a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Canlyniadau arholiadau TGAU yng Nghymru yn aros yn gyson
 2. Prifysgolion Cymru: 210 o staff yn ennill dros £100,000
 3. Herwgipio: Arestio dyn o Gaerdydd yn Yr Almaen
 4. AC Plaid Cymru yn herio Llywydd y Cynulliad Elin Jones

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw ar ben am ddiwrnod arall. Dewch yn ôl am fwy o 08:00 'fory.

  Tan hynny, fe gewch chi'r diweddara' ar ein gwefan.

 2. Glyn Wise yn gadael Plaid Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r cyn gystadleuydd Big Brother, Glyn Wise, wedi dweud ei fod yn gadael Plaid Cymru.

  Fe wnaeth Mr Wise sefyll dros y blaid yng Nghanol Caerdydd yn yr etholiad eleni, gan orffen yn bedwerydd gyda 1,951 o bleidleisiau.

  Heddiw, dywedodd ei fod yn gadael y blaid gan nad yw'n "rhannu'r un weledigaeth ar gyfer y wlad bellach".

 3. 'Arbrawf' ar y we gan Radio Beca

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn dweud y bydd Radio Beca yn dechrau darlledu rhaglen ddwy awr o hyd yn rheolaidd ar y we ar foreau Sadwrn ymhen ychydig dros wythnos.

  Arbrawf am gyfnod prawf fydd y darllediadau meddai swyddog datblygu’r orsaf, Lowri Jones.

  Logo Radio Beca
 4. Glaw'n cilio dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd y cawodydd glaw wedi symud o'r de i'r gogledd ddwyrain erbyn min nos a glaw taranau yn bosib i rai hyd at heno.

  Ond fe fydd yn clirio tua'r dwyrain wrth iddi nosi, gan adael noson weddol sych.

  Bydd yn teimlo'n oerach na'r nosweithiau sydd wedi bod dros nos.

 5. Cyngorydd GLC yn gadael Llafur

  BBC Cymru Fyw

  Mae aelod o'r grŵp rap Goldie Lookin' Chain gafodd ei ethol fel cynghorydd Llafur yng Nghasnewydd wedi gadael grŵp y blaid ar y cyngor.

  Bydd Rhys Hutchings yn parhau i gynrychioli ei ward fel aelod annibynnol.

  Nid oedd Mr Hutchings am ddweud pam yr oedd yn gadael y grŵp ond dywedodd: "Dwi'n meddwl y byddai'n well i fi ar hyn o bryd i barhau fel cynghorydd annibynnol."

  Rhys Hutchings
 6. Carcharu dyn am dreisio merch ifanc

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn dweud bod dyn 27 oed wedi ei garcharu am 12 mlynedd am dreisio merch ifanc yn Y Rhyl.

  Fe wnaeth Jonathan Baines, o ardal Manceinion, gyfaddef y drosedd yn Llys y Goron Caernarfon heddiw.

 7. Cyhuddo'r Prif Weinidog o laesu dwylo

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn dweud bod y Ceidwadwyr Cymreig wedi cyhuddo'r Prif Weinidog o laesu dwylo yn dilyn y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd, gan ddweud mai dim ond unwaith y mae Carwyn Jones wedi siarad gyda'r gweinidog yn San Steffan sy'n gyfrifol am drafodaethau Brexit.

 8. Gwrthdrawiad: Rhyddhau pedwar ar fechnïaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae dau ddyn a dwy ddynes gafodd eu harestio ar amheuaeth o ddynladdiad wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth wrth i'r ymchwiliad barhau.

  Bu farw Sophie Taylor, 22 o Gaerdydd, wedi gwrthdrawiad yn y ddinas yn oriau man bore Llun.

  Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ac eisiau clywed gan unrhyw un welodd BMW du, BMW gwyn a Vauxhall Corsa yn teithio gyda'i gilydd yn y ddinas yn hwyr nos Sul.

 9. Castell Lego?

  BBC Wales News

  Mae adeiladau enwog Paris, Fenis ac Efrog Newydd ymysg rhai sydd wedi eu creu o setiau Lego dros y blynyddoedd, ond ai un o gestyll hanesyddol Cymru fydd y nesaf?

  Caerffili
 10. Pam na fydd Taylor yn wynebu Caerlŷr?

  Wales Online

  Dywed Wales Online na fydd Neil Taylor yn rhan o dîm Abertawe sy'n herio Caerlŷr yn yr Uwch-gynghrair ddydd Sadwrn am nad yw'n barod eto ar ôl bod yn gorffwys wedi Euro 2016.

  Dywed hyfforddwr yr Elyrch, Francesco Guidolin, fod Taylor wedi gofyn am chwarae gyda'r tîm dan 23 am ei fod "ychydig ar ei hôl hi" ar ôl dod nôl o'r bencampwriaeth.

  Neil Taylor
 11. Dirwy o £95,000 i berchennog tafarn

  BBC Cymru Fyw

  Mae perchnogion tafarn yng Nghaerffili wedi cael dirwy o £95,000 ar ôl i aelod o staff gael ei losgi.

  Cafodd yr unigolyn ei anafu yn yr Angel Inn ym mis Gorffennaf 2015.

  Yn ogystal â'r ddirwy, bydd rhaid i Enterprise Inns dalu costau o £15,860.

  Nwy
 12. Mwy o ffoaduriaid o Syria yn cyrraedd Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Cafodd 34 o ffoaduriaid o Syria eu hail-gartrefu yng Nghymru rhwng Ebrill a Mehefin eleni, yn ôl ystadegau newydd.

  Mae hyn yn golygu bod cyfanswm o 112 wedi cael cartrefi yng Nghymru - o'i gymharu â 249 yn yr Alban, a 104 yng Ngogledd Iwerddon, yn yr un cyfnod.

  Ffoaduriaid
 13. Penwythnos glawog yn y canolbarth?

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd cynnar melyn o law ar gyfer ardal Powys dros y penwythnos a allai effeithio ar drafnidiaeth a digwyddiadau awyr agored yn yr ardal.

  Mae rhybudd y bydd glaw o 15:00 ddydd Sadwrn 27 Awst gan droi'n drwm ar brydiau erbyn min nos ac yn parhau tan tua 9:00 fore Sul 28 Awst.

  Cadwch lygad ar y wefan dywydd am y diweddaraf.

 14. Coleman: 'Dim ots' lle mae Ashley Williams yn chwarae

  BBC Sport

  Fyddai dim ots pe bai Ashley Williams "yn chwarae ar y lleuad" meddai rheolwr tîm pêl-droed Cymru Cymru Chris Coleman mewn cyfweliad ar BBC Sport wrth drafod symudiad capten Cymru o Abertawe i Everton.

  Ashley Wiliams a Chris Coleman
 15. Apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn ddwyn car ar ôl bygwth gweithwyr gyda chyllell mewn stad ddiwydiannol yn Llanelli bnawn ddoe.

  Aeth y dyn i mewn i uned ar Stad Ddiwydiannol Dafen am 17:15 cyn dwyn car BMW arian oedd tu allan.

  Roedd wedi cuddio ei wyneb gyda sgarff ag yn gwisgo siaced gyda chroes goch arni. Mae'n bum troedfedd chwe modfedd o daldra ac roedd yn gwisgo trowsus tracwisg llwyd gyda rhwyg ynddo ar y pryd.

  Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 neu 0800 555 111.

 16. TGAU: Yr ymateb yn Ysgol y Preseli

  BBC Cymru Fyw

  Video content

  Video caption: Holi Elen, Ioan, Steffan, Gethin a Guto am eu canlyniadau
 17. Penodi llysgenhadon Cynghrair Pencampwyr Ewrop 2017

  Twitter

  Mae cyn ymosodwr Cymru Ian Rush a rheolwraig tîm cenedlaethol pêl-droed Cymru Jayne Ludlow wedi eu penodi'n llysgenhadon rowndiau terfynol Cynghrair Pencampwyr Ewrop (dynion a merched).

  Mae dwy gêm derfynol y pencampwriaethau'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf.

  View more on twitter