a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. 'Noson sych a mwyn'

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd efo'r tywydd ar gyfer heno:

  "Noson sych efo peth awyr glir yn gymysg efo rhywfaint o gymylau, ac oherwydd y cymylau yma a rhywfaint o awel mi fydd hi’n noson fwynach na neithiwr. Mae'r tymheredd yn debygol o aros yn y ffigyrau dwbl ar draws y wlad heno a ddim is na 10C."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 3. Cyhuddo dyn o droseddau terfysgaeth

  BBC Cymru Fyw

  Bydd dyn o Gaerdydd yn ymddangos yn y llys yfory yn wynebu chwe chyhuddiad yn ymwneud â therfysgaeth.

  Cafodd Samata Ullah, 33 oed, ei arestio ar y stryd yng Nghaerdydd ar 22 Medi cyn cael ei gyhuddo heddiw.

  Bydd yn ymddangos gerbron Ynadon Westminster bore 'fory.

 4. Hen ysgol breswyl dan forthwyl arwerthwyr

  Wales Online

  Mae hen safle ysgol breswyl yn Sir Gaerfyrddin sydd wedi bod yn wag am fwy na 20 mlynedd am gael ei gwerthu mewn arwerthiant yr wythnos nesaf.

  Roedd disgyblion yn derbyn eu haddysg yn Ysgol Breswyl Y Dolau yn Llanybydder am 40 mlynedd cyn iddo gael ei gau yn 1996.

  Mae prif adeilad y safle yn dyddio 'nôl i 1777.

  Ysgol Breswyl Y Dolau
 5. Dynes achubwyd o'r môr wedi marw

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae dynes wedi marw ar ôl cael ei hachub o'r môr oddi ar arfordir Moelfre yn gynharach heddiw.

  Fe wnaeth Heddlu'r Gogledd gadarnhau bod y ddynes 65 oed wedi marw yn yr ysbyty.

  Y gred yw bod y ddynes yn dod o ardal Northampton, a dywedodd y llu nad yw'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus.

 6. Gornestau lleol yn Stadiwm Principality?

  Wales Online

  Mae gwefan WalesOnline wedi cyhoeddi erthygl yn gofyn pam nad yw gornestau lleol Cymru yn y Pro12 yn cael eu chwarae yn Stadiwm Principality.

  Bydd y Gleision yn teithio i Abertawe nos Wener, gyda'r Scarlets yn croesawu'r Dreigiau i Lanelli nos Sadwrn.

  Roedd torf o 68,262 yn y gemau Dydd y Farn yn Stadiwm Principality y llynedd pan fu'r rhanbarthau yn wynebu ei gilydd.

  Liam Williams
 7. Chi neu ti?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae'n ddilema oesol yn y Gymraeg - ydych chi'n galw rhywun yn 'chi' neu'n 'ti'?

  Dyma gwestiwn sy'n wynebu Cymry ers tro byd ac mae'n debyg fod yr ateb yn amrywio yn ddibynnol ar yr amgylchiadau. Ond mae arferion yn newid.

  Gyda'r twf ym mhwysigrwydd y cyfryngau cymdeithasol mae Dr Dylan Foster Evans - darlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd - yn dadlau fod y chwyldro technolegol yn gyrru'r newid yn gynt nag erioed.

  Twitter
 8. Gwahardd staff o uned iechyd meddwl

  BBC Cymru Fyw

  Mae chwe aelod o staff wedi cael eu gwahardd o uned iechyd meddwl ym Mae Colwyn.

  Cafodd y staff yn uned Bryn Hesketh eu gwahardd wedi i bryderon gael eu codi gan aelod arall o staff am rhai agweddau o ofal cleifion.

  Dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr bod ymchwiliad annibynnol eisoes wedi dechrau a bod y gwaharddiadau yn "weithred niwtral".

  Bryn Hesketh
 9. Caniatâd i gynllun ailwampio parc manwerthu

  BBC Cymru Fyw

  Mae perchnogion parc manwerthu yn Abertawe wedi derbyn caniatâd i wario £15m yn ei ailwampio.

  Bydd y sinema Odeon, yr ala fowlio a rhai siopau yn cadw eu safleoedd yn y parc manwerthu, ond bydd unedau llai yn cael eu creu hefyd, ac o bosib, archfarchnad fechan.

  Fel rhan o'r gwaith, bydd siop coffi gyrru trwodd yn cael ei adeiladu, a bydd newidiadau i'r maes parcio.

  Parc Tawe
 10. Anglesea yn 'gwylio bechgyn yn ymolchi'

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wedi dweud wrth lys bod cyn-arolygydd heddlu yn arfer ei wylio ef a bechgyn eraill yn ymolchi.

  Dywedodd Jason Ellis ei fod tua 12 oed pan gafodd ei anfon i ganolfan bresenoli yn Wrecsam yn yr 1980au fel cosb am droseddu.

  Fe fyddai Gordon Anglesea yn aml yno, meddai, yn eu gwylio nhw pan oedden nhw'n cael cawodydd.

  Mae Mr Anglesea yn gwadu tri chyhuddiad hanesyddol o ymosod yn anweddus ac un cyhuddiad o ymosodiad rhyw difrifol.

  Gordon Anglesea
 11. Neil Warnock i Gaerdydd?

  The Daily Mail

  Mae'r Daily Mail yn adrodd bod Caerdydd eisiau i Neil Warnock gymryd yr awenau yn y clwb.

  Mae'r Adar Gleision wedi cael cyfres o ganlyniadau siomedig ers dechrau'r tymor, ac o ganlyniad cafodd Paul Trollope ei ddiswyddo yn gynharach heddiw.

  Warnock
 12. Her a hanner

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  I'r rhan fwyaf o redwyr a gymrodd ran yn Hanner Marathon Caerdydd dros y penwythnos, maen nhw bellach yn cael amser i ymlacio'r coesau a rhoi'r profiad y tu nôl iddyn nhw. Ond mae Rhian Taylor yn dal i redeg.

  Mae hi wedi gosod her i'w hun i redeg 30 hanner marathon mewn 30 diwrnod, ac yn syth ar ôl dychwelyd o'i 20fed mewn 20 diwrnod, fe siaradodd Rhian â Cymru Fyw.

  Rhian Taylor
 13. Mewnfudo: 'Croeso' i Hamilton os yw'n dod i Gymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae arweinydd UKIP Neil Hamilton wedi dweud nad yw Llafur yn credu mewn rheolau mewnfudo.

  Yn siarad yn y Senedd ddydd Mawrth, dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y byddai croeso i Mr Hamilton os y byddai'n dewis byw yng Nghymru.

  Mae Mr Hamilton, AC Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn byw yn Wiltshire. Darllenwch fwy o'r sesiwn ar dudalen Senedd Fyw.

  Hamilton
 14. Euro 2016 wedi 'ysbrydoli' Wilson

  BBC Sport Wales

  Wrth Gymru baratoi i herio Awstria a Georgia yr wythnos yma, mae'r chwaraewr ieuangaf erioed i gynrychioli'r tîm cenedlaethol wedi dweud ei fod yn gobeithio ennill ei le garfan erbyn diwedd yr ymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd 2018.

  Fe wnaeth Harry Wilson, sy'n chwarae i Lerpwl, ei ymddangosiad cyntaf i Gymru yn erbyn Gwlad Belg yn 2013, pan oedd yn 16 oed.

  Bellach yn 19, mae'r chwaraewr canol cae wedi dweud mewn cyfweliad â'r BBC ei fod yn gobeithio bod yn rhan o'r garfan os yw Coleman a'r tîm yn cyrraedd Rwsia 2018.

  Wilson
 15. Cymeradwyo ysgol Gymraeg newydd

  Cyngor Sir Penfro

  Mae cynlluniau i adeiladu ysgol Gymraeg newydd yn ardal Hwlffordd wedi cael eu cymeradwyo gan Gyngor Sir Penfro.

  Bydd yr ysgol yn darparu addysg i bron i 1,000 o ddisgyblion rhwng tair ac 16 oed.

  Bydd Ysgol Gymraeg Glan Cleddau yn cau wrth i'r ysgol newydd agor yn 2018, gydag addysg chweched ddosbarth yn cael ei ddarparu yn Ysgol y Preseli, Crymych.

 16. Alun Wyn mewn cyfweliad cwbl agored

  Wales Online

  Ar wefan WalesOnline mae Alun Wyn Jones, capten y Gweilch, yn rhoi cyfweliad hollol agored gyda'r newyddiadurwr Mark Orders. 

  Mae'r cyfweliad yn dod cyn i'r Gweilch groesawu'r Gleision i Stadiwm Liberty nos Wener.

  Mae Alun Wyn yn enwog am roi ei farn mewn cyfweliadau, ac nid yw'n ofni rhoi Orders yn ei le wrth ateb.

  alun wyn
 17. Ceisio darganfod faciwîs aeth i Gaernarfon

  Daily Post

  Mae dirgelwch yng Nghaernarfon ar ôl i fathodynnau enw oedd yn berchen i faciwîs yn yr Ail Ryfel Byd gael eu darganfod mewn siop hen bethau, medd y Daily Post.

  Daeth perchennog y siop, Ian Martin, o hyd i fathodynnau Valerie a Theodora Keatley o Lerpwl, a nawr mae wedi dechrau ymgyrch i ddarganfod y ddwy, neu eu perthnasau.