a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif bwy wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. 'Noson glir i'r mwyafrif'

  Tywydd, BBC Cymru

  Llŷr Griffiths Davies sydd â'r tywydd ar gyfer heno:

  "Noson glir i'r mwyafrif, felly mae'r tymheredd yn debygol o ddisgyn i ryw 3C mewn ambell fan gwledig. Peth llwydrew'n bosib, 'da niwl a tharth erbyn y bore."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 3. Cyn bêl-droediwr yn gwadu twyll ariannol

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn chwaraewr pêl-droed rhyngwladol wedi gwadu bod yn rhan o dwyll honedig yn ymwneud â phrentisiaethau.

  Fe blediodd Mark Aizlewood, enillodd 39 cap dros Gymru, yn ddieuog i dwyll yn Llys y Goron Southwark, Llundain.

  Roedd yn ymddangos - gyda phum person arall - i wynebu'r cyhuddiadau sy'n deillio o ymchwiliad gan y Swyddfa Twyll Difrifol.

  Mark Aizlewood
 4. Gyrrwr bws yn 'gyrru'n rhy gyflym' cyn taro dyn

  BBC Wales News

  Mae llys wedi clywed bod gyrrwr bws yn gyrru'n rhy gyflym pan wnaeth ei gerbyd daro casglwr biniau yn Sir y Fflint, fu farw yn yr ysbyty ddeuddydd yn ddiweddarach.

  Mae Jonathon Brown, 37 oed o Dreffynnon, yn gwadu achosi marwolaeth Andrew Green, 39, trwy yrru'n ddiofal yn Ffynnongroyw ar 22 Mehefin y llynedd.

  Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod Mr Brown yn gyrru ar 33mya mewn ardal 30mya.

 5. Croesawu tri i Oriel yr Anfarwolion Athletau Cymru

  Athletau Cymru

  Fe gafodd dri athletwr o Gymru eu croesawu i Oriel yr Anfarwolion Athletau Cymru dros y penwythnos yn ystod digwyddiad yng Nghaerdydd.

  Cafodd Tom Richards, wnaeth ennill medal arian yn y marathon yng Ngemau Olympaidd Llundain 1948 a Ruth Swinhoe, wnaeth ennill medal efydd yng Ngemau'r Gymanwlad yn 1974, eu croesawu i'r oriel.

  Yr athletwr olaf i gymryd ei le oedd y gwibiwr, Christian Malcolm, wnaeth gynrychioli Prydain mewn pedwar Gemau Olympaidd.

  Ruth Swinhoe a Christian Malcolm
  Image caption: Ruth Swinhoe a Christian Malcolm ar ôl cael eu croesawu i Oriel yr Anfarwolion
 6. Heddiw ar Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Mae hi'n bosib gwrando yn fyw ar y rhaglen nawr trwy glicio ar eicon Post Prynhawn ar dop y llif byw.

  View more on twitter
 7. Ched Evans: Dynes 'wedi cytuno' i gael rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae llys wedi clywed bod y ddynes y mae'r pêl-droediwr Ched Evans wedi ei gyhuddo o'i threisio wedi cytuno i gael rhyw hefo fo.

  Mae Mr Evans yn gwadu treisio'r ddynes mewn gwesty yn Rhuddlan ym mis Mai 2011.

  Heddiw, clywodd Llys y Goron Caerdydd nad oedd gan y pêl-droediwr proffesiynol unrhyw amheuaeth bod y ddynes yn cydsynio.

  Ched Evans
 8. Tân bwriadol yn eisteddle clwb rygbi

  Wales Online

  Mae'r heddlu wedi lansio ymchwiliad wedi i eisteddle clwb rygbi gael ei rhoi ar dân yn fwriadol.

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Barc Pont-y-pŵl toc wedi 10:00 fore Sul, ble roedd rhan o'r eisteddle ar dân.

 9. Cymro'n ymuno gyda Harlequins

  BBC Sport Wales

  Mae clwb Harlequins o Lundain wedi arwyddo cyn fewnwr y Dreigiau, Luc Jones ar gytundeb tri mis.

  Fe wnaeth y Cymro 22 oed ddechrau ei yrfa gyda'r clwb o Gasnewydd, gan wneud 25 ymddangosiad.

  Luc Jones
 10. Wedi'u hanwybyddu gan Gymru?

  Wales Online

  Ar wefan WalesOnline mae erthygl gan Gareth Griffiths yn trafod 11 chwaraewr rygbi mae'n teimlo sydd wedi cael eu hanwybyddu gan y garfan ryngwladol.

  Yn eu plith mae chwaraewyr ifanc addawol a rhai o'r chwaraewyr mwyaf poblogaidd yng nghynghrair y Pro12.

  Dan Evans
  Image caption: Dan Evans - chwaraewr sydd wedi'i anwybyddu gan Gymru?
 11. Dirwy a gwaharddiad i yrrwr meddw

  Daily Post

  Mae gyrrwr meddw wedi cael dirwy o £300 a'i wahardd rhag gyrru am 20 mis ar ôl gyrru'r ffordd anghywir o amgylch porthladd Caergybi yn oriau man bore heddiw.

  Fe wnaeth brofion ddangos bod Thomas John Molloy, 34 oed o Athlone yng Ngweriniaeth Iwerddon, dros ddwbl y terfyn cyfreithiol o ran alcohol.

  Cafodd ei gyhuddo o yrru tra'n feddw cyn ymddangos gerbron Ynadon Caernarfon o'r ddalfa y bore 'ma.

 12. Cymru'n tynnu coes?

  BBC Sport Wales

  Mae rhywbeth rhyfedd yn mynd 'mlaen gyda lluniau tîm Cymru cyn gemau. Ydyn nhw'n tynnu coes, neu ai ofergoelus ydyn nhw?

  Mae pobl wedi sylweddoli ers yr haf bod Cymru yn sâl iawn am gymryd llun, ond neithiwr oedd yr ymdrech waethaf eto.

  Tri ar hyd y cefn ac wyth yn y blaen? Anghonfensiynol a dweud y lleiaf!

  Cymru
 13. Y Seintiau i herio Livingstone

  Twitter

  Am y tro cyntaf eleni mae timau o Gymru a Gogledd Iwerddon wedi cael gwahoddiad i gystadlu yng nghystadleuaeth Cwpan Irn Bru gyda thimau o'r Alban.

  Ar ôl curo Forfar dros y penwythnos (fe gollodd Y Bala), gwobr Y Seintiau Newydd yw taith i wynnebu Livingstone yn rownd yr wyth olaf.

  View more on twitter
 14. Tywydd y p'nawn

  Tywydd, BBC Cymru

  Llyr Griffiths-Davies sydd â tywydd y prynhawn i ni:

  "Yn sych i'r mwyafrif, gyda chyfnodau heulog yn y de a'r gorllewin. Yn fwy cymylog fel arall gydag ambell gawod. Awel ysgafn, a'r tymheredd yn 14C ar ei ucha'."

  Am fwy o fanylion ewch i wefan dywydd y BBC.

 15. Ateb y Galw: Tanni Grey-Thompson

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Tanni Grey-Thompson sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddi gael ei henwebu gan Carolyn Hitt yr wythnos ddiwethaf.

  tanni grey