a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth.

 2. Y tywyd heno...

  Tywydd, BBC Cymru

  Dywed Llyr Griffiths-Davies:

  "Heno bydd y glaw’n y gorllewin yn parhau ac yn symud tua’r gogledd. Dros nos, fe fydd y glaw’n clirio, ‘da’r tymheredd isa’n 15C. Niwl a tharth yn ffurfio mewn manne erbyn y bore."

 3. Teyrngedau i ddyn fu farw mewn gwrthdrawiad yng Ngwynedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae teyrngedau wedi eu rhoi i ddyn ifanc fu farw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng tri char yng Ngwynedd dros y penwythnos.

  Mae wedi ei enwi'n lleol fel Guto Pugh, 21 oed, o Fachynlleth a bu farw yn y digwyddiad ar yr A496 yng Nghaerdeon rhwng Bontddu a Bermo fore Sadwrn.

 4. Gordyfiant yn effeithio ar ddiogelwch y ffyrdd

  Cyngor Ynys Môn

  Mae trigolion Ynys Môn yn cael eu hannog i chwarae eu rhan yn y gwaith o fynd i’r afael efo dail a choed sy’n gordyfu allan i’r ffordd.

  Mae cwynion dros yr haf am lystyfiant sy’n tyfu allan o erddi a chaeau wedi arwain Swyddogion Priffyrdd i rybuddio pobl am yr effeithiau posibl ar ddiogelwch y ffyrdd.

 5. Gŵyl gerddoriaeth: Arestio chwech

  Daily Post

  Dywed y Daily Post fod pump o bobl wedi cael eu harestio am droseddau yn ymwneud a chyffuriau, ac un am gario arf bygythiol, a hynny ar ôl i'r heddlu dargedu modurwyr oedd yn teithio i ŵyl gerddoriaeth dros y penwythnos. 

  Roedd Heddlu Gogledd Cymru yn targedu cerbydau oedd ar y ffordd i Glass Butter Beach yn Llanbedrog dros y penwythnos.

 6. Llofruddiaeth dynes yn Llandaf: Cadw dyn yn y ddalfa

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 23 oed wedi cael ei gadw yn y ddalfa ar ôl ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio dynes yng Nghaerdydd.

  Cafodd Jordan Matthews ei arestio ddydd Gwener, 19 Awst yn dilyn marwolaeth Xixi Bi, 24, mewn eiddo yn Heol Trelái, Llandaf.

 7. Guidolin i geisio efelychu ei ddyddiau gyda Vicenza

  The Daily Mail

  Yn ôl y Daily Mail bydd rheolwr Abertawe, Francesco Guidolin, yn ceisio efelychu ei lwyddiant gyda'r clwb Vicenza yn yr Eidal drwy ennill Cwpan y Gynghrair gyda'r Elyrch y tymor yma.

  Enillodd Guidolin Coppa Italia gyda Vicenza yn 1997 i ennill tlws mawr cyntaf y clwb.

  bbc
 8. Dixon yn awyddus i greu argraff

  South Wales Argus

  Ar wefan y South Wales Argus mae canolwr y Dreigiau Jack Dixon wedi dweud ei fod yn awyddus i greu argraff y tymor hwn wedi tymor llawn anafiadau y llynedd. Cafodd Dixon anaf a gododd amheuaeth a fyddai'n gallu parhau i chwarae rygbi yn broffesiynol.

  Dixon
  Image caption: Jack Dixon
 9. Brexit: 'Rhan ganolog' i brif was sifil nesaf Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Bydd prif was sifil nesaf Cymru'n chwarae "rhan ganolog" yn y gwaith o gael y cytundeb gorau i'r wlad wrth i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd, meddai hysbyseb am y swydd.

  Mae Syr Derek Jones yn camu o'r neilltu yn ei swydd fel ysgrifennydd parhaol i Lywodraeth Cymru wedi pedair blynedd.

  wag
 10. Amina Al-Jeffery dal heb ddychwelyd

  Golwg 360

  Dywed Golwg360 fod merch 21 oed o Abertawe sy’n honni ei bod wedi’i ‘charcharu gan ei thad yn Saudi Arabia’ dal heb ddychwelyd i’r DU.  

  Daw hyn er gwaethaf gorchymyn gan farnwr yn yr Uchel Lys yn Llundain ar 3 Awst y dylai tad Amina Al-Jeffery, yr academydd Mohammed Al-Jeffery, sicrhau ei bod yn dychwelyd yn ddiogel i Brydain erbyn 11 Medi.  

 11. Yr haul ar ei ffordd nôl!

  Twitter

  Mae Derek Brockway wedi trydar rhagolygon y tywydd ar gyfer Cymru dros y dyddiau nesaf: phew!

  View more on twitter
 12. Rhybuddion am lifogydd posib

  Cyfoeth Naturiol Cymru

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi 5 rhybudd i fod yn barod am lifogydd yng Nghymru.

  Yr ardaloedd dan fygythiad yw o gwmpas afonydd Conwy, Dyfi, Dysynni, Mawddach (ac Wnion) a Glaslyn (a Dwyryd).

 13. Parch yn y Ffrinj

  BBC Cymru Fyw

  Mae hi'n gyfnod Gŵyl Ffrinj Caeredin ac unwaith eto eleni, mae nifer o Gymry yn perfformio yno. Yn eu plith, mae'r actores Carys Eleri - wyneb cyfarwydd i ni fel y Parch Myfanwy Elfed yn y gyfres 'Parch' ar S4C. Mae hi'n perfformio yn y ddrama 'Yuri' yn yr ŵyl - drama sydd wedi derbyn adolygiadau rhagorol.

  Cafodd Cymru Fyw sgwrs efo Carys yng nghanol ei phrysurdeb.

  parch
 14. Lens o we pry cop gan wyddonwyr Bangor yn torri tir newydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae gwe pry' cop wedi ei defnyddio i greu lens newydd sy'n galluogi gwyddonwyr i weld pethau oedd yn cael eu hystyried yn anweladwy yn y gorffennol.

  Mae gwyddonwyr o brifysgolion Bangor a Rhydychen wedi darganfod bod sidan pry cop yn eu galluogi i weld yn fanylach.

  plu
 15. Rhybudd ar draethau

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd a Gwylwyr y Glannau wedi uno i gyhoeddi rhybudd i bobl yn dilyn penwythnos o ddigwyddiadau trasig ar draethau'r DU.

  Daeth y rhybudd wedi i luniau ymddangos o fechgyn ifanc yn chwarae ar forglawdd ym Mhorthcawl - dywedodd Gwylwyr y Glannau eu bod yn ffodus i fod yn fyw.

  porthcawl
 16. Bradley yn rhybuddio am chwarae yn Lloegr

  Wales Online

  Ar wefan WalesOnline mae ail-reng Cymru, Bradley Davies, yn rhybuddio ei gyd-chwaraewyr o Gymru am y peryglon o chwarae yn Uwchgynghrair Lloegr.

  Dywed Davies fod ganddo ddewis clir i'w wneud - chwarae yn Lloegr a rhoi'r gorau i chwarae yn rhyngwladol, neu dychwelyd i Gymru. Fe arwyddodd gytundeb deuol gyda'r Gweilch ac Undeb Rygbi Cymru.

  bradley
 17. Gwasanaeth coffa i dad a mab

  BBC Cymru Fyw

  Mae gwasanaeth coffa wedi cael ei gynnal yn Aberdaugleddau heddiw er cof am ddau bysgotwr lleol aeth ar goll ym mis Ebrill.

  Aeth Gareth Willington, 59 oed, a'i fab Daniel, 32, ar goll ar ôl i'w cwch - yr Harvester - suddo oddi ar Benrhyn Dewi.

  Daniel Willington