a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni - diolch am ddilyn y llif byw heddiw - fe fydd yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

  Hwyl am y tro.

 2. Cip olwg ar y stadiwm yn Vienna

  BBC Camp Lawn

  Rhagflas o stadiwm Ernst-Happel gan griw Camp Lawn, cyn i Gymru wynebu Awstria yno nos yfory

  View more on twitter
 3. Parhau'n sych

  Tywydd, BBC Cymru

  Llyr Griffiths Davies sy'n parhau i ddarparu newyddion o dywydd da: "Noson sych, gydag awel oer. Yn cymylu i'r mwyafrif, ond yn debygol o bara'n glir tua'r gorllewin. Y tymheredd isa'n 6C mewn manne gwledig."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 4. Oedi ar y ffyrdd a'r rheilffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Mae hen fom rhyfel wedi'i ddarganfod ochrau Casnewydd, felly mae'r A48 i'r ddau gyfeiriad AR GAU, gyda chiwio rhwng cylchfan Pont Ebwy a chylchfan Parc Manwerthu Maesglas.

  Bydd oedi i drenau rhwng Caerdydd a Chasnewydd o achos y digwyddiad tan o leiaf 19:00 hefyd.

  Yn Llanfarian, ar yr A487, wrth y troad am yr A485 am Lanilar, mae gwrthdrawiad wedi bod sy'n achosi peth oedi. 

  Trenau Arriva Cymru: Mae problemau signal ochrau Abercynon, felly gwasanaeth bws sydd rhwng Pontypridd, Aberdâr a Merthyr Tudful. Ma oedi o rhyw 40 munud.

 5. Dynes ar goll yn Ystrad Mynach

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i ddynes sydd ar goll yn Ystrad Mynach.

  Cafodd Judith Green, sy'n 64 oed, ei gweld y tro diwethaf am 12:00 ar 3 Hydref yn Ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Mynach lle'r oedd hi'n derbyn triniaeth.

  Mae ganddi wallt melyn ag acen Albanaidd.

  Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 289 03/10/16.

 6. Gwrthdrawiad yng Ngwynedd: Tri wedi eu hanafu

  Dywed y Daily Post bod tri pherson wedi eu hanafu yn y gwrthdrawiad 

  View more on twitter
 7. Holi cyn y can cerdd

  Llenyddiaeth Cymru

  Mae Twm Morys a Gwyneth Glyn yn ddau o'r pedwar bardd sydd wedi derbyn her gan Llenyddiaeth Cymru i gyfansoddi 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth. 

  Heddiw mae cyfweliad gyda'r holl feirdd ar wefan Llenyddiaeth Cymru. 

  Twm Morus
 8. Bala v Alloa...wa!

  Sgorio, S4C

  Prynhawn dydd Sadwrn fydd hi’n achlysur hanesyddol ym Maes Tegid pan fydd Y Bala yn croesawu Alloa Athletic wrth i dîm o Gymru gystadlu yng Nghwpan Her Irn-Bru am y tro cyntaf erioed.

  Mae rhagolwg o'r gêm ar wefan Sgorio, S4C a fydd y gic gyntaf i'w weld am 13:00 yn fyw ar S4C.  

  bala
 9. Y diweddaraf o'r Cynulliad ar Senedd Fyw

  BBC Cymru Fyw

  Cofiwch fod modd i chi ddilyn y diweddaraf o'r Senedd ym Mae Caerdydd drwy wylio Senedd Fyw.

  Mae modd gweld y darllediad drwy glicio yma - dadl y Ceidwadwyr ar yr 'Hawl i brynu' sy'n cael y sylw ar hyn o bryd.

  Senedd
 10. Hen fom yn achosi oedi ar reilffordd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain wedi cyhoeddi fod y rheilffordd rhwng Caerdydd a Chasnewydd ar gau ar hyn o bryd wedi i hen fom o'r Ail Ryfel Byd gael ei ddarganfod ger Heol Parc Gaer, Casnewydd.

  Nid oes mwy o wybodaeth am ba mor hir fydd trenau'n cael eu heffeithio, ac mae'r uned ddifa bomiau ar y ffordd i'r lleoliad.

  Bom
 11. 'Cymru'n colli trysorau hanesyddol'

  BBC Cymru Fyw

  Mae hanesydd blaenllaw wedi dweud wrth raglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru bod Cymru yn colli trysorau o'i hanes diwydiannol.

  Dywedodd Dr Elin Jones bod pwll glo "eithriadol o hanesyddol" yn ne Cymru yn mynd yn angof oherwydd oedi i gynllun i ddatblygu'r safle.

  Agorodd pwll Penallta yn Ystrad Mynach yn 1906 ac roedd yn un o byllau pwysicaf yr ardal, gan gyflogi dros 3,000 o bobl yn 1931.

  Pwll glo
 12. Achos Gordon Anglesea yn parhau

  BBC Cymru Fyw

  Mae achos cyn-uwcharolygydd sydd yn wynebu cyhuddiadau hanesyddol o gamdrin plant wedi clywed gan y dyn oedd yn gyfrifol am yr ymchwiliad ehangach. 

  Wrth roi tystiolaeth i Lys y Goron Yr Wyddgrug dywedodd Ian Mulcahey, uwch swyddog ymchwilio Ymgyrch Pallial, bod yr ymchwiliad wedi delio â 6,000 o bobl a chynhyrchu 15,000 o ddogfennau. 

  Gwadodd mai ef oedd yn gyfrifol am ryddhau enw Gordon Anglesea i'r cyfryngau wedi iddo gael ei arestio. 

  Mae Mr Anglesea, 79, sydd yn gyn-uwcharolygydd Heddlu Gogledd Cymru, yn gwadu tri chyhuddiad o ymosodiad anweddus ac un cyhuddiad o ymosodiad rhyw difrifol yn erbyn dau fachgen yn yr 1980au.

  gordon anglesea
 13. Cyhuddo'r Ceidwadwyr o 'wleidyddiaeth y gwter'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Carwyn Jones wedi cyhuddo'r Ceidwadwyr o chwarae "gwleidyddiaeth y gwter" wrth drafod dyfodol tramorwyr.

  Mae'r Ceidwadwyr wedi gwneud sawl cyhoeddiad ynglŷn â mewnfudo yng nghynhadledd y blaid yr wythnos hon, gan gynnwys cynllun i ofyn i fusnesau gadw cofnod o'u gweithwyr nhw sydd yn dod o dramor, a bwriad i hyfforddi mwy o ddoctoriaid o Brydain.

  Ond mae Prif Weinidog Cymru wedi ymateb gan gyhuddo neges y blaid o fod yn un "sinistr" sy'n gwneud i fewnfudwyr deimlo nad oes croeso iddyn nhw.

  Mae ei sylwadau yn ategu datganiad tebyg ar y cyd gan Blaid Cymru, y Blaid Werdd a'r SNP, sydd wedi cyhuddo'r Ceidwadwyr o "rethreg wenwynig ar fewnfudo".

 14. Bywyd caled chwaraewyr rygbi

  Wales Online

  Yn dilyn anaf diweddaraf Sam Warburton, y tro hwn i'w foch, mae WalesOnline wedi mynd nôl a chyfrif yr holl anafiadau y mae capten rygbi Cymru wedi'i gael yn ystod ei yrfa broffesiynol.

  Rhaid dweud, nid llawer ohonom ni fyddai'n gallu gwrthsefyll yr 17 o anafiadau maen nhw wedi'u nodi, a pharhau i chwarae ar lefel mor uchel - ac yn ôl Sam ei hun, maen nhw wedi anghofio ambell un!

  View more on twitter
 15. Chwilio am ddyn sydd ar goll

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu'r De yn chwilio am ddyn sydd ar goll o Gaerdydd.

  Mae Christopher Webb yn 33 oed,  ag yn dod o ardal y Tyllgoed.

  Cafodd ei weld ddiwethaf am 10.30 fore ddoe. Mae'n chwe troedfedd pum modfedd o daldra ag yn foel.

  Pan welwyd o ddiwethaf roedd yn gwisgo siaced felen lachar ac roedd ganddo fag llwyd ar ei gefn.

  Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111.

 16. Ymchwilio wedi i danwydd lifo i afon ger Caerfyrddin

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio ar ôl i gerosin lifo o bibell o dan yr A48 ger Caerfryddin i Afon Pibwr.

  Ar hyn o bryd mae rhan o'r A48 i'r dwyrain ynghau am gyfnod o chwe wythnos er mwyn i bibell tanwydd gael ei thriwsio.

  Dywed CNC fod contractwyr arbenigol wedi eu galw i'r safle er mwyn cyfyngu unrhyw niwed i'r amgylchedd, ac mae swyddogion CNC hefyd yn monitro nentydd ac afonydd lleol.

  Afon
 17. Powys yn adennill £4m o fanciau Gwlad yr Iâ

  Cyngor Powys

  Mae Cyngor Powys wedi llwyddo i adennill arian gafodd ei golli wedi trybini ariannol banciau Gwlad yr Iâ yn 2008. 

  Fe gafodd £4m ei fuddsoddi yn nau o fanciau'r wlad yn 2007, ac yn dilyn "proses hir a chymhleth", mae'r cyngor yn dweud eu bod wedi derbyn £3,932,889 yn ôl. 

  Ychwanegodd yr awdurdod iddyn nhw dderbyn llog o £191,824 cyn i'r banciau fynd i drafferthion, ond gwariwyd £46,916 ar gostau cyfreithiol i adennill yr arian. 

  O wneud y mathemateg, mae'n golygu bod y cyngor wedi cael cyfanswm o £4,077,797, yn ôl - elw o £77,797 i'r awdurdod.

 18. Signal Radio Cymru yn cyrraedd yn bell...

  BBC Radio Cymru

  Mae gwrandäwr craff o Sweden wedi cysylltu gyda Radio Cymru i ddweud ei fod wedi gallu gwrando ar yr orsaf ar ei radio o'i gartref rhyw 1,000 o filltiroedd o Gymru.

  Roedd Roland Nogell o ddinas Skara yng ngorllewin Sweden yn gwrando ar orsaf leol oedd yn chwarae cerddoriaeth glasurol pan wnaeth signal Radio Cymru gymryd drosodd ar 96,8Mhz.

  Dywedodd Mr Nogell bod hyn wedi digwydd oherwydd amgylchiadau atmosfferig eithafol y diwrnod hwnnw.

  Diolch am wrando Roland!

  Roland Nogell