a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Noson wlyb i rai

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd hi'n cymylu heno gydag ysbeidiau o law i rai, yn troi'n gawodydd trwm mewn mannau gyda'r posibilrwydd o fellt a tharanau.

  Am y sefyllfa dywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 3. Teyrnged i ddynes fu farw yn Abertawe

  BBC Cymru Fyw

  Mae teulu dynes gafodd ei darganfod yn farw mewn tŷ yn Abertawe ddydd Mawrth wedi rhoi teyrnged iddi.

  Mae dyn 37 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddio Alison Jane Farr-Davies, ac mae'n parhau yn y ddalfa.

  Roedd Ali pob tro yn mynd allan o'i ffordd i helpu pobl oedd yn llai ffodus na hi," meddai'r teulu mewn datganiad.

  "Yfory fyddai pen-blwydd Ali yn 43 oed - dyddiad yr oedd hi'n ei rannu gyda'i mam. Mae'r trychineb yma wedi rhwystro'r ddau rhag ei ddathlu eleni."

  Alison Jane Farr-Davies
 4. 'Dim problem' rhwng Guidolin a Taylor

  BBC Sport Wales

  Mae rheolwr Abertawe, Francesco Guidolin wedi mynnu bod "dim problem" rhyngo ef a'r amddiffynnwr Neil Taylor yn dilyn ffrae ar ochr y cae ddydd Sul.

  Roedd Taylor yn rhwystredig wedi iddo gael ei dynnu o'r cae cyn hanner amser wrth i'r Elyrch gael gêm gyfartal 2-2 yn erbyn Chelsea.

  Fe wnaeth Guidolin ymddiheuro am amseriad y newid, a dywedodd heddiw nad oes unrhyw broblem rhwng y ddau.

  Abertawe
 5. Carchar i gang cyffuriau

  Daily Post

  Mae gang wnaeth symud cyffuriau o Lerpwl i ogledd-ddwyrain Cymru wedi cael eu carcharu am gyfanswm o dros 20 mlynedd.

  Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod y saith wedi cludo heroin a chocên i'r ardal i gael ei werthu.

  Cafodd y gang eu dedfrydu i rhwng 18 mis a phum mlynedd dan glo.

  Gang
 6. Mela Medi

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Sian Bowi o Gastell Newydd Emlyn yw ffotograffydd gwadd Cymru Fyw ym mis Medi.

  Mae hi wedi mentro i fyd y gwenynwyr. Gewch chi bigo eich llun gorau...

  Medi
 7. Galw am gyfraith ar fath newydd o dwyll

  BBC Wales News

  Mae dynes o Abertawe wedi cefnogi galwadau am newid yn y gyfraith i osgoi math o dwyll yn ymwneud a chymryd benthyciad yn erbyn cerbyd.

  Fe wnaeth Helen Thompson o Ystalyfera brynu car ail law y llynedd, ond wythnosau'n ddiweddarach fe wnaeth gwmni benthyca geisio ei adfeddiannu.

  Roedd y perchennog cyn Ms Thompson wedi cael benthyciad, a'r car oedd yr eitem wrth gefn os nad oedden nhw yn gallu ei dalu 'nôl.

  Helen Thompson
 8. Ymestyn cynllun i leihau trethi busnes

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n ymestyn eu cynllun gwerth £98m i leihau trethi i fusnesau bach ar gyfer 2017/18.

  Bydd cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach newydd hefyd yn dod i rym yn 2018 yn ôl yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford.

  Ond mae Ffederasiwn y Busnesau Bychan wedi beirniadu'r cyhoeddiad, gan ddweud ei fod yn "gamarweiniol" ac nad yw'n newid llawer mewn gwirionedd.

  Skates a Drakeford
 9. Rhagflas o Ŵyl Lenyddiaeth Penarth

  Pobl Caerdydd

  Mae gwefan Pobl Caerdydd yn cynnig rhagflas o Ŵyl Lenyddiaeth Penarth fydd yn cael ei chynnal rhwng Hydref 2 a 9 mewn lleoliadau amrywiol o amgylch y dref.

  Gŵyl Penarth
 10. Tân ysgol: Taclo'r Tacle'n cynnig gwobr

  BBC Wales News

  Mae Taclo'r Tacle wedi cynnig cymhelliant ariannol o hyd at £5,000 am wwybodaeth yn dilyn tân bwriadol mewn ysgol yn Nhorfaen ddechrau'r flwyddyn.

  Cafodd nifer o ddosbarthiadau eu dinistrio yn Ysgol Gynradd Coed Efa yn dilyn y digwyddiad ar ddiwrnod cynta'r flwyddyn.

  Mae saith o bobl leol wedi cael eu harestio a'u rhyddhau ar fechnïaeth mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

  Ysgol Coed Efa
 11. Newidiadau BBC Cymru i arbed £9m y flwyddyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi adrefnu sylweddol fydd yn dod â chomisiynu ar gyfer teledu, radio ac arlein at ei gilydd am y tro cyntaf erioed.

  Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies wrth staff fod yn rhaid i'r sefydliad wneud arbedion o £9m y flwyddyn erbyn 2022 er mwyn byw o fewn cytundeb ffi'r drwydded.

  Mae disgwyl i'r newidiadau i'r system gomisiynu weld BBC Cymru yn cyflymu datblygiad ei gynnwys digidol ac estyn allan at bobl ifanc.

  Caiff Pennaeth Comisiynu newydd ei apwyntio hefyd i ganolbwyntio ar gomisiynu ar gyfer teledu ac arlein. Bydd y tîm Comisiynu newydd hefyd yn cynnwys golygyddion Radio Cymru a Radio Wales, fydd yn ymuno â Bwrdd BBC Cymru am y tro cyntaf. 

 12. Lladrad gan 'feilïaid' yn Sir Fynwy

  ITV

  Mae ITV yn dweud bod yr heddlu wedi lansio apêl ar ôl i ddau ddyn ddwyn o dŷ yn Sir Fynwy pan oedden nhw'n honni bod yn feilïaid. Digwyddodd y lladrad yn Llanddewi Rhydderch ar 25 Awst.

 13. Achub dyn o atyniad Zipworld

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn dweud bod person wedi ei achub o un o wifrau gwib Zipworld ym Methesda ddoe.

  Mae'n debyg bod y dyn wedi ei achub gan un o staff y ganolfan.

 14. Parch Pwyles tuag at Gymru

  S4C

  Mae'r actores o Wlad Pwyl, Wanda Opalinska, sydd ar hyn o bryd yn ymddangos fel Olga yn y gyfres Parch ar S4C, wedi syrthio mewn cariad â Chymru a'r Gymraeg:

  "Mae actio yn Parch wedi dysgu llawer i mi, a dwi’n mwynhau. Dwi wrth fy modd â geiriau Cymraeg, yn enwedig y gair actorion!" meddai.

  "Mae o’n swnio mor fawreddog a hyfryd! Dwi’n meddwl y dylai pawb ar draws y byd ddefnyddio’r gair actorion."

  Wanda Opalinska, sydd hefyd wedi ymddangos yn Eastenders, Coronation Street, ynghyd â’r dramâu Silent Witness, Home Fires a Peaky Blinders
 15. 'Dim parch' gan gwmni hamdden at yr iaith

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Mae cyn AC wedi dweud wrth Taro'r Post bod gan gwmni sy'n gyfrifol am wasanaethau hamdden yng ngogledd Cymru "ddim parch tuag at yr iaith Gymraeg".

  Mae Cyngor Wrecsam wedi rhoi cyfrifoldeb am wasanaethau hamdden i gwmni Freedom Leisure, ac mae cyn AC gogledd Cymru, Aled Roberts yn dweud bod y cwmni wedi gosod "arwyddion Saesneg ym mhobman".

  Mae'r cyngor yn dweud eu bod yn cadw at reolau iaith. Fe wnaeth Taro'r Post gais am ymateb Freedom Leisure.

 16. Carchar am geisio gwenwyno cyn gariad

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Drefynwy wedi cael ei garcharu am chwe mis am roi gwenwyn mewn carton llaeth oedd ei gyn gariad yn ei ddefnyddio i wneud paned o de.

  Roedd Andrew Bodenham, 32 oed, yn byw yn nhŷ Terri Morgan, 35 oed, yn Nhrefynwy er bod eu perthynas wedi dod i ben.

  Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Bodenham yn genfigennus bod ei gyn gariad mewn perthynas â dyn newydd.

  Andrew Bodenham
 17. Achos cyn heddwas: Trin plentyn 'fel tegan'

  BBC Cymru Fyw

  Mae llys wedi clywed sut y cafodd plentyn mewn cartref gofal ei gam-drin dros gyfnod o 18 mis, a'i "ddefnyddio fel tegan" gan gyn bennaeth heddlu yn y gogledd.

  Mae'r cyn uwch-arolygydd Gordon Anglesea, 78, yn gwadu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen, yn ogystal âg un o ymosodiad rhyw difrifol arno, a chyhuddiad o ymosod yn anweddus ar blentyn arall.

  Clywodd y llys gyfweliadau heddlu lle dywedodd un cyn breswylydd mewn cartref yn Wrecsam: "Roeddwn i'n cael fy nefnyddio fel tegan - dyna'i dechrau a'i diwedd hi."

  Mae'r achos yn parhau.

 18. 'Hinkley Point yn hwb i Gymru'

  BBC Wales News

  Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig ac ymgeisydd am arweinyddiaeth y blaid Lafur wedi dweud y bydd gorsaf bŵer newydd Hinkley Point yn hwb i economi Cymru.

  Mae Llywodraeth y DU wedi cymeradwyo'r orsaf gwerth £18bn yng Ngwlad yr Haf.

  Dywedodd Andrew RT Davies y byddai'n hwb mawr i'r diwydiant dur, tra bod Owen Smith hefyd wedi croesawu'r cynllun.

  Hinkley Point