a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Cofiwch droi'r cloc!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fyddwn ni nôl fore Llun, ond cyn hynny cofiwch droi'r clociau awr yn ôl nos yfory wrth i BST ddod i ben.

  Hwyl fawr!

  cloc
 2. Neuville yn cipio wythfed cymal y Rali

  Mae Sebastien Ogier yn parhau ar y brig, ond Neuville o Wlad Belg sydd yn cipio wythfed cymal Rali GB Cymru.

  View more on twitter
 3. Tagfeydd yr M4 yn lleihau

  Traffig Cymru

  Mae'r tagfeydd ar yr M4 bellach wedi dechrau lleihau, ond mae'r rhes o gerbydau sydd yn teithio i'r dwyrain dal i fod yn rhyw saith milltir o hyd.

  Cafodd beiciwr modur ei gludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad yn gynharach, ac mae traffig prynhawn ddydd Gwener a gwyliau'r hanner tymor yn golygu bod y tagfeydd wedi bod yn araf yn clirio.

 4. Colli plentyn marw-anedig

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae Hydref wedi bod yn fis i godi ymwybyddiaeth o golli plant yn y groth a babanod marw-anedig.

  Bu Cymru Fyw yn siarad gyda Ffion Davies, roddodd enedigaeth i'w mab Caleb Rhys yn farw-anedig bron i bum mlynedd yn ôl.

  Cofio Caleb
 5. Oedi cyn cymal diweddaraf Rali Cymru GB

  Twitter

  Mae wythfed cymal y ras bellach wedi dechrau, ar ôl rhywfaint o oedi yn dilyn digwyddiad yn gynharach.

  View more on twitter
 6. Rhywfaint o law ysgafn

  Tywydd, BBC Cymru

  Fe fydd hi'n noson gymylog heno, gyda pheth glaw ysgafn yn debygol am gyfnod yn y gogledd. 

  Dros nos bydd niwl mewn ambell fan clir, gyda'r tymheredd isaf yn 8C.

  Ddydd Sadwrn fe fydd hi'n gymylog gyda glaw mân ger y glannau. Bydd rhai cyfnodau brafiach serch hynny, ac fe fydd hi'n parhau'n fwyn gyda'r tymheredd yn cyrraedd rhyw 15C.

  Bydd dydd Sul rhywbeth yn debyg, er bod disgwyl rhagor o gyfnodau brafiach, yn arbennig tua'r gogledd.

  I weld y rhagolygon diweddaraf, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 7. Enwi dyn gafodd ei ladd yn Y Rhyl

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r heddlu wedi enwi'r dyn gafodd ei lofruddio mewn digwyddiad yn Y Rhyl nos Iau.

  Roedd Mark Roy Mason yn 48 oed ac yn dod o'r ardal.

  Dywedodd DCI Jason Devenport o Heddlu Gogledd Cymru bod y farwolaeth wedi bod yn "sioc i'r gymuned".

  Cafodd Mr Mason ei drywanu mewn maes parcio ychydig cyn 19:30, ar ôl i'r troseddwyr oedd yn teithio mewn cerbyd 4x4 du ei ddilyn yno.

  heddlu rhyl
 8. Ymddiswyddiad o fwrdd Abertawe

  Daw penderfyniad Huw Cooze yn dilyn adroddiadau yr wythnos diwethaf bod Ymddiriedoliaeth y Cefnogwyr yn ystyried cymryd camau cyfreithiol.

  Mae'r cefnogwyr wedi bod yn anhapus â'r modd y cafodd cyfranddaliadau'r clwb eu gwerthu i fuddsoddwyr o America dros yr haf.

  View more on twitter
 9. Rhesi o draffig ar yr M4

  BBC Cymru Fyw

  Mae hi wedi bod yn brynhawn araf i deithwyr ar yr M4 tua'r dwyrain yn dilyn y gwrthdrawiad yn gynharach.

  Mae'r tagfeydd wedi bod yn ymestyn rhyw 12 milltir, gyda'r siwrne rhwng cyffordd 32 (Coryton) a chyffordd 26 (Heol Malpas) yn cymryd tua 60 munud.

  traffig
 10. Bachgen o Sir Benfro ar goll

  Cafodd Jevon Thomas ei weld ddiwethaf yn ei gartref prynhawn ddydd Mercher 26 Hydref.

  Dywedodd yr heddlu ei fod yn chwe troedfedd tair modfedd o daldra a bod ganddo wallt melyn byr, dwy glustlws ym mhob clust, ac yn gwisgo sbectol. 

  View more on twitter
 11. Canslo tân gwyllt Llandudno

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cyngor Tref Llandudno wedi dweud eu bod wedi gorfod canslo'r sioe dân gwyllt yr oedden nhw wedi bwriadu ei gynnal ar 5 Tachwedd ar fyr rybudd.

  Yn ôl y cyngor roedd rhaid canslo'r digwyddiad oherwydd gofynion yswiriant newydd ynglŷn â chynnal y digwyddiad ar Bier Llandudno.

  Dywedodd y cynghorydd Greg Robbins eu bod yn "siomedig", ond y byddai noson dân gwyllt yn cael ei chynnal ym Mharc Eirias ym Mae Colwyn ar yr un noson.

  tan gwyllt
 12. Buddugoliaeth arall i Ogier

  Mae Sebastian Ogier bellach 23.3 eiliad o flaen Ott Tanak ar y brig ar ôl ennill pump o'r saith cymal heddiw yn Rali Cymru GB.

  View more on twitter
 13. Beirniadaeth lem Richard Wyn Jones

  Wales Online

  Mae arbenigwr ar wleidyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi beirniadaeth lem o'r ffordd y mae San Steffan wedi ymdrin â'r Mesur Cymru diweddaraf.

  Yn ôl yr Athro Richard Wyn Jones mae'r llywodraeth wedi ceisio bwrw 'mlaen â'r Mesur er gwaethaf diffygion amlwg, ac mae ymgais ASau Llafur Cymru i drafod y pecyn wedi bod yn "pathetig".

  Ychwanegodd y byddai'r Mesur yn ei ffurf bresennol yn creu setliad datganoledig oedd nid yn unig yr un mor drwsgl â'r hyn oedd gan Gymru gynt, ond un allai fod "hyd yn oed yn fwy cyfyngedig a rhwystredig".

 14. Montero i ddychwelyd?

  Twitter

  Fe fydd Abertawe hefyd yn wynebu dau o'u cyn-chwaraewyr, Joe Allen a Wilfried Bony, pan fyddan nhw'n teithio i Stoke nos Lun.

  View more on twitter
 15. Brecwast yw Brecwast

  Twitter

  Mae'n ymddangos bod myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi cael eu hysbrydoli gan araith ddiweddar Andrew RT Davies yng nghynhadledd y Ceidwadwyr!

  View more on twitter
 16. Cyhoeddi gemau Cwpan y Gynghrair

  Twitter

  Mae'r ddwy gêm yn rownd gynderfynol Cwpan Cynghrair Cymru wedi cael eu cyhoeddi, yn dilyn y gemau ganol wythnos.

  View more on twitter
 17. Un arall i Ogier

  Pedwar allan o chwe chymal i Ogier yn Rali Cymru GB nawr gyda Ott Tanak yn ennill y ddau arall.

  View more on twitter