a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am y tro. 

  Bydd diweddariadau ar ein hafan ni heno a'r llif byw'n ailddechrau am 8:00 bore Llun.

 2. Papur bro yn dathlu mewn steil

  Golwg 360

  Mae un o bapurau bro Ceredigion, Y Ddolen, yn cael ei gyhoeddi mewn lliw am y tro cyntaf ac yn cael ei ddosbarthu ar geffyl a chert ac ar drên stêm heddiw meddai Golwg 360. 

  “Mae’n ychydig o antur, ond mae’n ffordd i ddathlu’n hardal a thynnu sylw at ein papur bro,” meddai Enfys Evans, un o olygyddion y papur a gafodd ei sefydlu yn 1978 i wasanaethu ardaloedd Ystwyth ac Wyre yng ngogledd y sir.

 3. Gwrthdrawiadau angheuol

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod dynes o Ynys Môn wedi marw ar ôl gwrthdrawiad ym Mhentir ger Bangor.

  Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi i wrthrych syrthio oddi ar do fan Volkswagen, gan daro car BMW gwyn tua 12:45 ar y B4547.

  Yn y cyfamser, mae Heddlu Gwent wedi arestio dyn 28 oed ar ôl gwrthdrawiad angheuol yng Nghasnewydd. Bu farw dynes 73 oed wedi iddi gael ei tharo gan fws tau 15:00. 

 4. Achsoion o'r frech goch

  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau achosion o'r frech goch yn Sir Gaerfyrddin.

  O'r naw o bobl sydd wedi eu heintio yn y mis diwethaf, roedd chwech â chysylltiad uniongyrchol â'r person gafodd ei heintio yng Ngwyl Green Gathering, Casgwent.

  Ers mis Gorffennaf mae achosion o'r frech goch wedi eu cofnodi yn siroedd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro a Phowys. 

  AFP
 5. Twll mewn un

  BBC Sport Wales

  Fe gafodd y golffiwr Phil Price dwll mewn un yn ystod ei rownd gyntaf ym Mhencampwriaeth Agored Ewrop yn Yr Almaen. 

  Mae o un ergyd yn well na'r safon yn ei ail rownd ond mae o bymtheg y tu ôl i'r Ffrancwr Alexander Leevie sy ar y blaen.

  Phil Price
 6. Tywydd dros y penwythnos

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd â'r tywydd ar gyfer heno a'r dyddiau nesaf:

  "Fe fydd hi'n noson braf heno ond y gwynt yn cryfhau dros nos.

  "Fory fe fydd yn ddigon llwydaidd er yn sych i'r rhan fwya' ohonom ni tan iddi nosi. Ond bydd band o law yn cyrraedd arfordir y gorllewin b'nawn 'fory gan ledu tua'r dwyrain gyda'r nos. 

  "Bydd y glaw yn clirio dros nos Sadwrn ond cawodydd trymion a gwyntoedd cryfion yn dod nôl ddydd Sul yn ogystal â thipyn o dywydd sych a braf."

  Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

 7. Carcharu mab am lofruddio ei lystad

  Yn Llys y Goron Caerdydd cafodd mab ei garcharu am leiafswm o 18 mlynedd am lofruddio ei lystad yn Nhrealaw, Rhondda. 

  Clywodd y llys fod Leon Port, 24, a'i fam Maria Hopes, 46, wedi ymosod yn ddidrugaredd ar Mark Hopes, gan ei gicio a'i ddyrnu ar ôl ffrae feddwol.

  Yn ôl yr erlyniad cafodd Mr Hopes ei adael mewn poen am oriau cyn i ambiwlans gael ei alw. Bydd Maria Hopes yn cael ei dedfrydu fis nesa. 

  Leon Port
  Image caption: Leon Port
 8. Robert Maskrey wedi marw

  BBC Cymru Fyw

  Bu farw'r gŵr busnes a chyn berchennog siop ddodrefn Maskreys, Robert Maskrey OBE, yn 76 oed ar ôl dioddef o ganser.

  Yn ogystal â bod yn ffigwr amlwg ym mys busnes roedd yn gwneud gwaith dyngarol ac yn gefnogwr brwd o'r celfyddydau.

  Yn ei anterth roedd Maskreys yn un o'r siopau mwyaf blaenllaw'r cyfnod yng Nghaerdydd, Casnewydd a Bryste.

  Mae'n gadael gwraig Samantha, a dau o blant Simon a Michele.

  Robert Maskrey
 9. Ffioedd prifysgolion i aros yn eu hunfan

  BBC Cymru Fyw

  Cyhoeddodd Ysgrifennydd Addysg Cymru na fydd prifysgolion yng Nghymru yn cael codi ffioedd uwch y flwyddyn nesa.

  Daw cyhoeddiad Kirsty Williams wedi i brifysgolion Lloegr gael yr hawl i godi ffioedd o £9,250 am gyrsiau y flwyddyn nesa.

  Bydd uchafswm ffioedd yng Nghymru yn cael eu rhewi ar y lefel presennol, sef £9,000.

  Daw'r cyhoeddiad wythnos cyn cyhoeddi casgliadau adroddiad ar addysg uwch a chyllid myfyrwyr yng Nghymru. 

  Mae rhai prifysgolion yng Nghymru yn poeni na fyddant yn gallu cystadlu gyda phrifysgolion yn Lloegr oni bai eu bod yn codi lefel eu ffioedd.   

  myfyrwyr
 10. Gorchymyn i atal ymddygiad gwrth gymdeithasol

  Heddlu Gwent

  Dywed Heddlu Gwent fod gorchymyn sy'n caniatáu iddynt symud pobl o ardal Greenmeadow yng Nghwmbrân wedi dod i rym am 16:00 ddydd Gwener.

  Yn ôl yr heddlu, fe fydd gan plisymyn yr hawl i fynnu fod pobl sy'n gweithredu mewn modd gwrth gymdeithasol yn symud o'r ardal, a phe tai nhw'n dychwelyd fe allant gael eu harestio. 

 11. Gwrthdrawiad rhwng bws a cherddwr

  Heddlu Gwent

  Dywed Heddlu Gwent fod yna adroddiadau o wrthdrawiad difrifol yng nghanol Casnewydd.

  Roedd y digwyddiad ar Ffordd y Gogledd rhwng bws a menyw oedd yn cerdded.

  Digwyddodd y gwrthdrawiad y tu allan i westy Queens. 

  Dywedodd llefarydd y bydd y ffordd wedi cau am beth amser.

 12. Cip ar gar cyflym y Bloodhound

  Twitter

  Cafodd disgyblion o Ysgol Dafydd Llwyd, y Drenewydd, gyfle heddiw i weld copi o'r car uwchsonig Bloodhound sy'n cael ei ddatblygu gan wyddonwyr, gan gynnwys rhai o Brifysgol Abertawe. 

  View more on twitter
 13. Tocynnau Awstria wedi eu gwerthu

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae'r holl docynnau sydd wedi eu neilltuo ar gyfer cefnogwyr Cymru yn erbyn Awstria wedi eu gwerthu.

  Dywed Cymdeithas Bêl-droed Cymru fod y 862 o docynnau ychwanegol aeth ar werth am 14:00 wedi ei gwerthu. 

  Bydd y gêm yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018 yn Vienna ar 6 Hydref. 

  cefnogwyr
 14. Plac glas i gofio Dr John Davies

  Golwg 360

  Mae plac glas yn cael ei ddadorchuddio yn Nhreorci yn y Rhondda heddiw i gofio am y Dr John Davies, un o haneswyr enwocaf Cymru, a fu farw ym mis Chwefror 2015, yn 76 oed. 

  Mae ei gyfrol Hanes Cymru yn cael ei gydnabod fel y llyfr pwysicaf ar hanes y wlad.

  Cafodd ei eni yn y Rhondda yn 1938 ond symudodd y teulu i bentref Bwlchllan ger Llanbedr Pont Steffan pan oedd yn saith oed ac roedd yn cael ei adnabod gan lawer fel John Bwlchllan.

  Dr John Davies
 15. Gwrthdrawiad Pentir: Apelio am wybodaeth

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ger Pentir, Gwynedd yn gynharach heddiw.

  Am 12:45 roedd fan VW yn teithio ar ffordd y B4547 pan ddaeth car BMW gwyn o'r cyfeiriad arall.

  Disgynnodd gwrthrych o do'r fan a tharo'r BMW.

  Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod U145114.

 16. Poenydio offeiriad: Achos wedi'i ollwng yn Yr Eidal

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Sir Ddinbych oedd wedi'i gyhuddo o boenydio offeiriad Catholig wedi cael gwybod na fydd yn wynebu achos cyfreithiol, ond y bydd rhaid iddo dalu ffioedd cyfreithiol.

  Aeth Mark Murray o Lanelwy i'r Eidal y llynedd i wynebu'r Tad Romano Nardo, oedd yn arfer bod yn athro arno yn Sir Efrog yn y 1960au hwyr.

  Roedd Mr Murray yn honni bod y Tad wedi ei gam-drin pan oedd yn ifanc.

  Achos offeiriad
  Image caption: Mark Murray
 17. Gŵyl Gorjys

  North Wales Chronicle

  Mae'r North Wales Chronicle yn ail-fyw gŵyl Gorjys Secrets a gynhaliwyd am y tro cyntaf yn Neuadd Caer Rhun yng Nghonwy dros y penwythnos gydag oriel luniau

  Roedd yr ŵyl yn cynnwys perfformiadau cerddorol, comedi ac adloniant teuluol.

 18. Siop i wynebu her Ewropeaidd

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni Iceland, sydd â'i bencadlys ar Lannau Dyfrdwy, i wynebu her gan Swyddfa Breintiau Ewropeaidd ynglŷn â'u hawl i reoli'r defnydd o'r enw Iceland. 

  Dywed cwmnïau yng Ngwlad yr Iâ fod y drefn bresennol yn eu hatal rhag hyrwyddo brandiau a logos eu hunain sy'n cynnwys enw'r wlad.

  Dywed busnesau'r wlad fod y ffrae wedi para degawd a'u fod wedi ceisio yn aflwyddiannus i ddod i gytundeb gyda'r cwmni.  

  siop