a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Anghenion dysgu: Angen 'cyfle cyfartal'
  2. Cynnydd yng nghefnogaeth y Ceidwadwyr yng Nghymru
  3. Cyn weinidog Llafur yn galw am undod o fewn y blaid
  4. Trigolion Dyffryn Nantlle yn prynu eu siop leol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am y tro. 

Bydd diweddariadau ar ein hafan ni heno a'r llif byw'n ailddechrau am 8:00 bore Llun.

Papur bro yn dathlu mewn steil

Golwg 360

Mae un o bapurau bro Ceredigion, Y Ddolen, yn cael ei gyhoeddi mewn lliw am y tro cyntaf ac yn cael ei ddosbarthu ar geffyl a chert ac ar drên stêm heddiw meddai Golwg 360. 

“Mae’n ychydig o antur, ond mae’n ffordd i ddathlu’n hardal a thynnu sylw at ein papur bro,” meddai Enfys Evans, un o olygyddion y papur a gafodd ei sefydlu yn 1978 i wasanaethu ardaloedd Ystwyth ac Wyre yng ngogledd y sir.

Gwrthdrawiadau angheuol

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod dynes o Ynys Môn wedi marw ar ôl gwrthdrawiad ym Mhentir ger Bangor.

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi i wrthrych syrthio oddi ar do fan Volkswagen, gan daro car BMW gwyn tua 12:45 ar y B4547.

Yn y cyfamser, mae Heddlu Gwent wedi arestio dyn 28 oed ar ôl gwrthdrawiad angheuol yng Nghasnewydd. Bu farw dynes 73 oed wedi iddi gael ei tharo gan fws tau 15:00. 

Achsoion o'r frech goch

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau achosion o'r frech goch yn Sir Gaerfyrddin.

O'r naw o bobl sydd wedi eu heintio yn y mis diwethaf, roedd chwech â chysylltiad uniongyrchol â'r person gafodd ei heintio yng Ngwyl Green Gathering, Casgwent.

Ers mis Gorffennaf mae achosion o'r frech goch wedi eu cofnodi yn siroedd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro a Phowys. 

AFP
Getty Images

Twll mewn un

BBC Sport Wales

Fe gafodd y golffiwr Phil Price dwll mewn un yn ystod ei rownd gyntaf ym Mhencampwriaeth Agored Ewrop yn Yr Almaen. 

Mae o un ergyd yn well na'r safon yn ei ail rownd ond mae o bymtheg y tu ôl i'r Ffrancwr Alexander Leevie sy ar y blaen.

Phil Price
Getty Images

Tywydd dros y penwythnos

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â'r tywydd ar gyfer heno a'r dyddiau nesaf:

"Fe fydd hi'n noson braf heno ond y gwynt yn cryfhau dros nos.

"Fory fe fydd yn ddigon llwydaidd er yn sych i'r rhan fwya' ohonom ni tan iddi nosi. Ond bydd band o law yn cyrraedd arfordir y gorllewin b'nawn 'fory gan ledu tua'r dwyrain gyda'r nos. 

"Bydd y glaw yn clirio dros nos Sadwrn ond cawodydd trymion a gwyntoedd cryfion yn dod nôl ddydd Sul yn ogystal â thipyn o dywydd sych a braf."

Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

Carcharu mab am lofruddio ei lystad

Yn Llys y Goron Caerdydd cafodd mab ei garcharu am leiafswm o 18 mlynedd am lofruddio ei lystad yn Nhrealaw, Rhondda. 

Clywodd y llys fod Leon Port, 24, a'i fam Maria Hopes, 46, wedi ymosod yn ddidrugaredd ar Mark Hopes, gan ei gicio a'i ddyrnu ar ôl ffrae feddwol.

Yn ôl yr erlyniad cafodd Mr Hopes ei adael mewn poen am oriau cyn i ambiwlans gael ei alw. Bydd Maria Hopes yn cael ei dedfrydu fis nesa. 

Leon Port
Heddlu De Cymru
Leon Port

Robert Maskrey wedi marw

BBC Cymru Fyw

Bu farw'r gŵr busnes a chyn berchennog siop ddodrefn Maskreys, Robert Maskrey OBE, yn 76 oed ar ôl dioddef o ganser.

Yn ogystal â bod yn ffigwr amlwg ym mys busnes roedd yn gwneud gwaith dyngarol ac yn gefnogwr brwd o'r celfyddydau.

Yn ei anterth roedd Maskreys yn un o'r siopau mwyaf blaenllaw'r cyfnod yng Nghaerdydd, Casnewydd a Bryste.

Mae'n gadael gwraig Samantha, a dau o blant Simon a Michele.

Robert Maskrey
BBC

Ffioedd prifysgolion i aros yn eu hunfan

BBC Cymru Fyw

Cyhoeddodd Ysgrifennydd Addysg Cymru na fydd prifysgolion yng Nghymru yn cael codi ffioedd uwch y flwyddyn nesa.

Daw cyhoeddiad Kirsty Williams wedi i brifysgolion Lloegr gael yr hawl i godi ffioedd o £9,250 am gyrsiau y flwyddyn nesa.

Bydd uchafswm ffioedd yng Nghymru yn cael eu rhewi ar y lefel presennol, sef £9,000.

Daw'r cyhoeddiad wythnos cyn cyhoeddi casgliadau adroddiad ar addysg uwch a chyllid myfyrwyr yng Nghymru. 

Mae rhai prifysgolion yng Nghymru yn poeni na fyddant yn gallu cystadlu gyda phrifysgolion yn Lloegr oni bai eu bod yn codi lefel eu ffioedd.   

myfyrwyr
BBC

Gorchymyn i atal ymddygiad gwrth gymdeithasol

Heddlu Gwent

Dywed Heddlu Gwent fod gorchymyn sy'n caniatáu iddynt symud pobl o ardal Greenmeadow yng Nghwmbrân wedi dod i rym am 16:00 ddydd Gwener.

Yn ôl yr heddlu, fe fydd gan plisymyn yr hawl i fynnu fod pobl sy'n gweithredu mewn modd gwrth gymdeithasol yn symud o'r ardal, a phe tai nhw'n dychwelyd fe allant gael eu harestio. 

Gwrthdrawiad rhwng bws a cherddwr

Heddlu Gwent

Dywed Heddlu Gwent fod yna adroddiadau o wrthdrawiad difrifol yng nghanol Casnewydd.

Roedd y digwyddiad ar Ffordd y Gogledd rhwng bws a menyw oedd yn cerdded.

Digwyddodd y gwrthdrawiad y tu allan i westy Queens. 

Dywedodd llefarydd y bydd y ffordd wedi cau am beth amser.

Cip ar gar cyflym y Bloodhound

Twitter

Cafodd disgyblion o Ysgol Dafydd Llwyd, y Drenewydd, gyfle heddiw i weld copi o'r car uwchsonig Bloodhound sy'n cael ei ddatblygu gan wyddonwyr, gan gynnwys rhai o Brifysgol Abertawe. 

View more on twitter

Tocynnau Awstria wedi eu gwerthu

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae'r holl docynnau sydd wedi eu neilltuo ar gyfer cefnogwyr Cymru yn erbyn Awstria wedi eu gwerthu.

Dywed Cymdeithas Bêl-droed Cymru fod y 862 o docynnau ychwanegol aeth ar werth am 14:00 wedi ei gwerthu. 

Bydd y gêm yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018 yn Vienna ar 6 Hydref. 

cefnogwyr
Getty Images

Plac glas i gofio Dr John Davies

Golwg 360

Mae plac glas yn cael ei ddadorchuddio yn Nhreorci yn y Rhondda heddiw i gofio am y Dr John Davies, un o haneswyr enwocaf Cymru, a fu farw ym mis Chwefror 2015, yn 76 oed. 

Mae ei gyfrol Hanes Cymru yn cael ei gydnabod fel y llyfr pwysicaf ar hanes y wlad.

Cafodd ei eni yn y Rhondda yn 1938 ond symudodd y teulu i bentref Bwlchllan ger Llanbedr Pont Steffan pan oedd yn saith oed ac roedd yn cael ei adnabod gan lawer fel John Bwlchllan.

Dr John Davies
BBC

Gwrthdrawiad Pentir: Apelio am wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ger Pentir, Gwynedd yn gynharach heddiw.

Am 12:45 roedd fan VW yn teithio ar ffordd y B4547 pan ddaeth car BMW gwyn o'r cyfeiriad arall.

Disgynnodd gwrthrych o do'r fan a tharo'r BMW.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod U145114.

Poenydio offeiriad: Achos wedi'i ollwng yn Yr Eidal

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Sir Ddinbych oedd wedi'i gyhuddo o boenydio offeiriad Catholig wedi cael gwybod na fydd yn wynebu achos cyfreithiol, ond y bydd rhaid iddo dalu ffioedd cyfreithiol.

Aeth Mark Murray o Lanelwy i'r Eidal y llynedd i wynebu'r Tad Romano Nardo, oedd yn arfer bod yn athro arno yn Sir Efrog yn y 1960au hwyr.

Roedd Mr Murray yn honni bod y Tad wedi ei gam-drin pan oedd yn ifanc.

Achos offeiriad
BBC
Mark Murray

Pencampwyr Dartiau yng Nghaerdydd

Twitter

O leia' dim ots os ydi hi'n glawio...

View more on twitter

Gŵyl Gorjys

North Wales Chronicle

Mae'r North Wales Chronicle yn ail-fyw gŵyl Gorjys Secrets a gynhaliwyd am y tro cyntaf yn Neuadd Caer Rhun yng Nghonwy dros y penwythnos gydag oriel luniau

Roedd yr ŵyl yn cynnwys perfformiadau cerddorol, comedi ac adloniant teuluol.

Siop i wynebu her Ewropeaidd

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni Iceland, sydd â'i bencadlys ar Lannau Dyfrdwy, i wynebu her gan Swyddfa Breintiau Ewropeaidd ynglŷn â'u hawl i reoli'r defnydd o'r enw Iceland. 

Dywed cwmnïau yng Ngwlad yr Iâ fod y drefn bresennol yn eu hatal rhag hyrwyddo brandiau a logos eu hunain sy'n cynnwys enw'r wlad.

Dywed busnesau'r wlad fod y ffrae wedi para degawd a'u fod wedi ceisio yn aflwyddiannus i ddod i gytundeb gyda'r cwmni.  

siop
PA

Gwrthdrawiad yn cau ffordd

Twitter

Giggs i Abertawe?

Twitter

Mae Ryan Giggs, sydd wedi ei gysylltu â chlwb Abertawe, yn dweud nad yw'n gyfrinach ei fod am ddychwelyd fel hyfforddwr, medd Swansea City Online, ond nad oes ganddo unrhyw gynlluniau pendant ar hyn o bryd. 

Former #MUFC and Wales star Ryan Giggs breaks his silence on Swansea City link walesonline.co.uk/sport/football…

Carchar i ddynes o Gaernarfon am werthu cyffuriau

Daily Post

Mae dynes o Gaernarfon wedi ei charcharu am bedair blynedd am werthu cyffuriau.

Cafodd car Melanie Chirgwin o Rosgadfan ei stopio gan yr heddlu fis Awst y llynedd, ac fe ddaeth swyddogion o hyd i gyffuriau ynddo.

Plediodd Chirgwin yn euog yn Llys y Goron Caernarfon fis diwethaf, ac fe gafodd ei dedfrydu yn yr un llys heddiw.

Cytundeb newydd i Montero

BBC Camp Lawn

Rhybudd i gadw draw o hen ysbyty

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd wedi cyhoeddi rhybudd i bobl sy'n tresbasu ar dir hen Ysbyty Seiciatryddol Gogledd Cymru yn Ninbych ar ôl i ran o'r to gwymp yr wythnos diwethaf.

Dywed yr heddlu fod dau heddwas ar y safle pan gwympodd y to a'u bod wedi rhoi gwybod i'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch. 

Eleni fe wnaeth Cyngor Sir Ddinbych sicrahu gorchymyn  pryniant gorfodol ar gyfer y safle.

Dinbych
BBC

Fydd hi'n para'n sych?

Tywydd, BBC Cymru

Diwrnod digon braf i'r rhan fwyaf ohonon ni gydag ambell gawod yn y de a'r gorllewin. 

Dylai fod yn weddol braf a sych fin nos ond bydd y gwynt yn cryfhau yn ystod y nos a glaw ysgafn yn disgyn ger yr arfordir gorllewinol. 

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon y pum niwrnod nesaf.

Carcharu troseddwr rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 32 oed o Abergele wedi ei garcharu am bedair blynedd am geisio annog bachgen 12 oed i gymryd rhan mewn gweithred rywiol, ac am fod a delweddau anweddu yn ei feddiant.

Cafodd Michael Barrows o ardal Pensarn ei roi ar y gofrestr troseddwyr rhyw am oes. 

Michael Barrows
Heddlu Gogledd Cymru

'Mis Mêl' i'r Ceidwadwyr

BBC Wales Politics

Hwb i'r blaid yng Nghymru, wrth i waith ymchwil awgrymu fod y blaid yn mwynhau ei lefel uchaf o gefnogaeth yng Nghymru ers chwe blynedd.

View more on twitter

Teyrnged i ddau fu farw mewn damwain awyren

BBC Cymru Fyw

Mae teuluoedd wedi rhoi teyrnged i ddau ddyn fu farw pan ddaeth awyren ysgafn i lawr yn y canolbarth ddydd Sul.

Bu farw'r peilot, Nick Jefferies a Scott Penlington, o Holmes Chapel yn Sir Caer yn y digwyddiad yng Nghwmbach, Llanfair-ym-Muallt.

Teyrnged
Lluniau teuluoedd
Bu farw Scott Penlington a Nick Jefferies yn y digwyddiad yng Nghwmbach ddydd Sul

Esgob i redeg Marathon Eryri

Golwg 360

Bydd Esgob Bangor yn rhedeg Marathon Eryri ddiwedd mis Hydref, meddai Golwg 360 er mwyn codi arian i gefnogi gwaith gwirfoddol yng ngwersyll ffoaduriaid Y Jyngl yn Calais.

Dyma’r pedwerydd tro i’r Gwir Barchedicaf Andy John gystadlu yn y ras sy’n cael ei hystyried yn un o rai mwyaf heriol.

Andy John
BBC

Dathlu dawn dysgwraig

Twitter

Cafodd digwyddiad ei gynnal yng Nghaerfyrddin neithiwr i ddathlu llwyddiant un o ddysgwyr y dref yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni.

Mae Sarah Reynolds wedi bod yn dysgu Cymraeg ers tua saith mlynedd, ac wedi llwyddo i gyhoeddi nofel.

Roedd hi'n un o'r pump dysgwraig i gyrraedd rhestr fer y gystadleuaeth eleni, ac fe ysgrifennodd y Prifardd Aneirin Karadog gerdd iddi fel rhan o'r digwyddiad. 

View more on twitter

Rhys Ifans i leisio gwaith Cian Ciarán

BBC Cymru Fyw

Mae gwefan TDF yn adrodd y bydd yr actor Rhys Ifans yn lleisio'r geiriau i waith cerddorfaol cyntaf Cian Ciarán o'r Super Furry Animals.

Bydd y gwaith, Rhys a Meinir, sydd wedi'i seilio ar y chwedl enwog o Nant Gwrtheyrn, yn cael ei berfformio gan Gerddorfa Gymreig y BBC yn Neuadd Hoddinnott, Caerdydd, ar 4 Tachwedd. 

Rhys Ifans (chwith) a Cian Ciarán (dde)
BBC

Sigarét yn achosi tân angheuol

South Wales Argus

Dywed y South Wales Argus fod dynes oedd yn gaeth i'w gwely wedi marw o ganlyniad i dân gafodd ei gynnau gan hen sigarét.

Clywodd cwest fod Joanne Chiles, 44 oed, oedd yn diodde’ o MS, yn arfer ysmygu yn rheolaidd yn ei gwely.

Morgannwg: Dyddiau gwell i ddod

BBC Camp Lawn

'Bake Off' yn ysbrydoli cân yr wythnos Steffan Alun

Radio Cymru Mwy

Mae'r digrifwr Steffan Alun, sy'n cyflwyno ar Radio Cymru Mwy gyda Kevin Davies o BBC Cymru Fyw heddiw, wedi bod yn crynhoi newyddion yr wythnos ar ffurf cân. 

Gallwch wrando ar y rhaglen ar wefan or orsaf.

Steffan Alun yn crynhoi newyddion yr wythnos ...mewn ffordd unigryw ei hun!

Mwy o docynnau i gefnogwyr Cymru

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cael mwy o docynnau ar gyfer y gêm yn erbyn Awstria yn Vienna ar ddydd Mercher 21 Medi.

Bydd 712 o docynnau yn mynd ar werth i aelodau Iau ac Aur Ymgyrch Cwpan y Byd 2018 am 14:00, ar y we neu drwy linell archebu'r Gymdeithas bêl-droed. 

Pe bai'r tocynnau yna yn cael eu gwerthu, bydd 150 o docynnau eraill yn mynd ar werth. 

Gareth Bale
Getty Images

Ramsey 'ddim ar gael'?

Twitter

Mae BBC Sport yn trydar fod hyfforddwr Arsenal, Arsene Wenger, yn dweud nad yw'n credu y bydd Aaron Ramsey ar gael cyn y toriad ar gyfer gemau rhyngwladol. 

Terry Jones yn dioddef o ddementia

The Sun

Mae'r actor a'r cyfarwyddwr Terry Jones wedi cyhoeddi ei fod yn dioddef o ddementia.

Cafodd seren The Life of Brian a Meaning of Life ei eni ym Mae Colwyn, ac fe gyhoeddwyd neithiwr ei fod wedi derbyn Gwobr Arbennig BAFTA am Gyfraniad Rhagorol i Ffilm a Theledu.  

Terry Jones
BBC

Dyddiaduron Burton yn rhoi gwersi hanes

BBC Cymru Fyw

Mae pobl ifanc o Goleg Castell-nedd Port Talbot yn cael cyfle i edrych ar hanes eu tref drwy lygaid un o'i thrigolion enwocaf, yr actor Richard Burton, a gadwodd ddyddiaduron ers pan oedd yn 14 oed.

Fe fydd y myfyrwyr yn astudio ei gofnodion i weld sut oedd bywyd ym Mhort Talbot i berson ifanc yn hanner cyntaf y ganrif ddiwethaf.

Richard Burton
BBC

Beth yw mwy nag un?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ai 'tyrth' yw mwy nag un 'torth'? 

Mae Cymru Fyw wedi llunio cwis i brofi eich gwybodaeth o eiriau lluosog anodd gyda chymorth Geiriadur Prifysgol Bangor.  

Torthau
BBC