a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Diolch am ddilyn y llif byw, bydd mwy o straeon newyddion ar ein gwefan heno, a dewch yn ôl am fwy o'r llif byw am 08:00 'fory.

 2. Cwrw wedi ei wneud o beth?!

  Tybed yw dathliadau canrif ers geni Roald Dahl wedi mynd cam yn rhy bell? Byddai'n rhaid bod yn ffan go fawr o'r awdur o Gaerdydd cyn mentro i flasu hwn does bosib...

  View more on twitter
 3. Gwers ganu i John

  BBC Radio Cymru

  Mae cyfle i chi wrando eto ar wers ganu John Hardy gyda'r gantores Buddug Verona James ar raglen Bore Cothi heddiw.

  Mae'n debyg fod angen i John chwilio am ei wên fewnol.

  Gwell iddo gael golwg am ei wên allanol hefyd tra fod e wrthi!

  Video content

  Video caption: Buddug Verona James fu'n helpu John i ganu Calon Lân
 4. Pedwar yn yr ysbyty wedi damwain trên bach

  BBC Cymru Fyw

  Mae pedwar o bobl wedi eu cludo i'r ysbyty ar ôl i drên bach ddod oddi ar y cledrau ym Mharc Gwledig Pen-bre. 

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad am tua 12:30 ddydd Iau.

  Y gred yw bod oedolyn a thri o blant wedi eu cludo i'r ysbyty, ond nad yw eu hanafiadau'n ddifrifol.

 5. Newid yn y tywydd

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae Gwennan Evans yn rhagweld diwedd ein cyfnod bach braf o dywydd heno: "Bydd hi’n dechrau’n sych ond yn ystod yr oriau mân, bydd y gwynt yn codi a bydd glaw’n cyrraedd Sir Benfro gan ledu tua’r gogledd ddwyrain. Y tymheredd isaf yn 12C."

  Am eich tywydd lleol chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 6. Mwy o arian wrth gefn er toriadau

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynghorau Cymru wedi cynyddu faint o arian sydd gyda nhw wrth gefn o gannoedd o filiynau o bunnoedd, er toriadau i'w hincwm, yn ôl adroddiad.

  Fe wnaeth y cyfanswm wrth gefn gynyddu i tua £1bn rhwng 2009 a 2014, cynnydd o £244m, yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru.

  Roedd hynny er gwaethaf toriadau o £668m gan Lywodraeth Cymru.

 7. Oedi ar yr M4

  Teithio BBC Cymru

  Ar yr M4 tua’r gorllewin yng Nghaerdydd, mae traffig araf ger C32, Coryton lle roedd damwain yn gynharach.

 8. Cefnogwyr Jade yn dathlu

  Y Gemau Olympaidd

  Mae yna barti mawr yn y Fflint heddiw wrth i bobl ddod i ddilyn hynt a helynt y ferch leol Jade Jones yng nghystadleuaeth taekwondo'r Gemau Olympaidd.

  Maen nhw eisoes wedi dathlu ei buddugoliaeth yn y rownd gyntaf, ond gyda'r rownd nesaf am 19:30, y rownd gynderfynol am 21:00 a'r ffeinal am 02:00 bore fory, fe allai fod yn barti hir!

  jade
 9. Trên ar stop

  Teithio BBC Cymru

  Mae problemau ar y drenau Arriva Cymru rhwng y Trallwng a Machynlleth gan fod trên wedi dod i stop.

 10. Dim Borja i Abertawe

  Pêl-droed, BBC Cymru

  Ni fydd chwaraewr newydd Abertawe, Borja Baston yn chwarae i'r Elyrch yn erbyn Hull ddydd Sadwrn ar ôl cael anaf wrth hyfforddi.

  Nid yw'r ymosodwr wedi chwarae eto ers gadael Atletico Madrid am £15m.

  borja
 11. Topper: Yn fyw

  BBC Radio Cymru

  Mae Aled Hughes newydd drydar y newyddion fydd Topper yn perfformio'n fyw ar ei raglen ar BBC Radio Cymru, bore fory rhwng 08:30 a 10:00.

  View more on twitter
 12. Da iawn Jade

  Y Gemau Olympaidd

  Mae Jade Jones wedi ennill ei gornest gyntaf wrth geisio amddiffyn ei choron Olympaidd. Bydd yn ymddangos yn nes ymlaen yn rownd yr wyth olaf.

  View more on twitter
 13. Tren oddi ar y cledrau ym Mhen-bre

  ITV

  Mae ITV yn dweud bod y gwasanaethau brys wedi eu galw i Barc Gwledig ym Mhen-bre wedi adroddiadau bod tren bach wedi dod oddi ar y cledrau yno.

 14. Rhybudd am dywydd drwg

  Twitter

  Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am wyntoedd cryfion dros rannau o dde a gorllewin Cymru rhwng 07:0 a 21:0 ddydd Sadwrn, 20 Awst.

  View more on twitter
 15. Cymeradwyo cynllun parc manwerthu Cross Hands

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynlluniau i adeiladu parc manwerthu newydd yn Sir Gaerfyrddin wedi eu cymeradwyo ar ôl i'r datblygwyr gyflwyno eu cais am y trydydd tro.

  Mae cwmni Conygar am ddatblygu tir yng ngorllewin Cross Hands, gydag amrywiaeth o siopau, bwyty, tafarn a maes parcio sylweddol.

  X Hands
  Image caption: Argraff artist o'r datblygiad
 16. Cymorth i yrwyr tacsis osgoi arian ffug

  BBC Wales News

  Bydd gyrwyr tacsis yn Wrecsam yn cael cymorth i osgoi derbyn arian ffug, medd BBC Wales News, ar ôl i'r heddlu ddarganfod bod nifer o bapurau ffug £20 a £50 yn cael eu defnyddio yn yr ardal.

  Bydd gyrwyr yn cael pinnau ysgrifennu sy'n gadael marc clir ar bapurau ffug.

  Tacsi