a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r oll gan y llif byw am heddiw.

  Mi fyddwn ni'n ôl efo mwy o newyddion a chwaraeon am 8:00 yfory.

  Nos da!

 2. Sych heno, cawodydd yfory

  Tywydd, BBC Cymru

  Noson sych heno, ac fe allai hi deimlo'n oer mewn ardaloedd gwledig. Tymheredd isaf: 10°C.

  Mi fydd hi'n gymylog yfory, gyda chawodydd ysbeidiol yn ystod y dydd - ond dylai'r rhan fwyaf o'r wlad aros yn sych. Tymheredd uchaf: 18°C.

 3. 'Gŵr bonheddig iawn'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Martin Tinney o Oriel Tegfryn ym Mhorthaethwy wedi talu teyrnged i'r artist Wilf Roberts, sydd wedi marw yn 75 oed. 

  "Roedd yn ŵr bonheddig iawn oedd yn dangos y safonau gorau pob tro," meddai.

  "Ei air oedd ei addewid ac roedd rywun yn gwybod lle'r oeddech chi bob tro gydag o.

  "Roedd ei gywirdeb yn disgleirio tra roedd yn paratoi ar gyfer arddangosfa newydd - doedd ddim yn un am gynhyrchu gwaith niferus i blesio cynulleidfa - doedd o ond yn rhyddhau gwaith o'i stiwdio pan oedd yn fodlon eu bod yn barod."

  Wilf Roberts
  Image caption: Wilf Roberts
 4. Sesiwn Holi'r Prif Weinidog: Dadansoddiad Vaughan Roderick

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  Video content

  Video caption: Holi'r Prif Weinidog: Dadansoddiad Vaughan Roderick
 5. Cynlluniau i gau canolfan hamdden

  Cyngor Powys

  Bydd canolfan hamdden ym Mhowys yn cau, os caiff cynlluniau cyngor y sir eu cymeradwyo.

  Mae Cyngor Powys wedi datgelu eu bod am gau Canolfan Hamdden Tref-y-Clawdd er mwyn arbed arian.

  Mae'r awdurdod hefyd am weld Canolfan Hamdden Llanfair Caereinion yn symud i ysgol uwchradd y dref a Chanolfan Awyr Agored Penffordd-las yn mynd i ddwylo preifat.

  Dywedodd y cyngor fod rhaid i'w gwasanaethau hamdden arbed £200,000 yn y flwyddyn ariannol nesaf.

 6. Dros 60% o'r Cymry'n gamblo

  BBC Cymru Fyw

  Mae 61% o bobl Cymru'n gamblo o leiaf unwaith y flwyddyn, yn ôl arolwg newydd gan y Comisiwn Hapchwarae.

  Chwarae'r Loteri Genedlaethol yw'r ffordd mwyaf poblogaidd o gamblo, gyda 49% o ddynion a 46% o ferched yn cymryd rhan.

  Dyma'r tro cyntaf i'r corff ymchwilio i dueddiadau gamblo yng Nghymru.

 7. Chwilio am gôr ar gyfer angladd

  Golwg 360

  Mae Golwg 360 yn adrodd bod dynes o Bontyclun yn chwilio am gôr meibion i ganu yn angladd ei thad.

  Bydd angladd Cliff Jones yn cael ei gynnal ddydd Gwener, ac yn ôl ei ferch, Dawn Roderick, ei ddymuniad olaf oedd i gael côr yn canu 'Myfanwy' yn ei angladd.

 8. Yr artist Wilf Roberts wedi marw

  Mae'r artist o Fôn, Wilf Roberts, wedi marw yn 75 oed.

  Cafodd ei fagu yn ardal Mynydd Bodafon a daeth yn adnabyddus am ei luniau o adeiladau gwledig yr ynys.

  Llun gan Wilf Roberts
  Image caption: Gwaith y diweddar Wilf Roberts
 9. Carfan Abertawe 'yn parchu Guidolin'

  Wales Online

  Mae carfan Abertawe yn parchu'r rheolwr Francesco Guidolin, yn ôl y chwaraewr canol cae Leon Britton.

  Daw sylwadau Britton, sy'n ymddangos ar Wales Online, wedi i Ki Sung-yueng a Neil Taylor ymateb yn flin ar ôl cael eu heilyddio gan Guidolin mewn gemau diweddar.

  "Mae'r garfan i gyd yn parchu'r rheolwr," meddai Britton. "Does neb wedi bod yn ei amharchu e yn ystod y sesiynau hyfforddi na thu ôl i ddrysau caeedig."

  Ond fe rybuddiodd Britton y dylai'r chwaraewyr barhau i ymddwyn "yn broffesiynol" yn wyneb yr amgylchiadau heriol y mae'r clwb yn eu wynebu yng ngwaelodion yr Uwch Gynghrair.

 10. Cymru v Awstria

  BBC Sport Wales

  Ar wefan chwaraeon y BBC mae rhagolwg i'r gêm heno rhwng merched Cymru ac Awstria. Dydi Cymru methu cyrraedd Euro 2017, ond mae Awstria eisoes wedi sicrhau lle yn y gemau ail gyfle.

  bbc
  Image caption: Hyfforddwr Cymru, Jayne Ludlow
 11. Comisiynydd i wahardd cyfarwyddwyr bysiau

  BBC Cymru Fyw

  Bydd Comisiynydd Traffig Cymru yn gwneud trefniadau i wahardd cyfarwyddwyr cwmni bysiau aeth i'r wal rhag cael trwyddedau i weithredu eto.

  Cyhoeddodd Nick Jones ei benderfyniad ar ddiwedd ymchwiliad cyhoeddus i gwmni GHA Coaches a'r cyfarwyddwyr, Gareth ac Arwyn Lloyd.

  Dywedodd bod y ddau wedi rhoi materion ariannol o flaen diogelwch, ac y dylai'r cwmni fod wedi dirwyn i ben ymhell cyn iddyn nhw wneud hynny.

  Nid oedd Gareth nac Arwyn Lloyd am wneud sylw.

  GHA
 12. Rhybudd am siopau gwag

  Daily Post

  Mae busnesau'n rhybuddio y gallai canol rhai o drefi gogledd Cymru droi'n "drefi ysbrydion", yn ôl adroddiad yn y Daily Post.

  Mae ystadegau'n dangos bod mwy na 20% o'r siopau yng nghanol Bangor a'r Rhyl yn wag.

  Yn ôl y Cwmni Data Lleol, 15% yw'r ffigwr ar draws Cymru.

 13. Gareth Bale yn iach?

  Newyddion da i Gymru cyn y gêm yn erbyn Awstria ym mhen pythefnos.

  View more on twitter
 14. Chwilio am ddau ddyn wedi ymosodiad yn Llanllyfni

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae'r heddlu'n chwilio am ddau ddyn yn dilyn ymosodiad yn Llanllyfni, Gwynedd.

  Rhwng 23:30 a 23:50 ar 10 Medi, fe wnaeth y dynion - oedd mewn dillad tywyll a balaclafas - wthio dynes i'r llawr yn ardal Bryn Rhedyw.

  Dywedodd y Ditectif Sarjant Dafydd Curry: "Roedd 'na gyngerdd Bryn Fôn ar y cae pêldroed ger y Neuadd Goffa y noson honno felly efallai y bod 'na bobl o'r gymuned ac o'r tu allan yn ymweld. 

  "Dwi'n gofyn i unrhyw un welodd ddynion amheus yn yr ardal y noson honno, neu'n gyrru car arian - efallai Vauxhall Corsa - i gysylltu â mi."