a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw.

  Diolch am eich cwmni - fe fyddwn ni'n ôl am 08:00 yfory fel arfer, i ddod â'r diweddara' i chi o Gymru ben baladr.

  Noswaith dda.

 2. Calan Gaeaf 1954

  Gobeithio fyddwch chi'n mwynhau eich noson Calan Gaeaf gymaint â thrigolion Croesoswallt nôl yn 1954. Cymrwch ofal rhag y gwrachod!

  View more on twitter
 3. Pa gymeriad Calan Gaeaf y'ch chi?

  BBC Cymru Fyw

  Gan ddefnyddio dulliau gwyddonol, mae Cymru Fyw wedi dyfeisio teclyn fydd yn adnabod yn ddiamheuol pa gymeriad Calan Gaeaf ydych chi.

  Beth am roi cynnig arno?

  cwis

  (Nodyn: Nid yw Cymru Fyw yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth fyddwch chi'n ddysgu wrth geisio'r cwis... nac yn addo fod yr hyn â ddwedwyd uchod yn wir na chywir!)

 4. Parti pwmpen preswylwyr sŵ

  BBC Cymru Fyw

  Ar Ddydd Galan Gaeaf, mae rhai o anifeiliad Sŵ Mynydd Cymru ym Mae Colwyn wedi bod yn mwynhau bwyta a chwarae gyda phwmpenni.

  Yn ôl y sŵ, mae busnesau a phobl lleol wedi cyfrannu pwmpenni, gan gynnwys un anferth 28kg, i'r creaduriaid sy'n byw yno.

  dyfrgwn a phwmpen
  neidr a phwmpen
 5. Tân mawr yng Nghaerdydd

  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

  Mae diffoddwyr yn brwydro â thân mawr mewn adeilad masnachol ar City Road yng Nghaerdydd.

  Fe gafodd diffoddwyr o orsafoedd Canol Caerdydd, Yr Eglwys Newydd a'r Rhath eu galw i'r safle tua 15:40 heddiw. 

  Mae'r digwyddiad yn parhau.  

 6. Hel ysbrydion yn y niwl?

  Tywydd, BBC Cymru

  Tywydd perffaith ar gyfer mynd i hel losin fydd hi yn ôl Llŷr Griffiths-Davies.

  "Heno'n noson glir i nifer, 'da niwl mewn manne'n fuan wedi iddi nosi. Y tymheredd isa'n 7C."

  Am eich tywydd lleol ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 7. Be' dach chi'n galw hen gyd-bleidiwr?!

  Mewn dadl ar Fesur Cymru yn Nhŷ'r Arglwyddi, dywedodd yr Arglwydd Wigley o Blaid Cymru nad ydi o'n sicr sut y dylai gyfeirio at yr Arglwydd Elis-Thomas, a adawodd y blaid rai wythnosau'n ôl.

  Atebodd yr Arglwydd Elis-Thomas drwy ddweud y gallai gyfeirio ato sut bynnag y mynnai.

  "Wna' i ddim yn y Siambr hon", oedd ateb yr Arglwydd Wigley.

  View more on twitter
 8. Pum uchelgais Sam

  The Guardian

  Mewn erthygl yn y Guardian, mae Sam Warburton yn rhestru ei uchelgeisiau ar gyfer gweddill ei yrfa.

  Fe hoffai Warburton ennill y Pro12 gyda'r Gleision, ennill y Chwe Gwlad unwaith eto, ennill cant o gapiau dros Gymru, a chwarae eto mewn Cwpan Byd ac ar daith y Llewod.

  Fydd Warburton ddim yn chwarae dros Gymru yn erbyn Awstralia dros y penwythnos, wedi iddo gael caniatâd i ddychwelyd i'w ranbarth.

 9. Teyrnged i 'ddyn addfwyn' fu farw

  BBC Cymru Fyw

  Mae teulu dyn 52 oed fu farw mewn gwrthdrawiad yr wythnos ddiwethaf wedi rhoi teyrnged iddo.

  Mewn datganiad, dywedodd teulu Kevin Simon o ardal Castell-nedd Port Talbot, ei fod yn "ddyn caredig, meddylgar ac addfwyn".

  Bu farw pan darodd ei gerbyd cymysgu sement yn erbyn ceir oedd wedi'u parcio ym mhentref Goetre Hen ger Pen-y-bont.

 10. Llygoden bêls yn helpu apêl

  BBC Cymru Fyw

  llygoden bels

  Mae twmpath o fêls gwair sy'n edrych fel wyneb llygoden yn codi gwên - a chodi arian - ar fferm ar yr A48.

  Sylweddoli bod gwahanol liwiau ar gael ar gyfer y bêls a ysgogodd John Pike, 50 o Gaerwent, i greu'r llygoden enfawr.

  Mae e'n gofyn i yrwyr sy'n pasio ac yn mwynhau cael cip ar y creadur i gyfrannu i elusen Breast Cancer Now.

 11. Atal y broses o yrru dyn i Afghanistan

  BBC Cymru Fyw

  Ni fydd dyn 19 oed o Gaerdydd yn cael ei orfodi i adael y DU am y tro.

  Roedd Bashir Naderi i fod i gael ei gludo i Afghanistan o Faes Awyr Gatwick am 16:45 heddiw.

  Ond dywedodd AS Canol Caerdydd, Jo Stevens, bod y gweinidog ymdfudo Robert Goodwill wedi atal y broses ar y funud olaf.

  Ychwanegodd bod Mr Naderi wedi dod i'r DU o Afghanistan pan roedd yn 10 oed, wedi i'r Taliban lofruddio ei dad.

  Bashir a'i gariad,
  Image caption: Bashir Naderi a'i gariad, Nicole Cooper
 12. Conwy i godi ffi ailgylchu?

  Cyngor Conwy

  Gallai Cyngor Sir Conwy godi ffi am ailgylchu deunyddiau fel brics, pridd a theiars yn eu canolfannau ailgylchu gwastraff tŷ.

  Dyw'r cyngor ddim yn ystyried y fath eitemau fel gwastraff tŷ, ac felly fe fyddai rhaid talu i'w hailgylchu yn y canolfannau ym Mochdre ac Abergele o Ebrill 2017.

  Yn ôl adroddiad i'r cyngor, fe allai'r cynlluniau arwain at fwy o sbwriel anghyfreithlon.

  Mae'r cyngor yn trafod y cynnig yfory.

 13. Cadarnhau ymgeiswyr arweinyddiaeth UKIP

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r cyfnod enwebu wedi cau yn y ras i olynnu Diane James fel arweinydd UKIP.

  Pedwar ymgeisydd sy'n mynd amdani, gan gynnwys John Rees-Evans, sy'n byw ym Mhenrhiwceiber.

  Yr ymgeiswyr eraill yw Suzanne Evans, Paul Nuttall a Peter Whittle.

 14. Gwyliwch Cymru'n herio Latfia mewn futsal

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae tîm futsal Cymru yn herio Latfia yng Nghasnewydd ar hyn o bryd, ac mae modd gwylio'r gêm yn fyw ar dudalen Facebook y Gymdeithas Bêl-droed. Cliciwch yma i wylio.

  View more on facebook