a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diwedd y llif byw

  A dyna ni am heddiw - diolch am ymuno â ni, a mwynhewch y penwythnos! Fe fyddwn ni nôl unwaith eto ddydd Llun.

 2. Deuawd dawnus wedi'u dewis

  BBC Cymru Fyw

  I'r rhan fwyaf o bobl mae mynd i'r coleg yn golygu gadael teulu - ond fe fydd efeilliaid o'r Barri yn medru cadw cwmni i'w gilydd ar ôl i'r ddwy ennill lle mewn ysgol ddawns nodedig.

  Mae Kathryn a Georgia, 19, wastad wedi bod wrth eu bodd â dawnsio ballet, ac ar ôl cael union yr un canlyniadau yn eu harholiadau mae'r ddwy wedi cael cynnig lle yn yr Academi Ddawns Frenhinol yn Llundain.

  "Rydyn ni wastad wedi gwneud popeth gyda'n gilydd ers i ni gael ein geni," meddai Georgia. 

  "Mae dawnsio'n waith caled ac yn cymryd disgyblaeth ond rydyn ni wastad yn annog ein gilydd. Mae'n wych."

  ballet
 3. Parc 'unigryw' i Sir Fflint

  BBC Wales News

  Mae prosiect yn Sir Fflint wedi derbyn grant o £20,000 er mwyn datblygu parc gwledig "unigryw" ar safle hen chwarel.

  Bwriad y grŵp sydd yn gyfrifol am y cynllun yw troi'r lle yn warchodfa natur a "dathliad o hen ddiwylliannau", gan gan gynnwys cael hen gaer Rhufeinig a fferm o'r Oes Haearn ar y safle.

  parc
 4. Haf hesb i Bry

  Sianel Pump

  Beth sy'n corddi DJ Bry mis yma? Wel, er gwaethaf cyfnod digon distaw, does dim dianc rhag sylw'r Bocs i Vaughan Roderick, Glyn Wise, Colin o Bobol y Cwm, a Kizzy Crawford.

  Rhybudd - mae'r trowsus yn dod bant ar un pwynt...

  View more on twitter
 5. Yr 'Italian Job'

  Golwg 360

  Ym mlog pêl-droed Golwg360 heddiw, mae Alun Rhys Chivers yn edrych ymlaen at yr her fawr sy’n wynebu Abertawe wrth iddyn nhw herio Chelsea ddydd Sul.

  Mae'n frwydr nid yn unig rhwng dau glwb Uwch Gynghrair, ond dau reolwr Eidalaidd.

  Francesco Guidolin yn edrych ymlaen yn eiddgar at y gêm mae'n amlwg
  Image caption: Francesco Guidolin yn edrych ymlaen yn eiddgar at y gêm mae'n amlwg
 6. Gwael ond yn gwella

  Tywydd, BBC Cymru

  Gwael ond yn gwella yw crynodeb Robin Owain Jones am dywydd heno: "Noson wlyb a gwyntog i lawer - glaw yn lledu ar draws y wlad o’r gogledd-orllewin, a phyliau o law trwm yn debygol. 

  "Bydd y gwynt yn hyrddio hyd at 50 milltir yr awr ar hyd arfordir Môn a Phen Llŷn am gyfnod, ond yn gostegu erbyn yr oriau mân wrth iddi droi yn sychach yn y gogledd a’r gorllewin. Y tymheredd ddim is na 14C heno."

  Am eich tywydd lleol chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 7. Delwyr cyffuriau yn wynebu carchar

  Daily Post

  Mae saith aelod o gang fu'n delio cocên a heroin yng ngogledd Cymru yn wynebu carchar ar ôl iddyn nhw gael eu dal gan yr heddlu.

  Kevin McMullen, 29, oedd arweinydd y grŵp, oedd yn cludo'r cyffuriau o Lerpwl i'r Wyddgrug er mwyn ei ddosbarthu.

 8. Apêl am wybodaeth wedi damwain

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi apelio am lygad-dystion yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a beic modur ddydd Mercher ble cafodd dyn ei anafu'n ddifrifol.

  Cafodd yr heddlu eu galw toc wedi 16.00 i'r gwrthdrawiad ar ffordd yr A525 rhwng Llanelwy a Rhuddlan, ac mae'r beiciwr gafodd ei anafu bellach wedi cael ei gludo i ysbyty yn Stoke.

 9. Cadarnhad o chwaraewyr 'Deddf Gatland'

  Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cadarnhau pa saith chwaraewr fydd yn cael eu heffeithio gan 'Ddeddf Gatland' fydd yn dod i rym yr hydref hwn.

  Dim ond tri ohonyn nhw sydd yn gymwys i gael eu dewis yng ngharfan Cymru ar y tro, gan olygu y gallai ambell enw mawr fod yn absennol o hyn ymlaen...

  View more on twitter
 10. Gwahardd dynes rhag cadw anifeiliaid

  BBC Cymru Fyw

  Mae dynes o Fangor wedi cael ei gwahardd rhag cadw anifeiliaid am weddill ei hoes wedi iddi esgeuluso tri cheffyl oedd yn ei gofal.

  Cafodd yr RSPCA eu galw ym mis Ebrill yn dilyn pryder am gyflwr ceffylau Sally Anne Boon, 58, oedd yn cael eu cadw yn ardal Caergybi ar Ynys Môn.  

  ceffylau
 11. Cyn-reolwraig Cymru wedi marw

  Roedd Sylvia Gore yn reolwraig ar dîm Cymru rhwng 1982 ac 1987.

  View more on twitter
 12. Dedfrydu nyrs am aflonyddu ar gymdogion

  BBC Wales News

  Mae nyrs o Dreffynnon wedi cael ei dedfrydu am aflonyddu wedi iddi ffilmio ei chymdogion a phostio'r clipiau ar-lein.

  Fe glywodd Llys Ynadon Sir y Fflint bod Lesley Hughes, 50, yn ceisio anfon y clipiau i raglen 'Nightmare Neighbours' ar Channel Five.

  Roedd rhai o'r cymdogion yn teimlo eu bod nhw'n cael eu gwylio o hyd gan Lesley Hughes, oedd â naw o gamerâu y tu allan i'w thŷ.

 13. Gwahardd taclo mewn gwersi rygbi?

  Wales Online

  Mae gwyddonwyr a meddygon wedi galw unwaith eto ar wahardd taclo yn ystod gemau rygbi mewn gwersi ymarfer corff yn yr ysgol, yn ôl WalesOnline.

  Dywedodd Adam White, un o'r ymchwilwyr sydd wedi cyfrannu at yr adroddiad diweddaraf, fod peryglon anafiadau a chyfergydion yn amlwg ac y dylid gwarchod plant yn well.

  Rygbi
 14. 'Dim ysgolion gramadeg i Gymru'

  Twitter

  Mae Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru wedi tanlinellu ei safbwynt ar ysgolion gramadeg heddiw, yn sgil cyhoeddiad Theresa May am y cynlluniau arfaethedig yn Lloegr.

  View more on twitter
 15. Pryder am gyflogau athrawon Gwynedd a Môn

  Golwg 360

  Mae undeb athrawon UCAC yn pryderu y gallai cynghorau Gwynedd a Môn ddefnyddio asiantaethau preifat i ddod o hyd i athrawon cyflenwi i’w hysgolion, yn ôl Golwg360.

  Dywedodd yr undeb y byddai safonau ysgolion ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu taro, gan nad yw’r asiantaethau yn “llwyddiannus” yn darparu athrawon i’r sector hwnnw.

  Mae pryder hefyd ynglŷn ag athrawon yn cael eu talu llai am weithio drwy asiantaethau.

  Dywedodd Cyngor Môn nad oedd “trefniant sirol gydag asiantaeth” ganddyn nhw, ac mae Cyngor Gwynedd yn y broses o ystyried defnyddio asiantaethau o’r fath.  

 16. Cwest i farwolaeth carcharor ag asthma

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest i farwolaeth carcharor wedi clywed nad oedd yn cael y driniaeth angenrheidiol ar gyfer ei gyflwr asthma yn yr wythnosau cyn ei farwolaeth.

  Bu farw Ashley Gill, 25 o ogledd Cymru yn ei gell yng Ngharchar Lerpwl ym mis Ebrill llynedd.

  Fe glywodd y cwest nad oedd wedi bod yn cael yr anadlwr yr oedd ei angen arno, a bod meddyg y carchar wedi rhoi dos o dabledi iddo unwaith iddi sylweddoli bod ei iechyd wedi dirywio'n sylweddol.

  Pan ddychwelodd i'w gell yn hwyrach y noson honno fe ddaeth hi o hyd iddo'n cael pwl o'r fogfa, a bu farw yn fuan wedi hynny.