a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan o'r Llif Byw am y tro. Fe fydd y gwasanaeth yn ei ôl am 08:00 bore fory. 

 2. Pabi ar grysau chwarewyr rygbi Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd chwaraewyr rygbi Cymru yn gwisgo crys a logo pabi arno ar gyfer y gêm brawf yn erbyn yr Ariannin ar 12 Tachwedd. 

  Mae FIFA wedi gwrthod cais tebyg gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru wrth i'r tîm wynebu Serbia ar yr un noson.

  Dywed FIFA nad yw eu rheolau yn caniatáu arddangos symbolau gwleidyddol, crefyddol na masnachol.  

  Chris Gunter
  Image caption: Chris Gunter yn gwisgo pabi coch yn 2011
 3. Gwahardd cynghorydd o'i ddyletswyddau

  Cyngor Powys

  Mae cynghorydd sir ym Mhowys wedi cael ei wahardd o'i ddyletswyddau am bum mis am dorri cod ymddygiad.

  Mae gan y cynghorydd Gary Price, sy'n cynrychioli ward gogledd Llandrindod, 21 diwrnod i apelio yn erbyn y dyfarniad.

  Penderfynodd panel disgyblu ei fod wedi anfon gwybodaeth i eraill oedd yn anghywir ac yn annheg.

  Gary Price
 4. Noson sych ond oer

  Tywydd, BBC Cymru

  Gwennan Evans sydd efo tywydd nos Fercher: 

  "Bydd heno’n noson sych ar y cyfan, yn glir i ddechrau ac felly’n eithaf oer cyn cymylu o’r gogledd orllewin wrth i’r noson fynd yn ei blaen. 

  Y tymheredd yn gostwng i -1°C mewn rhai mannau gwledig.

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC

 5. Cooper ar y cae rygbi unwaith eto

  Wales Online

  Mae cyn-fewnwr Cymru a'r Llewod, Gareth Cooper, wedi dychwelyd i chwarae rygbi saith mlynedd wedi iddo roi'r gorau iddi, ac hynny dros ei glwb lleol, Pencoed, meddai WalesOnline.

  Fe chwaraeodd Cooper, sy'n 37 oed, dros Gaerfaddon, Caerloyw,y Rhyfelwyr Celtaidd, Y Dreigiau a Gleision Caerdydd.  Cafodd Cooper 46 o gapiau dros Gymru rhwng 2001 a 2010.

  cooper
 6. Prysurdeb ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Mae ciwiau i’r ddau gyfeiriad yn y goleuadau dros dro ar yr A487 ym Mhenrhyndeudraeth.

  Yn y Bari, mae damwain yn rhwystro’r A4050- Cilgant y Parc.

  A bu damwain yn Aberystwyth yn Rhoshendre ger siop CK’S.

 7. Galw am ostwng oed pleidleisio

  BBC Cymru Fyw

  Mae aelod seneddol Llafur Ogwr wedi annog y Llywodraeth i ostwng oed pleidleisio i 16 oed. 

  Mae Chris Elmore yn dweud y gallai hyn fod yn bosib wrth ethol aelodau cynulliad a chynghorwyr o ganlyniad i Fesur Cymru, sydd ar ei daith drwy'r Senedd ar hyn o bryd. 

  Mae'r llywodraeth wedi gwrthod y syniad gan ddweud bod y rhan fwyaf yn credu mai 18 ydi'r oed delfrydol.

  Chris Elmore
 8. Genia ddim yn nhîm Awstralia

  South Wales Argus

  Bydd mewnwr Awstralia, Will Genia, ddim yn wynebu Cymru yng Nghaerdydd dydd Sadwrn, gan fod Stade Francais wedi gwrthod ei ryddhau ar gyfer y gêm, medd y South Wales Argus.

  Mae Genia wedi ennill 72 o gapiau dros y Wallabies, ac mae disgwyl y bydd Nick Phipps o'r New South Wales Waratahs yn cymryd ei le yn y tîm.

  Genia
 9. Dau yn euog o lofruddiaeth

  South Wales Evening Post

  Mae rheithgor wedi dyfarnu fod dau ddyn yn euog o lofruddiaeth dyn o wlad Pwyl mewn tŷ yn Llanelli, meddai'r South Wales Evening Post.

  Clywodd y llys fod Phillip Hudson-Jones, 45, a'i ffrind Adrian Iwanowski, 21, wedi llofruddio Mariusz Majewski yn Felinfoel, ac yna defnyddio bwyall i dorri ei gorff yn ddarnau man cyn eu llosgi.

  Fe fydd y ddau yn cael eu dedfrydu yn ddiweddarach. 

 10. Cysegru esgob newydd

  Fe fydd y Canon Joanna Penberthy yn cael ei chysegru yn Esgob Tyddewi mewn seremoni yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ar 21 Ionawr. 

  Hi yw'r fenyw gyntaf i'w phenodi yn esgob yng Nghymru. 

  Gwnaed y cyhoeddiad gan Archesgob Cymru Dr Barry Morgan yn dilyn pleidlais ddydd Mercher.  

  Video content

  Video caption: Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru yn gwneud y cyhoeddiad
 11. Blog Vaughan Roedrick: 'Mesur dyn'

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  Mae Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, wedi cyhoeddi erthygl ar wefan Cymru Fyw.

  Heddiw mae Vaughan yn trafod defnydd y gair 'bil' wrth drafod deddfwriaethau y Cynulliad.

 12. Euog o ymosodiad rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Fae Colwyn wedi cael gorchymyn cymunedol am dair blynedd ar ôl ymosod yn rhywiol ar ddynes yn ei hugeiniau oedd yn ei gwely. 

  Fe fydd yn rhaid i William Hunter, 32 oed, hefyd gael triniaeth i reoli ei ymddygiad a chofrestru fel troseddwr rhyw am bum mlynedd.

  Clywodd ynadon fod Hunter yn feddw pan ymosododd ar y ddynes.  

 13. Angen gwella ffordd ar gyfer canolfan ymchwil

  Cambrian News

  Dywed Cyngor Ceredigion y bydd yn rhaid gwneud gwelliannau i'r brif hewl drwy bentref Penrhyn-coch pe bai cais cynllunio i godi campws ymchwil gwerth £40m yn yr ardal yn cael eu cymeradwyo, meddai'r Cambrian News.

  Menter ar y cyd, rhwng Prifysgol Aberystwyth a'r Cyngor Ymchwil Biotechnoleg, sydd tu cefn i'r Campws Arloesi a Menter.

 14. Cwest yn clywed am farwolaeth cyfreithwraig

  The Daily Telegraph

  Clywodd cwest i farwolaeth cyfreithwraig o Orseinon sut y cafodd ei harestio am yfed a gyrru chwe wythnos cyn iddi gael ei darganfod yn farw yn ei chartref.

  Dyfarnodd y dirprwy grwner Aled Griffiths fod Karanne Hollow, 32 oed wedi lladd ei hun.

  View more on twitter
 15. 'Gall Sam fod ar y fainc' medd Davies

  BBC Sport Wales

  Mae cyn-chwraewr rygbi Cymru, Jonathan Davies, yn credu y gall maswr y Gweilch, Sam Davies, fod ar y fainc i Gymru ar gyfer y gêm yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn.

  Mae Davies wedi creu argraff yn y Pro12 y tymor hwn, ac mae Davies yn dweud ei bod yn frwydr rhyngddo ef a Gareth Anscombe am le ar y fainc, gyda Dan Biggar yn dechrau yn y crys rhif 10.

  sam
 16. Cyhuddo pedwar o lofruddiaeth yn Y Rhyl

  BBC Cymru Fyw

  Mae pedwar dyn o Lerpwl wedi ymddangos yn y llys wedi eu cyhuddo o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth dyn 48 oed o'r Rhyl.

  Ymddangosodd Anthony Baines, 30, Jake Melia, 21, James Davies, 20, a Mark Ennis, 31, o flaen Llys Ynadon Llandudno.

  Cafodd y pedwar eu cadw yn y ddalfa i ymddangos o flaen Llys y Goron yr Wyddgrug yfory, yn dilyn marwolaeth Mark Mason ddydd Iau 27 Hydref.

  Llofruddiaeth
 17. Llywodraeth yn elwa drwy werthu swyddfeydd

  BBC Wales News

  Mae bloc o swyddfeydd gafodd eu prynu gan Lywodraeth Cymru am £14m newydd eu gwerthu am £20m, medd gwefan BBC Wales News. 

  Cafodd Rhif 1 Cwr y Ddinas ei brynu yn 2013 er mwyn ceisio rhoi hwb i ardal fenter canol Caerdydd.

  Cwnni Global Gate Capital sydd wedi prynu'r adeilad, gan olygu elw o £6m i Lywodraeth Cymru.

  Bloc swyddfeydd
 18. Cefndir esgob benywaidd cyntaf Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi cyhoeddi manylion am yrfa a chefndir Esgob newydd Tyddewi - Joanna Penberthy.

  Dechreuodd ei gyrfa llawn amser yn 1984 yn Haughton Le Skerne, Durham, cyn symud i wasanaethu yn Llanisien, Llanwddyn, Llansadwrn, Llansawel, Tyddewi, Bath & Wells a Glan Ithon.    

  Esgob
 19. Oedi ar yr A40

  Ar yr A40, mae’r traffig yn ciwio i’r ddau gyfeiriad oherwydd gwaith ffordd yn Llanhamlach ac mae'r un broblem ar yr A477 rhwng Doc Penfro a Chilgeti.

  Mae oedi ar drenau Arriva Cymru rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr oherwydd problem signalau. 

 20. Diwrnod dymunol

  Tywydd, BBC Cymru

  Y tywydd gyda Gwennan Evans.

  "Fe fydd hi’n brynhawn hydrefol a dymunol diolch i’r gwasgedd uchel, yn sych ac yn braf gydag awel ysgafn.

  "Y tymheredd rhwng 8-12°C."