a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni

  BBC Cymru Fyw

  Diolch am ddilyn y llif byw heddiw.

  Fe fydd y llif yn dychwelyd am 08:00 ddydd Llun, ond fe geir yr holl newyddion diweddara' ar wefan Cymru Fyw dros y penwythnos.

 2. Tîm dan 21 Cymru yn colli

  Mae tîm dan 21 Cymru ar ei hol hi o 0-2 yn y Cae Ras diolch i goliau Marcus Ingvartsen a Pione Sisto i Denmarc.

  View more on twitter
 3. Teyrngedau i Rowena Kincaid

  BBC Cymru Fyw

  Mae teyrngedau wedi eu rhoi i Rowena Kincaid a fu farw'r prynhawn yma yn 40 oed ar ôl brwydr saith mlynedd gyda chanser.

  Bu'r ddynes o Gaerdydd yn olygydd lluniau yn adran newyddion BBC Cymru ac fe wnaeth hi gynhyrchu rhaglen ddogfen Before I Kick The Bucket a oedd yn dilyn ei thaith wrth iddi wynebu'r salwch.

  Dywedododd cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, ei bod yn "gydweithiwr arbennig ac hael oedd yn cyffwrdd ein bywydau mewn ffordd mor bositif".

  rowena
 4. Sych ond glaw'n bosib mewn mannau

  Tywydd, BBC Cymru

  Gwennan Evans sydd â'r diweddaraf am dywydd heno: "Bydd hi’n dechrau’n sych gyda chyfnodau clir, ond bydd hi’n cymylu o’r gorllewin yn ystod yr oriau mân, bydd y gwynt yn codi a bydd glaw wedi cyrraedd llefydd fel Sir Fôn a Sir Benfro erbyn iddi wawrio. Y tymheredd isaf yn 12°C."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 5. Cynnydd yn nifer y myfyrwyr

  BBC Wales News

  Mae'r nifer o fyfyrwyr o Gymru sydd wedi ennill lle mewn prifysgol wedi codi 9% yn y pedair blynedd diwethaf, yn ôl ffigyrau newydd.

  Mae ystadegau gan UCAS yn dangos bod cais 19,320 o fyfyrwyr o Gymru wedi cael eu derbyn erbyn 1 Medi - 14 diwrnod ar ôl canlyniadau Lefel-A.

  Bydd 10,920 o'r rheiny yn astudio yng Nghymru a 8,260 yn Lloegr.   

 6. Tro pedol ym Mhowys

  BBC Cymru Fyw

  Mae disgwyl i Gyngor Powys wneud tro pedol ar gynlluniau i uno dwy ysgol uwchradd yn y sir yn dilyn adroddiad beirniadol.

  Roedd y cyngor am weld ysgolion uwchradd Gwernyfed ac Aberhonddu yn cau, gydag ysgol newydd 11-16 oed yn cael ei sefydlu ar un safle.

  Ond mewn ymateb i ymgynghoriad, fe ddywedodd Estyn na fyddai'r newid yn gwella safon addysg yr ardal.

 7. Mynd i rywle prynhawn 'ma?

  Teithio BBC Cymru

  Mae ciwiau i’r ddau gyfeiriad ar ffordd osgoi Porthmadog, yr A487, oherwydd Gŵyl Rhif 6.

  Mae’n araf iawn ar yr M4 tua’r dwyrain oherwydd damwain cyn C27 Highcross.

  Yng Nghross Hands, mae Heol Llandeilo wedi ei rhwystro’n rhannol gan ddamwain ger y goleuadau traffig.

 8. Alex Jones yn feichiog

  Wales Online

  Mae cyflwynydd The One Show, Alex Jones, wedi cyhoeddi ei bod yn feichiog gyda'i phlentyn cyntaf, yn ôl Wales Online.

  Dywedodd y Gymraes o Rydaman ar Trydar ei bod yn disgwyl babi yn y flwyddyn newydd gyda'i gŵr, Charlie Thompson.

  Fe wnaeth y cwpwl briodi ym mis Rhagfyr y llynedd.

  alex
 9. Effaith tywydd ar ddefaid

  Golwg 360

  Mae dwy ddafad lonydd iawn wedi’u gosod mewn cae sy’n berchen i Brifysgol Bangor – a hynny er mwyn mesur effaith coed a chloddiau a’r tywydd ar anifeiliaid fferm, meddai Golwg360.

  Gwaith y fyfyrwraig ymchwil, Pip Jones, o’r Coleg ar y Bryn ydi cofnodi tymheredd y modelau sy’n edrych yn debyg i ddefaid go iawn, tra mae’n symud y modelau trydan o gwmpas y caeau ar fferm ymchwil y coleg yn Abergwyngregyn.

  Dywedodd Pip Jones: “Rydan ni’n edrych ar sut mae tywydd yn effeithio ar ddefaid… a dw i wedi synnu, mewn gwirionedd, ar rai o’r mesuriadau."

 10. Blog Ar y Marc

  Ar y Marc

  BBC Radio Cymru

  Yn ei flog mae Glyn Griffiths yn tafod y posibilrwydd o fwy o dimoedd Uwch Gynghrair Cymru yn troi'n dimoedd gyda chwaraewyr llawn amser.

  Andy Legg: Rheolwr Bangor sy'n ystyried troi'r clwb yn un llawn amser
  Image caption: Andy Legg: Rheolwr Bangor sy'n ystyried troi'r clwb yn un llawn amser
 11. Chwilio am yrwr wedi gwrthdrawiad

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad ar Heol Corporation yng Nghasnewydd ddoe am 11:55 pan gafodd cerddwr ei anafu.

  Roedd dyn yn croesi'r ffordd ger Ysgol Gynradd St Andrews pan gafodd ei daro gan feic modur o fath moped.

  Cafodd y cerddwr ei gludo i'r ysbyty ac fe ddiflanodd gyrwr y beic modur o'r ardal ac mae'r heddlu'n awyddus i'w holi.

  Mae gyrwr y beic modur yn tua 21 oed ag yn chwe throedfedd ag un fodfedd o daldra.

  Roedd yn gwisgo siaced dywyll gyda darnau coch ar yr ysgwyddau, ac roedd yn gwisgo helmed goch a du.

  Roedd y beic modur yn un du a glas gydag olwynion oren. Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 183 01/09/16.

  Moped
  Image caption: Y math yma o foped oedd yn y gwrthdrawiad
 12. Carcharu dyn wedi ymosodiad

  Wales Online

  Mae dyn wedi ei garcharu ar ôl ymosod ar ŵr arall, gan gredu ei fod wedi mynd gyda'i gariad, meddai Wales Online.

  Fe wnaeth Adam White gyfaddef taro a chicio Shane Edwards yn y digwyddiad fis Ebrill.

  Gan ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd, dywedodd y Barnwr Geraint Walters fod hwn yn "ymosodiad treisgar iawn".  

 13. Carchar am ladrata

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn filwr wedi ei garcharu am chwe blynedd wedi iddo bledio'n euog i ladrata o naw tŷ ar hyd a lled Cymru.

  Roedd Garry Roughley, 35 oed, wedi defnyddio teclyn oedd yn ei alluogi i weld yn well yn y tywyllwch er mwyn chwilio am dai i'w lladrata.

  Roedd hefyd yn postio pamffledi drwy flychau postio tai, gan ddychwelyd i'r tai hynny lle roedd y pamffledi wedi parhau yn y blychau am gyfnod gan nad oedd neb gartref.

  Plediodd yn euog yn Llys y Goron Caernarfon heddiw i naw achos o ladrata, twyll a chario deunyddiau er mwyn lladrata.

 14. Gorffen castio am Eog

  Theatr Genedlaethol Cymru

  Mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi cast Merch yr Eog / Merc’h an Eog, cynhyrchiad amlieithog fydd yn teithio Cymru, Lloegr a Llydaw yn nhymor yr Hydref 2016. 

  Mae Merch yr Eog yn gyd-gynhyrchiad rhwng Theatr Genedlaethol Cymru a Teatr Piba, Llydaw.

  View more on twitter
 15. Teyrnged i ddyn fu farw yn y môr ger Aberystwyth

  BBC Cymru Fyw

  Mae gwraig i ddyn gafodd ei achub o'r môr ger Aberystwyth ddydd Mercher wedi talu teyrnged i ffrind gorau ei gŵr fu farw yn y digwyddiad.

  Cafodd y ddau eu tynnu o'r môr wedi i gwch gael ei weld yn troi mewn cylch gyda neb arno. Cafodd y dynion, sydd wedi eu henwi'n lleol fel Bill Davies ag Alan Jones, eu tynnu o'r môr am 09:30.

  Ysgrifennodd Amanda Jane Jones ar wefan newyddion BBC Cymru fod ei gŵr Alan wedi colli ei ffrind gorau a'i fod wedi ei ysgwyd gan y digwyddiad.

  Diolchodd Mrs Jones i'r awdurdodau am eu hymdrechion i achub y ddau.

  Cwch
 16. Yr Albion: Y trychineb a anghofiwyd

  BBC Wales News

  Mae gwefan newyddion BBC Cymru'n adrodd hanes ail drychineb glofaol mwyaf Prydain, sef trychineb glofa'r Albion yng Nghilfynydd ger Pontypridd. 

  Mae pawb yn cofio am Senghennydd a Gresffordd, ond bron neb sy'n cofio'r trychineb hwn lle lladdwyd 290 o ddynion a bechgyn a 123 o geffylau yn 1894.

  Y DRYCHINEB
 17. S4C - Syr Karl Jenkins i gyfansoddi darn

  S4C

  Mae S4C wedi comisiynu y cyfansoddwr byd enwog, Syr Karl Jenkins, i gyfansoddi darn corawl newydd i nodi 50 mlynedd ers trychineb Aberfan.

  Mae Cantata Memoria yn ddarn o waith trawiadol a theimladwy sy’n deyrnged i gymuned Aberfan, meddai'r sianel.

  Bydd y darn yn cael ei berfformio gyntaf mewn cyngerdd goffa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 8 Hydref, a’i ddarlledu ar S4C ar nos Sul 9 Hydref.

 18. Tywydd yn brafio

  Tywydd, BBC Cymru

  Cyfnodau braf gydag heulwen mewn mannau'n bosib yn ystod y prynhawn, ond ambell i gawod dal yn bosib yn y gogledd orllewin. Y tymheredd yn rhyw 19C ar ei uchaf.

  Am eich tywydd lleol ewch i wefan dywydd BBC Cymru.