnar. 

Bydd rhaid i Roscoe hefyd arwyddo'r gofrestr troseddwyr rhyw am weddill ei oes.

Kevin Roscoe
Heddlu Gogledd Cymru

Am be' wnaethoch chi chwilio ar Google?

Wales Online

Mae WalesOnline heddiw'n cyhoeddi rhestr o'r termau a'r cwestiynau mwyaf cyffredin wnaeth pobl chwilio amdanynt ar Google yn ystod y misoedd diwethaf. 

Mae Calan Gaeaf, clowniau a Donald Trump yn rai amlwg, ond fedrwch chi ddyfalu'r gweddill?

Dynes yn ennill brwydr gyfreithiol tystysgrif geni

BBC Wales News

Mae dynes wedi ennill brwydr gyfreithiol i roi enw ei phartner, fu farw cyn i'w ferch gael ei eni, ar dystysgrif geni.

Bu farw Michael Lee Emmett, 29 o'r Coed Duon, ar ol cael ei drywanu yn 2014.

Nid oedd Natalie Preece, 28, yn cael rhoi enw Mr Emmett ar dystysgrif geni Lola-Grace oherwydd nad oedden nhw wedi priodi, ac nid oedd yn fyw i'w arwyddo pan gafodd ei ferch ei geni.

Nawr mae Ms Preece wedi cael yr hawl i'w roi ar y dystysgrif, wedi prawf DNA.

Teulu
Wales News Service

Apelio am wybodaeth wedi lladrad yn Llanelli

ITV

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad o gwmni dur yn Llanelli.

Mae ITV yn dweud bod chwech o bobl wedi torri i mewn i safle Dyfed Steel a dwyn nwyddau trydanol.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101.

Pleidlais ddifyr!

Marca

Mae 'na bleidlais ddifyr yn cael ei chynnal ar wefan papur Marca yn Sbaen ynglŷn â phwy ddylai ennill hyfforddwr pêl-droed gorau'r flwyddyn.

Fydd y bleidlais yn cyfri dim yn y pen draw, ond mae'n ddifyr oherwydd mae Chris Coleman yn bedwerydd ar hyn o bryd (yn Sbaen) ac o flaen Sbaenwyr mawr fel Luis Enrique a Pep Guardiola!

coleman
BBC

Pabi ar y crys: Dim sylw am y tro

Golwg 360

Yn ôl Golwg 360, ni fydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru'n gwneud datganiad am wisgo'r pabi ar eu crysau yn y gêm yn erbyn Serbia ar 12 Tachwedd...am y tro beth bynnag.

Mae FA Lloegr a'r Alban wedi dweud y byddan nhw'n herio gwaharddiad FIFA ar wisgo'r pabi wrth herio'i gilydd ar 11 Tachwedd.

Brexit: Beth am yr Arglwyddi?

Twitter

Mae Golygydd Gwleidyddol y BBC, Laura Kuenssberg, yn credu y bydd aelodau seneddol yn pleidleisio o blaid gweithredu Erthygl 50 i adael yr UE (yn y pen draw), ond bod cael deddfwriaeth drwy Dŷ'r Arglwyddi yn fater arall.

View more on twitter

Bradley am brynu Berbatov?

Twitter

Mae Dimitar Berbatov wedi awgrymu ei fod yn awyddus i ddychwelyd i'r Uwch Gynghrair.

Fydd Abertawe yn fodlon cymryd siawns ar yr ymosodwr 35 oed?

View more on twitter

Tynnu enw athrawes o'r gofrestr

BBC Cymru Fyw

Mae enw cyn-brifathrawes wedi ei dynnu oddi ar y gofrestr ar ôl i banel disgyblu ei chael yn euog o gamymddwyn proffesiynol annerbyniol.

Bydd Helen Hopkins, oedd yn bennaeth yn Ysgol Bro Siôn Cwilt yn Synod Inn, wedi ei gwahardd am ddwy flynedd, ond bydd yn cael gwneud cais i ddysgu eto ar ôl hynny.

Helen Hopkins
BBC

Brexit: Y Cymro yng nghanol y ffrae

Independent

Independent

Mae'r Independent wedi cyhoeddi erthygl am y dyn a gyhoeddodd y penderfyniad gan yr Uchel Lys y bore 'ma sy'n golygu y bydd rhaid i senedd San Steffan bleidleisio cyn gweithredu Erthygl 50 o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Y dyn dan sylw yw'r Cymro sy'n Arglwydd Brif Ustus, yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd.

arglwydd thomas
Reuters

Norovirus yn cau tai bwyta

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn adrodd bod sawl cangen o'r gadwyn o dai bwyta Wahaca wedi gorfod cau wedi i gannoedd o staff a chwsmeriaid ddiodde' gyda'r norovirus.

Roedd cangen Caerdydd yn un o'r rhai fu ar gau, ond mae bellach wedi ailagor.

Leigh'n mynd am y pyst

Twitter

Gyrrwr tacsi'n methu prawf cyffuriau

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post bod gyrrwr tacsi yng Ngwynedd wedi methu prawf cyffuriau wrth iddo baratoi i fynd â phlant i'r ysgol.

Cafodd y gyrrwr ei arestio yn syth. Er bod y plant yn y car, doedden nhw heb gychwyn ar y daith i Fangor.

Etholiad Cyffredinol ar y ffordd?

Laura Kuenssberg

Golygydd Gwleidyddol y BBC

Mae dyfarniad yr Uchel Lys yn sicr yn achosi cur pen i Theresa May, ac er i'r llywodraeth gyhoeddi y bydd apêl, mae Golygydd Gwleidyddol y BBC yn gofyn ai Etholiad Cyffredinol yw'r unig ffordd i ddatrys y broblem?

Llygod yn y gegin

Cambrian News

Fe ddywed y Cambrian News bod perchnogion gwesty yn Edern, Gwynedd, wedi cael dirwy o £5,700 wedi i swyddogion diogelwch y cyhoedd ddod o hyd i bla o lygod yn y gegin.

Glaw yn y gorllewin

Tywydd, BBC Cymru

Erthygl 50 erbyn mis Mawrth?

Twitter

Golygydd Gwleidyddol y BBC, Laura Kuenssberg, yn dweud bod y llywodraeth dal yn ffyddiog o weithredu Erthygl 50 erbyn mis Mawrth.

View more on twitter

Athrawes yn euog o gamymddwyn proffesiynol annerbyniol

BBC Cymru Fyw

Mae cyn brifathrawes o Geredigion wedi ei chael yn euog o gamymddwyn proffesiynol annerbyniol gan bwyllgor disgyblu.

Daeth Cyngor y Gweithlu Addysg i'r casgliad ar ôl clywed tystiolaeth yn ymwneud a Helen Hopkins am bedwar diwrnod.

Daeth y gwrandawiad i'r casgliad bod Ms Hopkins wedi defnyddio arian Ysgol Bro Siôn Cwilt yn Synod Inn at ddibenion personol.

Helen Hopkins
Wales News Service

Awstralia yn cyhoeddi tîm i wynebu Cymru

Rygbi, BBC Cymru

Mae Awstralia wedi cyhoeddi'r tîm fydd yn chwarae Cymru ddydd Sadwrn.

David Pocock sy'n dechrau ar yr ochr dywyll, ac mae Israel Folau yn gefnwr: 

1. Scott Sio, 2. Stephen Moore (c), 3. Sekope Kepu, 4. Rory Arnold, 5. Adam Coleman, 6. David Pocock, 7. Michael Hooper, 8. Lopeti Timani, 9. Nick Phipps, 10. Bernard Foley, 11. Henry Speight, 12. Reece Hodge, 13. Tevita Kuridrani, 14. Dane Haylett-Petty, 15. Israel Folau

Brexit: Ymateb y Ceidwadwyr

Twitter

Brexit: Ymateb Plaid Cymru

Twitter

Taro'r Post: Alun yn y gadair

Twitter

Dyfarniad Brexit yn 'rhoi cur pen enfawr i Theresa May'

Elliw Gwawr

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Gohebydd Seneddol BBC Cymru, Elliw Gwawr: "Canlyniad dirdynol sy'n rhoi cur pen enfawr i Theresa May. Nid hi fydd yn penderfynu pryd i ddechrau'r broses o adael yr undeb ewropeaidd, ond y Senedd.

"Roedd hi'n gobeithio gwneud hynny cyn diwedd Mawrth 2017, ond mae'r amserlen yna yn sicr yn y fantol nawr.

"Mae'n debyg iawn y bydd rhaid i aelodau seneddol basio mesur newydd yn y senedd, ac fe all hynny gymryd misoedd.

"O ystyried canlyniad y refferendwm mae'n anhebyg y bydd aelodau seneddol yn atal y llwyodraeth rhag bwrw ymlaen gydag Erthygl 50, ond yn sicr fe fydden nhw'n awyddus i ddylanwadu ar y termau ar gyfer gadael.

"Does gan y llywodraeth ddim mwyafrif yn Nhy'r Arglwyddi, ble mae'r mwyafrif o blaid aros - fe allen nhw wneud pethau'n anodd iddi. Mae'r llywodraeth yn dweud eu bod yn siomedig gyda'r dyfarniad, does dim dwywaith y bydden nhw nawr yn gorfod llwyr ail feddwl eu strategaeth ar gyfer gadael."

May
BBC

Carwyn Jones: 'Camgymeriad' i herio dyfarniad Brexit

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn dyfarniad yr Uchel Lys ar Brexit y bore 'ma, mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud ei fod yn "gamgymeriad" i Lywodraeth y DU apelio yn erbyn y penderfyniad.

Dywedodd Carwyn Jones bod y dyfarniad yn "gwbl glir", a'i fod yn "gamgymeriad, yn fy marn i, i herio penderfyniad mor glir a dylem geisio symud ymlaen i gael dealltwriaeth lawnach o sefyllfa Llywodraeth y DU".

Ychwanegodd: "Mae sefyllfa Llywodraeth Cymru wedi bod yn gyson gydol yr amser - rydyn ni'n derbyn penderfyniad a wnaed gan y bobl ac ni fyddwn yn gweithio yn erbyn canlyniad y refferendwm - rydyn ni'n gweithio'n ddiwyd i gael y telerau gorau posib i Gymru wrth adael.

"Fodd bynnag, mae’n bwysig bod pobl y pedair cenedl yn bwrw pleidlais er mwyn cryfhau sefyllfa negodi’r DU."

'Dewisiadau anodd' i ddod medd Drakeford

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, wedi gosod amserlen ar gyfer diwygio llywodraeth leol, gan alw ar gynghorau i baratoi am "y dewisiadau mwyaf anodd" o fewn y 18 mis nesaf.

Dywedodd Mr Drakeford ei fod wedi gosod set newydd o gynlluniau a "bod risg gwirioneddol i enw da llywodraeth leol os na allwn fwrw ymlaen â'r cynigion hyn".

Ar ôl cytuno ar y cynlluniau erbyn diwedd y flwyddyn, dywedodd Mr Drakeford y byddai ymgynghoriad yn y flwyddyn newydd, ac "yna byddwn yn gallu symud yn gyflym tuag at Fil Llywodraeth Leol newydd a fydd yn galluogi Llywodraeth Leol i fynd i'r afael â heriau sylweddol sydd o'n blaenau".

drakeford
BBC

Howley'n dewis tîm profiadol

Twitter

Newydd dorri: Carchar am oes i Almahri

BBC Cymru Fyw

Mae Sammy Almahri wedi cael ei ddedfrydu i garchar am oes - gyda lleiafswm o 17 mlynedd dan glo - am lofruddio Nadine Aburas mewn gwesty ym Mae Caerdydd yn 2014.

...a dyma'r tîm

Twitter

Gethin Jenkins fydd capten Cymru yn erbyn Awstralia, a dyw Liam Williams ddim wedi pasio prawf ffitrwydd

View more on twitter

Gwybodaeth i gefnogwyr cyn y gêm

Mae disgwyl i filoedd o gefnogwyr heidio i Gaerdydd ddydd Sadwrn i wylio Cymru'n herio Awstralia yn Stadiwm Principality.

Mae Trenau Arriva Cymru wedi cynllunio ar gyfer cyfnod prysur iawn ar y rheilffyrdd, ac mae'r holl wybodaeth isod.

Fe fydd tîm Cymru yn cael ei cyhoeddi unrhyw funud!

View more on twitter

Bale ar restr fer arall

Twitter

Mae'r rhestr fer am chwaraewr gorau'r wythnos yng Nghynghrair y Pencampwyr yn cynnwys Gareth Bale wedi iddo sgorio chwip o gôl i Real Madrid yn erbyn Legia Warsawa neithiwr.

View more on twitter

Roald Dahl: Llyfrau llafar Cymraeg

BBC Cymru Fyw

Bydd elusen fwyaf Cymru ar gyfer pobl sydd wedi colli eu golwg, RNIB Cymru, yn cofnodi canmlwyddiant geni un o hoff awduron plant y genedl drwy droi ei lyfrau yn Llyfrau Llafar Cymraeg a chynnal digwyddiad yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ddydd Mawrth, 8 Tachwedd.

dahl
bbc

Gair y flwyddyn yng Nghymru?

The Guardian

Mae gwefan y Guardian yn cyhoeddi canlyniad arolwg gan gwmni Collins sydd wedi datgelu taw gair y flwyddyn yw Brexit.

Wnaeth y gair guro geiriau newydd eraill fel Trumpism a hygge.

Mae criw Cymru Fyw wedi bod yn ceisio meddwl am air Cymraeg y flwyddyn...fedrwch chi helpu?

cymrufyw@bbc.co.uk 

brexit
BBC

Brexit: Fe fydd apêl

Twitter