a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan gan Lif Byw Cymru Fyw am ddiwrnod arall. Byddwn yn ôl a'r diweddara bore fory am 8.

  Tan hynny, hwyl i chi.

 2. Tywydd dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd y cawodydd yn dechrau cilio heno gan roi noson weddol sych ond bydd mwy o law yn cyrraedd yn y gorllewin yn nes ymlaen, a bydd yn drwm ar brydiau.

  Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

 3. Sesiwn Unnos Theatrig

  Radio Cymru Mwy

  Mae gwefan Radio Cymru wedi cyhoeddi clip o Sesiwn Unnos Theatr a gynhaliwyd yn Eisteddfod y Fenni eleni gydag un o gyflwynwyr newydd Radio Cymru Mwy yn cymryd rhan.

  Darlledodd Gwennan Mair, sy'n gweithio i Gwmni'r Frân Wen, ei rhaglen gyntaf heddiw. Bu'n trafod sut mae hi wedi ymdopi gyda dyslecsia gydag adran gylchgrawn Cymru Fyw. 

  Gwennan Mair
 4. Cludo dyn wedi ei drydanu i'r ysbyty

  Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

  Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru'n dweud eu bod wedi cael galwad 999 am 15:11 y prynhawn 'ma wedi adroddiadau fod dyn wedi ei drydanu ar ffordd yr A465 ger Cefncoedycymer. 

  Fe gyrhaeddodd ambiwlans y fan o fewn pedair munud, ac fe gafodd y claf ei gludo i Ysbyty'r Tywysog Charles ym Merthyr Tudful.

 5. Newyddion y dydd ar y Post Prynhawn

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Dyfarniad llys Ewropeaidd ar orsaf bŵer Aberddawan, trafodaeth aelodau Cynulliad ar ddyfodol Cymraeg ail iaith ac achos llys Gordon Anglesea ymhlith y pynciau dan sylw ar y Post Prynhawn gyda Dewi Llwyd rhwng 17:00 a 18:00.

 6. Ffrae am ymateb Llywodraeth Cymru wedi'r refferendwm Ewropeaidd

  Wales Online

  Mae Wales Online yn adrodd fod Plaid Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o fod yn betrusgar yn eu hymateb i ganlyniad y refferendwm ar ddyfodol Prydain o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

  Yn ôl yr Aelod Cynulliad, Adam Price, roedd gwahaniaeth rhwng datganiadau Cymraeg a Saesneg y Llywodraeth ar y rhyddid i symud o fewn DU

  Dywedodd llefarydd ar ran y Llywodraeth fod y datganiad Cymraeg yn anghywir ond iddo gael ei newid yn ddiweddarach.

 7. Dod i Gymru 'fel mynd adref'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cwrdiad o Irac a wnaeth ffoi o'i wlad adeg y rhyfel yno yn 1997 wedi bod yn disgrifio sut roedd yn teimlo fel pe bai'n 'mynd adref' wedi teithio am naw mis drwy Ewrop.

  Mae Salah Rasool bellach yn briod gyda Chymraes, wedi dysgu Cymraeg ac yn gweithio i Gyngor Ffoaduriaid Cymru.

  Salah Rasool
 8. Aelodau Cynulliad yn trafod Cymraeg ail iaith a Thrafnidiaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyfodol Cymraeg ail iaith a thrafnidiaeth yn y gogledd ymhlith y pynciau trafod yn y cyfarfod llawn heddiw, a gallwch ddilyn y diweddara ar lif Senedd Fyw

  Siambr
 9. Gordon Anglesea 'wedi dinistrio fy mywyd'

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn sy'n honni iddo gael ei gam-drin gan gyn bennaeth heddlu wedi dweud bod y profiad wedi dinistrio ei fywyd.

  Dywedodd y dyn, sydd bellach yn ei 40au, fod Gordon Anglesea wedi ymosod arno mewn cawodydd mewn canolfan yn Wrecsam.

  Mae Mr Anglesea o Hen Golwyn yn gwadu iddo gyflawni troseddau rhyw yn erbyn dau fachgen oedd yn eu harddegau yn yr 1980au.

  Anglesea
 10. Plac i gofio Saunders Lewis yn Abertawe

  Golwg 360

  Bydd plac glas yn cael ei ddadorchuddio yn Abertawe yr wythnos hon, er cof am Saunders Lewis, medd Golwg 360.

  Fe fydd y plac ar adeilad Tŷ Mawr, Stryd Hanover yn cael ei ddadorchuddio ddydd Iau gan Arglwydd Faer y ddinas, y Cynghorydd David Hopkins, yng nghwmni’r academyddion Prys Morgan a Robert Rhys.

  Bu'n byw yn Abertawe wedi iddo gael ei benodi’n ddarlithydd yn Adran y Gymraeg yn y brifysgol yno yn 1922  

  Saunders Lewis
 11. 'Angen hwb i gyrraedd 1m o siaradwyr Cymraeg'

  BBC Cymru Fyw

  Mae angen hwb i ddysgu'r Gymraeg er mwyn helpu cyrraedd targed Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, yn ôl Plaid Cymru.

  Cafodd manylion ymgyrch Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050 eu cyhoeddi ar faes yr Eisteddfod yn y Fenni ym mis Awst.

  Mae dadl yn cael ei chynnal yn y senedd brynhawn Mercher i drafod addysg Gymraeg.  

  Video content

  Video caption: Llyr Gruffydd: Angen hwb i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg
 12. Sblash o liw i ganolfan Merched y Wawr

  Merched y Wawr

  Mae'r dyfodol yn ddisglair i Ferched y Wawr, os yw lliw newydd eu hadeilad yn unrhyw arwydd o bethau!

  Mae canolfan y mudiad ar Stryd yr Efail yn Aberystwyth wedi ei baentio'n felyn llachar.

  Dywedodd cyfarwyddwr y mudiad, Tegwen Morris wrth BBC Cymru Fyw ei fod yn rhan o'r paratoadau at ddathlu 50 mlwyddiant y mudiad yn 2017.

  canolfan Merched y Wawr
 13. P'nawn cyfnewidiol

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd mwy o ysbeidiau heulog yn datblygu erbyn y diwedd y prynhawn ond fe allai ambell gawod syrthio mewn rhai mannau. Y tymheredd tua 19C.

  Erbyn heno bydd glaw yn lledu o'r gorllewin gan gyrraedd Sir Fôn a Sir Benfro wrth iddi nosi, a bydd yn noson weddol fwyn. 

  Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

 14. Actor yn helpu gydag angladd cyn-löwr

  ITV Cymru

  Mae'r actor Michael Sheen wedi helpu i sicrhau fod cyn-löwr yn cael ei ddymuniad o gael côr meibion yn canu yn ei angladd.

  Roedd merch Cliff Thomas o Bontyclun wedi methu cael hyd i gôr ond gydag ychydig ddyddiau i fynd fe helpodd Sheen hi i drefnu côr drwy drydar o'i gyfrif Twitter.

  Michael Sheen
 15. Gorymdeithio dros heddwch

  BBC Cymru Fyw

  Mae gorymdaith yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon heddiw sydd yn ail-greu gorymdaith heddwch yn y dref yn 1926.

  Fel rhan o'r digwyddiad fe fydd cofeb yn cael ei dadorchuddio hefyd i nodi'r digwyddiad 90 mlynedd yn ôl.

  Heddwch
 16. Dyddiau'r cŵn

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae hi'n gamp y mae'r Cymry wedi rhagori ynddi hi ers degawdau, ond beth yw'r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo mewn treialon cŵn defaid?

  Y cyn bencampwr byd Aled Owen o Dŷ Nant ger Corwen sy'n rhannu'r gyfrinach ac Elin Pyrs o Fetws-y-Coed sy'n egluro pam fod y gamp yn dal i ddenu'r to ifanc.

  Elin Pyrs ac Aled Owen