a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyma ddiwedd y llif byw am heddiw - cofiwch ymuno â ni eto bore fory am y newyddion diweddaraf o Gymru.

 2. Dim cadeiryddiaeth i Flynn

  BBC Cymru Fyw

  Mae Paul Flynn wedi methu yn ei ymgais i gael ei ethol fel cadeirydd un o bwyllgorau mwyaf dylanwadol San Steffan, y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref.

  Cafodd Aelod Seneddol Llafur Gorllewin Casnewydd ei drechu gan Yvette Cooper, oedd yn Ysgrifennydd Cartref cysgodol i Lafur rhwng 2011 a 2015.

  paul flynn
 3. Teyrnged i gyn-esgob Tyddewi

  BBC Cymru Fyw

  Mae Archesgob Cymru wedi talu teyrnged i gyn-esgob Tyddewi, Huw Jones, fu farw ddydd Mawrth yn 82 oed.

  Dywedodd Dr Barry Morgan bod ei ddyled i'r Esgob Jones yn un fawr, a'i fod wedi "gwasanaethu'r Eglwys yn wych fel athro diwinyddol, offeiriad, deon ac esgob".

  Bu Huw Jones, oedd o Gwm Tawe yn wreiddiol, yn Esgob Tyddewi rhwng 1996 a 2001.

 4. Spencer y Sith?

  Daily Post

  Mae'r dyfalu'n cynyddu mai actor o ogledd Cymru fydd yn chwarae rhan Darth Vader yn y ffilm Star Wars nesaf, yn ôl y Daily Post.

  Dywedodd Spencer Wilding, sydd yn dod o'r Rhyl yn wreiddiol, y byddai'n rhaid i bobl "aros i weld" pwy fyddai'n actio rhan y cymeriad eiconig yn y wisg ddu.

  Mae Wilding, sydd yn 44 oed ac yn chwe throedfedd saith modfedd o uchder, wedi chwarae rhannau mewn rhaglenni a ffilmiau fel Game of Thrones, Harry Potter a Batman Begins.

  Spencer Wilding
 5. Pryder ynglŷn â gêm gwpan Y Seintiau

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Seintiau Newydd yn dweud bod eu gêm yn rownd wyth olaf y Cwpan Irn Bru yn erbyn Livingston mewn peryg o beidio â chael ei chwarae, wedi i'r clwb o'r Alban gael eu cyhuddo o dorri rheolau.

  Yn ôl Cymdeithas Bêl-droed yr Alban, fe ddefnyddiodd Livingston chwaraewr oedd wedi'i wahardd yn eu buddugoliaeth yn erbyn Crusaders yn y bedwaredd rownd, ac fe allen nhw gael eu diarddel o'r gystadleuaeth.

  Mae'r Seintiau Newydd i fod i wynebu Livingston oddi cartref ar ddydd Sul 13 Tachwedd.

 6. Mwy o arian i gynghorau Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Bydd awdurdodau lleol yng Nghymru yn derbyn cynnydd yn eu cyllidebau am y tro cyntaf ers pedair blynedd.

  Fe gyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid a Llywodraeth Leol, Mark Darkeford y bydd cynghorau'n derbyn £4.107bn ar gyfer 2017-18, cynnydd o £3.8m o'i gymharu â 2016-17.

  Cyngor Gwynedd sydd yn gweld y cynnydd mwyaf, sef 0.9%, tra bod Blaenau Gwent, Powys, Torfaen a Wrecsam yn gweld gostyngiad o 0.5%.

  cynghoraru
 7. Oer ond sych

  Tywydd, BBC Cymru

  Heno, bydd unrhyw gawodydd yn cael eu chwythu tua'r glannau gyda gwynt o'r gogledd-ddwyrain, a bydd hi'n noson oerach, yn gostwng i 3C neu 4C gyda rhywfaint o niwl.

  Ond mae disgwyl tywydd sych ar y cyfan yn y dyddiau nesa'. 

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 8. Cyfyngu niferoedd Côr yr Eisteddfod

  Golwg 360

  Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi penderfynu cyfyngu'r nifer o bobl fydd yn cael bod yn rhan o gôr y Brifwyl yn 2017, yn ôl Golwg360.

  Bydd uchafswm o 250 o bobl yn cael bod yn rhan o'r côr ar gyfer yr Eisteddfod yn Ynys Môn, ac mae angen cofrestru ar-lein i ddangos diddordeb.

  Dywedodd y trefnwyr y byddai arweinydd neu arweinwyr y côr yn cael eu cyhoeddi ym mis Tachwedd.

  eisteddfod
 9. Cefnogaeth i Senedd Ieuenctid

  BBC Cymru Fyw

  Mae gwleidyddion o bob plaid yn y Cynulliad wedi cefnogi galwad heddiw i sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru.

  Cafodd cynnig gan y grŵp Ceidwadol ei gymeradwyo gan bob plaid yn y Siambr heddiw.

  Dywedodd y Llywydd, Elin Jones ei bod hi'n gobeithio gweld y Senedd Ieuenctid yn cael ei sefydlu "yn fuan yn y tymor Cynulliad hwn".

  cynulliad
 10. McGoldrick i baffio'n broffesiynol

  Fe enillodd McGoldrick aur yng Ngemau'r Gymanwlad Dehli 2014 ar ôl i'w wrthwynebydd yn y rownd derfynol fethu prawf cyffuriau.

  Llwyddodd y bocsiwr 24 oed i gipio medal efydd yng Ngemau'r Gymanwlad Glasgow bedair blynedd yn ddiweddarach.

  View more on twitter
 11. Achos Anglesea yn dirwyn i ben

  BBC Cymru Fyw

  Mae disgwyl i'r rheithgor yn achos y cyn-swyddog heddlu Gordon Anglesea gael eu hanfon allan i ystyried eu dyfarniad fore ddydd Iau.

  Fe dreuliodd y Barnwr Geraint Walters y rhan fwyaf o'r dydd yn gwneud ei sylwadau terfynol, ac fe ddywedodd y byddai'n gorffen gwneud y sylwadau hynny yn y bore.

  Mae Mr Anglesea, 79, yn wynebu pedwar cyhuddiad o gam-drin plant yn dyddio nôl i'r 1970au.

  anglesea
 12. Dedfryd hirach am farwolaeth plentyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae dynes 25 oed wedi cael 10 mis yn ychwanegol o garchar ar ôl i Lys Apêl benderfynu nad oedd ei dedfryd gwreiddiol yn ddigon llym.

  Roedd Chloe Thomas yn wreiddiol wedi ei charcharu am 20 mis am greulondeb i blentyn, ar ôl peidio â gwneud dim wrth i'w phartner guro ei mab 17 mis i farwolaeth.

  Cafodd Sean Buckley, 29, ei ganfod yn euog o lofruddio Finley Thomas, ac fe gafodd yntau ei garcharu am oes gyda gorchymyn y byddai'n rhaid iddo dreulio o leiaf 17 mlynedd dan glo.

  Penderfynodd y Llys Apêl nad oedd dedfryd wreiddiol Mr Buckley yn ddigon llym chwaith, ac fe ddedfrydwyd ef i dair blynedd yn ychwanegol o garchar.

 13. Hudoliaeth gan Harry

  1-1 oedd y sgôr terfynol rhwng timau dan-23 Manchester United a Lerpwl neithiwr - ond mae'r sylw ar y cyfryngau cymdeithasol heddiw i gyd wedi bod ar gôl y Cymro, Harry Wilson.

  Fe sgoriodd yr ymosodwr 19 oed gôl agoriadol y gêm gyda chyffyrddiad gwych oddi ar ei sawdl, gan barhau â'i ddechreuad da i'r tymor hyd yn hyn.

  View more on twitter
 14. Diwydiant dur 'yn dal i wynebu argyfwng'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Carwyn Jones wedi cwestiynu a oes gan Brif Weinidog y DU, Theresa May yr un awydd i gefnogi'r diwydiant dur a'i rhagflaenydd, David Cameron.

  Dywedodd Prif Weinidog Cymru wrth Bwyllgor Economi y Cynulliad bod y diwydiant yn dal i wynebu argyfwng.

  Ychwanegodd cwmnïau UK Steel, Tata, Celsa a Liberty wrth y pwyllgor eu bod yn pryderu y gallai'r refferendwm ar adael yr Undeb Ewropeaidd, a newidiadau i weinidogion yn San Steffan, fod wedi arwain at deimlad o fewn llywodraeth y DU bod y broblem wedi diflannu.

  dur
 15. 'Ghost' ddim yn plesio adolygydd

  Pobl Caerdydd

  Ar wefan Pobl Caerdydd, mae Hannah Pearce yn adolygu'r sioe theatr Ghost sydd yn cael ei pherfformio yn y Theatr Newydd, Caerdydd ar hyn o bryd.

  Mae'n deg i ddweud nad oedd wedi ei phlesio. Ei barn gyffredinol am y sioe? 

  "...nid cynhyrchiad gorffenedig a gafwyd ond un a ymddangosodd ei fod dal yng nghanol y cyfnod ymarfer".

  Efallai taw'r potyn fydd yr unig peth gorffenedig am y sioe?
 16. Cynnydd yng nghyllidebau cynghorau Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Bydd cynghorau lleol yn gweld cynnydd yn eu cyllidebau gan Lywodraeth Cymru am y tro cyntaf ers 2013/14, dan gynlluniau'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford.

  Bydd cyfanswm o £4.1bn yn cael ei rannu rhwng y 22 o gynghorau, cynnydd o £3.8m ers 2016/17.

  Gwynedd sy'n cael y cynnydd mwyaf - 0.9%, tra bod Blaenau Gwent, Powys, Torfaen a Wrecsam yn cael toriad o 0.5%.

 17. Troi siop recordiau yn ganolfan i'r celfyddydau

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn dweud bod gwaith wedi dechrau i droi hen siop recordiau enwog yng Ngwynedd yn ganolfan i'r celfyddydau.

  Caeodd Recordiau Cob ym Mangor yn 2012, ond nawr mae Llyr Alun Jones yn gobeithio troi'r siop yn galeri, lleoliad cerddoriaeth byw a chaffi.

  Recordiau Cob
 18. Awyren yn glanio ar frys yng Nghaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae awyren oedd yn hedfan o Alicante i Gaerdydd wedi glanio'n saff ar ôl i'r peilot gyhoeddi bod argyfwng tra'i bod hi dal yn yr awyr.

  Dywedodd llefarydd ar ran cwmni Vueling eu bod wedi dod o hyd i "fater technegol" ar yr Airbus A320 ychydig cyn i'r awyren lanio ym Maes Awyr Caerdydd.

  Llwyddodd y peilot i lanio'r awyren, oedd yn cario 137 o deithwyr, yn saff y bore 'ma am 11:26.

  maes awyr caerdydd
 19. Cymry ar restr hir gwobr ffilm

  The Hollywood Reporter

  Wrth i Wobrau Ffilm Annibynnol Prydain agosau, mae gwefan The Hollywood Reporter wedi bod yn edrych ar y ffilmiau sydd ar y rhestr hir y wobr ar gyfer awdur yn ysgrifennu am y tro cyntaf.

  Mae'r detholiad yn cynnwys Fflur Dafydd am ei ffilm Y Llyfrgell, ac Ed Talfan am Yr Ymadawiad.