a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw, y diwrnod pan fu pobl Cymru yn yn cofio trychineb Aberfan union 50 mlynedd yn ôl.

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Llun. 

 2. Galw am gwest newydd i farwolaeth cefnogwr

  BBC Wales News

  Mae teulu dyn gafodd ei ladd gan geffyl yr heddlu wedi dweud y dylai fideo o'r digwyddiad fod wedi cael ei ddangos yn ei gwest.

  Bu farw'r cefnogwr Abertawe, Terry Coles, yn dilyn y digwyddiad ger hen stadiwm Rotherham United, Millmoor, ym mis Mai 2000.

  Fe wnaeth cwest yn 2003 benderfynu mai damwain oedd ei farwolaeth, ond mae ei deulu nawr yn galw am ymchwiliad newydd.

  Terry Coles
 3. Arestio dyn yn dilyn tân ym Mhrestatyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi arestio dyn y maen nhw'n awyddus i'w holi mewn cysylltiad â thân mewn tŷ ym Mhrestatyn dros bythefnos yn ôl.

  Fe gafwyd Richard Pentreath, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Hilary Clifford Thomas, yn euog ddechrau'r mis o achosion hanesyddol o dreisio, ac fe gafodd gwarant ei chyhoeddi i'w arestio ar ôl iddo fethu ag ymddangos yn Llys y Goron Woolwich.

  Richard Pentreath
 4. Heddlu yn gorffen archwilio tŷ

  Heddlu De Cymru

  Dywed Heddlu'r De sydd wedi bod yn chwilio am Lorraine Ridout eu bod wedi cwblhau archwilio tŷ yn ardal Gabalfa, Caerdydd. 

  Mae swyddogion fforensig yn parhau i archwilio tŷ yn Nhrelái. 

  Cafodd y ddynes 57 oed ei gweld am y tro olaf rhwng 19:00 a 20:00 ger ei chartref yng Ngabalfa ar 31 Ionawr. 

  Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111. 

  Lorraine Ridout
 5. Euog o achosi niwed corfforol

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 24 o Fotwnnog wedi cael carchar gohiriedig o 14 mis a gorchymyn i dalu iawndal o £1,820 ar ôl iddo dorri gên dyn arall ym Mhwllheli.

  Fe fydd yn rhaid i Robert Williams hefyd wneud 200 awr o waith di-dal yn y gymuned ar ôl achosi niwed corfforol difrifol i Cian Williams ym mis Mehefin.  

 6. Anglesea: Ymateb Private Eye

  Mae cylchgrawn Private Eye, a gollodd achos enllib yn erbyn Gordon Anglesea 22 o flynyddoedd yn ôl, wedi bod yn ymateb ar ôl i lys benderfynu bod y cyn blismon yn euog o droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn plant.

  Dywedodd golygydd Private Eye, Ian Hislop, fod cyfiawnder wedi ei wneud o'r diwedd ond na fyddai'r cylchgrawn yn ceisio cael ad-daliad.

   "Y gwir oedd nad oedd ganddo ef (Anglesea) unrhyw enw da i'w amddiffyn, ac na ddylai fod wedi dwyn achos enllib yn erbyn unrhyw un." 

 7. Gleision Caerdydd v Pau

  BBC Sport Wales

  Bydd Gleision Caerdydd yn wynebu Pau heno ar Barc yr Arfau yng Nghwpan Her Ewrop.

  Enillodd y Gleision 33-20 yn erbyn Bryste yn eu gêm gyntaf yn y gystadleuaeth y tymor yma, tra bo Pau wedi cael eu trechu o 22-25 gan Gaerfaddon.

  warburton
  Image caption: Ni fydd Sam Warburton ar gael heno oherwydd anaf
 8. Carchar am 18 mlynedd am droseddau rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 49 oed wedi cael ei garcharu am 18 mlynedd ar ôl pledio'n euog i gyfres o droseddau rhyw, yn cynnwys treisio dwy ferch 20 mlynedd ar wahân.

  Roedd Stephen David Chambers, plymwr o Brestatyn, wedi ffilmio a chadw lluniau o'i gamdriniaeth o un o'i ddioddefwyr.

  Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands yn Llys y Goron Caernarfon bod y troseddau, ddigwyddodd yn yr 80au ac yn fwy diweddar, yn rhai "echrydus".

 9. Teyrnged i ddioddefwyr

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, oedd yn gyfrifol am ddechrau'r ymchwiliad i Gordon Anglesea, wedi talu teyrnged i'r dioddefwyr.

  Cafwyd Anglesea, cyn-arolygydd gyda Heddlu'r Gogledd, yn euog o droseddau rhyw hanesyddol.

  "Mae cyfwiander wedi ei weithredu oherwydd bod dioddefwyr wedi bod â 'r hyder i gysylltu â'r Asiantaeth," meddai llefarydd. 

  Dywedodd hyd yn hyn fod naw o bobl wedi eu cael yn euog o gam-drin plant o ganlyniad i Ymchwiliad Pallial a bod yr ymchwilaid yn parhau. 

  Gordon Anglesea
 10. Ysgol yn cofio'r 144 fu farw yn Aberfan

  BBC Cymru Fyw

  Ymysg yr ysgolion wnaeth gymryd rhan yn y munud o dawelwch er cof am drychineb Aberfan y bore 'ma oedd Ysgol Gyfun Rhydywaun yn Rhondda Cynon Taf.

  Fe wnaeth fwy na 1,000 o ddisgyblion a staff ymgasglu y tu allan i'r ysgol, ble wnaeth griw o ddisgyblion ffurfio'r rhif 144 i gynrychioli nifer y bobl fu farw yn y trychineb.

  Ysgol Gyfun Rhydywaun
 11. Naw newid yn nhîm y Gweilch

  BBC Sport Wales

  Mae'r Gweilch wedi gwneud naw newid ar gyfer eu taith i Ffrainc y penwythnos yma.

  Bydd y Gweilch yn wynebu Lyon nos yfory heb Alun Wyn Jones, Rhys Webb a Dan Biggar, ond bydd blaenasgellwr Cymru Dan Lydiate yn dechrau.

  Dan
  Image caption: Blaenasgellwr y Gweilch a Chymru, Dan Lydiate
 12. Arestio mwy ar ôl cythrwfl yng Nghasnewydd

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn dweud eu bod wedi arestio chwech o bobl bellach yn dilyn y cythrwfl yng Nghasnewydd neithiwr.

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Heol Commercial am tua 20:35.

  Mae bachgen 16 oed, dyn 20 oed a merch 17 oed wedi cael eu harestio am dorri amodau gorchymyn gwasgaru, tra bo dau fachgen 13 oed a dyn 24 wedi cael eu harestio ar amheuaeth o anhrefn treisgar.

 13. Selby am greu argraff yn Yr Alban

  South Wales Argus

  Mae'r bocsiwr o'r Barri, Andrew Selby, yn dweud ei fod yn awyddus i greu argraff yn ei ornest heno yn erbyn Felix Moncada o Nicaragua.

  Bydd y ddau yn wynebu ei gilydd yng Nghanolfan Chwaraeon Meadowbank yng Nghaeredin.

  selby
 14. Jackett ar ei ffordd i Rotherham

  BBC Sport Wales

  Mae'r Cymro, Kenny Jackett wedi ei benodi'n rheolwr Rotherham United ar gytundeb tair blynedd o hyd.

  Mae'r clwb o Sir Efrog ar waelod y Bencampwriaeth ar hyn o bryd, wedi iddyn nhw ennill dim ond un o'u 13 gêm y tymor yma.

  Fe wnaeth Jackett, 54 oed, dreulio tair blynedd fel rheolwr Wolves cyn cael ei ddiswyddo ym mis Gorffennaf.

  Kenny Jackett
 15. S4C yn dioddef oherwydd 'baruswydd' unigolion

  Golwg 360

  Mae actor Cymraeg sydd wedi ymddangos mewn ffilmiau Hollywood wedi beirniadu S4C, a’r “nifer dethol” o bobl sydd wedi cael “bodolaeth gyfforddus” yn sgil y sianel.

  Mae Golwg360 yn adrodd bod neges ar dudalen Facebook Julian Lewis Jones yn beirniadu “unigolion” sydd wedi tyfu’n gyfoethog yn sgil sefydlu S4C.

  Mae’r actor hefyd yn beirniadu costau ymgyrchoedd ail-frandio sydd wedi “cyfrannu at dranc y sianel”.

  Julian Lewis Jones
 16. Anglesea: Dedfryd o garchar i ddod

  BBC Cymru Fyw

  Ar ôl i reithgor gyhoeddi'r canlyniad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, dywedodd y barnwr Geraint Walters "ond un ddedfryd all fod, a honno yn ddedfryd o garchar".

  Cafodd Anglesea, 79 o Hen Golwyn, ei ryddhau ar fechnïaeth nes y bydd yn cael ei ddedfrydu.

 17. Newydd dorriCyn swyddog heddlu yn euog o droseddau rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn swyddog heddlu, Gordon Anglesea, wedi ei gael yn euog o bedwar o droseddau rhyw hanesyddol yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

  Cafwyd Anglesea yn euog o ymosod yn anweddus ar ddau fachgen yn y 1980au.

  Cafwyd yn ddieuog o un cyhuddiad o ymosodiad rhyw difrifol ar fachgen.

  Anglesea
 18. Aberfan: 'Y gwasanaeth wedi mynd a fi 'nôl'

  BBC Cymru Fyw

  Ymysg y rheiny sy'n cofio 'nôl i'r diwrnod y digwyddodd trychineb Aberfan mae Gareth Jones, oedd yn chwech oed ar y pryd.

  "Y bore 'ma yn y gwasanaeth yn y fynwent roeddwn i'n teimlo fel fy mod i wedi mynd yn ôl 50 mlynedd.

  "Rydw i'n cofio mynd i mewn i'r dosbarth, ac yn sydyn roedd sŵn fel awyren. Y peth nesaf, roedd gwydr yn torri. Doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd.

  "Mae'r digwyddiad yn cael ei gofio unwaith pob degawd ond rydyn ni'n byw gydag e pob blwyddyn. Ond mae'n rhaid i ni symud 'mlaen gyda'n bywydau."

  Gareth Jones
  Image caption: Gareth Jones ddeuddydd ar ôl y drychineb, a heddiw
 19. Y Tywysog Charles yn Aberfan

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Tywysog Charles wedi bod gwneud ymweliad preifat i'r fynwent yn Aberfan y bore 'ma, hanner canrif ers y drychineb yno.

  Fe wnaeth osod torch o flodau yn y fynwent lle mae nifer o'r meirw wedi eu claddu.

  Charles