a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna ni am heddiw - ymunwch â ni eto fory ar y llif byw am ragor o'r newyddion diweddaraf!

 2. Ffordd ar gau yn dilyn damwain

  BBC Cymru Fyw

  Mae ffordd yr A4063 ger Pen-y-bont yn parhau ar gau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn gwrthdrawiad difrifol rhwng car a lori.

  Dywedodd y gwasanaeth tân eu bod wedi cael ei galw i'r digwyddiad ym mhentref Coytrahen, rhwng Pen-y-bont a Maesteg, am 14:38.

  Does dim gwybodaeth bellach ar hyn o bryd ynglŷn ag unrhyw anafiadau.

 3. 'Syndod' dros ddiswyddiad cadeirydd Tata

  BBC Wales News

  Mae undebau dur wedi dweud bod eu gweithwyr ar draws Ewrop wedi eu synnu ar ôl i gwmni Tata ddiswyddo eu cadeirydd, Cyrus Mistry.

  Mae'r cwmni yn cyflogi 7,000 o weithwyr yng Nghymru ar hyn o bryd, gan gynnwys dros 4,000 yn eu gweithfeydd ym Mhort Talbot.

  Ratan Tata, cyn-bennaeth y cwmni, fydd yn cymryd yr awenau unwaith eto fel cadeirydd ac mae'r undebau wedi galw arno i leihau'r "ansicrwydd" presennol yn y diwydiant.

  port talbot
 4. Hedfan i'r gwaith?!

  Twitter

  Does dim dwywaith bod gan Paul Cox o Ynys Môn siwrne fwy diddorol i'r gwaith bob dydd na'r rhan fwyaf ohonom ni...

  View more on twitter
 5. Horizon i 'ystyried adborth' ymgynghoriad Wylfa

  BBC Cymru Fyw

  Mae datblygwyr gorsaf niwclear Wylfa Newydd yn dweud bod cannoedd o bobl wedi ymateb i'w ymgynghoriad diweddaraf ar y prosiect, ddaeth i ben ddoe.

  Mae'r materion sydd wedi cael eu codi gan gynghorwyr, ymgyrchwyr a thrigolion yn ddiweddar yn cynnwys llety dros dro ar gyfer y gweithwyr adeiladu, nifer y swyddi fydd ar gael i bobl leol, ac effaith y cynllun ar yr iaith Gymraeg. 

  Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon, y byddai'r datblygwyr yn ystyried yr adborth a cheisio "dod o hyd i'r ffordd orau o gyflwyno'r cyfleoedd a'r manteision mae pobl leol eu heisiau".

  wylfa newydd
 6. Cymylog i'r mwyafrif

  Tywydd, BBC Cymru

  Fe fydd hi'n noson gymylog i'r mwyafrif, gydag ambell gyfnod clir dros nos, a'r tymheredd isaf yn 9C.

  Erbyn y bore bydd rhyw faint o niwl trwchus mewn mannau, allai fod yn araf yn clirio.

  Am y rhagolygon diweddaraf, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 7. Dyn 'wedi bod yn yfed' cyn gyrru car oddi ar glogwyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest wedi clywed bod dyn o Fanceinion wedi bod yn yfed yn drwm drwy'r prynhawn cyn iddo yrru ei gerbyd oddi ar glogwyn ger Mwnt yng Ngheredigion.

  Roedd Gary Chilton, 42, ar wyliau gwersylla gyda ffrindiau yn yr ardal pan fu farw ar 17 Mehefin eleni.

  Dywedodd ffrind iddo, Andrew Johnson, bod Mr Chilton wedi neidio yn y car er mwyn mynd i chwilio am ei gi oedd wedi mynd ar goll, ond yna fe yrrodd y cerbyd drwy ffens ac oddi ar y dibyn.

  Fe gofnododd y crwner Peter Burnton ddyfarniad o farwolaeth drwy anffawd.

  clogwyn
  Image caption: Cafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi i'r car ddisgyn i lawr y clogwyn
 8. Datgelu cyfrinachau ar 'Y Gwyll'

  S4C

  Mae'r gyfres ddrama 'Y Gwyll' yn dychwelyd nos Sul, 30 Hydref. Yn ôl gwefan S4C, yn y drydedd gyfres mae DCI Tom Mathias ei hun o dan chwyddwydr yr heddlu.  

  Meddai Richard Harrington, sy'n chwarae rhan y ditectif:

  “Mae e’n byw mewn gwesty ar hyn o bryd, dwi’n meddwl ei fod e’n joio’r ffaith ei fod e’n byw yn rhywle gwahanol… y broblem am fyw mewn carafán yng nghanol y wlad yw nad oes llawer o bobl yn pasio ac mae e’n gallu cuddio. Nawr mae fe’n cael y profiad o gwrdd â phobl newydd, ac rydyn ni’n gweld ochr arall iddo fe.”

  Richard harrington yn chwarae DCI Mathias
 9. Caniatâd i ailagor chwarel Creigiau

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynghorwyr wedi rhoi caniatâd i gwmni ailagor chwarel Creigiau i'r gogledd o Gaerdydd.

  Roedd cwmni Tarmac yn gobeithio ailagor ac yna ymestyn y chwarel er mwyn cloddio 12.75miliwn tunnell o galchfaen oddi yno.

  Ond mae ymgyrchwyr wedi dweud y byddai'r cynllun yn niweidio adeiladau, creu problemau traffig ac achosi llygredd, gan bryderu'n benodol am effaith y llwch a'r sŵn ar ysgol gynradd cyfagos Pentyrch.

  chwarel creigiau
 10. 'Gallai Mesur Cymru greu anghydfod'

  BBC Wales Politics

  Fe allai Mesur Cymru yn ei ffurf bresennol achosi anghydfod rhwng llywodraethau San Steffan a Bae Caerdydd yn y dyfodol, yn ôl pwyllgor yn Nhŷ'r Arglwyddi.

  Mae disgwyl i'r Mesur ddatganoli grymoedd dros ynni, trafnidiaeth, etholiadau a mwy i'r Cynulliad.

  Ond yn ôl yr Arglwyddi dyw'r Mesur ddim yn datgan yn ddigon clir pa bwerau fydd wedi'u datganoli i Gymru, ac fe allai hynny arwain at heriau yn yr Uchel Lys fydd yn niweidio'r berthynas rhwng y ddwy lywodraeth.

  draig san steffan
 11. Pwy sy'n mynd i'r jyngl?

  Radio Times

  Mae sibrydion ar led ynglŷn â phwy fydd yn cymryd rhan yn y gyfres newydd o I'm A Celebrity... Get Me Out of Here! sy'n cychwyn ym mis Tachwedd ar ITV.

  Mae gwefan y Radio Times heddiw yn crybwyll dau enw o Gymru ymhlith nifer o enwogion eraill a allai ymddangos yn y gyfres nesaf - oes unrhyw wirionedd yn y si bod Robbie Savage a Carol Vorderman am fynd i'r jyngl?

  Logo 'I'm a Celebrity'
 12. Golygydd yn gadael

  Twitter

  Mae Kevin Ward yn olygydd ar bapur newydd y South Wales Argus, sydd yn gwasanaethu ardal Gwent.

  Ei ddirprwy, Nicole Garnon, fydd yn ei olynu.

  View more on twitter
 13. Bêls ar dân ger Wrecsam

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r gwasanaeth tân wedi cael eu galw ar ol i 1,200 o bêls gwair fynd ar dân mewn cae ger Wrecsam.

  Cafodd y ffordd gerllaw ei chau gan yr heddlu oherwydd y mwg oedd yn codi o'r digwyddiad ger pentref Marford, yn agos i'r ffin â Lloegr.

 14. Gwesty moethus i ganol Caernarfon?

  Daily Post

  Fe allai hen adeilad yng nghanol tref Caernarfon sydd wedi bod yn wag ers degawdau gael ei throi yn fwyty, bar a gwesty moethus, meddai'r Daily Post.

  Mae datblygwyr yn awyddus i drawsnewid adeilad Tŷ Castell, sydd yn dyddio nôl i'r flwyddyn 1735, ac yn dweud y byddai'n dod â "defnydd economaidd yn ôl i adeilad pwysig sydd wedi mynd yn angof."

  ty castell
 15. Aberfan: Galw am newid enw bwyty

  Wales Online

  Mae WalesOnline yn adrodd bod nifer o bobl, gan gynnnwys arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, wedi galw am newid enw bwyty poblogaidd yn Y Rhondda - y Lord Tonypandy.

  Fe ddywed ymgyrchwyr na ddylid defnyddio enw person oedd â rôl ddadleuol yn nhrychineb Aberfan, sef George Thomas neu'r Arglwydd Tonypandy.

 16. Y Cymro sy'n chwarae dros Wlad Thai

  Twitter

  Mae blog ar wefan thesefootballtimes.co wedi bod yn edrych ar bêl-droedwyr o Brydain sydd wedi mentro i Wlad Thai i chwarae - gan gynnwys Cymro o'r enw Mika Chunuonsee a chwaraeodd dros dîm dan-17 Cymru, ac sydd bellach yn chwarae i glwb Bangkok United ac wedi ennill ei gap cyntaf dros wlad enedigol ei dad.

  Fel mae'n digwydd mae nôl ar wyliau yng Nghymru ar hyn o bryd - ac wedi cael y cyfle i ddal i fyny ag ambell i hen ffrind o'i ddyddiau fel chwaraewr ieuenctid yng Nghaerdydd!

  View more on twitter
 17. Ychwanegu clo'r Dreigiau i garfan Cymru

  Twitter

  Rhagor o newyddion am garfan Cymru ar gyfer gemau'r hydref...

  View more on twitter