a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mercher.

 2. Teulu yn rhoi teyrnged i ddynes ifanc o Gaerdydd fu farw

  BBC Cymru Fyw

  Mae teulu dynes ifanc o Gaerdydd gafodd ei lladd mewn gwrthdrawiad yn y brifddinas wedi rhoi teyrnged iddi.

  Bu farw Sophie Taylor, 22 oed o Landaf, yn y digwyddiad yn oriau mân fore Llun yn ardal Adamsdown.

  Roedd hi'n gyrru BMW 1 Series pan wnaeth y car daro yn erbyn bloc o fflatiau yno.

  sophie
 3. Owen Smith yn cael ei groesholi gan ddefnyddwyr Mumsnet

  Golwg 360

  Dywed golwg360 fod ymgeisydd am arweinyddiaeth y Blaid Lafur Owen Smith wedi cael ei groesholi gan ddefnyddwyr Mumsnet a’i feirniadu am ei farn am ferched ar ôl sylwadau a wnaeth am y Prif Weinidog Theresa May.

  Cafodd AS Pontypridd hefyd ei gyhuddo o “gasáu merched” ac o beidio â sylweddoli effaith trais yn erbyn menywod.

  Wrth amddiffyn ei hun a’i ddatganiadau, mynnodd Owen Smith ei fod yn “ffeminydd” ac fe ymddiheurodd am ddefnyddio “iaith drwsgl” pan wnaeth ei sylwadau am Theresa May.

 4. Cynyddu nifer y gwelyau mewn ysbyty yn Hwlffordd

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd nifer y gwelyau sydd ar gael i gleifion mewn ysbyty yn Hwlffordd yn dychwelyd i'r un faint ag oedd yno cyn i newidiadau dros dro gael eu cyflwyno.

  Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi ail-gyflwyno'r ffiniau sirol gafodd eu haddasu ym mis Awst y llynedd, ac fe fydd hyn yn arwain at gynnydd yn nifer y gwelyau yn Ysbyty Llwynhelyg.

  ysbyty
 5. Gwrthdrawiad Y Bermo: Cyhoeddi enw dyn fu farw

  BBC Cymru Fyw

  Mae swyddfa crwner gogledd orllewin Cymru, Dewi Pritchard Jones, wedi cadarnhau mai gyrrwr y car Citroen arian, a laddwyd mewn gwrthdrawiad ar ffordd yr A496 rhwng Bontddu a'r Bermo dros y penwythnos, oedd Guto Pugh o Fachynlleth.

  Mae'r crwner wedi cychwyn ymchwiliad i farwolaeth y dyn 21 oed. 

 6. Dynes ar goll: Chwilio hen chwarel

  Heddlu Gogledd Cymru

  Dywed Heddlu Gogledd Cymru fod y chwilio am ddynes sydd wedi bod ar goll am bron i bum mis o ardal Caernarfon yn parhau.

  Mae Avril Whitfield, 57 oed, wedi bod ar goll ers 1 Ebrill.

  Mae'r heddlu wedi cadarnhau heddiw bod tîm Cŵn Achub a Chwilio Prydeinig Rhyngwladol (BIRD) yn ymuno â nhw i chwilio safle hen chwarel ger y dref..

 7. Rhaid i fasnachfraint rheilffordd Intercity West Coast sicrhau cysylltiad â’r Gogledd

  Llywodraeth Cymru

  Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates AC wedi cyhoeddi heddiw: “Mae’n rhaid i fasnachfraint rheilffyrdd Intercity West Coast fynd ati i helpu i wireddu potensial y Gogledd.

  Daw’r sylwadau yn dilyn ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad diweddar ar y fasnachfraint newydd.

  Disgwylir i Lywodraeth y DU adnewyddu’r fasnachfraint ym mis Ebrill 2018.

 8. Darganfod darnau o gwch o Oes y Cerrig

  BBC Cymru Fyw

  Mae darnau o gwch hir o Oes y Cerrig wedi cael eu darganfod ar safle adeiladu yn Nhrefynwy.

  Fe ddefnyddiodd gwyddonwyr broses dyddio carbon i amcangyfrif bod y gweddillion yn dyddio yn ôl i'r flwyddyn 3210CC.

  Llong
 9. Arolwg am sgiliau a swyddi yng Nghymru

  Golwg 360

  Mae golwg360 wedi cyfeirio at y ffaith fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad heddiw sy’n canmol cynnydd o ran y symiau y mae cyflogwyr yn eu buddsoddi mewn sgiliau gweithwyr.

  Mae Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2015 yn nodi bod cyflogwyr yng Nghymru wedi buddsoddi £2.1 biliwn mewn sgiliau’r llynedd, o gymharu â £1.6 biliwn yn 2011.

 10. Graffiti ar waliau yng Nghaernarfon

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth ar ôl i graffiti gael ei chwistrellu ar adeiladau yng Nghaernarfon.

  Fe gafodd y graffiti ei chwistrellu ar waliau adeiladau a chiosg ffôn yn ardaloedd Stryd Tithebarn a Ffordd Fictoria yn y dref. 

  Dylai unrhyw un sydd a gwybodaeth gysylltu a heddlu'r gogledd. 

 11. Elusennau iechyd meddwl i uno

  BBC Cymru Fyw

  Bydd yr elusennau iechyd meddwl Hafal a Crossroads Canolbarth a Gorllewin Cymru yn uno'r flwyddyn nesaf.

  Dywedodd Prif Weithredwr Hafal, Alun Thomas, y byddai'r newid yn diogelu dyfodol yr elusen.

 12. Tân mewn tŷ yng Ngheredigion

  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

  Mae diffoddwyr tân yn mynd i'r afael a thân mewn tŷ yng Ngheredigion ar hyn o bryd. 

  Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub y Gorllewin a'r Canolbarth eu galw ar ôl 12:15 i eiddo ym Maen-y-groes yng Nghei Newydd. 

  Mae criwiau o Gei Newydd, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul ac Aberaeron wedi eu gyrru i'r digwyddiad.

 13. Wrecsam: Ffordd osgoi ar gau

  Teithio BBC Cymru

  Mae Ffordd Osgoi Wrecsam tua'r gogledd ar gau rhwng cylchfan Halton am yr A5 a chyffordd Rhiwabon er mwyn symud lori sydd ar ei hochr.  Mae ciwiau hyd at gylchfan Ysbyty Gobowen.

 14. A55: Traffig yn araf

  Teithio BBC Cymru

  Yng Ngwynedd, ar yr A55 tua'r gorllewin mae pethau'n araf iawn rhwng cyffyrdd Treborth a Llanfairpwll, gydag oedi hyd at gyffordd Bangor, ond mae pob lôn ar agor.

 15. 'Heulog a chynnes i'r rhan fwyaf'

  Tywydd, BBC Cymru

  "Prynhawn heulog a chynnes gyda rhai cymylau gwasgaredig," meddai Llyr Griffiths Davies, "ond bydd hi'n troi'n fwy cymylog erbyn diwedd y prynhawn o gyfeiriad y gorllewin".

  Dymunol i'r rhan fwyaf heno, y tymheredd isaf yn 14C. Am fwy ewch i'r wefan dywydd.