a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw - ymunwch â ni eto fory!  

 2. Yr ifanc wedi colli'u llais?

  Click on Wales

  Mewn blog ar wefan Click on Wales, mae Cadan ap Tomos yn dadlau fod angen mwy i ddenu pobl ifanc i gymryd diddordeb mewn gwleidyddiaeth gan bwysleisio'r effaith mae'n cael ar eu bywydau dyddiol. 

  Efallai wedyn fyddai ddim yn dderbyniol i berson 17 oed ennill o leiaf £4 yr awr yn llai ar yr isafswm tâl cenedlaethol, na pherson sy'n 25 oed?

  PROTEST
 3. Dathlu Dahl

  BBC Cymru Fyw

  Ar 13 Fedi bydd dathlu yng Nghaerdydd a thu hwnt i nodi canmlwyddiant ers geni'r awdur o'r brifddinas, Roald Dahl. 

  Mae Elin Meek wedi trosi ei lyfrau plant i'r Gymraeg, a bu'n sôn wrth Cymru Fyw am yr her o gyfieithu gwaith awdur sy' mor enwog am ei ddawn i chwarae ar eiriau a bathu rhai newydd.

  Dahl
 4. Tywydd heno

  Tywydd, BBC Cymru

  Fydd hi'n aros yn gymylog yn y gorllewin gyda phosibilrwydd o law, ond fydd hi'n clirio yn y dwyrain gyda'r tymheredd yn cyrraedd tua 17C.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 5. Herio Llywodraeth Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae Alun Cairns wedi herio Llywodraeth Cymru i ddefnyddio ei phwerau newydd i "wneud gwahaniaeth" ac i wneud y Cynulliad yn fater o bwys i bobl Cymru.

  Dywedodd Ysgrifennydd Cymru bod pobl wedi cael llond bol o'r cyfansoddiad yn cael ei drafod, gan ychwanegu y dylai'r grymoedd newydd sy'n rhan o Fesur Cymru gael eu defnyddio'n effeithiol.

  cairns
 6. Lansio gwasanaeth bws dros nos

  Wales Online

  Bydd gwasanaeth bws yn ystod yn nos yn cael ei lansio yng Nghaerdydd gan ddechrau o ddydd Sul 18 Medi ymlaen, meddai Wales Online.

  Dywedodd Bws Caerdydd y bydd dau lwybr yn elwa o'r cynllun, sef Llwybr 18 sy'n cysylltu Treganna, Trelái a Caerau gyda chanol y ddinas a Llwybr 38 sy'n mynd drwy ardal Cathays a Roath.

 7. Carcharu dyn oedd ar ffo am 10 mlynedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn oedd wedi bod ar ffo am 10 mlynedd wedi ei garcharu ar ôl cael ei ddal yng nghanolbarth Cymru.

  Roedd yr heddlu wedi bod yn chwilio am y cyn yrrwr rali Jason Humble, 51 oed, oedd wedi ei gyhuddo o geisio llofruddio dyn ar ôl ymosod arno gyda bat pel-fâs.

  Llwyddodd Humble i osgoi sylw'r heddlu er gwaetha ymgyrch fawr i ddod o hyd iddo, gan gynnwys sawl apêl ar y gyfres deledu Crimewatch.

 8. Llongyfarchiadau i Aled Sion Davies!

  Aur i'r Cymro o Ben-y-bont yn y Gemau Paralympaidd

  View more on twitter
 9. Anfon cwyn swyddogol

  Golwg 360

  Mae cydlynydd y grŵp ymgyrchu Pobl Atal Wylfa B (PAWB) wedi anfon cwyn swyddogol at swyddfa’r Arolygiaeth Gynllunio am gyfarfod a gynhaliwyd yr wythnos ddiwethaf heb offer cyfieithu i’r Gymraeg, yn ôl Golwg360.

  Bwriad y cyfarfod gan yr Arolygiaeth Gynllunio, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Ebeneser, Llangefni, ar 6 Fedi oedd amlygu’r cynlluniau datblygu tai mewn perthynas â phrosiect Wylfa Newydd.

  Ond, dywedodd Dylan Morgan ar ran PAWB, nad oedd offer cyfieithu wedi’i ddarparu ac, am hynny, fe wnaethon nhw anfon cwynion at Gomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, yr wythnos ddiwethaf.

 10. 'Perygl' o rwystrau masnachol i fusnesau Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Prif Weinidog wedi dweud bod "perygl" y gallai cwmnïau o Gymru wynebu rhwystrau masnach am gyfnod wedi Brexit, gan nad oes gan y DU arbenigedd i drafod telerau masnach.

  Ychwanegodd Carwyn Jones y byddai caniatáu rhyddid i bobl symud yn broblem i'r rhai bleidleisiodd i adael yr UE.

  Mae rhyddid i bobl symud yn un o'r amodau y mae'r UE yn ei fynnu arno i'r DU aros o fewn y farchnad sengl.

 11. Adnabod corff dyn aeth ar goll

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau mai corff dyn aeth ar goll oddi ar arfordir gorllewin Cymru gafodd ei ddarganfod ar 1 Medi.

  Aeth Luke Morton, 23 o ganolbarth Lloegr, ar goll ger Mwnt ar 7 Awst. Cafodd ei gorff ei ddarganfod yn y môr rhwng Aberystwyth a Borth.

 12. Aled Sion Davies ar fin cystadlu

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Cymro Aled Sion Davies ar fin cystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn Rio, ac mae ein gohebydd ym Mrasil, Steffan Messenger wedi bod yn edrych ymlaen.

  Aled Sion Davies
 13. Dirwy £400,000 i burfa olew

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r cwmni sy'n gweithredu purfa olew Aberdaugleddau wedi cael dirwy o £400,000 am dorri rheolau iechyd a diogelwch.

  Bydd rhaid i Valero Energy hefyd dalu dros £60,000 o gostau, ar ôl i David Thomas, 55, ddisgyn o blatfform a chael anafiadau yn 2012.

  Clywodd y llys bod Mr Thomas yn dal i ddioddef, ac nad oedd y platfformau yn cael ei ddefnyddio bellach.

 14. Teyrnged i artist ifanc

  South Wales Evening Post

  Ar wefan y South Wales Evening Post mae teyrnged i artist ifanc gafodd ei darganfod yn farw wythnosau'n unig ar ôl graddio a chael swydd newydd.

 15. 'Angen sefydlu asiantaethau'

  BBC Wales News

  Mae angen sefydlu Asiantaethau Datblygu Rhanbarthol er mwyn rhoi hwb i ardaloedd sydd wedi eu "hesgeluso" gan lywodraethau Cymru a'r Deyrnas Unedig, meddai Leanne Wood.

  Daeth sylwadau arweinydd Plaid Cymru wrth lansio Rhaglen yr Wrthblaid yn Nhreorci ddydd Llun.

  Yn ôl Ms Wood, bydd hi'n sicrhau bod y llywodraeth ym Mae Caerdyd yn darparu ar gyfer Cymru gyfan, ac nid coridor yr M4 yn unig.

  Leanne Wood
 16. Prynhawn cymysg

  Tywydd, BBC Cymru

  Er bod rhywfaint o awyr las mewn rhai mannau yng Nghymru, mae cymylau uchel mewn sawl man hefyd, ac mae'n bosib y bydd mymryn o law ymhellach i'r de, yn enwedig yn Sir Benfro.

  Am y tywydd yn lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.