a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw. 

  Fe fydden ni'n ôl yn y bore am 08:00 gyda'r diweddara' o Gymru a thu hwnt.

 2. Dim trenau i Abertawe

  Mae Trenau Arriva Cymru wedi cyhoeddi na fydd trenau yn stopio nac yn gadael Abertawe dros y penwythnos oherwydd gwaith cynnal a chadw.

  Gan bod clwb pêl-droed Abertawe yn chwarae ar y Liberty brynhawn Sadwrn, fe allai hyn achosi trafferthion.

  View more on twitter
 3. Sheen yn beirniadu trafodaeth ffoaduriaid

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r actor Michael Sheen wedi dweud bod y drafodaeth am argyfwng y ffoaduriaid o Syria 'yn rhy wleidyddol', a bod angen cofio eu bod yn ffoi "amgylchiadau erchyll".

  Roedd yr actor yn siarad mewn cynhadledd yng Nghasnewydd i nodi Diwrnod Gwrth-gaethwasiaeth ym Mhrydain.

  Yn y gynhadledd fe rybuddiodd Lily Caprani o elusen UNICEF UK bod plant sydd yn ffoi i Ewrop o'r Dwyrain Canol dan fygythiad o gael eu "hecsbloetio" gan fasnachwyr.

  Michael Seen
 4. Carchar am achosi helynt

  Daily Post

  Dywed y Daily Post fod yr heddlu wedi gorfod defnyddio gwn Taser ddwywaith er mwyn atal dyn o Lanrug, Gwynedd, yn dilyn trafferth mewn tafarn.  

  Cafodd Jason Lee Roberts, 27 oed, ei garcharu am 10 mis ar ôl pledio'n euog i gyhuddiad o achosi helynt mewn tafarn yng Nghaernarfon.

 5. Seicolegydd yn gadael y Liberty

  BBC Sport Wales

  Fe ddywed BBC Sport Wales bod seicolegydd clwb pêl-droed Abertawe wedi gadael y clwb

  Mae Dr Ian Mitchell hefyd yn gweithio gyda charfan Cymru, ac yn cael clod wedi i'r tîm gyrraedd rownd gynderfynol Euro 2016.

  Mitchell a Coleman
 6. Ystyried camau cyfreithiol

  BBC Cymru Fyw

  Mae teulu'r pêl-droediwr Ched Evans yn dweud eu bod yn ystyried cymryd camau cyfreithiol yn erbyn rhaglen Loose Women ar ITV.

  Maen nhw'n dweud eu bod yn anhapus gyda sylwadau'r ddarlledwraig Gloria Hunniford ar y sioe drafodaeth ddydd Llun.

  Yr wythnos diwethaf, yn Llys y Goron Caerdydd, fe gafwyd y chwaraewr yn ddieuog o dreisio merch mewn gwesty yn Sir Ddinbych. 

  Ched Evans
 7. Mwy o arian i'r Amgueddfa

  Dywed Amgueddfa Cymru y byddant yn derbyn cynnydd o leiaf 3.5% yn dilyn cyhoeddiad y gyllideb ddrafft. 

  Dywedodd llefarydd: "Ar ôl pum mlynedd o doriadau a welodd lleihad yn ein cyllideb o 33%, rydym yn edrych ymlaen at dderbyn mwy o fanylion ynglŷn â sut gall y cynnydd o 3.5% o leiaf, ein helpu i adeiladu dyfodol mwy cynaliadwy ar gyfer y sefydliad."

  Amgueddfa
 8. Apêl am ddyn 23 oed

  Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am ddyn 23 oed sydd wedi bod ar goll o'i gartref ym Mhorth Tywyn. 

  Dywed yr heddlu fod Kyle Rhys Davies yn gyrru Renault Megane glas, rhif cofrestru LM60 DFG ac y dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â nhw ar 101.

  Kyle Rhys Davies
 9. Ystyried difa moch daear i daclo'r diciâu

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynlluniau allai ganiatáu difa moch daear sy'n lledu'r diciâu, mewn ardaloedd sydd wedi eu heffeithio.

  Gallai hynny olygu y byddai moch daear sydd wedi'u heintio yn cael eu dal mewn cawelli ac yna'u difa, mewn ymgais i daclo'r afiechyd.

  Ond mae'r Ysgrifennydd Materion Gwledig, Lesley Griffiths wedi diystyrru cynllun difa tebyg i Loegr, ble mae gan ffermwyr yr hawl i saethu moch daear iach yn ogystal â'r rhai sydd â TB. 

  Moch daear
 10. Ymchwilio i honiadau o enwi

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio i honiadau bod yr achwynydd yn achos Ched Evans wedi cael ei henwi ar gyfryngau cymdeithasol.

  Cafwyd y pêl-droediwr yn ddi-euog o dreisio merch mewn gwesty yn Sir Ddinbych gan reithgor yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener.

  Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd, Jason Devonport: "Dylai pobl gofio bod gan yr achwynydd hawl i fod yn ddienw am oes."

  Heddlu
 11. Y Cardiff Devils 'yn ymddeol' rhif 26

  BBC Sport Wales

  Ni fydd Cardiff Devils yn defnyddio y crys rhif 26 yn y dyfodol er teyrnged i'r chwaraewr Brad Voth.

  Fe chwaraeodd Voth 310 o weithiau dros y Devils mewn saith tymor rhwng 2005 a 2011.

  Bydd seremoni arbennig cyn y gêm rhwng y Devils a'r Edinburgh Capitals ddydd Sadwrn, pan fydd baner gydag enw Voth arno yn cael ei chodi

  voth
 12. Merched Cymru dan 19 yn cael cweir

  Twitter

  View more on twitter

  Dyw tîm pêl-droed Merched Cymru dan-19 heb gael prynhawn da yn anffodus!

 13. Cyllideb: Ymateb UKIP

  BBC Cymru Fyw

  Dywedodd Mark Reckless o UKIP ei fod o'n croesawu'r £300,000 oedd yn cael ei addo ar astudiad dichonolrwydd o gysylltiad rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, ond roedd yn amau a oedd hynny'n ddigon.

  Dywedodd hefyd ei fod yn amau a oedd y £900m oedd wedi ei neilltuo ar gyfer ffordd lliniau'r M4 yn ardal Casnewydd yn ddigon. 

  Mark Reckless
 14. Cyllideb: Ymateb Plaid Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Fe ddywedodd  Adam Price, llefarydd Plaid Cymru ar y Gyllideb, ei fod o'n croesawu'r "agwedd a'r trafodaethau aeddfed" oedd wedi bod rhwng ei blaid a'r Llywodraeth. 

  Ychwanegodd fod yna fuddsoddiadau pwysig ym meysydd addysg ac iechyd.

  Adam Price
 15. Cyllideb: Arian ar gyfer hyfforddiant

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau rhagor o fanylion am eu Cyllideb Drafft 2017-18

  Fe fydd £111m ar gyfer cynlluniau hyfforddiant a phrentisiaethau. Cyhoedodd Mark Darkeford y byddai £900m ar gael ar gyfer ffordd lliniaru'r M4, yn unol â phenderfynaid ymchwilaid cyhoeddus.

  Bydd £369m ar gael i ddatblygu Metro De Cymru ac ar gyfer datblygu cynigion ar gyfer Cynllun Metro Gogledd Cymru. 

 16. Cyllideb: 'Diffyg targedau'

  BBC Cymru Fyw

  Wrth ymateb i'r Gyllideb dywedodd Paul Davies AC ar ran y Ceidwadwyr ei fod o'n siomedig gyda'r "diffyg targedau oedd wedi ei osod er mwyn gallu ceisio asesu gwerth cynlluniau'r llywodraeth". 

  Paul Davies AC
 17. Arian ar gyfer gofal plant

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Gyllideb hefyd yn neilltuo £10m ar gyfer cynllun peilot Llywodraeth Cymru i ddarparu hyd at 30 awr o ofal di-dâl ar gyfer plant 3 a 4 oed. 

 18. Gwariant iechyd

  BBC Cymru Fyw

  Dywedodd Mr Drakeford  y bydd £240m yn cael ei fuddsoddi yn y gwasanaeth iechyd, ac y byddai £16m yn cael ei roi ar gyfer cronfa triniaethau newydd. 

 19. Cyllideb 2017-18

  BBC Cymru Fyw

  Er na wnaeth Llafur ennill mwyafrif yn etholiad y Cynulliad (29 allan o 60 sedd) , maen nhw eisoes wedi sicrhau cytundeb ar gyfer y Gyllideb gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru.

  Mark Drakeford