a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am heddiw. 

  Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond cofiwch fod diweddariadau ar ein hafan yn y cyfamser.  

 2. Rhybudd i fod yn wyliadwrus

  Cyngor Wrecsam

  Mae Cyngor Wrecsam wedi anfon llythyrau i ysgolion y sir yn rhybuddio rhieni ac athrawon i fod yn wyliadwrus ar ôl dau ddigwyddiad lle'r oedd amheuaeth fod rhywun wedi ceisio cipio plentyn. 

  Yn ei lythyr dywed John Davies, cyfarwyddwr addysg y sir, fod yna ddau ddigwyddiad o'r fath yn ardal Croesoswallt a Weston Rhyn yn y dyddiau diwethaf.

  "Roedd y ddau ddigwyddiad yn ystod oriau ysgol ac yn ymwneud â fan ddu. 

  "Mae gofyn i rieni fod yn wyliadwrus wrth gludo plant i ac o'r ysgol." 

 3. Gwrthdrawiad angheuol wrth rasio

  BBC Cymru Fyw

  Clywodd cwest i farwolaethau dau ffrind o Aberbargoed ger Caerffili, eu bod nhw'n rasio car arall i fwyty McDonald's pan daron nhw'n erbyn cerbyd ar droad.

  Bu farw Conor Tiley, 18 oed, a Connor Williams, 17 oed, yn y gwrthdrawiad ym mis Ionawr.   

  Connor Williams a Conor Tiley
  Image caption: Connor Williams a Conor Tiley
 4. Arddangosfa Artes Mundi

  Artes Mundi

  Fe fydd gwaith chwech o artistiaid cyfoes arloesol rhyngwladol i'w gweld yn Arddangosfa Artes Mundi 7 Caerdydd o fory tan 26 Chwefror.

  Bydd dau safle'n gartref i'r gystadleuaeth eleni, sef Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Oriel Chapter. 

  Artes Mundi 7 yw gwobr celf gyfoes fwya'r DU, a bydd yr enillydd yn derbyn swm o £40,000.

  Gwaith Amy Franceschini
 5. Lladrad: Heddlu yn chwilio am gi

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth ar ôl i ladron ddwyn fan gyda chi ynddo yn ardal Abertawe.

  Dywedodd Mike Kell ei fod wrthi yn dosbarthu parseli yng Ngorseinon pan gafodd y fan wen ei chymryd.

  Roedd ei gi 'Alfie', daschund/chihuahua yn y cerbyd ar y pryd.   

  Ci
 6. Oer a niwlog

  Tywydd, BBC Cymru

   "Fydd hi'n noson eitha’ clir, efo awel ysgafn," meddai Rhian Haf, "a hynny'n golygu noson eitha’ oer efo rhywfaint o niwl, fydd yn ymdroi bore fory, y tymheredd yn gostwng i 3C mewn mannau gwledig, lle fydd 'na rywfaint o farrug."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

  .  

 7. Undeb yn beirniadu cyngor sir

  BBC Cymru Fyw

  Mae Undeb Unsain wedi beirniadu Cyngor Penfro am ddefnyddio 'ymgynghorwyr drudfawr' o Lundain er mwyn dod o hyd i arbedion.

  Un o argymhellion yr ymgynghorwyr yw i drosglwyddo gwasanaethau hamdden a diwylliannol i ddwylo ymddiriedolaeth. 

  Dywed yr undeb y byddai hynny'n golygu diswyddo 400 a bod y sir hefyd wedi talu £100,000 am wasanaeth yr ymgynghorwyr Winckworth Sherwood. 

  Dywed y cyngor mai'r gost oedd £20,000 a byddai hyd at £100,000 ond yn daliadwy pe bai nhw'n derbyn yr holl argymhellion.

  Cyngor Penfro
 8. Rheithgor wedi eu hanfon adref

  BBC Cymru Fyw

  Yn Llys y Goron yr Wyddgrug mae'r rheithgor yn yr achos yn erbyn cyn uwch arolygydd efo Heddlu'r Gogledd, sy' wedi'i gyhuddo o droseddau rhyw hanesyddol, wedi'u hanfon adre' am y dydd.

  Fe fyddan nhw'n parhau i ystyried eu dyfarniad fory.

  Mae Gordon Anglesea, 79 oed o Hen Colwyn, yn gwadu ymosod yn rhywiol ar ddau o fechgyn yn yr 80au. 

  Achos llys
 9. Bendith Rhys ar 'Bendith'

  Yn ei flog Thoughts of Chairman Mwyn, mae Rhys Mwyn yn adolygu perfformiad gan y cyfuniad cerddorol Bendith yn Galeri Caernarfon.

  Mae Bendith yn gyfuniad o Carwyn Ellis o’r grŵp Colorama gydag aelodau’r grŵp gwerin cyfoes Plu a cherddorion lled glasurol eraill.

  Mae'n disgrifio perfformiad y band fel y perfformiad mwyaf grymus iddo weld ers amser.

  Bendith
 10. Merched Cymru dan-19 yn colli

  Twitter

  Mae tîm Merched Cymru dan-19 wedi colli eto'r prynhawn yma gyda Gweriniaeth Iwerddon yn fuddugol o 2-0.

  View more on twitter
 11. Trafferthion ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Gwynedd:  Tagfeydd o hyd rhwng Penrhyndeudraeth a Minffordd oherwydd y gwaith ar yr A487

  Caerdydd:  Tagfeydd ar yr A470, Manor Way, lle mae na un lôn wedi cau tua'r de

  Castell-nedd Port Talbot: Tagfeydd ar Fabian Way i gyfeiriad Abertawe oherwydd gwaith ar y ffordd.

 12. Heddlu'n gofyn am gymorth

  Twitter

  Mae'r Llanelli Star - a'r Carmarthen Journal fel mae'n digwydd - wedi trydar apêl am wybodaeth ddaeth gan yr heddlu.

  View more on twitter
 13. Torri amodau mechnïaeth

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn chwilio am ddyn 27 oed maen nhw'n awyddus i'w holi yn dilyn achos o gyfathrebu maleisus.

  Dywed llefarydd fod Aaron Jenkins hefyd wedi torri amodau mechnïaeth. 

  Maen nhw'n credu ei bod yn bosib ei fod yn ardal Caerffili neu'r Coed Duon. Dylai unrhyw un a gwybodaeth gysylltu â 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 422 06/06/16, neu'n ddienw ar 0800 555 111

  Aaron Jenkins
 14. Rali GB Cymru ar ei ffordd!

  Twitter

  Mae cefnogwyr ralïo wedi mopio wedi i arwyddion fel hyn ddechrau ymddangos ar drothwy Rali GB Cymru y penwythnos nesaf!

  View more on twitter
 15. 'Dim crebachu grym y Cynulliad'

  Golwg 360

  Yn ôl Golwg 360 mae Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi gwelliannau i Fesur Cymru, gyda’r bwriad o sicrhau na fydd grym yn cael ei gymryd oddi ar y Senedd yng Nghymru.

  Mae Elin Jones AC  wedi ysgrifennu at Arglwyddi Cymru yn nodi pryderon am y Mesur, yn arbennig yr egwyddor gyfansoddiadol y dylai’r Cynulliad gytuno i unrhyw newid yn ei bwerau.