a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ymuno â ni

  Dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw - ymunwch â ni eto fory!

 2. Cymylog a chlos

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhagolygon tywydd heno gan Gwennan Evans: "Bydd heno’n noson gymylog a chlos arall gyda niwl a tharth mewn rhai mannau arfordirol ac ar dir uchel. Dylai bara’n sych. Y tymheredd isaf yn 16°C."

  Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd.

 3. Cotiau coll...

  Methu dod o hyd i'ch hoff bar o sbectols haul? Pendroni ble mae'r got law yna wedi bod dros y mis diwethaf?

  Wel, efallai mai dyma lle maen nhw...

  View more on twitter
 4. Rhybudd dros gau Twnnel Hafren

  Wales Online

  Mae Network Rail wedi rhybuddio gyrrwyr ynglŷn ag oedi yn ogystal â dweud iddyn nhw fod yn ofalus wrth ymyl croesfannau rheilffordd, wrth i waith gael ei wneud ar Dwnnel Hafren.

  Mae disgwyl i'r twnnel fod ar gau am chwe wythnos, meddai WalesOnline, wrth i waith paratoadol gael ei wneud ar gyfer trydanu'r linell.

 5. Degawd gwallgo' Glyn

  BBC Cymru Fyw

  Eleni, mae hi'n ddeng mlynedd ers i Gymru gyfan ddod i 'nabod Glyn Wise, pan ymddangosodd y disgybl ysgol 18 oed o Flaenau Ffestiniog ar ein sgriniau ar raglen 'Big Brother'.

  Cafodd Glyn sgwrs â Cymru Fyw ynglŷn â'r cyfnod gwyllt wedi'r gyfres, a pham ei fod wedi penderfynu gadael Plaid Cymru.

  Glyn Wise
 6. Traffig ar yr A470

  Teithio BBC Cymru

  Y diweddaraf am y traffig gan Gwennan Evans: "Mae’r A470 wedi ei rhwystro’n rhannol yn Nant-ddu, Powys, gan effeithio ar deithwyr rhwng Merthyr a throad Hirwaun. 

  "Mae ciwiau yno nawr ac mae’n debyg bod ceir yn cael eu cyfeirio at Gwm Cadlan."

 7. '120,000 o swyddi i'r gogledd'

  BBC Cymru Fyw

  Fe allai 120,000 o swyddi gael eu creu erbyn 2035 petai pwerau dros swyddi, trethi, sgiliau a thrafnidiaeth yn cael eu datganoli i Ogledd Cymru.

  Dyna farn adroddiad sydd wedi'i gyhoeddi ar y cyd gan chwe awdurdod lleol y rhanbarth, sydd yn dweud y gallai economi'r gogledd dyfu o £12.8bn i £20bn mewn ugain mlynedd.

  Byddai tyfu'r diwydiant cynhyrchu a'r diwydiant ynni, gan gynnwys pwerdy Wylfa Newydd, yn ganolog i'r cynllun.

 8. Ha' bach Mihangel ar ei ffordd?

  Wales Online

  Peidiwch â rhoi'r eli haul a'r sandalau yn ôl yn y cwpwrdd tan y flwyddyn nesa' am y tro. Yn ôl gwefan WalesOnline, mae tywydd hafaidd cynnes yn dychwelyd yr wythnos hon, gyda'r tymheredd yn codi i 24C dros y dyddiau nesa'.

 9. Huw i gyflwyno BAFTA Cymru

  Mae BAFTA Cymru, sy'n dathlu 25 mlynedd eleni, wedi cyhoeddi bod Huw Stephens yn dychwelyd i gyflwyno'r gwobrau eto. Cynhelir y seremoni ar ddydd Sul, 2 Hydref.  

  View more on twitter
 10. Ymestyn treial amser ymateb ambiwlans

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn ymestyn cyfnod eu system newydd o fesur amser ymateb ambiwlans am chwe mis arall.

  Fe gafodd y system newydd ei chyflwyno ym mis Hydref 2015, a'r bwriad oedd ei dreialu am flwyddyn.

  Dim ond yr achosion mwyaf brys y mae'r system newydd yn ei fesur, ac yn ddiweddar fe darodd y gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru eu targedau am y degfed mis yn olynol.

  ambiwlans
 11. Trip i'r Alban i'r Seintiau

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Seintiau Newydd a'r Bala wedi darganfod pwy fydd eu gwrthwynebwyr ym mhedwaredd rownd y Cwpan IRN-BRU.

  Fe fydd pencampwyr Cymru yn teithio i Forfar Athletic, tra bod Y Bala yn croesawu Alloa Athletic i Faes Tegid.

  Dyma'r tro cyntaf i dimau o Gymru a Gogledd Iwerddon gael eu gwahodd i gymryd rhan yng Nghwpan Her yr Alban, fel y mae'n cael ei hadnabod fel arfer.

 12. Annog mwy o ferched i astudio gwyddoniaeth

  BBC Wales News

  Mae is-ganghellor Prifysgol Abertawe wedi dweud y byddai gwneud gwyddoniaeth yn fwy apelgar i ferched yn hwb i economi Cymru.

  Dywedodd Hilary Lappin-Scott fod angen gwneud y pwnc yn un fwy "cŵl" i'w astudio.

  Daeth ei sylwadau ar drothwy Gŵyl Wyddoniaeth Prydain, sydd yn ymweld ag Abertawe eleni.

 13. Prynhawn prysur i dimau Cymru

  Ar ôl buddugoliaeth gyfforddus i'r tîm cyntaf yn erbyn Moldova neithiwr, mae timau ieuenctid Cymru hefyd wedi bod wrthi heddiw.

  Cyfartal oedd hi i'r bechgyn dan-19 yn erbyn Gwlad yr Ia, ac fe fydd y tîm dan-21 yn herio Luxembourg ym Mangor yn hwyrach y prynhawn yma.

  View more on twitter
 14. Y Gymraeg yn seinio yn Ypres

  Golwg 360

  Ar wefan Golwg360 mae hanes disgyblion Ysgol Bro Myrddin, sydd wedi teithio i Ypres yng Ngwlad Belg i berfformio a chymryd rhan mewn prosiect lle crewyd pabïau o fetel i’w cyfrannu at gofeb enfawr i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf.

  Bu'r criw o ddisgyblion o Gaerfyrddin yn swyno’r gynulleidfa mewn gwasanaeth arbennig yn Menin Gate, neithiwr.  

 15. Hwlffordd: 'Ffrae' cyn marwolaeth Natasha Bradbury

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei gariad yn Aberdaugleddau wedi dweud wrth lys bod y ddau wedi ffraeo cyn iddi farw.

  Yr honiad yw bod Luke Jones, 22, wedi curo Natasha Bradbury i farwolaeth yn Hwlffordd, ond mae Mr Jones yn honni iddi hi ymosod arno fo.

  Mae Mr Jones yn gwadu ei llofruddio ac mae'r achos yn parhau.

 16. Gwyl Rhif 6: Dim cyngor yn erbyn safle

  BBC Cymru Fyw

  Mae trefnwyr Gŵyl Rhif 6 wedi ymateb yn dilyn beirniadaeth am drefniadau parcio yn yr ŵyl, lle aeth nifer o geir yn sownd wedi glaw trwm.

  Dywedodd y trefnwyr bod y safle parcio wedi ei ddefnyddio heb drafferthion yn y blynyddoedd diwethaf, a bod perchnogion y tir wedi eu cynghori "bod y tir yn draenio'n dda".

  "Nid ydym wedi ein cynghori i beidio defnyddio Clwb Rygbi Porthmadog ar gyfer y safle parcio dros y pum mlynedd diwethaf," ychwanegodd llefarydd.

  Parcio
 17. Ford i leihau buddsoddiad ym Mhen-y-bont

  BBC Cymru Fyw

  Bydd cwmni Ford yn lleihau buddsoddiad yn safle Pen-y-bont a haneru cynhyrchiad math newydd o injan yno.

  Er i Ford ddweud na fyddai'n golygu lleihau'r gweithlu, mae undeb Unite yn pryderu am ddyfodol y safle.

  Roedd Ford am fuddsoddi £181m, ond budd hynny'n lleihau i £100m gyda llai o beiriannau'n cael eu cynhyrchu.

  Ford
 18. Her gyfreithiol dros adeilad hen ysgol

  BBC Wales News

  Mae Cyngor Wrecsam wedi lansio her gyfreithiol wedi i Lywodraeth Cymru ddynodi hen ysgol yn adeilad rhestredig.

  Roedd y cyngor wedi pleidleisio i ddymchwel ac ailddatblygu Ysgol Groves, ond mae ymgyrchwyr wedi dweud y dylai'r safle gael ei gadw.

  groves