a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Nos da

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r oll gan lif byw Cymru Fyw am heddiw.

  Cofiwch bydd y llif yn ail-gychwyn am 8:00 bore 'fory.

  Nos da!

 2. Y Gemau Paralympaidd ar fin cychwyn

  BBC Cymru Fyw

  O seiclo i saethyddiaeth, rhwyfo i rygbi cadair olwyn - bydd athletwyr o Gymru i'w gweld drwy gydol Gemau Paralympaidd Rio, sy'n cychwyn heno.

  Mae 'na 26 wedi'u dewis fel rhan o dîm Prydain, mewn 12 o wahanol gampau.

  Ein gohebydd Steffan Messenger sy'n asesu rhagolygon ein hathletwyr.

  rio
 3. Y rhagolygon tywydd am heno ac yfory

  Tywydd, BBC Cymru

  Disgwyl noson sych gydag ysbeidiau heulog cyn iddi falchlud. Bydd cymylau'n casglu dros nos ac yn dod â glaw mân i ran helaeth o'r wlad yn gynnar yn y bore.

  Bydd y glaw cynnar yn symud i'r dwyrain yn eithaf buan yfory, gan adael Cymru'n sych am ran fwyaf y diwrnod. Disgwyl i'r glaw ddychwelyd yn hwyr yn y prynhawn. Tymheredd uchaf o 20°C.

 4. Dim lle i enwau mawr yng ngemau'r hydref?

  Twitter

  Mae'n bosib y bydd rhai o chwaraewyr rygbi enwocaf Cymru yn cael eu gollwng o'r garfan genedlaethol ar gyfer gemau'r hydref.

  Mae Warren Gatland yn ceisio cyfyngu nifer y chwaraewyr sy'n chwarae y tu allan i ranbarthau Cymru.

  View more on twitter
 5. G20: May wedi trafod dur

  BBC Wales Politics

  Mae'r prif weinidog yn dweud ei bod hi wedi tynnu sylw arweinwyr y byd at broblemau'r diwydiant dur yng nghynhadledd y G20 yn China.

  Roedd Theresa May yn ymateb i gwestiwn gan AS Dwyrain Casnewydd, Jessica Morden, yn San Steffan.

  Fe ddywedodd Ms Morden bod gweithwyr dur wedi eu siomi nad oedd Ms May wedi herio arlywydd China am ddur rhad sy'n cael ei allforio o'r wlad. Ond dywedodd Ms May ei bod hi wedi trafod y mater gyda Xi Jinping.

  Theresa a Xi
  Image caption: Bu Theresa May'n siarad gyda Xi Jinping yng nghynhadledd y G20 yn Hangzhou
 6. Zebre yn paratoi ar gyfer y Dreigiau

  South Wales Argus

  Mae'r South Wales Argus yn adrodd bod tîm rygbi Zebre o'r Eidal wedi aros yng Nghymru am wythnos wedi y grasfa a gafwyd yn erbyn y Gwilech dros y penwythnos.

  Mae Zebre yn chwarae yn erbyn y Dreigiau y penwythnos yma, ac maen nhw wedi bod yn defnyddio cyfleusterau'r Celtic Academy ac yn ymarfer ar gae chwarae Ysgol Uwchradd Casnewydd.

  Rodney
  Image caption: Rodney Parade, lle bydd Zebre yn herio'r Dreigiau nos Wener
 7. Bwlch yr Oernant: Enwi dynes fu farw

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae'r awdurdodau wedi enwi dynes fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ym Mwlch yr Oernant ddydd Llun.

  Roedd Cassandra Jayne Dulson yn 24 oed ac yn dod o Riwabon.

  Mae'r heddlu'n dal i apelio ar lygaid-dystion i gysylltu ar 101.

  Cassie Dulson
  Image caption: Dywedodd ei theulu y bydd pawb oedd yn adnabod Cassie Dulson yn ei methu
 8. Dros y llinell derfyn...

  Chwaraeon BBC Cymru

  Mae seiclwyr sydd ar y Tour of Britain wedi dechrau croesi'r llinell derfyn yn Llanelwedd.

  Fe ddechreuodd y gystadleuaeth yn Ninbych y bore 'ma.

  seiclwyr
 9. Cau ffatri yng Nghrymych

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r cwmni amaethyddol River Lea wedi cadarnhau y bydd eu ffatri yng Nghrymych yn cau. 

  Bydd hyd at 20 o aelodau o'u staff yn cael cynnig swyddi yn Hendy-gwyn. 

  Fe ddywedodd y cynghorydd John Davies bod y penderfyniad yn "ergyd drom".

  Mae'r cwmni wedi bod yn ardal Crymych am 50 mlynedd.

 10. Gwarantu cyllid S4C tan 2022

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi cadarnhau y bydd lefel cyllid S4C yn aros yr un fath tan 2022.

  £74.5m y flwyddyn ydi cyllid bresennol y sianel.

  Mae hyn yn golygu y bydd yr arian y mae'r sianel yn ei dderbyn yn aros yn gyson tan ddiwedd y cytundeb presennol ar ffi'r drwydded.

 11. Taylor eisiau i'r cefnogwyr uno

  Wales Online

  Mae gwefan WalesOnline yn adrodd bod Neil Taylor am weld cefnogwyr Abertawe yn uno a chefnogi'r garfan, wrth i'r tîm ddechrau cyfres o gemau anodd.

  Bydd yr Elyrch yn wynebu Chelasea, Lerpwl a Manchester City ac mae Taylor yn awyddus i gael y gefnogaeth gryfaf bosib gan y cefnogwyr.

  taylor
 12. Dyn wedi marw mewn atyniad ddydd Sul

  Daily Post

  Fe fu dyn 70 oed farw yn atyniad Zip World ym Mlaenau Ffestiniog ddydd Sul. Roedd y dyn wedi teithio ar wifren Zip World Titan ac fe ddioddefodd trawiad ar ei galon yn ddiweddarach.

  Roedd y dyn fu farw, Ernest Allen yn dod o Sir Derby meddai'r Daily Post.

 13. Aled Brew yn mynd i Gaerfaddon

  Twitter

  Mae Clwb Rygbi Caerfaddon wedi cadarnhau y bydd yr asgellwr Aled Brew yn ymuno â'r clwb.

  Mae'r Cymro, sydd wedi chwarae naw gwaith dros ei wlad, wedi arwyddo cytundeb tan ddiwedd y flwyddyn.

  View more on twitter
 14. Prosiect paill-gyrhaeddol

  Llywodraeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio rhaglen i gefnogi anifeiliaid sy'n peillio - fel gwenyn a phili-palod.

  Enw'r prosiect yw ‘Caru Gwenyn’ ac mae'n ceisio creu cymunedau a sefydliadau sy'n croesawu'r creaduriaid.

  Wrth groesawu'r cynllun, fe ddywedodd Bleddyn Lake o Gyfeillion y Ddaear bod y fenter yn "rhywbeth y gallwn ni i gyd fod yn rhan ohono  ̶  yn yr ysgol, yn ein cymunedau, yn ein gweithleoedd neu’n haddoldai."

  gwenynen
 15. Tour of Britain: Cyffro'n y canolbarth

  Twitter

  Mae na gyffro yn Llanfair ym Muallt wrth i feicwyr y Tour of Britain agosau at y dref heddiw.

  View more on twitter
 16. Mynd â thraddodiad barddol i gestyll Cymru

  Y Cymro

  Mae'r Cymro'n adrodd y bydd Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn, yn arwain taith glera o gwmpas cestyll Cymru.

  Bydd Anni'n cael ei thrawsnewid yn fardd canoloesol - Anni Flêr ap ClustFawr - fydd yn ail-gyflwyno traddodiad y Glêr i blant.

  Mae'r daith yn rhan o Ŵyl Hanes Cymru i Blant, sy'n cychwyn heddiw yng Nghastell Harlech.

  Anni Llyn
  Image caption: Anni Llŷn - yntai Anni Flêr ap ClustFawr?