a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Canlyniad: Awstria 2-2 Cymru - canlyniad da wedi noson anodd i chwaraewyr Chris Coleman yn Fienna

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Awstria 2-2 Cymru: Nos da a diolch am ddarllen

Cwpan y Byd 2018

A dyna ni - mae'r llif byw wedi dod i ben - ymlaen i Gaerdydd ddydd Sul yn erbyn Georgia!

Pwynt pwysig yn Fienna heno - ac mae pob un yn cyfrif!

Nos da i chi.

Marciau llawn i Marcel Koller?

Cwpan y Byd 2018

Roedd hyfforddwr Awstria Marcel Koller wedi dweud mai lwc oedd yn gyfrifol am lwyddiant Cymru yn Euro 2016 mewn cynhadledd i'r wasg ddoe.

Mae'n deg dweud ei fod yn llygad ei le ar adegau heno - wrth i lwc chwarae ei ran i Gymru yn y canlyniad.

Llongyfarchiadau gan Swyddfa Cymru

Twitter

Da iawn Cymru!

Twitter

'Phew' yn wir!

Twitter

Hapus gyda'r canlyniad

Marc Lloyd Williams

Dim y perfformiad gorau gan Gymru heno ond mi fuasai pawb wedi bod yn hapus i ddod adref gyda phwynt ar ddechrau'r noson. 

Mi fydd Awstria yn siomedig eu bod heb fanteisio i gipio'r tri phwynt, ond da ni dal ar frig y grŵp ac ymlaen nawr i Gaerdydd nos Sul a Georgia.

Tan hynny -  nos da gen i - a siwrne saff i chi gyd yn ôl o Awstria ag i lawr i Gaerdydd y penwythnos 'ma.

Canlyniadau eraill Grŵp D

Cwpan y Byd 2018

Gweriniaeth Iwerddon 1-0 Georgia

Moldofa 0 - 3 Serbia

CANLYNIAD: Awstria 2-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Cic rydd i Awstria yn ddwfn yn eu hanner eu hunain - cyn i'r chwiban chwythu!! Pwynt i Gymru!

Awstria 2-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Cymru'n cadw'r meddiant yn yr eiliadau olaf....

Awstria 2-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Eiliadau'n unig yn weddill - C'MON CYMRU!!

Cerdyn i Janko

Cerdyn Melyn

am drosedd yn erbyn Gunter.

Cic rydd i Gymru....ond Awstria'n clirio.

Awstria'n pwyso

Marc Lloyd Williams

Awstria yn pwyso i chwilio am y gôl i ennill y gêm -  mi fydda nhw yn meddwl eu bod nhw wedi colli cyfle i gipio'r tri phwynt yma heno.

Emyr Huws ymlaen

Eilyddio

90:00 + 1

A Neil Taylor yn gadael y cae

5 munud o amser am anafiadau

Cwpan y Byd 2018

Schaub ymlaen yn lle Arnautovic

Eilyddio

84:00 MUNUD

Awstria 2-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

83:00 MUNUD

Cic gornel i Gymru - Ledley yn ei chymryd ond Awstria yn clirio - am gic gornel arall.

Hon eto'n cael ei chlirio - a trydydd cic gornel i Gymru.

Y dyfarnwr yn gweld trosedd - a chic rydd felly i Awstria.

Pwynt yn ddigon?

Marc Lloyd Williams

Deg munud pwysig i Gymru rwan, fel mae hi'n sefyll mae pwynt yn Fienna yn bwynt arbennig o dda o ystyried pa mor dda mae Awstria wedi chwarae heno.

Awstria 2-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

81:00 MUNUD

Cyfle ARALL i Arnautovic! Cic o du allan i gwrt cosbi Cymru - ond methu o drwch blewyn.

Awstria 2-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

78:00 MUNUD

Tafliad hir arall gan Bale i'r cwrt cosbi - ond Awstria yn clirio gan wthio i lawr yr asgell.

Schopf ymlaen i Awstria

Eilyddio

Junuzovic yn cael ei eilyddio gyda 12 munud i fynd.

Robson-Kanu ymalen

Eilyddio

77:00 MUNUD

Sam Vokes yn cael ei eilyddio.

Hal! Robson! Hal Robson-Kanu!

Awstria 2-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

75:00

Tafliad i Gymru - cyn i Bale ruthro i lawr ochr cwrt cosbi Awstria - ond yr amddiffyn yn clirio.

Gwaith gwych gan Bale lawr y dde, ond neb yn ymateb yn ddigon sydyn yn y cwrt cosbi i fanteisio i Gymru.

Awstria 2-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

71:00 MUNUD

Cic rydd i Awstria ond Chester yn amddiffyn yn gryf. Y bygythiad drosodd - am nawr...

Awstria 2-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

69:00 MUNUD

Cyfle I Alaba yng nghwrt cosbi Cymru - ond roedd yn camsefyll.

Codwn fur yr ha!

Twitter

Mae'r awen wedi taro Llion Jones:

View more on twitter

Amser i alw am Robson-Kanu?

Cwpan y Byd 2018

Efallai gyda 25 munud yn weddill fod hi'n amser dod a Hal Robson-Kanu ymlaen i roi rhywbeth gwahannol i amddiffynwyr Awstria feddwl amdano.

Trafferth cadw meddiant

Marc Lloyd Williams

Cymru'n cael trafferth cadw meddiant o'r bêl ar hyn o bryd - mae'r cefnau yn erbyn y wal. Y cefnogwyr yn ceisio codi ysbryd y chwaraewyr.

PEL
Reuters

Awstria 2-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

64:00 MUNUD

Cic gornel i Awstria ond Cymru'n amddiffyn a chlirio. Awstria sy'n dal i bwyso ar hyn o bryd.

Awstria 2-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

61:00

Cic gornel i Gymru - ond Chester yn troseddu yn erbyn Dragovic - felly cic rydd i Awstria.

Ben Davies yn cael ei gosbi

Cerdyn Melyn

59:00

Cic gosb tu allan i'r cwrt cosbi i Awstria - ond y bêl dros y bar.

Dim Ramsey nag Allen?

Marc Lloyd Williams

Colled fawr i Gymru gyda Joe Allen yn gorfod gadael y cae gydag anaf - efallai dim Allen na Ramsey yn erbyn Georgia dydd Sul!

Almer yn cael ei eilyddio

Eilyddio

57:00 MUNUD

Golwr Awstria yn cael ei eilyddio - Ozcan ymalen yn ei le.

Allen yn cael ei eilyddio

Eilyddio

55:00 MUNUD

Joe Allen wedi ei anafu ac yn cael ei eilyddio. Dave Edwards ymalen yn ei le.

Hapus hefo pwynt?

Marc Lloyd Williams

Mae Awstria wedi dechrau'r ail hanner ma yn benderfynnol iawn, mi gymrith Chris Coleman bwynt rwan faswn i yn meddwl.

Cymru'r rhoi gormod o gyfle i Awstria

Marc Lloyd Williams

Mae Cymru dal yn yr ystafell newid - pasio bler a chwarewyr ar eu sodlau. Fedrwch chi ddim rhoi cyfle fel yna ar blat i chwaraewr o safon Arnautovic.

Awstria 2-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

51:00 MUNUD

Cic gornel i Awstria - ond peniad allan gan Gymru. Cyfle arall i Awstria, sy'n dechrau'r ail hanner gyda digon o feddiant a bwriad.

Trosedd - cerdyn i Arnautovic

Cerdyn Melyn

49:00 MUNUD

Cic rydd i Gymru - Bale yn ei chymeryd ond Almer yn arbed.

Awstria 2-2 Cymru

48:00 MUNUD

Tafliad Bale i'r cwrt cosbi - ond Awstria'n clirio

Awstria 2-2 Cymru

Gôl!

48:00 MUNUD

Ail gôl i Arnautovic. Awstria'n taro'n ôl yn syth!

ast
BBC

Awstria 1-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

47:00

Cic rydd i Awstria tu allan i'r cwrt cosbi.

Hennessey yn ei harbed yn gyfforddus. Angen chydig o bwyll ar Gymru.