a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Diolch am ddilyn y llif byw heddiw.

  Fe fydd y llif yn dychwelyd am 08:00 ddydd Mawrth, ond fe geir yr holl newyddion diweddara' ar wefan Cymru Fyw dros y penwythnos.

 2. Topper yn ôl

  Golwg 360

  Mae golwg360 wedi cyfeirio at y ffaith fod un o fandiau mwya’ melodig y 1990au wedi ailffurfio ac yn chwarae yn fyw nos Sul mewn gig i gynhesu ar gyfer Gŵyl Rhif 6.

  Cyn i’r Super Furries a Noel Gallagher gamu i’r prif lwyfan ar nos Sul Gŵyl Rhif 6, bydd Topper yn cloi’r arlwy Gymraeg ar Lwyfan Clough am saith y nos.

  topper
 3. Tywydd y penwythnos

  Tywydd, BBC Cymru

  Fe fydd yn parhau'n sych heno ar ôl diwrnod braf ond yn cymylu tua diwedd y nos.

  Mae glaw trwm yn debygol mewn mannau yn y de a'r dwyrain fory meddai Rhian Haf a dydd Sul yn ddiwrnod o heulwen a chawodydd. 

  Ond mae'n argoeli'n ddiwrnod braf ddydd Llun gyda haul wedi ei archebu ar gyfer Gŵyl y Banc!

  Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

 4. Cyffro yn Y Bala wrth i ddatblygiadau’r cae 3G fwrw ‘mlaen

  Cyngor Gwynedd

  Dywed Cyngor Gwynedd fod y gwaith yn bwrw ymlaen yn dda ar ddatblygu safle Cae 3G newydd Y Bala. Yn ddiweddar, aeth rhai o aelodau Clwb Pêl-droed Tref Y Bala, Cyngor Gwynedd a chynrychiolaeth ar ran ysgolion Y Bala draw i gael gweld sut mae’r cynllun yn dod yn ei flaen.

  Disgwylir i’r gwaith o osod yr arwyneb 3G synthetig newydd ar Faes Tegid gael ei gwblhau yn yr wythnosau nesaf, gyda’r agoriad swyddogol yn dilyn yn fuan yn nhymor yr Hydref.

  bala
 5. Y Llyfrgell Genedlaethol yn Minecraft

  Wales Online

  Rydyn ni wedi clywed am bobl yn ail-greu cestyll Cymru o Lego ond mae disgybl ysgol 15 oed o Gaerleon wedi ail-greu Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn rhaglen Minecraft.

  Enillodd Finian Bannon gystadleuaeth gan y llyfrgell i ailgreu'r adeilad o 1937 drwy gyfrwng y gêm ddigidol boblogaidd.

 6. Ffilm am y Rhondda

  Wales Online

  Mae myfyrwraig o Brifysgol Rhydychen yn bwriadu cychwyn saethu ffilm am y Rhondda yn ne Cymru, lle cafodd ei magu, ym mis Medi meddai Wales Online. 

  Dywed Shannon Britton, sy'n wreididol o Lynrhedynog, ei bod wedi bod eisiau gwneud ffilm am gymoedd y de erioed. Mae'r ffilm Fish Bowl yn cael ei disgrifio fel "comedi tywyll".

 7. Cymraes yn ymgeisio i ymuno â Fifa

  Wales Online

  Dywed Wales Online fod yr academydd a chyn gapten pêl-droed merched Cymru Laura McAllister yn cyflwyno cais i ymuno â chyngor Fifa, y corff sy'n rheoli pêl-droed rhyngwladol.

  Mae hi eisoes wedi cael ei henwebu gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru ac yn wynebu brwydr gyda Evelina Christillin o'r Eidal i ddod yn gynrychiolydd menywod newydd Uefa ar fwrdd Fifa.

  Laura McAllister
 8. Cwrs Cymraeg cyntaf mewn prifysgol yn America

  Golwg 360

  Mae coleg yn America yn dysgu cwrs ar lenyddiaeth Gymraeg am y tro cyntaf erioed meddai Golwg 360.

  Mae Dr Josh Smith o Adran Saesneg Prifysgol Arkansas wedi dechrau dysgu'r cwrs sy'n rhoi Cyflwyniad i Lenyddiaeth ac Iaith Cymraeg Canol i 36 o fyfyrwyr.

 9. Ysgol Glantaf yn colli

  BBC Cymru Fyw

  Mewn gêm agos yn rownd derfynol Pencampwriaeth Rygbi 13 Ysgolion Prydain colli o drwch blewyn oedd hanes Ysgol Glantaf.

  Ysgol Wade Deacon o Widnes enillodd o 14-16.

  Hon oedd yr ail flwyddyn yn olynol i'r ddwy ysgol gyrraedd y rownd derfynol

  Ysgol Glantaf yn chwarae rygbi
 10. Bale nôl yn y gwaith!

  Twitter

  Ar ôl dod yn drydydd yn ngwobr Pêl-droediwr Gorau Ewrop mewn seremoni yn Monaco neithiwr, mae Gareth Bale wedi trydar i ddweud ei fod nôl wrth ei waith gyda Real Madrid y bore 'ma.

  Jyst paid cael anaf cyn gêm Cymru Gareth bach!

  View more on twitter
 11. Lladrad Caerfyrddin: Arestio dyn

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys wedi arestio dyn mewn cysylltiad â lladrad yn siop bapur newydd y Priory yng Nghaerfyrddin. 

  Fe apeliodd swyddogion am wybodaeth yn dilyn y lladrad, mae'r dyn yn parhau i fod yn y ddalfa.

 12. Golwr newydd i Gaerdydd

  Twitter

  Mae clwb pêl-droed Caerdydd wedi cadarnhau eu bod wedi arwyddo cyn-golwr Manchester United, Ben Amos, ar fenthyg.

  View more on twitter
 13. Gŵyl Gopr Amlwch yn dathlu 10 mlynedd

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn nodi fod Gŵyl Gopr Amlwch yn dathlu 10 mlynedd o rocio eleni.

  Pan gychwynnodd hi yn 2006, gŵyl fechan undydd hefo pedwar band yn canu ar lwyfan ar gefn trelar oedd y digwyddiad, ond eleni, mae disgwyl i tua 4,000 o bobol ddod yno.

 14. Morgannwg: Ail fatiad ar ben

  Twitter

  Mae ail fatiad Morgannwg wedi dod i ben ar 263, gan osod targed o 233 i Sussex i ennill y gêm ym Mhencampwriaeth y Siroedd yng Nghaerdydd.

  View more on twitter