a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif yn dychwelyd am 08:00 ddydd Gwener.

  Hwyl am y tro!

 2. Rhagolygon dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd mwy o gawodydd gwasgaredig yn y gorllewin ddiwedd y p'nawn, rhai ohonyn nhw'n drwm, ac yn lledu ar draws y wlad wrth iddi nosi. 

  Fe fydd yn gymylog gyda chawodydd yma ac acw yn ystod y nos. 

  Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

 3. Wedi gwirioni efo Star Trek

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  P'run ydi'r hawsaf i'w dysgu, Cymraeg neu Kingon? 

  Un o ffans pennaf Star Trek, Alex Greene o Wrecsam, sy'n trafod y ddwy iaith a'i gariad at y gyfres gwlt a'i 'neges o obaith' i ddynoliaeth sy'n dathlu 50 mlynedd eleni.

  Ales Greene
 4. Crasfa i Forgannwg

  Golwg 360

  Mae Swydd Gaerloyw wedi trechu Morgannwg o 10 wiced ar drydydd diwrnod eu gêm yn ail adran y Bencampwriaeth yng Nghaerdydd.

  Dyma’r ail waith yn olynol i Forgannwg golli o fewn tridiau, a’r pedwerydd batiad yn olynol iddyn nhw bara llai na 65 o belawdau.

  Roedd angen 90 o rediadau’n unig ar yr ymwelwyr i ennill, gyda diwrnod ac un sesiwn i gwrso’r nod.

 5. Carcharu gang am ddwyn aur

  BBC Cymru Fyw

  Mae gang oedd yn dwyn aur o gartrefi teuluoedd Asiaidd o ogledd Cymru, Sir Amwythig, Glannau Mersi a Chaer wedi eu carcharu.

  Cafodd naw aelod o'r criw eu rhoi dan glo gan farnwr ddydd Iau.

  Roedd y troseddwyr wedi cyflawni dros 20 lladrad, gan ddwyn aur a nwyddau gwerth £100,000.

 6. Arddangos cwpan Cynghrair y Pencampwyr

  North Wales News

  Bydd cwpan Cynghrair y Pencampwyr yn cael ei arddangos i'r cyhoedd ym Mae Colwyn dros y penwythnos.

  Cymru fydd yn cynnal gêm derfynol y gystadleuaeth yng Nghaerdydd fis Mai nesa wrth i Gaerdydd ei chroesawu.

  Ac ddydd Sadwrn fe fydd gan y cyhoedd y cyfle i weld y gwpan ym Mhorth Eirias rhwng 10:00 a 15:00.

 7. Adolygiad S4C: Trafod datganoli

  Golwg 360

  Mae un o weinidogion Swyddfa Cymru wedi dweud y bydd adolygiad ar ddyfodol S4C yn gyfle i drafod datganoli maes darlledu i Gymru, meddai Golwg360.

  Yn ôl Guto Bebb, mae e “eto i gyfarfod neb o’r diwydiant teledu sydd eisiau datganoli darlledu”. 

  Ond ychwanegodd y bydd y mater “yn gallu cael ei drafod yn yr un modd â phroses gyllido’r sianel, yn yr un modd â blaenoriaethau rheolaethol y sianel”.

 8. Llun o Gymru'n plesio beirniaid

  BBC Cymru Fyw

  Mae llun o Oleudy Talacre yn Sir y Fflint wedi ennill gwobr mewn cystadleuaeth i ganfod golygfeydd morwrol gorau Prydain. 

  Y Parch Dr Richard Hainsworth dynnodd y llun ddaeth i'r brig yn y categori Golygfeydd Arfordirol yn y gystadleuaeth gan y Shipwrecked Mariners’ Society.

  Goleudy Talacharn
 9. Tan 'ddim yn colli diddordeb'

  BBC Sport

  Mae cadeirydd Caerdydd wedi wfftio honiadau bod y perchennog, Vincent Tan, wedi colli diddordeb yn y clwb.

  Fe wadodd Mehmet Dalman hefyd y dyfalu bod cynlluniau ar y gweill i'r Adar Gleision gael eu gwerthu.

  Mynnodd bod y clwb erbyn hyn yn cael ei redeg mewn modd mwy iach.

  dal
 10. Morgannwg ar fin colli?

  Twitter

  Mae ail fatiad Morgannwg wedi dod i ben ar 232 yn erbyn Sir Gaerloyw ym Mhencampwriaeth y Siroedd. Mae'r ymwelwyr angen 90 i ennill y gêm gyda dros ddiwrnod yn weddill....o diar!

  View more on twitter
 11. Rhestr fer - hyd yma

  Golwg 360

  Mae enwau'r artistiaid a'r albyms sydd ar restr fer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig eleni yn cael eu datgelu yn raddol yn ystod y dydd heddiw. 

  Mae gan Golwg360 restr o'r rhai sydd wedi eu cyhoeddi hyd yn hyn. 

 12. Gŵyl Rhif 6: Rhybudd cynnar

  Daily Post

  Roedd safle maes parcio Gŵyl Rhif 6 o dan ddŵr bythefnos yn ôl, meddai'r Daily Post.

  Bu trafferthion yno wedi glaw trwm dros y penwythnos a bu'n rhaid i geir gael eu llusgo oddi yna gan dractorau.

  Ond mae Clwb Pêl-droed Porthmadog wedi cadarnhau bod yr un sefyllfa wedi codi yn ystod gŵyl gerddoriaeth Glass Butter Beach yn Abersoch ar benwythnos 20 Awst.

 13. Carchar i leidr

  BBC Cymru Fyw

  Mae lleidr wnaeth ddwyn o 'stafell merch 11 oed oedd wedi marw o lewcemia wedi cael ei garcharu am dair blynedd.

  Daeth Michael Baranowski i fyw i Brydain o Wlad Pwyl chwe blynedd yn ôl, ac ers hynny mae wedi ei gael yn euog o 17 trosedd. Mae'n cael ei ystyried ei estraddodi gan y Swyddfa Gartref.

  Roedd teulu Caitlyn Taylor, o Garden City ar Lannau Dyfrdwy, wedi cadw'i hystafell fel ag yr oedd ers ei marwolaeth er cof amdani.

 14. Lama'n torri record byd am lamu

  BBC Cymru Fyw

  Mae lama o Wynedd yn cael ei gofnodi'n swyddogol yn y llyfr Recordiau Byd Guinness diweddaraf.

  Fe lwyddodd Caspa i neidio dros bolyn 1.13metr (3 troedfedd 8.5 modfedd) o uchder er mwyn hawlio'r record.

  "Pan mae pobl yn gweld pa mor uchel mae Caspa yn neidio maen nhw wedi'u synnu, d'yn nhw jyst ddim yn disgwyl i lama allu neidio mor uchel â hynny," meddai Sue Williams, y perchennog o Forfa Bychan, Porthmadog,

  "Lama'n llamu
  Image caption: Llama lama!"
 15. Pennaeth yn amddiffyn penderfyniad

  BBC Cymru Fyw

  Mae pennaeth wedi amddiffyn penderfyniad i ddiarddel 72 o fyfyrwyr o ddosbarthiadau am beidio cydymffurfio gyda'r rheolau gwisg ysgol, gan gynnwys gwisgo "trowsus anaddas, sgertiau ac esgidiau".

  Am gyfnod o'r diwrnod, cafodd y criw eu cymryd o ddosbarthiadau arferol i ddosbarth arall, cyn i 20 fynd yn ôl yno erbyn diwedd y dydd.