a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Noson wlyb i rai

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n cymylu heno gydag ysbeidiau o law i rai, yn troi'n gawodydd trwm mewn mannau gyda'r posibilrwydd o fellt a tharanau.

Am y sefyllfa dywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Teyrnged i ddynes fu farw yn Abertawe

BBC Cymru Fyw

Mae teulu dynes gafodd ei darganfod yn farw mewn tŷ yn Abertawe ddydd Mawrth wedi rhoi teyrnged iddi.

Mae dyn 37 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddio Alison Jane Farr-Davies, ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Roedd Ali pob tro yn mynd allan o'i ffordd i helpu pobl oedd yn llai ffodus na hi," meddai'r teulu mewn datganiad.

"Yfory fyddai pen-blwydd Ali yn 43 oed - dyddiad yr oedd hi'n ei rannu gyda'i mam. Mae'r trychineb yma wedi rhwystro'r ddau rhag ei ddathlu eleni."

Alison Jane Farr-Davies
BBC

Enwebiad am wobr iechyd meddwl i Pobol y Cwm

'Dim problem' rhwng Guidolin a Taylor

BBC Sport Wales

Mae rheolwr Abertawe, Francesco Guidolin wedi mynnu bod "dim problem" rhyngo ef a'r amddiffynnwr Neil Taylor yn dilyn ffrae ar ochr y cae ddydd Sul.

Roedd Taylor yn rhwystredig wedi iddo gael ei dynnu o'r cae cyn hanner amser wrth i'r Elyrch gael gêm gyfartal 2-2 yn erbyn Chelsea.

Fe wnaeth Guidolin ymddiheuro am amseriad y newid, a dywedodd heddiw nad oes unrhyw broblem rhwng y ddau.

Abertawe
Rex Features

Carchar i gang cyffuriau

Daily Post

Mae gang wnaeth symud cyffuriau o Lerpwl i ogledd-ddwyrain Cymru wedi cael eu carcharu am gyfanswm o dros 20 mlynedd.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod y saith wedi cludo heroin a chocên i'r ardal i gael ei werthu.

Cafodd y gang eu dedfrydu i rhwng 18 mis a phum mlynedd dan glo.

Gang
Heddlu Gogledd Cymru

Mela Medi

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Sian Bowi o Gastell Newydd Emlyn yw ffotograffydd gwadd Cymru Fyw ym mis Medi.

Mae hi wedi mentro i fyd y gwenynwyr. Gewch chi bigo eich llun gorau...

Medi
BBC

Galw am gyfraith ar fath newydd o dwyll

BBC Wales News

Mae dynes o Abertawe wedi cefnogi galwadau am newid yn y gyfraith i osgoi math o dwyll yn ymwneud a chymryd benthyciad yn erbyn cerbyd.

Fe wnaeth Helen Thompson o Ystalyfera brynu car ail law y llynedd, ond wythnosau'n ddiweddarach fe wnaeth gwmni benthyca geisio ei adfeddiannu.

Roedd y perchennog cyn Ms Thompson wedi cael benthyciad, a'r car oedd yr eitem wrth gefn os nad oedden nhw yn gallu ei dalu 'nôl.

Helen Thompson
BBC

Ymestyn cynllun i leihau trethi busnes

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n ymestyn eu cynllun gwerth £98m i leihau trethi i fusnesau bach ar gyfer 2017/18.

Bydd cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach newydd hefyd yn dod i rym yn 2018 yn ôl yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford.

Ond mae Ffederasiwn y Busnesau Bychan wedi beirniadu'r cyhoeddiad, gan ddweud ei fod yn "gamarweiniol" ac nad yw'n newid llawer mewn gwirionedd.

Skates a Drakeford
BBC

Rhagflas o Ŵyl Lenyddiaeth Penarth

Pobl Caerdydd

Mae gwefan Pobl Caerdydd yn cynnig rhagflas o Ŵyl Lenyddiaeth Penarth fydd yn cael ei chynnal rhwng Hydref 2 a 9 mewn lleoliadau amrywiol o amgylch y dref.

Gŵyl Penarth
Pobl Caerdydd

Tân ysgol: Taclo'r Tacle'n cynnig gwobr

BBC Wales News

Mae Taclo'r Tacle wedi cynnig cymhelliant ariannol o hyd at £5,000 am wwybodaeth yn dilyn tân bwriadol mewn ysgol yn Nhorfaen ddechrau'r flwyddyn.

Cafodd nifer o ddosbarthiadau eu dinistrio yn Ysgol Gynradd Coed Efa yn dilyn y digwyddiad ar ddiwrnod cynta'r flwyddyn.

Mae saith o bobl leol wedi cael eu harestio a'u rhyddhau ar fechnïaeth mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Ysgol Coed Efa
Guto Orwig

Newidiadau BBC Cymru i arbed £9m y flwyddyn

BBC Cymru Fyw

Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi adrefnu sylweddol fydd yn dod â chomisiynu ar gyfer teledu, radio ac arlein at ei gilydd am y tro cyntaf erioed.

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies wrth staff fod yn rhaid i'r sefydliad wneud arbedion o £9m y flwyddyn erbyn 2022 er mwyn byw o fewn cytundeb ffi'r drwydded.

Mae disgwyl i'r newidiadau i'r system gomisiynu weld BBC Cymru yn cyflymu datblygiad ei gynnwys digidol ac estyn allan at bobl ifanc.

Caiff Pennaeth Comisiynu newydd ei apwyntio hefyd i ganolbwyntio ar gomisiynu ar gyfer teledu ac arlein. Bydd y tîm Comisiynu newydd hefyd yn cynnwys golygyddion Radio Cymru a Radio Wales, fydd yn ymuno â Bwrdd BBC Cymru am y tro cyntaf. 

Lladrad gan 'feilïaid' yn Sir Fynwy

ITV

Mae ITV yn dweud bod yr heddlu wedi lansio apêl ar ôl i ddau ddyn ddwyn o dŷ yn Sir Fynwy pan oedden nhw'n honni bod yn feilïaid. Digwyddodd y lladrad yn Llanddewi Rhydderch ar 25 Awst.

Achub dyn o atyniad Zipworld

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod person wedi ei achub o un o wifrau gwib Zipworld ym Methesda ddoe.

Mae'n debyg bod y dyn wedi ei achub gan un o staff y ganolfan.

Parch Pwyles tuag at Gymru

S4C

Mae'r actores o Wlad Pwyl, Wanda Opalinska, sydd ar hyn o bryd yn ymddangos fel Olga yn y gyfres Parch ar S4C, wedi syrthio mewn cariad â Chymru a'r Gymraeg:

"Mae actio yn Parch wedi dysgu llawer i mi, a dwi’n mwynhau. Dwi wrth fy modd â geiriau Cymraeg, yn enwedig y gair actorion!" meddai.

"Mae o’n swnio mor fawreddog a hyfryd! Dwi’n meddwl y dylai pawb ar draws y byd ddefnyddio’r gair actorion."

Wanda Opalinska, sydd hefyd wedi ymddangos yn Eastenders, Coronation Street, ynghyd â’r dramâu Silent Witness, Home Fires a Peaky Blinders
S4C

'Dim parch' gan gwmni hamdden at yr iaith

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae cyn AC wedi dweud wrth Taro'r Post bod gan gwmni sy'n gyfrifol am wasanaethau hamdden yng ngogledd Cymru "ddim parch tuag at yr iaith Gymraeg".

Mae Cyngor Wrecsam wedi rhoi cyfrifoldeb am wasanaethau hamdden i gwmni Freedom Leisure, ac mae cyn AC gogledd Cymru, Aled Roberts yn dweud bod y cwmni wedi gosod "arwyddion Saesneg ym mhobman".

Mae'r cyngor yn dweud eu bod yn cadw at reolau iaith. Fe wnaeth Taro'r Post gais am ymateb Freedom Leisure.

Carchar am geisio gwenwyno cyn gariad

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Drefynwy wedi cael ei garcharu am chwe mis am roi gwenwyn mewn carton llaeth oedd ei gyn gariad yn ei ddefnyddio i wneud paned o de.

Roedd Andrew Bodenham, 32 oed, yn byw yn nhŷ Terri Morgan, 35 oed, yn Nhrefynwy er bod eu perthynas wedi dod i ben.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Bodenham yn genfigennus bod ei gyn gariad mewn perthynas â dyn newydd.

Andrew Bodenham
Wales News Service

Achos cyn heddwas: Trin plentyn 'fel tegan'

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi clywed sut y cafodd plentyn mewn cartref gofal ei gam-drin dros gyfnod o 18 mis, a'i "ddefnyddio fel tegan" gan gyn bennaeth heddlu yn y gogledd.

Mae'r cyn uwch-arolygydd Gordon Anglesea, 78, yn gwadu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen, yn ogystal âg un o ymosodiad rhyw difrifol arno, a chyhuddiad o ymosod yn anweddus ar blentyn arall.

Clywodd y llys gyfweliadau heddlu lle dywedodd un cyn breswylydd mewn cartref yn Wrecsam: "Roeddwn i'n cael fy nefnyddio fel tegan - dyna'i dechrau a'i diwedd hi."

Mae'r achos yn parhau.

'Hinkley Point yn hwb i Gymru'

BBC Wales News

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig ac ymgeisydd am arweinyddiaeth y blaid Lafur wedi dweud y bydd gorsaf bŵer newydd Hinkley Point yn hwb i economi Cymru.

Mae Llywodraeth y DU wedi cymeradwyo'r orsaf gwerth £18bn yng Ngwlad yr Haf.

Dywedodd Andrew RT Davies y byddai'n hwb mawr i'r diwydiant dur, tra bod Owen Smith hefyd wedi croesawu'r cynllun.

Hinkley Point
PA

Gwobr i gefnogwyr Cymru yn Euro 2016

Mae cefnogwyr pêl-droed Cymru wedi derbyn gwobr gan drefnwyr Euro 2016 am wneud "cyfraniad arbennig" i'r bencampwriaeth.

Cafodd y cefnogwyr eu canmol trwy gydol y gystadleuaeth yn Ffrainc wrth i'r tîm gyrraedd y rownd gynderfynol yn eu hymddangosiad cynaf yn un o'r prif bencampwriaethau ers 1958.

Mae UEFA wedi cyhoeddi y bydd cefnogwyr Gwlad yr Iâ, Gweriniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon hefyd yn derbyn gwobr am eu cyfraniad i'r gystadleuaeth.

View more on twitter

Braf i bawb... ond

Tywydd, BBC Cymru

Dylai unrhyw niwl neu darth wedi codi erbyn hyn gan adael diwrnod braf a chynnes dros Gymru gyfan, gyda thymheredd o tua 24C yn bosib i lawer.

Ond mae rhybudd fod peryg o gawodydd taranllyd, trwm mewn mannau.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

'Angen torri ar nifer y biwrocratiaid'

BBC Wales News

Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns wedi awgrymu y dylai weinidogion Cymru dorri ar nifer y "biwrocratiaid" i'w helpu i fynd i'r afael â thoriadau gan San Steffan.

Dywedodd bod nifer y gweinidogion sifil sy'n gweithio i Lywodraeth y DU wedi cael eu torri'n sylweddol, a hynny heb unrhyw effaith ar wasanaethau cyhoeddus.

Awgrymodd hyn wedi i'r Sefydliad Astudiaethau Cyllid rybuddio bod Llywodraeth Cymru yn wynebu toriad o 3.2% i'w chyllideb mewn termau real dros y tair blynedd nesaf.

Cairns
BBC

Etholiad 2020 - Ymdaith i Anoracia

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Y cynlluniau i newid ffiniau etholaethau sy'n cael sylw ein Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick yn ei flog diweddaraf ar Cymru Fyw.

Mae'n ystyried beth fydd oblygiadau'r ffiniau newydd, a pha mor wahanol fyddai canlyniadau etholiad cyffredinol 2020 o'i gymharu â 2015 pe bai'r cynlluniau yma'n cael eu gwireddu.

Map
BBC

Atal 'hawl i brynu' ar gyfer tai ym Môn

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau mai Cyngor Môn yw'r diweddaraf i benderfynu dod â chynllun tai 'hawl i brynu' i ben.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cymunedau, Carl Sargeant, ei fod wedi cytuno i'r cais "er mwyn sicrhau bod y cartrefi ar gael i'r rheiny sydd eu hangen".

Mae cynghorau Abertawe a Sir Gâr eisoes wedi cael yr hawl i atal rhagor rhag cael eu gwerthu, a hynny er mwyn gwarchod eu stoc tai.

Tai
BBC

Cytundebau i bedwar cricedwr ifanc

Golwg 360

Mae pedwar Cymro ifanc wedi arwyddo cytundebau newydd gyda Chlwb Criced Morgannwg yn dilyn perfformiadau addawol yn eu tymor cyntaf gyda’r sir.

Dywed Golwg 360 bod Owen Morgan a Lukas Carey wedi derbyn cytundebau dwy flynedd, tra bod Kiran Carlson a Jack Murphy wedi cael cytundebau blwyddyn yr un.

Morgan
Huw Evans Picture Agency
Fe wnaeth Owen Morgan sgorio 100 am y tro cyntaf yn erbyn Sir Gaerwrangon fis diwethaf

Ford: Undeb yn galw am gyfarfod yn yr UDA

BBC Cymru Fyw

Mae arweinwyr undeb wedi galw am sicrwydd am ddyfodol hirdymor safle Ford ym Mhen-y-bont.

Mae Unite eisiau cyfarfod â chyfarwyddwyr yn yr Unol Daleithiau, wedi'r cyhoeddiad y bydd gwaith cynhyrchu ar y safle yn cael ei haneru.

Bydd Len McCluskey, ysgrifennydd cyffredinol Unite, yn cynnal cyfarfod brys gyda chynrychiolwyr yr undeb yn Ford yn eu pencadlys yn Llundain ddydd Iau.

Ford
BBC

Ffrae iaith a swyddi'n rhannu cyngor

Daily Post

Mae ffrae dros swyddi ac amddiffyn yr iaith Gymraeg wedi lleihau grym grŵp cyngor Ynys Môn, yn ôl y Daily Post.

Mae un aelod o'r cyngor wedi ymddiswyddo oherwydd pryderon na fydd pobl leol yn cael swyddi yng ngorsaf pŵer Wylfa Newydd, sydd hefyd yn codi pryderon am effaith ar yr iaith os yw gweithwyr yn symud i'r ardal o du allan i Gymru.

Newyddion drwg i'r Elyrch

Hyfforddiant 'gwystlon' yn Aberystwyth

BBC Wales News

Bydd 20 o "wystlon" yn cymryd rhan mewn hyfforddiant i'r gwasanaethau brys ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw.

Mae staff, myfyrwyr a'r cyhoedd wedi eu rhybuddio am y digwyddiad fel nad oes unrhyw un yn galw'r gwasanaethau brys yn meddwl ei fod yn ddigwyddiad go-iawn.

Bydd yn cael ei gynnal nes 15:00 yn neuaddau preswyl Cwrt Mawr ar gampws Penglais.  

Aberystwyth
BBC

Sw'r myfyriwr o Aber

Y Cymro

Tair blynedd ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth, mae Zac Hollinshead wedi gwireddu breuddwyd oes trwy agor ei sŵ ei hun.

Graddiodd Zac mewn Sŵoleg o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) yn 2013 ac mae bellach wedi sefydlu’r WILD Zoological Park yn Swydd Amwythig.

Zac gydag un o drigolion y sw
WILD

Trafod cynllun zorbio dadleuol ar Ynys Môn

BBC Cymru Fyw

Nos Iau fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn Llanfairpwll i drafod cais cwmni Zorb Snowdonia i agor canolfan ar lannau'r Fenai.

Bwriad datblygwyr yw cynnig cyfle i bobl lithro lawr llethr rhwng Porthaethwy a Llanfairpwll tu mewn i belen fawr blastig.

Ond mae nifer yn lleol wedi lleisio pryderon am effaith y fath gynllun ar fywyd gwyllt a'r effaith ar Ynys Tysilio gerllaw.

zorb
Getty Images

Essex angen 264 i guro Morgannwg

Lansio cynllun hyfforddiant £16m i'r gogledd

BBC Cymru Fyw

Bydd y Prif Weinidog yn lansio cynllun gwerth £16m i ddarparu hyfforddiant wedi'i dargedu at fusnesau mewn sectorau allweddol o economi'r gogledd ddydd Iau.

Dan arweiniad Coleg Cambria, bydd Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE) yn helpu dros 500 o fusnesau a 7,000 o bobl drwy roi cymhorthdal o hyd at 70% i fusnesau fanteisio ar hyfforddiant.

Dau ddyn yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

BBC Cymru Fyw

Mae mwy o wybodaeth am wrthdrawiad ar yr A465 ger Y Fenni fore Iau lle cafodd Ambiwlans Awyr ei alw.

Mae un dyn wedi ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd gydag anafiadau difrifol, a dyn arall wedi ei gludo i Ysbyty Nevill Hall gydag anafiadau sydd ddim yn peryglu ei fywyd.

Roedd rhaid i'r Gwasanaeth Tan ddefnyddio offer arbenigol i dorri gyrrwr car o'i gerbyd wedi'r gwrthdrawiad. Mae traffig yn parhau yn yr ardal.

'Un o bob pump yn defnyddio ffôn wrth yrru'

Golwg 360

Mae un o bob pum gyrrwr car yng Nghymru yn cyfaddef defnyddio ffôn symudol wrth yrru, yn ôl adroddiad Golwg360.

Daw'r ffigyrau gan adroddiad cymdeithas foduro'r RAC.

Ychydig o gyd-destun i safle 10 uchaf Cymru...

Cymru yn ôl i 10 uchaf FIFA

BBC Cymru Fyw

Mae Cymru wedi dychwelyd i'r 10 uchaf ar restr detholion FIFA wedi'r fuddugoliaeth yn erbyn Moldova.

Fe gyhoeddodd FIFA eu rhestr ddiweddaraf ddydd Iau, gyda thîm Chris Coleman yn codi un safle ar ôl ennill gêm agoriadol eu grŵp rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd 2018.

Mae Cymru un safle'n uwch na Sbaen a dau'n uwch na Lloegr.

Bale
BBC

Blog Rhys Mwyn

Yn ei flog yr wythnos yma, mae Rhys Mwyn yn rhannu ei brofiad o fynychu Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion fel aelod o'r gynulleidfa yn hytrach na fel perfformiwr neu weithiwr cefn llwyfan.

Dywedodd Rhys: "Rwyf wedi gweithio hefo gormod o grwpiau pop dros y blynyddoedd i hyd yn oed ystyried mynd i wylio mwy o grwpiau – a hynny er mwyn rhywbeth mor anastyriol a ‘mwynhad’."

Gŵyl Rhif 6
Iolo Penri