a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diwedd y llif byw

  Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw, fe fyddwn ni nôl am 8.00 bore fory. Diolch am ymuno â ni!

 2. Rhagor o Gymry ar y ffordd i Rio

  Bydd 24 o athletwyr o Gymru nawr yn cystadlu yn y Gemau Paralympaidd!

  View more on twitter
 3. Church yn symud i'r Iseldiroedd

  Cadarnhad gan ymosodwr Cymru, Simon Church ei fod wedi ymuno â chlwb Roda JC yn yr Iseldiroedd.

  View more on twitter
 4. O ble mae'ch cyfenw chi'n dod?

  Wales Online

  Ydych chi erioed wedi pendroni o ble ddaw eich cyfenw? Neu wedi meddwl beth yw'r enwau mwyaf cyffredin yn eich ardal chi o Gymru?

  Dyma'r wefan i chi felly, yn ôl WalesOnline...

 5. Cartref pwy?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Cwis i chi'r prynhawn yma - ydych chi'n gwybod pa enwogion oedd yn arfer byw yn y tai yma?

  ysgwrn
 6. Sussex 31 rhediad ar y blaen

  Bowlio gwych gan Forgannwg y prynhawn yma, ac mae Sussex allan am 283 ym Mhencampwriaeth y Siroedd.

  View more on twitter
 7. Cwmni gemau yn nwylo'r gweinyddwyr

  BBC Wales Politics

  Mae cwmni gemau cyfrifiadurol sydd wedi derbyn grant o £1.4m gan Lywodraeth Cymru wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr, medd BBC Wales Politics.

  Bellach mae tua 50 o bobl wedi colli'u swyddi gydag OysterWorld, a symudodd i Drefforest ger Pontypridd yn 2013.

  oysterworld
 8. Cyhoeddi enw dyn aeth ar goll ger Mwnt

  Golwg 360

  Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn sydd wedi bod ar goll ers iddo gael ei sgubo i’r môr ger traeth Mwnt yng Ngheredigion bythefnos yn ôl, meddai Golwg360.

  Dyw'r awdurdodau dal heb ddod o hyd i Luke Morton, 23, sydd yn dod o ganolbarth Lloegr.

 9. Enwi carfan dan 21 Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Nid carfan tîm cyntaf Cymru yw'r unig un sydd wedi'i gyhoeddi heddiw - mae gan y tîm dan 21 hefyd gemau rhagbrofol pwysig ar y gorwel yn erbyn Denmarc a Lwcsembwrg.

  Mae'r garfan sydd wedi'i henwi yn cynnwys Declan John, Adam Henley a Harry Wilson, sydd i gyd wedi ennill capiau llawn, yn ogystal ag Wes Burns oedd yn rhan o garfan ymarfer Cymru cyn Euro 2016.

 10. Hedfan babi o Landudno i'r ysbyty

  Daily Post

  Mae'r ambiwlans awyr wedi gorfod glanio yng nghanol Llandudno er mwyn cludo babi sydd yn ddifrifol wael i'r ysbyty, meddai'r Daily Post.

  Cafodd dau ambiwlans a cherbyd ymateb brys hefyd eu galw, ac mae'r plentyn wedi cael eu cludo i Ysbyty Plant Alder Hey yn Lerpwl.

 11. Dosbarthiadau hunan-amddiffyn i Fwslemiaid

  BBC Wales News

  Mae dosbarthiadau hunan-amddiffyn i Fwslemiaid wedi cychwyn yn ardal Abertawe, yn dilyn pryderon ynglŷn â throseddau casineb ethnig, medd BBC Wales News.

  Dywedodd Cyngor Cydraddoldeb Hil Bae Abertawe bod nifer yr achosion yn yr ardal wedi cynyddu o'i gymharu â'r un cyfnod flwyddyn yn ôl, er bod y ffigyrau rhanbarthol wedi gostwng yn ôl Heddlu De Cymru.

  hunan-amddiffyn
 12. Wagg ar dân

  Ar ôl bore anodd i Forgannwg ym Mhencampwriaeth y Siroedd, mae'r bowliwr Graham Wagg wedi rhoi rheswm iddyn nhw ddathlu'r prynhawn yma...

  View more on twitter
 13. Ymgyrchu am arwyddion sgïo

  BBC Cymru Fyw

  Mae teulu bachgen saith oed o Bowys fu farw tra ar wyliau sgïo yn ymgyrchu i gael arwyddion gwell ar lethrau sgïo yn Ewrop.

  Bu farw Carwyn Scott-Howell o Dal-y-bont ar Wysg ym Mhowys ar wyliau gyda'i deulu yn yr Alpau ym mis Ebrill 2015, wedi iddo ddisgyn 50m oddi ar glogwyn yn Flaine, Ffrainc.

  carwyn
 14. Cynnal y fflam Olympaidd

  Twitter

  Ar ôl i'r Gemau yn Rio ddod i ben dros y penwythnos mae sylw'r byd Olympaidd wedi dechrau troi nawr tuag at y cystadlu yn Tokyo yn 2020.

  Ond wyddoch chi bod un o Aelodau Cynulliad Cymru wedi cario'r ffagl dros hanner canrif yn ôl, a hynny yn ystod ei thaith i'r Gemau diwethaf i gael eu cynnal yn Siapan?

  View more on twitter
 15. Addysg Cymru yn torri ei chwys ei hun?

  BBC Cymru Fyw

  Mae addysg yng Nghymru yn gynyddol wedi dilyn trywydd gwahanol dros y blynyddoedd diwethaf, yn ôl gohebydd addysg BBC Cymru Bethan Lewis.

  Ond ar drothwy cyhoeddi canlyniadau TGAU ddydd Iau, mae undeb athrawon UCAC wedi rhybuddio y gallai cymharu Cymru â gwledydd eraill y DU "fynd yn gynyddol anodd a diystyr".

  arholiadau
 16. Diwedd cyfnod i'r stryd fawr

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  BHS yw'r diweddaraf, ond yn sicr nid y cyntaf o'r siopau sydd wedi diflannu o'n strydoedd mawr ni dros y blynyddoedd...

  woolworths
 17. Carcharu cynghorydd am 'secstio' merch 15 oed

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynghorydd tref o Hwlffordd wedi cael ei garcharu ar ôl anfon negeseuon testun anweddus i ferch 15 oed.

  Roedd Stephen David Evans wedi anfon y negeseuon yn ddienw, ond ar ôl i'r ferch ymchwilio pwy oedd â'r rhif fe gafodd yr heddlu eu galw.

  Stephen David Evans