a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw ac am yr wythnos hon o'r llif byw.

  Bydd y newyddion diweddaraf yma ar Cymru Fyw dros y penwythnos, ac fe fydd y llif byw yn ôl ddydd Llun am 08:00.  

  Tan hynny, noswaith dda.

 2. Tân wedi dinistrio bws ym Mhorthmadog

  Wales Online

  Cafodd bws ei ddinistrio'n llwyr gan dân yng Ngwynedd y bore 'ma, meddai Wales Online.

  Cafodd diffoddwyr eu tân eu galw i'r digwyddiad ger Clwb Pêl-droed Porthmadog tua 07:00.

  Ni chafodd neb unrhyw anafiadau.  

 3. Carwyn Jones yn ysgrifennu i Red Box

  Mae Carwyn Jones wedi ysgrifennu i Red Box The Times yn amlinellu dymuniadau America yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

  View more on twitter
 4. Ymddiheuro am ddiffyg cyfieithu mewn cyfarfod

  Daily Post

  Mae adran gynllunio Llywodraeth y DU wedi ymddiheuro ar ôl i gyfarfod cyhoeddus gael ei gynnal heb gyfieithydd, gan wneud i nifer o bobl aeth i'r cyfarfod i adael.

  Digwyddodd y cyfarfod i drafod cynllun Wylfa Newydd, yn uniaith Saesneg, ar 6 Medi.

 5. Gill yn cymryd lle Hamilton

  Yn ôl gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Carl Roberts, sydd yng nghynhadledd UKIP, mae newidiadau i drefn y siaradwyr yno yfory.

  View more on twitter
 6. Tywydd a theithio

  Tywydd, BBC Cymru

  Gwennan Evans sydd â'r diweddara'; "Bydd heno’n noson sych ac eithaf clir a bydd hi’n teimlo’n dipyn oerach na’r nosweithiau diwethaf. Y tymheredd yn disgyn i 5°C mewn rhai ardaloedd gwledig.

  "Ar yr M4 tua’r gorllewin, mae’r traffig yn symud ac yn stopio am yn ail rhwng cyffyrdd 38 Margam a 43 Llandarcy.

  Yng Nghaerdydd, mae ciwiau ar yr A4234 tua’r gogledd, cyn y carchar gan fod damwain yn rhwystro un lôn o ddwy."

 7. Cyhuddo dyn o lofruddio dynes yn Abertawe

  Heddlu De Cymru

  Mae dyn 37 oed wedi cael ei gyhuddo o lofruddio dynes yn Abertawe. 

  Cafodd corff Alison Jane Farr-Davies, 42 oed, ei ddarganfod wedi i blismyn gael eu galw i dŷ yn ardal yr Hafod brynhawn Mawrth.

  Bydd Dean Marcus Jones yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Abertawe yfory.

 8. 18 mis o garchar i gyn-gynghorydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn-gynghorydd o Ynys Môn wedi ei ddedfrydu i 18 mis o garchar am beryglu awyrennau'r Awyrlu drwy anelu goleuadau at beilotiaid oedd yn eu hedfan.

  Roedd John Arthur Jones, 66 oed, o Fodffordd wedi peryglu peilotiaid oedd ar ymarferiadau nos.

  Fe wnaeth wadu 13 o gyhuddiadau yn ei erbyn o beryglu awyrennau, ond fe'i cafwyd yn euog o bob cyhuddiad yn Llys y Goron yr Wyddgrug fis Mehefin.

  Roedd y troseddau wedi digwydd rhwng Tachwedd 2013 a mis Medi 2014.

 9. Dedfrydu teulu o dri

  BBC Cymru Fyw

  Mae tad a mab wedi cael eu dedfrydu i 18 mis o garchar ar ôl gwerthu cynnyrch gwynnu dannedd oedd 110 gwaith dros y cyfyngiad cyfreithiol o hydrogen perocsid.

  Fe wnaeth John a Mathew Hargreaves gyfaddef twyllo yn Llys y Goron Merthyr Tudful a chafodd Jean Hargreaves ei dedfrydu i chwe mis o garchar wedi ei ohirio.

  Bu'r tri yn gwerthu'r cynnyrch yn y Sioe Frenhinol yn Llanfair ym Muallt, Powys, yn 2013.

 10. ‘Gwleidyddion wedi tanseilio’r Cynulliad’

  Golwg 360

  Mae’r Aelod Seneddol Guto Bebb wedi dweud bod y dosbarth gwleidyddol yng Nghymru yn gwneud drwg i ddelwedd y Cynulliad trwy ei bortreadu fel “corff sy’n anabl i wasanaethu pobol Cymru”, yn ôl Golwg360. 

  Ers sefydlu’r Cynulliad yn 1999, mae’r Ceidwadwr yn dadlau bod Cymru wedi gweld blynyddoedd o flaenoriaethau anghywir sydd, gyda Mesur Cymru, wedi cyrraedd penllanw.

  Yn hytrach na gwneud y mwyaf o’r pwerau sydd wedi’u trosglwyddo, “rydan ni wastad eisiau mwy”, meddai.

  Bebb
 11. Teyrngedau i ddyn

  South Wales Evening Post

  Mae'r teyrngedau wedi eu rhoi i ddyn fu farw yn dilyn digwyddiad mewn maes parcio yn Llanelli, meddai'r South Wales Evening Post.

  Roedd Andrew Williams yn 47 oed ac yn dod o Meinciau ger Caerfyrddin.

  Bu farw yn dilyn digwyddiad ym maes parcio ger Stryd Murray.

 12. Darganfod prynwr i Bier Aberystwyth

  BBC Cymru Fyw

  Mae gweinyddwyr Begbies Traynor yn dweud bod Pier Aberystwyth wedi ei werthu.

  Roedd y busnes wedi bod yn nwylo'r gweinyddwyr ers 18 mis wrth chwilio am brynwr. Dywedodd y cwmni y byddai'r rheolwyr yn parhau i redeg y safle.

 13. Dedfrydu dyn am ddod a cheiswyr lloches i'r DU

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Iran sy'n byw yng Nghaerdydd wedi ei ddedfrydu am gynorthwyo ceiswyr lloches i ddod i mewn i'r DU yn anghyfreithlon.

  Fe wnaeth Mostafa Rabeih Lalehka, 32, gynorthwyo pedair dynes a dau o blant i ddod i mewn i'r DU yn yr hyn gafodd ei alw'n gynllun oedd wedi’i drefnu'n ofalus.

  Cafodd Lalehka, ddaeth i'r wlad yn anghyfreithlon 10 mlynedd yn ôl ond sydd bellach yn ddinesydd y DU, ei ddedfrydu i 38 mis yn y carchar.

 14. Agor chweched ddosbarth newydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae coleg chweched dosbarth newydd ar gyfer Sir y Fflint wedi agor yn swyddogol.

  Mae Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy yn cymryd lle dosbarthiadau pedair ysgol uwchradd yn y sir.

  Carwyn
 15. Digwyddiad ar Heol y Frenhines

  Wales Online

  Mae'r gwasanaethau brys wedi cael eu galw i WH Smith yng nghanol Caerdydd ddydd Gwener yn dilyn adroddiadau bod mwg yn dod o'r siop.

  Mae diffoddwyr tân yn delio gyda'r sefyllfa, meddai WalesOnline, ac mae gofyn i siopwyr a rheiny sy'n gweithio ar Heol y Frenhines osgoi'r ardal.

  Queen Street
 16. Shane yn barod am yr her

  Golwg 360

  Mae Shane Williams yn dweud ei fod yn barod ar gyfer her treiathlon Ironman Wales sy’n digwydd yn Ninbych y Pysgod dros y penwythnos, yn ôl Golwg360.

  Er mwyn gwella’i dechneg nofio ar gyfer yr her, mae cyn seren Cymru wedi bod yn gweithio gyda Geraint Forster, Cyfarwyddwr rhaglen ffitrwydd awyr agored ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

  Mae hefyd wedi gweithio gyda Dr Peter Herbert, ffisiolegydd y brifysgol.