a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  Dyna ni am heno. Diolch am ddilyn yr holl ddathliadau ym Mae Caerdydd gyda ni ar Cymru Fyw.

  Fe fyddwn ni 'nôl gyda'n llif byw arferol am 08:00 bore 'fory, a bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

  Senedd
 2. Yr anthem yn cloi'r derbyniad

  Senedd
 3. Carwyn Jones yn cloi'r dathliadau

  Mae'r Prif Weinidog a'r Llywydd yn ôl ar y llwyfan, gyda neges o longyfarch digon tebyg i'r hynny oedd ganddyn nhw i'w ddweud yn nerbyniad yr athletwyr yn gynharach.

  Carwyn Jones sy'n gorffen wrth roi teyrnged i'r dorf sydd wedi dod i ddathlu llwyddiant yr athletwyr, a dweud cymaint o ysbrydoliaeth maen nhw wedi bod.

  "Fyddwn ni ddim yn brin o bencampwyr yn y dyfodol," meddai. 

  Carwyn Jones
 4. Aled Sion y bocsiwr?

  Mae ein gohebydd wedi cael sgwrs gydag Aled Sion Davies hefyd, a'r gamp y mae e awydd dechrau?

  "Hoffen i wneud bocsio," meddai.

  "Dwi'n really mwynhau bocsio. Sai'n gwybod os fydden i'n dda!"

  Aled
 5. 'Teimlad gwych'

  Tro'r taflwr gwaywffon, Holly Arnold i gael ei holi yw hi nawr.

  Dywedodd ei bod yn "deimlad gwych" dychwelyd â medal aur, ac fe wnaeth hi ddiolch i'w theulu am eu cefnogaeth.

  Holly Arnold
 6. Aled Sion Davies yn sgwrsio gyda Jason Mohammad

  "Fi'n Gymro balch, doedd dim siawns fydden i ddim yn dathlu gyda'r faner!" meddai Aled Sion Davies.

  Wedyn mae'n mynd mor goch a'i siaced ar ôl i Jason Mohammad adrodd stori am Aled yn methu ag adnabod llais ei gariad ar y radio ar ôl iddo ennill yr aur!

  aled a jason
 7. Cyfle i ailfyw'r cyffro

  Mae'r dorf nawr yn cael eu gwahodd i wylio rhai o uchafbwyntiau'r Cymry ar y sgrin fawr - cyfle i ailfyw'r holl gyffro eto.

  Senedd
 8. 'Antur gwych, lliwgar'

  Mae'r hwylwraig, Hannah Mills wedi bod yn sgwrsio gyda Jason Mohammad o flaen y dorf.

  Fe wnaeth hi ddiolch i bawb am eu cefnogaeth dros yr haf, a dweud bod Brasil wedi bod yn antur "gwych, lliwgar, lle ffantastig i fynd"

  Mills
 9. Yr athletwyr yn derbyn cymeradwyaeth y dorf

  athletwyr
  torf
 10. Yr athletwyr yn cael eu cyflwyno i'r dorf

  athletwyr
 11. Sut y bu Owain Doull yn dathlu?

  Mae ein gohebydd yn y digwyddiad wedi bod yn sgwrsio gyda'r seiclwr, Owain Doull gan ofyn iddo sut y bu'n dathlu ar ôl ennill ei fedal aur?

  "Wythnos o fynd allan pob noson - joio a dawnsio!" meddai. "O'n i'n rhy ifanc yn Llundain ond o ran llefydd tu allan i Brydain i gael gemau Olympaidd mae Rio yn le da i ymlacio."

  Ydi'r Gemau wedi ei ysbrydoli i ddechrau camp arall felly? Gofynnwyd iddo pa gamp Olympaidd arall fyddai'n dda ynddo?

  "Dim byd o gwbl!" meddai. "Falle treiathlon - mae 'na rywfaint o seiclo yn hwnna!" 

  Doull
 12. Only Boys Aloud yn diddanu'r dorf

  Only Boys Aloud
 13. Dewi y Ddraig yn falch o groesawu'r arwyr adref!

  Dewi
 14. Dawnswyr samba'n dod ag awyrgylch Rio i Gymru

  Wrth i'r dorf aros am yr athletwyr, mae 'na ddawnswyr samba a grŵp drymio wedi bod yn eu diddanu - gan greu tipyn o sŵn!

  View more on twitter
 15. Cyfle am lun cyn mynd allan at y dorf

  Senedd